Winschoten, Groningen

Winschoten, Groningen 


Notes:
Winschoten (Gronings: Winschoten of Winschoot) is een plaats en voormalige gemeente in de provincie Groningen in Nederland. Omdat het in 1825 min of meer symbolisch stadsrechten verkreeg, wordt het vaak een stad genoemd. Winschoten vervult een centrumfunctie binnen de gemeente Oldambt en had in 2012 in totaal 18.140 inwoners (Bron CBS).

Algemeen

De plaats heeft als bijnaam de Molenstad. De plaats wordt ook wel Sodom genoemd, de inwoners dientengevolge Sodommers, maar ook wel gekscherend Tellerlikkers. De bijnaam Sodom is afkomstig uit de Joodse gemeenschap die voor de Tweede Wereldoorlog in Winschoten woonde, men vond dat de overige bevolking er maar losse zeden met betrekking tot seksualiteit en gokken op nahield.

In het wapen van Winschoten staat de H.Vitus afgebeeld. In de Middeleeuwen ressorteerde Winschoten en omgeving onder de abdij van Corvey. In deze abdij worden de relieken van deze Siciliaanse heilige bewaard. In de vierde eeuw na Chr. werd hij vanwege zijn geloof vermoord. In Winschoten herinnert veel aan deze heilige, onder andere de St. Vitusstraat, de buurtschap 'Sint Vitusholt', de scoutinggroep St. Vitus, R.K. Basisschool St. Vitus, Kegel Vereniging HKC St. Vitus en de R.K.Parochiekerk van de H.Vitus.

Geschiedenis

Naam

De oorsprong van de naam Winschoten is omstreden. Volgens de kroniek van Mariëngaarde werd het klooster van Heiligerlee in 1231 gesticht in het dorp Asterle, dat gelegen was tussen Westerlee en Winsewida. Met Winsewida wordt kennelijk Winschoten bedoeld, waardoor deze plaats samen met Onstwedde, Vlagtwedde, Ulsda en Bunde tot de oudste plaatsen in de omgeving kan worden gerekend. Al deze plaatsen hebben namelijk de uitgang -widu ('bos, hout') in hun naam. Dit in tegenstelling tot de jongere veenontginningsdorpen met de uitgang -wolde. Het voorvoegsel Win(s)e- is vermoedelijk ontleend aan een persoonsnaam. Wobbe de Vries veronderstelt echter dat het hier om het Kloosterholt gaat. De naam Windtschote(n) wordt voor het eerst gebruikt in 1391, in latere teksten staat Wynschote(n), Wynschotten, Wynschoeten of Winschote(n). De Vries denkt daarbij aan een persoonsnaam met het achtervoegsel -kote. De naam *Windeskote zou dan 'de kleine hoeve of het kot van Windo' betekenen. Gildemachter wijst echter op het achtervoegsel -schote, Oudfries -skat, dat 'zandopduiking, hoger liggend land' betekent.. Mogelijk betreft het de Oudfriese persoonsnaam Wine met het meervoudssuffix -ingi, waaruit via de tussenvorm Winen(d)se- de namen Winsewida en Win(dt)schoten zijn ontstaan. Deze persoonsnaam komt ook voor in de plaatsnamen Wymeer, Wynham (bij Ditzumerverlaat) en Wynedaham (verdronken in de Dollard). Winsewida of Winschoten betekent dan: 'het bos' of 'de zandopduiking van de mannen van Wine'.

Middeleeuwen

De oorsprong van Winschoten ligt misschien op het hoogste punt van De Garst, een oude kleileemrug. Op grond van het onregelmatige verkavelingspatroon kan worden vermoed dat hier al vóór de 11e of 12e eeuw een nederzetting is ontstaan. De bakstenen Sint-Vituskerk aan het Marktplein dateert uit het laatst van de 13e eeuw, maar had mogelijk al een oudere voorganger. Volgens een document uit 1474 berustte de voogdij over de kerk van Winschoten bij de abt van de abdij van Corvey aan de Weser, waar de relieken van Sint Vitus werden bewaard. Aangezien dit klooster eerder betrokken was bij de kerstening van Westerwolde en het Emsland, mag worden aangenomen dat Winschoten oorspronkelijk nauwe banden had met Westerwolde en dat de eerste bewoners wellicht uit dit gebied kwamen. De dorpskern was niet ver verwijderd van het riviertje de Rensel, dat bij Westerlee in het hoogveen ontsprong en in de omgeving van Winschoterzijl in de Pekel A uitmondde. Het gebied rond de kerk stond in de 16e eeuw bekend als het Ronde Loegh. De Langestraat of Wittevrouwenstraat verbond de dorpskern met het klooster van Heiligerlee. Een omgracht perceel aan de Vissersdijk, eigendom van de kerk, markeerde misschien de plek van een middeleeuws steenhuis waar de voogd van Winschoten resideerde.

In de 11e of 12e eeuw ontstonden tevens twee randveenontginningsdorpen, die in een boog om de dorpskern heen lagen: Bovenburen en Sint-Vitusholt of Zuiderveen. Sint-Vitusholt had aanvankelijk een eigen kerk, die in 1543 werd afgebroken. Bovenburen en Winschoteroosteinde vielen onder de parochie van het Marktplein. Vanuit het Zuiderveen werd ook de ontginning van het hoogveen bij Oude Pekela ter hand genomen; al in 1514 kocht de stad Emden turf in het Oldambt.

Winschoten behoorde tot het middeleeuwse landschap Reiderland, maar viel samen met Westerlee, Heiligerlee, Beerta, Ulsda, Blijham en Bellingwolde onder het bisdom Osnabrück, waartoe ook Westerwolde werd gerekend. Dit in tegenstelling tot de rest van Reiderland, dat onder het bisdom Münster viel. Winschoten was tevens de hoofdplaats van een afzonderlijk rechtsdistrict in het Reiderland, dat ook wel Ulsder Vijfdedeel werd genoemd. Vanwege de enorme afstanden liet de abt van abdij van Corvey de rechten die hij in Winschoten en Westerwolde bezat vanaf de 14e eeuw waarnemen door de hoofdelingenfamilie Addinga te Wedde, wier voorouders uit het Reiderland afkomstig waren. In 1474 wist deze familie te bewijzen dat zij de rechten op de voghedije to Wynschot als des Stifts Corvey olde erve al meer honderd jaar in handen hadden. De Addinga's maakten echter misbruik van hun positie en raakten in conflict met de lokale bevolking.

In de periode van partijstrijd tussen Schieringers en Vetkopers wist de stad Groningen in 1435 behalve het Oldambt ook een deel van het Reiderland rond Winschoten aan zich te binden. In 1475 werd Egge Addinga door zijn onderdanen gelyncht; drie jaar later verjoegen de Groningers zijn zoon Haye uit Westerwolde, Bellingwolde en Blijham. Bij Winschoterhogebrug verrees de Pekelborg, waarin een stadsbestuurder of kastelein met enkele soldaten zijn intrek nam. De Addinga's kozen eieren voor hun geld; ze verpandden hun Corvey'se leengoederen in 1486 aan de stad. Toen het gewest in handen kwam van hun verwante Edzard I van Oost-Friesland, zagen zij hun kans schoon. In 1506 namen ze hun bezittingen weer in ontvangst, maar vermoedelijk niet voor lang. Het Oldambt, waartoe Winschoten voortaan werd gerekend, kwam in handen van Karel van Gelre, die in 1529 de Addinga's liet verjagen en Westerwolde overdroeg aan zijn stadhouder Berend van Hackfort. Karel V gaf op zijn beurt in 1536 Westerwolde in leen aan zijn stadhouder Georg Schenck van Toutenburg. Winschoten bleef - net als de rest van het Oldambt - onder het gezag van de stad Groningen, waarvoor de inwoners zich erkentelijk toonden door het stadsbestuur in oktober 1536 een wild zwijn te schenken. De Addinga's slaagden er niet meer in hun rechten op de kerk van Winschoten terug te krijgen.

Nieuwe tijd

Winschoten maakte na de slag bij Heiligerlee (1568) tot aan 1580 weinig bijzonderheden mee. In 1580 ging de stadhouder van Groningen, Rennenberg, over tot de Spaanse zijde en tot aan 1594 vonden herhaaldelijk schermutselingen plaats in en rondom Winschoten. In 1593 werd de plaats door graaf Willem Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden veroverd, maar werd in hetzelfde jaar heroverd door Spaanse troepen onder graaf Frederik van den Berg. Bij die gelegenheid werd de kerk te Winschoten tegen de Spanjaarden verdedigd door een sergeant Johan Moda. In 1594 viel de gehele provincie in handen van Staatse troepen. In 1624 werd Winschoten nogmaals door Spaanse troepen veroverd en verbrand.

Winschoten werd in het rampjaar 1672 door de troepen van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, veroverd zonder tegenstand. Later in dat jaar werd een veldslag geleverd doordat Groningse troepen Winschoten heroverden. De Groningse troepen onder kolonel Jorman wonnen de slag, veroverden de schans in Winschoterzijl en ook de Wedderborg. De Groningers waren nog niet van de Munsterse troepen af: in maart 1674 werden Winschoten en omringende plaatsen nogmaals geplunderd. Economisch stelde Winschoten in de zeventiende eeuw nog niet zoveel voor. Met het doortrekken van het Schuitendiep (Winschoterdiep) in 1653 werd Winschoten al enigszins ontsloten. De Rensel werd gekanaliseerd en er werden betere wegen aangelegd. Pas in de achttiende eeuw begon de bloei en welvaart wat toe te nemen, om een voorlopig hoogtepunt te bereiken in de negentiende eeuw, nadat de stad in 1825 stadsrechten werden verleend door koning Willem I. De stad groeide vanaf die tijd uit tot het centrum van Oost-Groningen.

Moderne tijd

Winschoten werd in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een echte handelsstad, mede door de aanwezigheid van vele Joden. Ook speelde de aanleg van een spoorweg naar Groningen in 1867 een grote rol. De geschiedenis van Winschoten kent een zeer zwarte bladzijde door het afvoeren van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die nagenoeg alle werden vermoord in concentratiekampen. Winschoten werd in 1945 bevrijd door Canadese en Poolse troepen.

Op 12 mei 2004 is een start gemaakt met het project Blauwestad, dat de (inmiddels gefuseerde) gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland verbindt. Het nieuw aangelegde meer waaraan Blauwestad ligt wordt het Oldambtmeer genoemd. Aandachtstrekker voor Blauwe Stad is "De Rups", die dient als informatiepunt voor geïnteresseerden en die vanaf de autosnelweg A7 is te zien.

Adrillen

Al rond 1815 wordt in Winschoten jaarlijks de Allerheiligenmarkt georganiseerd. Deze Winschoter jaarmarkt, in de volksmond 'Adrillen' genoemd (het Groninger woord voor Allerheiligen), vindt elke eerste maandag van november plaats in het centrum van de stad. Op de tweede maandag van deze maand wordt de jaarmarkt, onder de naam 'Lutje Adrillen', nog eens in het klein over gedaan. De markt trekt jaarlijks tachtig- tot honderdduizend bezoekers en is daarmee de grootste van Nederland.

Adrillen werd van 1995 tot 2011 gepromoot door 'Popko', het vingerwijzende boertje met in zijn linkerhand een drietand, die de bezoekers vijftien jaar lang verwelkomde met de Groninger leus: "Hé..., Doe! Komst óók op Adrillen?!". Doordat de gemeente Oldambt in 2011 besloot een nieuw 'format' te kiezen voor de markt, werd er afscheid genomen van het Groninger boertje dat zich inmiddels ontpopt als het Groninger beeldmerk van de 21e eeuw.

Voormalige gemeente

De gemeente telde 18.298 inwoners (nov. 2009), bron: CBS) en besloeg een oppervlakte van 22,24 km² (waarvan 0,58 km² water).

De gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland gaan sinds 1 januari 2010 gezamenlijk door het leven als gemeente Oldambt. De bevolking van de drie gemeenten heeft in een referendum voor deze naam gekozen. Oud-Winschoter Jan Mulder maakte 20 september 2008 op het gemeentehuis in Winschoten de keuze bekend.

City/Town : Latitude: 53.14806756767867, Longitude: 7.03125


Media

Photos At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.

Documents
Een oude kaart van Winschoten
Een oude kaart van Winschoten

Birth

Matches 1 to 50 of 8523

1 2 3 4 5 ... 171» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 A.B., NN  02 Oct 1943Winschoten, Groningen I630209
2 Aaldriks, Engel  1733Winschoten, Groningen I68883
3 Aaldriks, Hans  1731Winschoten, Groningen I762821
4 Aaldriks, Jan  1728Winschoten, Groningen I762820
5 Aaldriks, Sense  1555Winschoten, Groningen I117001
6 Aapkes, Anna  30 Dec 1871Winschoten, Groningen I420355
7 Aapkes, Feijo  07 Jan 1846Winschoten, Groningen I503167
8 Aapkes, Feijo  08 Jun 1906Winschoten, Groningen I541197
9 Aapkes, Harmannus  26 Mar 1822Winschoten, Groningen I528976
10 Aapkes, Regina  25 Aug 1844Winschoten, Groningen I107677
11 Aardema, Geessien  18 Jan 1912Winschoten, Groningen I620811
12 Aardema, Gerlof  18 Apr 1894Winschoten, Groningen I435864
13 Aardema, Reinder  18 Jul 1894Winschoten, Groningen I620546
14 Ab, Albert  22 Sep 1889Winschoten, Groningen I383574
15 Ab, Albertje  07 Jan 1874Winschoten, Groningen I383788
16 Ab, Albertje  24 Jun 1891Winschoten, Groningen I383576
17 Ab, Anje  24 Sep 1852Winschoten, Groningen I111246
18 Ab, Eiso  30 Aug 1895Winschoten, Groningen I383577
19 Ab, Evert  22 Nov 1885Winschoten, Groningen I383573
20 Ab, Freerk  30 Oct 1866Winschoten, Groningen I64621
21 Ab, Geert  04 Aug 1856Winschoten, Groningen I111241
22 Ab, Geert  30 Nov 1868Winschoten, Groningen I383786
23 Ab, Geert  23 Mar 1881Winschoten, Groningen I383571
24 Ab, Grietje  06 Oct 1885Winschoten, Groningen I383792
25 Ab, Hindrik  23 Sep 1871Winschoten, Groningen I383787
26 Ab, Jan  15 Nov 1844Winschoten, Groningen I111238
27 Ab, Jantje  04 Apr 1902Winschoten, Groningen I617996
28 Ab, Klaassien  26 Aug 1879Winschoten, Groningen I383790
29 Ab, Stoffer  23 Aug 1876Winschoten, Groningen I383789
30 Ab, Willem  01 Mar 1842Winschoten, Groningen I100103
31 Ab, Willem  24 Sep 1882Winschoten, Groningen I383791
32 Ab, Willemtje  10 Jun 1884Winschoten, Groningen I383572
33 Abbas, Alida Gerardina  02 Jan 1873Winschoten, Groningen I327723
34 Abbas, Anna Jans  1796Winschoten, Groningen I38978
35 Abbas, Annechien  02 Sep 1883Winschoten, Groningen I371853
36 Abbas, Anno  26 Sep 1900Winschoten, Groningen I330040
37 Abbas, Antje  12 Jun 1864Winschoten, Groningen I320946
38 Abbas, Bene  28 Jul 1874Winschoten, Groningen I328802
39 Abbas, Berend  13 May 1858Winschoten, Groningen I545846
40 Abbas, Berendje  09 Nov 1897Winschoten, Groningen I371857
41 Abbas, Eggo  24 Mar 1816Winschoten, Groningen I285021
42 Abbas, Eggo  30 Nov 1855Winschoten, Groningen I545845
43 Abbas, Eggo  19 Apr 1866Winschoten, Groningen I320732
44 Abbas, Eggo  16 Dec 1873Winschoten, Groningen I768042
45 Abbas, Elsien  10 Nov 1838Winschoten, Groningen I634458
46 Abbas, Geessien  10 May 1880Winschoten, Groningen I768045
47 Abbas, Gerat  20 Mar 1878Winschoten, Groningen I768044
48 Abbas, Gerrit  03 Jun 1862Winschoten, Groningen I545844
49 Abbas, Harm  27 May 1825Winschoten, Groningen I362875
50 Abbas, Harm  19 Jul 1852Winschoten, Groningen I383135

1 2 3 4 5 ... 171» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 1762

1 2 3 4 5 ... 36» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Aaldriks, Engel  19 Jun 1733Winschoten, Groningen I68883
2 Aaldriks, Hans  06 May 1731Winschoten, Groningen I762821
3 Aaldriks, Jan  01 Feb 1728Winschoten, Groningen I762820
4 Abbas, Anna Jans  30 Mar 1796Winschoten, Groningen I38978
5 Abbas, Harm Jans  18 May 1788Winschoten, Groningen I188442
6 Abels, Aaltien  07 Jan 1714Winschoten, Groningen I401250
7 Abels, Geert  18 Apr 1704Winschoten, Groningen I401248
8 Adank, Andries  01 Apr 1804Winschoten, Groningen I598902
9 Adank, Antje Bellinga  25 Feb 1785Winschoten, Groningen I598869
10 Adank, Ettje Heres  22 Jan 1809Winschoten, Groningen I598905
11 Adank, Martinus Zinning  25 Aug 1811Winschoten, Groningen I598897
12 Adank, Matheus  25 Dec 1806Winschoten, Groningen I598903
13 Adank, Matties  02 Sep 1764Winschoten, Groningen I598811
14 Adank, Nicolaas  05 May 1782Winschoten, Groningen I598868
15 Adank, Pieterdijna  02 Jun 1793Winschoten, Groningen I598838
16 Adank, Rombarta  13 Jun 1790Winschoten, Groningen I598837
17 Adank, Willemtje  15 Jul 1787Winschoten, Groningen I462809
18 Addens, Claartje Heeres  14 Mar 1802Winschoten, Groningen I173444
19 Addens, Hiinderika  01 Aug 1751Winschoten, Groningen I731270
20 Addens, Hinderk  09 Aug 1744Winschoten, Groningen I731263
21 Addens, Hindrik Haikos  24 Oct 1756Winschoten, Groningen I77600
22 Addens, Magriet  16 Dec 1742Winschoten, Groningen I731259
23 Addens, Margriet  08 Aug 1745Winschoten, Groningen I731264
24 Addens, Mecheltje  18 Nov 1759Winschoten, Groningen I731274
25 Addens, Moeder  10 Feb 1741Winschoten, Groningen I445777
26 Addens, Tetje  04 Aug 1754Winschoten, Groningen I731272
27 Addens, Wijbrand Amsingh  03 Mar 1747Winschoten, Groningen I731265
28 Addens, Wijbrandina  20 Oct 1748Winschoten, Groningen I731267
29 Aisens, Oomke  27 Mar 1653Winschoten, Groningen I324140
30 Albers, Grietje  15 Apr 1725Winschoten, Groningen I164095
31 Alberts, Geert  26 Apr 1747Winschoten, Groningen I330545
32 Alberts, Geesijn  07 Mar 1745Winschoten, Groningen I330544
33 Alberts, Geesijn  26 Mar 1756Winschoten, Groningen I330557
34 Alberts, Harm  16 Nov 1742Winschoten, Groningen I330542
35 Alberts, Hensum  15 Feb 1704Winschoten, Groningen I101137
36 Alberts, Hinderkien  23 Jan 1763Winschoten, Groningen I330551
37 Alberts, Hindrick  22 Jan 1706Winschoten, Groningen I101262
38 Alberts, Hinrick  17 Sep 1702Winschoten, Groningen I101261
39 Alberts, Jan  16 Jun 1754Winschoten, Groningen I330552
40 Alberts, Trijntje  11 Mar 1683Winschoten, Groningen I309992
41 Alberts, Wupcke  26 May 1700Winschoten, Groningen I101260
42 Altona, Berend Geerts  01 Feb 1782Winschoten, Groningen I208398
43 Antonis, Elizabeth  02 Nov 1731Winschoten, Groningen I714190
44 Antonis, Elsien  08 Apr 1735Winschoten, Groningen I714192
45 Antonis, Elsjen  19 Aug 1736Winschoten, Groningen I714193
46 Antonis, Hinderkien  12 Jun 1740Winschoten, Groningen I714196
47 Antonis, Hindrick  18 Aug 1748Winschoten, Groningen I714203
48 Antonis, Hindrik  23 May 1728Winschoten, Groningen I714188
49 Antonis, Hindrikjen  13 Aug 1741Winschoten, Groningen I714182
50 Antonis, Kasper  04 Nov 1729Winschoten, Groningen I714189

1 2 3 4 5 ... 36» Next»Died

Matches 1 to 50 of 6047

1 2 3 4 5 ... 121» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 A.B., NN  02 Oct 1943Winschoten, Groningen I630209
2 Aaldriks, Engel  01 Dec 1804Winschoten, Groningen I68883
3 Aapkes, Anna  03 May 1954Winschoten, Groningen I420355
4 Aapkes, Feijo  02 Mar 1926Winschoten, Groningen I503167
5 Aapkes, Regina  12 Apr 1924Winschoten, Groningen I107677
6 Ab, Albert  17 Oct 1889Winschoten, Groningen I383574
7 Ab, Albertje  29 Mar 1959Winschoten, Groningen I383788
8 Ab, Anna  10 Jan 1945Winschoten, Groningen I383001
9 Ab, Geert  25 Dec 1920Winschoten, Groningen I111241
10 Ab, Grietje  13 Feb 1957Winschoten, Groningen I383792
11 Ab, Hendrikje Hinderika  17 Jan 1947Winschoten, Groningen I756140
12 Ab, Jan  05 Mar 1927Winschoten, Groningen I111238
13 Ab, Oene  15 Aug 1901Winschoten, Groningen I617602
14 Ab, Stoffer  18 Jun 1925Winschoten, Groningen I383789
15 Abbas, Albertus  27 Jan 1948Winschoten, Groningen I643091
16 Abbas, Alida Gerardina  19 Sep 1873Winschoten, Groningen I327723
17 Abbas, Allemt Jans  30 Sep 1883Winschoten, Groningen I224029
18 Abbas, Anna Jans  26 Feb 1879Winschoten, Groningen I38978
19 Abbas, Annechien  08 Jun 1898Winschoten, Groningen I371853
20 Abbas, Bene  08 Aug 1874Winschoten, Groningen I328802
21 Abbas, Berend  11 Mar 1859Winschoten, Groningen I545846
22 Abbas, Berendje  07 Mar 1899Winschoten, Groningen I371857
23 Abbas, Eggo  11 Jun 1867Winschoten, Groningen I545845
24 Abbas, Eggo  19 Dec 1889Winschoten, Groningen I285021
25 Abbas, Elsien  25 Mar 1902Winschoten, Groningen I634458
26 Abbas, Geessien  06 Jul 1880Winschoten, Groningen I768045
27 Abbas, Gerrit  03 Jul 1863Winschoten, Groningen I545844
28 Abbas, Harm  18 Feb 1879Winschoten, Groningen I362875
29 Abbas, Harm  09 Jun 1888Winschoten, Groningen I371854
30 Abbas, Harm  20 Nov 1908Winschoten, Groningen I383135
31 Abbas, Jacobus  15 Apr 1935Winschoten, Groningen I100871
32 Abbas, Jan  08 Jan 1890Winschoten, Groningen I371855
33 Abbas, NN  22 Jan 1893Winschoten, Groningen I330039
34 Abbas, Roelf  01 Aug 1938Winschoten, Groningen I738988
35 Abbas, Roelf  05 Mar 1940Winschoten, Groningen I738985
36 Abee, Harm  08 Jan 1936Winschoten, Groningen I765654
37 Abee, Harmke  03 Apr 1947Winschoten, Groningen I105107
38 Abee, Tjarwiena  22 Mar 1998Winschoten, Groningen I621362
39 Abels, Anke  11 Mar 1937Winschoten, Groningen I361282
40 Abels, Martjen  20 Mar 1792Winschoten, Groningen I510832
41 Abels, Roelf  27 Oct 1932Winschoten, Groningen I375056
42 Abrams, Helene Hermine  13 Apr 1929Winschoten, Groningen I399152
43 van Achteren, Hinderkien  24 Mar 1922Winschoten, Groningen I472770
44 Achterhof, Augustinus  21 Nov 1954Winschoten, Groningen I414851
45 Achterof, Grietje  07 Dec 1889Winschoten, Groningen I435885
46 Achterof, Hiltje  28 Jan 1884Winschoten, Groningen I435882
47 Achterof, Pieter  10 Sep 1899Winschoten, Groningen I435876
48 Achtien, NN  04 Mar 1862Winschoten, Groningen I598546
49 Achtien, NN  05 Nov 1866Winschoten, Groningen I598547
50 Achtien, Sacharias  20 Jun 1873Winschoten, Groningen I462796

1 2 3 4 5 ... 121» Next»Buried

Matches 1 to 50 of 466

1 2 3 4 5 ... 10» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Alberts, Jan  Winschoten, Groningen I68625
2 Alberts, Janna  21 Sep 1747Winschoten, Groningen I311763
3 Alberts, Luckje  04 Jan 1752Winschoten, Groningen I311761
4 Alkema, Lammechien  Winschoten, Groningen I587363
5 Alvering, Jantiena  Winschoten, Groningen I234494
6 Amsingh, Jacobjen  25 Feb 1765Winschoten, Groningen I310396
7 Apotheker, Engeltje  Winschoten, Groningen I76060
8 Arbeider, Antje  Winschoten, Groningen I220055
9 Arbeider, Fenna  Winschoten, Groningen I47504
10 Arbeider, Wiepke  Winschoten, Groningen I220072
11 van der Ark, Eppe Harmens  18 Nov 1745Winschoten, Groningen I70332
12 Atzema, Grietje  10 Oct 1991Winschoten, Groningen I275889
13 Aukes, Filipus Klaas  Winschoten, Groningen I226134
14 Baas, Annechien  Winschoten, Groningen I139637
15 Baas, Antje  Winschoten, Groningen I138822
16 Baas, Eltjo  Winschoten, Groningen I138507
17 Baas, Gerrit  Winschoten, Groningen I139961
18 Baas, Gerrit  Winschoten, Groningen I140092
19 Baas, Tetje  Winschoten, Groningen I140774
20 Baas, Waldrik  Winschoten, Groningen I139639
21 Bakker, Kasper  Winschoten, Groningen I241275
22 Beijes, Tonko  Winschoten, Groningen I149017
23 Bellinga, Aaltje  Winschoten, Groningen I222280
24 Bellinga, Dina  Winschoten, Groningen I220111
25 Bellinga, Johanna  Winschoten, Groningen I220124
26 Bellinga, Otto  04 Dec 1961Winschoten, Groningen I220127
27 Bennema, Haijo Jans  03 Oct 1787Winschoten, Groningen I613635
28 Bennema, Heije Jans  17 Jan 1785Winschoten, Groningen I613634
29 Bennes, Albert  12 Feb 1738Winschoten, Groningen I613625
30 Bennes, Frouke  27 May 1763Winschoten, Groningen I613629
31 Bennes, Hindrik  Abt 1729Winschoten, Groningen I614921
32 Bennes, Jan  Abt 1729Winschoten, Groningen I615265
33 Bennes, NN  19 Dec 1730Winschoten, Groningen I615164
34 Berents, Hindrik  29 May 1802Winschoten, Groningen I603507
35 Berents, Nantje  31 May 1763Winschoten, Groningen I26535
36 Berents, Woltje  06 Dec 1747Winschoten, Groningen I70309
37 van Bern, Gebbina  11 Nov 1735Winschoten, Groningen I93931
38 Bijl, Harm  Winschoten, Groningen I551637
39 Bleeker, Jan  Winschoten, Groningen I68598
40 Bleeker, Jantina  Winschoten, Groningen I68618
41 Boekholt, Antie Jacobs  30 Jul 1729Winschoten, Groningen I17971
42 Boekholt, Gosen Ubbes  08 Jul 1819Winschoten, Groningen I17962
43 Boekholt, Harmina Meijnts  07 Feb 1755Winschoten, Groningen I18014
44 Boekholt, Jacob Meindts  31 Jan 1731Winschoten, Groningen I17969
45 Boekholt, Meint Harms  10 Feb 1772Winschoten, Groningen I11631
46 Boekholt, Ubbo Jacobus  19 Jul 1776Winschoten, Groningen I11635
47 Boelens, Hindrik  10 Nov 1732Winschoten, Groningen I310132
48 Boomgaarden, Jurrien  Winschoten, Groningen I226847
49 Boven, Elizabeth  Winschoten, Groningen I261493
50 Boven, Frederik  Winschoten, Groningen I261490

1 2 3 4 5 ... 10» Next»Deeds

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Deeds    Person ID 
1 Koops, Lambert  Winschoten, Groningen I310109

Occupation

Matches 1 to 26 of 26

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Anderson, Theodoor Abraham  Winschoten, Groningen I14543
2 Berents, Trijntje  Aft 1885Winschoten, Groningen I52398
3 Bloemendal, Johan Erich  Winschoten, Groningen I52330
4 Bloemendal, Rudi James  Aft 1934Winschoten, Groningen I52370
5 Boven, Wubbo  Winschoten, Groningen I223606
6 Breurkens, Johannes Harmannus  Winschoten, Groningen I73851
7 Brongers, Jan  Winschoten, Groningen I102559
8 Brouwer, Pieter  Aft 1851Winschoten, Groningen I26792
9 van Dijk, Eggo Jacobs  Winschoten, Groningen I26806
10 Feijen, Hendericus Hindriks  Winschoten, Groningen I11107
11 Germain, Tjaard  Winschoten, Groningen I144657
12 Haselhof, Hans Dercks  Winschoten, Groningen I262007
13 Holtman, Gerhardus Kristiaan  Winschoten, Groningen I19549
14 Koops, Lambert  Winschoten, Groningen I310109
15 Koops, Trijntje  1830Winschoten, Groningen I310097
16 van Kregten, Eggo  Aft 1855Winschoten, Groningen I39259
17 van Kregten, Gerhardus  Aft 1847Winschoten, Groningen I26841
18 van Kregten, Jan  Aft 1852Winschoten, Groningen I26848
19 Lamberts, Albert Koops  Winschoten, Groningen I310071
20 Piccardt, Occo  1693Winschoten, Groningen I339714
21 Piccardt, Mr. Sophius Coenraad Hendrik  Winschoten, Groningen I388369
22 Relotius, Albertus  Winschoten, Groningen I93922
23 Rotgers, Harcko  Winschoten, Groningen I27575
24 Schmaals, Hermannes  Winschoten, Groningen I462838
25 van der Tuuk, Albartus  Winschoten, Groningen I53882
26 van der Tuuk, Jan  Winschoten, Groningen I53888

Death registration

Matches 1 to 14 of 14

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Dik, Jantje  05 Jun 1943Winschoten, Groningen I526751
2 Dorenbos, Willem Hendrik  19 Jul 1849Winschoten, Groningen I716042
3 Egges, Jan Jans  05 Aug 1816Winschoten, Groningen I720466
4 Egges, Jan Jans  15 Jun 1818Winschoten, Groningen I720468
5 Gerrits, Wilhelmus Petrus  26 Dec 1911Winschoten, Groningen I649004
6 Hofsnieder, Ettje  21 May 1875Winschoten, Groningen I615539
7 de Jonge, Pieter  24 Nov 1943Winschoten, Groningen I680661
8 Kuiper, Geertruida Derks  04 Oct 1847Winschoten, Groningen I720467
9 Musse, Jan  21 Dec 1915Winschoten, Groningen I615537
10 Musse, Siepko  29 Jan 1942Winschoten, Groningen I578289
11 Siemons, Hendrik  24 Dec 1962Winschoten, Groningen I664913
12 Snoek, Trientje  26 Mar 1949Winschoten, Groningen I578290
13 Sol, Sophia Jantiena  08 Oct 1991Winschoten, Groningen I682371
14 Vinckers, Eppo Hindriks  02 Mar 1764Winschoten, Groningen I328534

Birth registration

Matches 1 to 17 of 17

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Blaauw, Hindrikje  22 Dec 1943Winschoten, Groningen I100742
2 Dercks, Harm  Winschoten, Groningen I109684
3 Dorenbos, Minke Willems  02 Feb 1849Winschoten, Groningen I716041
4 Egges, Foktje Jans  19 Mar 1812Winschoten, Groningen I720447
5 Emmens, Wilmina Wilkos  15 Jan 1861Winschoten, Groningen I730015
6 Gerrits, Margaretha Jacomina  05 Oct 1912Winschoten, Groningen I649005
7 Hofsnieder, Ettje  05 Mar 1835Winschoten, Groningen I615539
8 Jans, Lucretia  Est 1670Winschoten, Groningen I109685
9 Lode, Hindrik Geerts  3 fen 1820Winschoten, Groningen I628653
10 Meijer, Geessina  27 Jun 1854Winschoten, Groningen I575982
11 Musse, Jan  20 Feb 1837Winschoten, Groningen I615537
12 Musse, Jantine Berendina  22 Oct 1906Winschoten, Groningen I576036
13 Musse, Siepko  20 May 1865Winschoten, Groningen I578289
14 Timmerman, Fenna Marie  30 Jun 1899Winschoten, Groningen I670546
15 Timmerman, Fenna Marie  30 Jun 1899Winschoten, Groningen I670546
16 de Vrieze, Elizabeth  04 Apr 1881Winschoten, Groningen I577090
17 Werk, Hendrik  28 Sep 1857Winschoten, Groningen I576205

History

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    History    Person ID 
1 Schuur, Johanna Barbera  24 Jan 1920Winschoten, Groningen I379735

Legalized

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Legalized    Person ID 
1 Duin, Jan  5 May 1920Winschoten, Groningen I401105
2 Eggens, Fokko  25 Feb 1895Winschoten, Groningen I169512
3 Koning, Benno  19 Sep 1918Winschoten, Groningen I457906
4 Kramer, Jan Jans  24 Jun 1847Winschoten, Groningen I461022
5 Lich, Gerrit  27 Oct 1877Winschoten, Groningen I367477
6 Wagt, Anje  26 Aug 1858Winschoten, Groningen I342817

Cremated

Matches 1 to 42 of 42

   Last Name, Given Name(s)    Cremated    Person ID 
1 Bertus, Rijkent  05 May 1993Winschoten, Groningen I443032
2 Bertus, Willem  10 Jun 2011Winschoten, Groningen I443040
3 Boels, Hindertje  30 Aug 2000Winschoten, Groningen I316157
4 van der Borgh, Otto  02 Sep 1976Winschoten, Groningen I546223
5 van Boven, Aaltje  26 Mar 2013Winschoten, Groningen I155254
6 Boven, Geert  22 Nov 1994Winschoten, Groningen I226544
7 Dammer, Hindriktje  Winschoten, Groningen I220319
8 Doddema, Orselina  03 Mar 1999Winschoten, Groningen I105138
9 Draatjer, Albert Christoffel  16 Dec 2005Winschoten, Groningen I311922
10 Feikens, Frederika  10 Jun 2003Winschoten, Groningen I226547
11 Feikens, Geessien  19 Nov 1993Winschoten, Groningen I220457
12 Feikens, Geessien  18 Oct 1995Winschoten, Groningen I226546
13 Feikens, Grietto  09 May 2006Winschoten, Groningen I234464
14 Feikens, Oktje  20 Feb 1997Winschoten, Groningen I226543
15 Haaijer, Aaldrik  29 Dec 1995Winschoten, Groningen I81783
16 Haaijer, Eildert  22 Jan 1990Winschoten, Groningen I81784
17 Kamst, Antje  09 Aug 1991Winschoten, Groningen I546219
18 Kettler, Jantje Frederika  Winschoten, Groningen I455114
19 Lamain, Otto Hindrik  13 Nov 1997Winschoten, Groningen I312605
20 Martena, Geert Marten  15 Nov 1991Winschoten, Groningen I226550
21 Meijer, Elizabeth  Winschoten, Groningen I57122
22 Meijer, Gerhardus Harm  07 Aug 2003Winschoten, Groningen I70929
23 Meijer, Rieka Harmina  29 Dec 2004Winschoten, Groningen I70928
24 Middel, Hinderktje  27 Apr 2009Winschoten, Groningen I153684
25 Middel, Jakob  Winschoten, Groningen I327042
26 Nijboer, Willemtje  Winschoten, Groningen I73480
27 Prins, Lammechina  23 Aug 1994Winschoten, Groningen I34702
28 Ridderbos, Willemtje Aaltje  01 Feb 2005Winschoten, Groningen I418321
29 Rustebiel, Christof  06 Jan 2001Winschoten, Groningen I390548
30 Schipper, Martje  25 Jan 1994Winschoten, Groningen I221241
31 Slachter, Thijs  Winschoten, Groningen I221336
32 Spackman, Jan Tjapko  Winschoten, Groningen I455118
33 Staal, Henderika  31 Dec 2003Winschoten, Groningen I419699
34 Stienstra, Wijtze  05 Feb 2013Winschoten, Groningen I550163
35 Swijgman, Jan Berend  28 Nov 2001Winschoten, Groningen I221433
36 Tiktak, Grietje  22 Feb 2002Winschoten, Groningen I271223
37 Timmer, Pieterke  26 Feb 2004Winschoten, Groningen I225907
38 Velthuis, Geert  12 Mar 2004Winschoten, Groningen I312637
39 de Vries, Eilke  08 Sep 2004Winschoten, Groningen I511203
40 Wagena, Henderika Klazina  Winschoten, Groningen I327045
41 Wemmi, Anje  21 Apr 2004Winschoten, Groningen I221700
42 Zwarberg, Jan  21 Apr 1995Winschoten, Groningen I158663

Decoration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Decoration    Person ID 
1 Milse, Hindrik  Winschoten, Groningen I268977

Also known as

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Also known as    Person ID 
1 Bergman, Albertus  09 Aug 1801Winschoten, Groningen I415063

Residence

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Kramer, Margaretha Johanna Josepha  Winschoten, Groningen I7483
2 Leeuwerke, Hindrik  Winschoten, Groningen I72701
3 Steeman, Hinderikus Johannes  Winschoten, Groningen I4361

Married

Matches 1 to 50 of 3305

1 2 3 4 5 ... 67» Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Aaldriks / Hindriks  29 Nov 1759Winschoten, Groningen F27680
2 Aaldriks / Luppes  20 Nov 1729Winschoten, Groningen F282868
3 Aapkes / Koster  13 Mar 1845Winschoten, Groningen F205200
4 Aardema / Keijer  08 Jul 1920Winschoten, Groningen F237934
5 Aardema / Tillema  Winschoten, Groningen F177244
6 Ab / Hensens  02 Jun 1904Winschoten, Groningen F150146
7 Ab / Hut  25 May 1922Winschoten, Groningen F150157
8 Ab / Lammerts  08 May 1841Winschoten, Groningen F45920
9 Ab / Lindeman  11 Jun 1914Winschoten, Groningen F150242
10 Ab / Molema  11 May 1899Winschoten, Groningen F150236
11 Ab / Mulder  27 May 1868Winschoten, Groningen F45632
12 Ab / Stam  06 Jun 1866Winschoten, Groningen F45634
13 Ab / Stel  16 Jul 1914Winschoten, Groningen F150155
14 Ab / Weert  01 Apr 1880Winschoten, Groningen F45633
15 Abbas / Dijkhuis  07 Sep 1922Winschoten, Groningen F246255
16 Abbas / Edens  17 May 1838Winschoten, Groningen F112854
17 Abbas / Egges  25 Jun 1813Winschoten, Groningen F75365
18 Abbas / Froling  03 Mar 1920Winschoten, Groningen F135274
19 Abbas / Grade  29 Dec 1910Winschoten, Groningen F279346
20 Abbas / Hettema  05 May 1892Winschoten, Groningen F125757
21 Abbas / Jager  23 May 1861Winschoten, Groningen F211333
22 Abbas / Jansen  18 Nov 1880Winschoten, Groningen F41433
23 Abbas / Moorlag  11 Nov 1863Winschoten, Groningen F69912
24 Abbas / Mulder  28 May 1873Winschoten, Groningen F279347
25 Abbas / Mulder  28 May 1903Winschoten, Groningen F289911
26 Abbas / Niekamp  28 Dec 1935Winschoten, Groningen F279348
27 Abbas / Niemeijer  14 Jun 1865Winschoten, Groningen F75364
28 Abbas / Niemeijer  09 Feb 1876Winschoten, Groningen F149990
29 Abbas / Peper  04 Dec 1851Winschoten, Groningen F142604
30 Abbas / Sijbens  04 Oct 1685Winschoten, Groningen F200276
31 Abbas / Strankinga  15 Jul 1787Winschoten, Groningen F149966
32 Abbas / Walburg  12 Jul 1906Winschoten, Groningen F289917
33 Abbas / Walburg  15 Feb 1912Winschoten, Groningen F289918
34 Abee / Lourens  01 Jun 1933Winschoten, Groningen F238231
35 Abels / Egberts  21 May 1769Winschoten, Groningen F88971
36 Achteren / Bouland  12 Mar 1903Winschoten, Groningen F150334
37 Achterhof / Schweertman  24 Nov 1892Winschoten, Groningen F145788
38 Achterof / Daanje  25 Mar 1915Winschoten, Groningen F169977
39 Achterof / Grijspaarde  19 Feb 1880Winschoten, Groningen F169969
40 Achterof / Prak  03 Jan 1884Winschoten, Groningen F169967
41 Achterof / Raspe  20 Oct 1853Winschoten, Groningen F169968
42 Achtien / Dijk  26 Aug 1880Winschoten, Groningen F179787
43 Achtien / Nederhoed  19 Dec 1853Winschoten, Groningen F179788
44 Ackema / Sibinga  31 Jul 1659Winschoten, Groningen F128764
45 Adam / Post  14 May 1929Winschoten, Groningen F88787
46 Adams / Kuiper  22 Aug 1929Winschoten, Groningen F184653
47 Adank / Heersema  23 May 1779Winschoten, Groningen F230713
48 Adank / Zinning  13 Mar 1803Winschoten, Groningen F230735
49 Addekes / Abels  22 May 1727Winschoten, Groningen F88231
50 Addekes / Hambeek  12 Aug 1725Winschoten, Groningen F88230

1 2 3 4 5 ... 67» Next»Divorced

Matches 1 to 50 of 60

1 2 Next»

   Family    Divorced    Family ID 
1 Aardema / Keijer  13 Jun 1928Winschoten, Groningen F237934
2 Achterof / Daanje  28 Apr 1919Winschoten, Groningen F169977
3 Blaauw / Nieboer  01 Jun 1945Winschoten, Groningen F239232
4 Boerema / Timmer  29 Mar 1921Winschoten, Groningen F170018
5 Bouwma / Lucas  14 Dec 1825Winschoten, Groningen F264408
6 Damhoff / Moorlag  26 Jan 1927Winschoten, Groningen F125917
7 Dauphin / Koning  10 May 1946Winschoten, Groningen F236691
8 Dieters / Hollegraaf  23 Jan 1889Winschoten, Groningen F149635
9 Dost / Tiemeijer  29 Jun 1881Winschoten, Groningen F264350
10 Drenth / Wal  23 Nov 1922Winschoten, Groningen F124822
11 Edzes / Wieringa  11 Oct 1922Winschoten, Groningen F47290
12 Enting / Jonge  21 May 1926Winschoten, Groningen F152301
13 Entjes / Rendering  31 May 1922Winschoten, Groningen F246737
14 Germain / Groot  28 Apr 1952Winschoten, Groningen F58380
15 Grijze / Leffers  22 Sep 1939Winschoten, Groningen F296007
16 Gringhuis / Veen  09 Apr 1956Winschoten, Groningen F96685
17 Hakkert / Meints  03 Jan 1923Winschoten, Groningen F178936
18 Heijenga / Nuninga  25 Apr 1940Winschoten, Groningen F237993
19 Hesseling / Ehrhardt  24 Oct 1920Winschoten, Groningen F268894
20 Hesseling / Jager  28 Feb 1912Winschoten, Groningen F217727
21 Holt / Pruis  12 Jan 1887Winschoten, Groningen F119257
22 Holthuis / Edens  28 May 1930Winschoten, Groningen F173266
23 Idzes / Pik  05 Jan 1916Winschoten, Groningen F295778
24 Jonge / Stötevalk  26 Jul 1884Winschoten, Groningen F168735
25 Kampen / Hofman  29 Dec 1883Winschoten, Groningen F59745
26 Klein / Kloosterhuis  06 Apr 1910Winschoten, Groningen F79096
27 Kloen / Kuiper  01 Nov 1933Winschoten, Groningen F245487
28 Knaapen / Velthuis  07 Dec 1988Winschoten, Groningen F276368
29 Koekoek / Floris  10 Jun 1908Winschoten, Groningen F295557
30 Koops / Jager  27 Nov 1912Winschoten, Groningen F259493
31 Korte / Engelage  18 Dec 1925Winschoten, Groningen F138583
32 Kruiter / Beertema  28 Jun 1940Winschoten, Groningen F238238
33 Lourens / Lourens  24 Aug 1945Winschoten, Groningen F238233
34 Maathuis / Blaauw  13 Jun 1894Winschoten, Groningen F192872
35 Meent / Kruize  14 Jul 1950Winschoten, Groningen F237841
36 Meertens / Glaasker  17 Jun 1873Winschoten, Groningen F271998
37 Meijer / Schott  04 May 1928Winschoten, Groningen F153796
38 Mulder / Huisman  25 Feb 1886Winschoten, Groningen F258966
39 Mulder / Schuthof  09 Feb 1940Winschoten, Groningen F231790
40 Mulder / Wolthoorn  08 Dec 1875Winschoten, Groningen F213552
41 Olphen / Keitz  01 Mar 1918Winschoten, Groningen F170231
42 Oosterhuis / Bartelds  03 Dec 1913Winschoten, Groningen F229869
43 Rademaker / Heeren  06 Aug 1930Winschoten, Groningen F260012
44 Raske / Klok  22 May 1929Winschoten, Groningen F254682
45 Rozenberg / Bargeboer  03 Jan 1918Winschoten, Groningen F208963
46 Schambach / Heijen  11 Aug 1909Winschoten, Groningen F240886
47 Schoonderwoerd / Kuiper  07 Jan 1946Winschoten, Groningen F242796
48 Schuth / Wiersma  17 Jun 1903Winschoten, Groningen F237765
49 Steen / Koetze  02 Nov 1948Winschoten, Groningen F249937
50 Strating / Grennemann  26 May 1936Winschoten, Groningen F238280

1 2 Next»Registered

Matches 1 to 11 of 11

   Family    Registered    Family ID 
1 Alberts / Haringhoek  28 Mar 1734Winschoten, Groningen F84759
2 Haijes / Harms  06 May 1798Winschoten, Groningen F269512
3 Haselhof / Jacobs  1667Winschoten, Groningen F112277
4 Haselhof / Tiddens  19 Oct 1684Winschoten, Groningen F179859
5 Hommerckhuisen / Haselhof  10 Apr 1699Winschoten, Groningen F187256
6 Klink / Haselhoff  12 Apr 1789Winschoten, Groningen F176820
7 Landegge / Harms  05 Feb 1764Winschoten, Groningen F229682
8 Schmidt / Addens  23 Jul 1836Winschoten, Groningen F274211
9 Seijer / Abbas  22 Apr 1787Winschoten, Groningen F100147
10 Sijbrants / Schuiring  22 Jun 1684Winschoten, Groningen F187543
11 Slaper / Boelens  10 Oct 1717Winschoten, Groningen F52287

Marriage Banns

Matches 1 to 6 of 6

   Family    Marriage Banns    Family ID 
1 Douwes / Heines  07 Apr 1726Winschoten, Groningen F106516
2 Hansen / Tjapckes  14 Jun 1722Winschoten, Groningen F106525
3 Hindricks / Haijkens  07 Nov 1721Winschoten, Groningen F7121
4 Jans / Geerts  27 Apr 1760Winschoten, Groningen F106048
5 Jans / Jans  29 Sep 1715Winschoten, Groningen F8377
6 Sweep / Jurriens  27 Sep 1691Winschoten, Groningen F78622

Marriage License

Matches 1 to 50 of 65

1 2 Next»

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Alberts / Hindriks  08 May 1791Winschoten, Groningen F276606
2 Angelbeek / Harms  21 Nov 1773Winschoten, Groningen F198550
3 Breurkens / Landegge  10 May 1789Winschoten, Groningen F229681
4 Brondsema / Eppes  15 Apr 1787Winschoten, Groningen F85412
5 Brouwer / Rotgers  11 Sep 1687Winschoten, Groningen F28283
6 Busscher / Brouwer  19 Oct 1788Winschoten, Groningen F84958
7 Clasen / Pieters  07 May 1741Winschoten, Groningen F15838
8 Copinga / Cuijpers  13 Nov 1803Winschoten, Groningen F110151
9 Does / Abels  17 Jun 1660Winschoten, Groningen F75211
10 Dresselhuis / Brand  16 Dec 1810Winschoten, Groningen F5560
11 Ellens / Oomkes  24 Feb 1661Winschoten, Groningen F127200
12 Engels / Geerts  02 May 1797Winschoten, Groningen F37946
13 Everts / Nannens  20 Apr 1700Winschoten, Groningen F286440
14 Garrelts / Ennes  20 Jan 1695Winschoten, Groningen F7104
15 Glasius / Rotgers  11 Feb 1703Winschoten, Groningen F28285
16 Haijkens / Bultena  07 May 1780Winschoten, Groningen F279635
17 Harckes / Harmens  15 Oct 1672Winschoten, Groningen F9871
18 Harckes / Harms  13 Jan 1737Winschoten, Groningen F28274
19 Harms / Jans  23 Oct 1757Winschoten, Groningen F186148
20 Harms / Michiels  27 Nov 1763Winschoten, Groningen F122484
21 Hartman / Redmers  06 Apr 1806Winschoten, Groningen F75407
22 Haveman / Meinema  09 Oct 1803Winschoten, Groningen F52647
23 Hekman / Prins  05 Apr 1801Winschoten, Groningen F140434
24 Hendriks / Reiners  18 Jun 1676Winschoten, Groningen F34821
25 Hillebrants / Haitzema  06 Jul 1721Winschoten, Groningen F179864
26 Hindriks / Klatter  25 Jan 1722Winschoten, Groningen F211116
27 Houwen / Hansens  24 Apr 1808Winschoten, Groningen F240858
28 Jacobs / Ennes  10 Jun 1703Winschoten, Groningen F27830
29 Jans / Geerts  26 Mar 1758Winschoten, Groningen F27682
30 Jans / Geertz  21 Apr 1743Winschoten, Groningen F245828
31 Jans / Harms  21 Jul 1709Winschoten, Groningen F68812
32 Jans / Jans  29 May 1706Winschoten, Groningen F68821
33 Jans / Mennes  22 Mar 1680Winschoten, Groningen F19407
34 Jans / Rotgers  29 Nov 1685Winschoten, Groningen F28282
35 Klatter / Hindricks  22 Apr 1688Winschoten, Groningen F211105
36 Klatter / Tonnis  15 Sep 1720Winschoten, Groningen F211198
37 Korthuis / Lucas  02 May 1723Winschoten, Groningen F46108
38 Lamberts / Gantiers  14 Apr 1748Winschoten, Groningen F122003
39 Lameijer / Moorlag  21 Apr 1793Winschoten, Groningen F125389
40 Leutscher / Zijl  31 Aug 1806Winschoten, Groningen F148254
41 Luitjes / Kiers  12 Jun 1768Winschoten, Groningen F122048
42 Nienhuis / Werf  10 Feb 1754Winschoten, Groningen F246039
43 Nitze / Jakobs  27 Dec 1778Winschoten, Groningen F239063
44 Onnes / Melles  31 Jan 1723Winschoten, Groningen F159275
45 Plaatje / Alberts  06 Apr 1727Winschoten, Groningen F8454
46 Pot / Bolhuis  04 Jan 1761Winschoten, Groningen F12881
47 Raaf / Jurjens  21 Oct 1787Winschoten, Groningen F221633
48 Relotius / Schepels  08 Oct 1693Winschoten, Groningen F38036
49 Rentema / Stikker  16 Mar 1794Winschoten, Groningen F178859
50 Samuels / Aaldriks  03 Apr 1768Winschoten, Groningen F206678

1 2 Next»Marriage Fact

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Marriage Fact    Family ID 
1 Broers / Jans  08 Jun 1620Winschoten, Groningen F200106
2 Broers / Jans  04 May 1631Winschoten, Groningen F200106

Marriage Contract

Matches 1 to 50 of 67

1 2 Next»

   Family    Marriage Contract    Family ID 
1 Andries / Boeles  16 Apr 1639Winschoten, Groningen F99919
2 Ark / Harkes  21 Oct 1729Winschoten, Groningen F28276
3 Beekhuis / Boekholt  16 Mar 1763Winschoten, Groningen F7128
4 Berents / Willems  21 Aug 1663Winschoten, Groningen F92570
5 Boekholt / Dikema  27 Jan 1747Winschoten, Groningen F4487
6 Boekholt / Haijkens  25 Aug 1736Winschoten, Groningen F4484
7 Broers / Jans  18 Sep 1612Winschoten, Groningen F200106
8 Busscher / Koops  23 Aug 1775Winschoten, Groningen F106544
9 Caspers / Houwes  09 Jun 1747Winschoten, Groningen F28266
10 Caspers / Jans  04 Mar 1763Winschoten, Groningen F28265
11 Caspers / Klaassens  14 Feb 1783Winschoten, Groningen F28268
12 Dijk / Besseling  15 Apr 1808Winschoten, Groningen F9587
13 Dresselhuis / Suijdema  27 Jun 1744Winschoten, Groningen F173581
14 Eefting / Harms  28 Apr 1786Winschoten, Groningen F211199
15 Eefting / Klatter  21 May 1790Winschoten, Groningen F210212
16 Epping / Jans  07 Jan 1762Winschoten, Groningen F9865
17 Fruitema / Addens  02 Dec 1768Winschoten, Groningen F173893
18 Fruitema / Dercks  09 Jun 1736Winschoten, Groningen F276603
19 Fruitema / Veldhuis  05 Dec 1790Winschoten, Groningen F148880
20 Garrelts / Clasen  08 Sep 1643Winschoten, Groningen F7111
21 Geerts / Sijmens  05 Mar 1779Winschoten, Groningen F8452
22 Glasius / Rotgers  09 Mar 1703Winschoten, Groningen F28285
23 Glasius / Zaab  12 Aug 1692Winschoten, Groningen F28286
24 Haitzema / Pieters  18 Jul 1699Winschoten, Groningen F38045
25 Harkes / Berents  15 Feb 1731Winschoten, Groningen F9515
26 Harkes / Eppes  16 May 1721Winschoten, Groningen F28254
27 Harkes / Jans  01 Jun 1726Winschoten, Groningen F28256
28 Harkes / Klasen  21 Feb 1772Winschoten, Groningen F28259
29 Hazelhoff / Jans  14 Nov 1766Winschoten, Groningen F9866
30 Hendriks / Reiners  16 Jun 1676Winschoten, Groningen F34821
31 Huising / Berents  27 Mar 1734Winschoten, Groningen F28263
32 Huising / Jans  21 Jan 1750Winschoten, Groningen F28262
33 Idzarda / Schmaal  10 Jun 1767Winschoten, Groningen F179953
34 Jans / Jans  18 Apr 1766Winschoten, Groningen F9526
35 Jans / Jans  15 Sep 1769Winschoten, Groningen F28247
36 Jans / Juriens  02 Mar 1758Winschoten, Groningen F9863
37 Jans / Juriens  02 Mar 1758Winschoten, Groningen F9863
38 Jans / Ubbes  29 May 1734Winschoten, Groningen F7105
39 Kloosterhuis / Koops  25 Apr 1787Winschoten, Groningen F122018
40 Koops / Pot  28 Apr 1796Winschoten, Groningen F122015
41 Koops / Rubing  02 Jun 1800Winschoten, Groningen F122019
42 Laan / Jans  10 Feb 1790Winschoten, Groningen F18032
43 Lamberts / Gantiers  14 May 1748Winschoten, Groningen F122003
44 Lamberts / Jonge  27 Jan 1773Winschoten, Groningen F122007
45 Meijer / Mahuij  15 Nov 1743Winschoten, Groningen F28279
46 Nanninga / Idzarda  10 Jun 1765Winschoten, Groningen F272787
47 Nantkes / Ubbens  11 Sep 1647Winschoten, Groningen F128838
48 Reinders / Pieters  07 May 1756Winschoten, Groningen F180115
49 Relotius / Blincke  26 May 1736Winschoten, Groningen F38050
50 Relotius / Eijsinge  16 Dec 1715Winschoten, Groningen F38039

1 2 Next»Proclamation

Matches 1 to 3 of 3

   Family    Proclamation    Family ID 
1 Kor / Groot  15 Feb 1911Winschoten, Groningen F89467
2 Schenkel / Sassen  11 Nov 1908Winschoten, Groningen F123928
3 Siemens / Kemper  18 Aug 1922Winschoten, Groningen F89005

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.