Bookmark
Nijmegen, Gelderland

Nijmegen, Gelderland 


Notes:
Nijmegen (in het Nijmeegs: Nimwèège) is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland. De gelijknamige gemeente heeft circa 160.000 inwoners en is daarmee de grootste in de provincie en de achtste van Nederland.

De stad Nijmegen ligt grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt sinds kort aan de overzijde van de rivier. Het betreft hier de zogenaamde Waalsprong, een recent geannexeerd gebied, waarin zich de dorpen Lent en Oosterhout bevinden.

De gemeente Nijmegen maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en grenst aan de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.

Geschiedenis

Oudste sporen

Nijmegen is een van de steden die de titel oudste stad van Nederland claimen. In het jaar 2005 werd het 2000-jarig bestaan van de stad en het 1900-jarig bezit van stadsrechten gevierd. Sporen van bewoning zijn al bekend uit het Neolithicum, de midden en late bronstijd en (ten noorden van de Waal) uit de midden en late ijzertijd.

Romeinen

Nijmegen is ontstaan als Romeins administratief en economisch centrum ten behoeve van de Bataven. De oudste Romeinse resten zijn die van een grote castra op de Hunnerberg uit 15 v.C. Deze is slechts enkele jaren in gebruik geweest, waarna ze werd vervangen door een commando-centrale op de Kopse Hof. De resten van het, voor zover bekend, oudste stenen gebouw in Nederland werden in 2005 gevonden op enkele kilometers ten westen van de Hunnerberg.

Tussen 10 n.C. en 69 n.C. ontwikkelde Oppidum Batavorum zich tot een nederzetting van Gallo-Romeinse handwerkslieden, handelaren, ambtenaren en magistraten. De Bataafse nederzettingen bevonden zich ten noorden van de Waal bij Lent en Oosterhout, waar vele vondsten uit uit de Romeinse tijd zijn gedaan. Belangrijk is in dit verband de zogenoemde godenpijler, die door de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen op 17 na Christus wordt gedateerd, wat overeenkomt met het beëindigen van de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken. Uit deze zuil en de vondsten op de Kopse Hof kan worden geconcludeerd dat zich in Romeins Nijmegen een belangrijke Romeinse commandocentrale heeft bevonden. Tijdens de Bataafse opstand onder Julius Civilis werd de nederzetting samen met de praetorium op de Kopse Hof vernietigd.

Na de Opstand van de Bataven werd op de Hunnerberg Legio X Gemina pia fidelis gevestigd, dat uit vele vondsten bekend is. Langs de Waal ontstond een nieuwe nederzetting die van de Romeinse keizer Trajanus tussen 98 en 102 onder de naam Ulpia Noviomagus Batavorum stadsrechten kreeg.

In de 2e eeuw na Christus maakte Ulpia Noviomagus, zoals Nijmegen toen heette, een bloeiperiode mee. Ze was met een bevolking van 5000 tot 6000 de grootste stad op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou duizend jaar duren voordat in Nederland een andere stad (Utrecht) dat inwonertal haalde.

Middeleeuwen

Nijmegen was ook voor de Franken aanvankelijk een grensnederzetting, en ditmaal waren de Saksen en de Friezen de buren. Het fort kwam, zoals alle Romeinse legerplaatsen, later in handen van de Frankische koningen, en Karel de Grote nam in 770 de gelegenheid te baat op het Valkhof een palts (paleis) te bouwen. Het werd daarmee een aanzienlijk centrum van het Frankische Rijk. In 830 vond er bijvoorbeeld het overleg tussen Lodewijk de Vrome en de tegen hem rebellerende zoons plaats. De Noormannen namen echter de palts rond 880 in. Dit leidde tot de vernietiging ervan. De stad staat inmiddels bekend onder de naam Numaga. Keizer Frederik Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk verving de palts omstreeks 1150 door een grote burcht. Hiervan resteren tegenwoordig nog twee kapellen, het overige deel van het complex werd in 1796 gesloopt.

Onder de Roomse koning Hendrik VII werd Nijmegen in 1230 Rijksstad, door de verlening van stadsrechten op basis van de rechten van de stad Aken. Dit betekende dat de stad een eigen stadsbestuur en eigen rechtspraak kreeg. Kort daarop, op 8 oktober 1247, kwam de Rijksstad met het Rijk van Nijmegen echter in Gelderse handen. Graaf Otto II van Gelre en Zutphen, kreeg de stad als onderpand van de armlastige Roomse koning Willem II (die tevens graaf van Holland was), en aangezien de lening nooit werd afbetaald, bleef Nijmegen voortaan Gelders.

Het werd een van de Gelderse hoofdsteden, de voornaamste van de vier. Kort na 1250 werd onder graaf Otto II de 7e-eeuwse Grote of Sint-Stevenskerk op het Kelfkensbos afgebroken en begon de bouw van de nieuwe Stevenskerk op de huidige locatie. Op 7 september 1274 werd het nieuwe godshuis door Albertus Magnus gewijd. In 1402 werd Nijmegen een hanzestad.

Nieuwe tijd

In 1543 was Nijmegen, evenals overig Gelre via het Tractaat van Venlo aan de Habsburgers gekomen en kreeg de Reformatie veel aanhang. In 1585 viel de stad in Spaanse handen, maar in 1595 heroverde prins Maurits de plaats. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf Nijmegen blijk van een sterke remonstrantse inslag, zodat Maurits in 1618 de wet verzette. Van 1672 tot 1674 kreeg Nijmegen te maken met een Franse bezetting. Te Nijmegen werd in 1678 de Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën gesloten.

Recente geschiedenis

De groei van Nijmegen als stad werd ernstig beperkt, omdat Nijmegen voor de Vestingwet van 1874 de status van vestingstad had. Daarvoor mochten er namelijk rondom de vesting geen woningen gebouwd worden binnen het bereik van het geschut op de vesting, waardoor de stad binnen de vestingwallen enorm overbevolkt raakte (in 1875 woonden er ongeveer 23.000 mensen in de stad, terwijl er 2.400 panden waren). Na de afbraak van de vestingwallen in 1876 kon Nijmegen pas echt gaan groeien en verbeterde het leefklimaat in de stad.

In het kader van de katholieke emancipatiebeweging kreeg Nijmegen in 1923 een universiteit met rooms-katholieke signatuur, de huidige Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).

Nadat in 1879 al een spoorbrug over de Waal was gerealiseerd, kreeg Nijmegen in 1936 eindelijk een verkeersbrug, de Waalbrug. Deze brug werd tijdens de Duitse invasie in 1940 opgeblazen en in 1943 herbouwd. Voor 1936 was de enige verbinding met de overkant een veerpont naar Lent.

Zie ook Bombardement op Nijmegen

In de Tweede Wereldoorlog, op 22 februari 1944, leed Nijmegen zware schade bij een geallieerd bombardement, (uitgevoerd door 16 Amerikaanse bommenwerpers), dat eigenlijk bedoeld was voor een Duitse stad. Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de lucht werd aangezien voor het Duitse stadje Kleef (Kleve), beide zijn gelegen aan een rivier en voorzien van een markante toren. Bij dit bombardement vonden meer dan 800 mensen de dood en werd nagenoeg de gehele historische bovenstad verwoest of zwaar beschadigd.

In september 1944 werd in en rond Nijmegen hevig gevochten toen in het kader van Operatie Market Garden; de Waalbrug werd veroverd. Een belangrijke rol in de verovering van de brug was voor de Nijmeegse student Jan van Hoof, die als lid van de Geheime Dienst Nederland informatie had verzameld over de brug. Op 18 september 1944 maakte Van Hoof de explosieven die aan en onder de brug waren aangebracht onklaar, waarna de brug twee dagen later nagenoeg ongeschonden door geallieerde troepen kon worden veroverd. Maandenlang lag de stad toen pal aan het oorlogsfront, hetgeen nog een extra aanslag op de zwaar beschadigde stad tot gevolg had.

Voor hun aandeel in de Slag om Nijmegen (Battle of Nijmegen) en de verovering van de Waalbrug in september 1944 werden de 1st and 2nd Battalions Grenadier Guards onderscheiden met een Honorary Distinction. Dit is één van 78 Battle Honours die het regiment sinds 1656 heeft ontvangen. Nijmegen is één van de 46 namen die op het vaandel van de Grenadier Guards staan vermeld. In 1994 kreeg de opvolger van het 2nd Battalion de naam Nijmegen Company. Deze treedt aan bij talloze ceremoniële plechtigheden.

Op 18 september 1994 onthulde Lord Carrington bij de Waalbrug een gedenkplaat ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Slag om Nijmegen en kreeg het zuidelijke viaduct de naam Grenadier Guardsviaduct.. Het noordelijk viaduct heet sinds 2005 Sergeant Robinsonviaduct. Sergeant Peter Robinson van de Grenadier Guards stak op 20 september 1944 als eerste met zijn Sherman-tank de Waalbrug over.

Na de oorlog

Door verwaarlozing en armoede was de Benedenstad (het deel van het centrum dat in het lage deel, aan de Waal, is gelegen -- wat de Duitsers de Altstadt noemen) na de Tweede Wereldoorlog in verval geraakt. De situatie was al in de 19e eeuw zorgwekkend, na de bouw van de Waalbrug en het verdwijnen van het veer in 1936, verdween ook de bedrijvigheid. Hoewel de Benedenstad min of meer gespaard bleef door de oorlogshandelingen, was de toestand van dit stadsdeel door de vele reeds gesloopte panden en slechte woonomstandigheden (verkrotte, onbewoonbaar verklaarde panden, huizen zonder sanitair e.d.) zodanig, dat in 1972 besloten werd tot grootschalige sloop en herbouw. Doel van de herbouw was het behoud van de volkshuisvesting (sociale huurwoningen), de bedrijvigheid is vrijwel verdwenen. Van 1978 tot 1983 worden zo'n 650 woningen gebouwd, waarbij het stratenpatroon van voor de sloop grotendeels gehandhaafd blijft. In 1975 is de Benedenstad uitgeroepen tot "beschermd stadsgezicht", maar toen waren de meeste middeleeuwse panden al gesloopt. Alleen de Lage Markt, de Lange Hezelstraat, een deel van de Priemstraat en de Begijnenstraat zijn nog oorspronkelijk gebleven, de rest is nieuwbouw.

Nijmegen staat sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bekend als rode stad. Er waren in die jaren veel Marxisten te vinden die door de relatief grote populatie aan studenten erg opvielen. Bijnaam van Nijmegen was dan ook een tijdje 'Havana aan de Waal'. Een gewelddadige confrontatie tussen de linkse krakers en het Nijmeegse bestuur vond plaats in februari 1981, de Pierson-rellen. Frits Bolkestein sprak in de jaren 1990 nog van 'Marxograd aan de Waal'. Thans is het 'rode aspect' in sterk afgezwakte vorm herkenbaar aan een links stadsbestuur. Het zeskoppige college van B&W bestaat sinds 2002 uit GroenLinks, PvdA en SP.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich flink uitgebreid, maar dat gebeurde eenzijdig in westelijke en vooral zuidwestelijke richting. De dorpen Hatert, Hees en Neerbosch werden opgeslokt door stadswijken met dezelfde naam. De belangrijkste uitbreiding was de bouw van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt vanaf 1966, ten westen van het Maas-Waalkanaal. De structuur van de stad werd zo zeer onevenwichtig: het centrum ligt geheel in het noorden, maar de stadsuitbreiding vond kilometers daarvandaan in zuidwestelijke richting plaats. Tot voor kort was de Waal een onneembare barrière die de noordgrens van de bebouwing bepaalde. Sinds eind jaren '90 echter wordt er gebouwd aan de VINEX-locatie Waalsprong, ten noorden van de Waal.

Voor de periode 2010-2020 staat de bouw Waalfront gepland. Deze nieuwe buurt zal komen te liggen op het huidige oude havengebied in de Biezen, langs de Waal.

City/Town : Latitude: 51.84309593359412, Longitude: 5.85871696472168Birth

Matches 1 to 50 of 2671

1 2 3 4 5 ... 54» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aalbers, Maria Theodora  20 Oct 1899Nijmegen, Gelderland I812649
2 Aalders, Theodora  23 Sep 1780Nijmegen, Gelderland I341626
3 Aerdts, Pierre August L.  03 May 1935Nijmegen, Gelderland I264355
4 van Aernsbergen, Alida Francisca  3 Apr 1802Nijmegen, Gelderland I798902
5 van Aernsbergen, Allegonda Jacoba  1780Nijmegen, Gelderland I755653
6 van Aernsbergen, Anna Maria Petronella Huberta  22 Sep 1867Nijmegen, Gelderland I367733
7 van Aernsbergen, Hendrika Wilhelmina  14 Dec 1822Nijmegen, Gelderland I811298
8 van Aernsbergen, Hendrikus Franciscus  1787Nijmegen, Gelderland I404906
9 van Aernsbergen, Maria Gerarda Huberta  03 Nov 1881Nijmegen, Gelderland I252027
10 van Aernsbergen, Maria Johanna  15 Oct 1820Nijmegen, Gelderland I401826
11 van Aernsbergen, Mechtilda Ernesta  15 Sep 1821Nijmegen, Gelderland I802670
12 van den Akker, Adriana Sophia  06 Oct 1870Nijmegen, Gelderland I387255
13 van den Akker, Anna Petronella  04 Apr 1866Nijmegen, Gelderland I387250
14 van den Akker, Catharina Petronella  03 Sep 1862Nijmegen, Gelderland I387252
15 van den Akker, Everardus Hubertus  18 Nov 1875Nijmegen, Gelderland I387257
16 van den Akker, Gerardus Wilhelmus  19 Feb 1877Nijmegen, Gelderland I387258
17 van den Akker, Hendrikus Petrus  14 May 1834Nijmegen, Gelderland I387243
18 van den Akker, Hendrikus Petrus Gerlacus  29 Jun 1864Nijmegen, Gelderland I387253
19 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  11 Dec 1871Nijmegen, Gelderland I387256
20 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  30 Oct 1874Nijmegen, Gelderland I475840
21 van den Akker, Johannes Petrus Hubertus  05 Sep 1879Nijmegen, Gelderland I475841
22 van den Akker, Maria Petronella  22 Sep 1868Nijmegen, Gelderland I387254
23 Albers, Cornelius  22 Feb 1801Nijmegen, Gelderland I469785
24 Albers, Maria Johanna  16 Sep 1901Nijmegen, Gelderland I716360
25 Albers, Theodorus  15 Aug 1854Nijmegen, Gelderland I810694
26 van Alfen, Theresia Maria Petronella Hermina  4 May 1909Nijmegen, Gelderland I794516
27 van Ameren, Maria Magdalena  30 Jul 1800Nijmegen, Gelderland I810440
28 Anderegg, Johannes Theodorus  12 Oct 1831Nijmegen, Gelderland I630112
29 Angevaare, Gerardus Johannes  19 Dec 1902Nijmegen, Gelderland I782209
30 Angevaare, Petrus Johannes Antonius  Abt 1860Nijmegen, Gelderland I783574
31 Ariens, Grada  03 Dec 1817Nijmegen, Gelderland I360121
32 Arnold, Gertrudis Catharina Andrea  19 Dec 1806Nijmegen, Gelderland I801678
33 Arntz, Aloysia Vincentia Maria  08 Sep 1892Nijmegen, Gelderland I205809
34 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  24 Jul 1890Nijmegen, Gelderland I205808
35 Arntz, Dorothea Godefrida Maria  20 Aug 1914Nijmegen, Gelderland I286865
36 Arntz, Elisabeth  02 Mar 1825Nijmegen, Gelderland I363418
37 Arntz, Henricus Nicolaas Joseph  25 Jun 1886Nijmegen, Gelderland I3784
38 Arntz, Johanna  03 Mar 1814Nijmegen, Gelderland I363415
39 Arntz, Johanna Josepha Maria  09 Mar 1926Nijmegen, Gelderland I327358
40 Arntz, Johannes  1809Nijmegen, Gelderland I633434
41 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  20 May 1919Nijmegen, Gelderland I363329
42 Arntz, Maria  1809Nijmegen, Gelderland I633435
43 Arntz, Maria Andrea Wilhelmina  09 Aug 1896Nijmegen, Gelderland I205813
44 Arntz, Maria Elisabeth Euphrasia  12 Mar 1844Nijmegen, Gelderland I204716
45 Arntz, Mattheus  20 Feb 1807Nijmegen, Gelderland I633433
46 Arntz, Nicolaas  1810Nijmegen, Gelderland I633436
47 Arntz, Nicolaas  03 Aug 1811Nijmegen, Gelderland I633437
48 Arntz, NN  12 Jan 1885Nijmegen, Gelderland I55662
49 Arntz, Stephan Willem Joseph  22 Nov 1919Nijmegen, Gelderland I327263
50 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  27 Jul 1922Nijmegen, Gelderland I327357

1 2 3 4 5 ... 54» Next»Christening

Matches 1 to 50 of 124

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID 
1 Arntz, Johannes  31 Aug 1809Nijmegen, Gelderland I633434
2 Arntz, Maria  31 Aug 1809Nijmegen, Gelderland I633435
3 Arntz, Mattheus  20 Feb 1807Nijmegen, Gelderland I633433
4 Arntz, Nicolaas  31 Jul 1810Nijmegen, Gelderland I633436
5 Arntz, Nicolaas  03 Aug 1811Nijmegen, Gelderland I633437
6 de Beijer, Adrianus  14 May 1773Nijmegen, Gelderland I126917
7 de Beijer, Leonard  11 Dec 1742Nijmegen, Gelderland I126915
8 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  04 Mar 1778Nijmegen, Gelderland I126900
9 Bekkering, Johanna  02 Feb 1787Nijmegen, Gelderland I50474
10 van Bijlandt, Alexander  29 Dec 1743Nijmegen, Gelderland I191728
11 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  03 Jan 1669Nijmegen, Gelderland I191720
12 van der Brugghen, Carel Frederik August  14 Mar 1776Nijmegen, Gelderland I126817
13 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  12 Aug 1804Nijmegen, Gelderland I126901
14 van der Brugghen, Susanne Marie Cornelie  20 Oct 1805Nijmegen, Gelderland I811953
15 de Bruijn, Adrianus  14 Feb 1787Nijmegen, Gelderland I803444
16 de Bruijn, Elisabeth  29 Jan 1789Nijmegen, Gelderland I803445
17 de Bruijn, Gerardus  23 Dec 1799Nijmegen, Gelderland I804782
18 de Bruijn, Henricus  30 Jun 1795Nijmegen, Gelderland I804976
19 de Bruijn, Hermanus Petrus  26 Jul 1785Nijmegen, Gelderland I802278
20 de Bruijn, Wilhelmus  8 Nov 1797Nijmegen, Gelderland I804977
21 Busser, Johanna  Nijmegen, Gelderland I537694
22 van der Capellen, Margaretha Isabella  28 Mar 1714Nijmegen, Gelderland I98614
23 Courbois, Henricus Johannes  13 Mar 1773Nijmegen, Gelderland I196130
24 Courbois, Otto Antonius Hubertus  10 Dec 1809Nijmegen, Gelderland I196133
25 Cramer, Gerharda Sibilla  11 Mar 1789Nijmegen, Gelderland I188065
26 Diepen, Arnoldus  29 Jan 1740Nijmegen, Gelderland I465651
27 van Dockum, Geertrijt  10 Aug 1662Nijmegen, Gelderland I543940
28 van Dockum, Hermannus  27 Feb 1656Nijmegen, Gelderland I172844
29 Doekbrijder, Antonius  17 Jan 1784Nijmegen, Gelderland I598051
30 Dubbelt, Henricus  13 Nov 1806Nijmegen, Gelderland I816018
31 de la Geneste, Angela Clara  13 Oct 1786Nijmegen, Gelderland I802322
32 de la Geneste, Anna Maria  21 Dec 1768Nijmegen, Gelderland I802315
33 de la Geneste, Antonius Gaspar Wilhelmus  23 Sep 1771Nijmegen, Gelderland I802316
34 de la Geneste, Clara Maria Elisabeth  24 Jul 1766Nijmegen, Gelderland I802313
35 de la Geneste, Dominicus Laurentius Petrus  29 Jun 1773Nijmegen, Gelderland I802317
36 de la Geneste, Henrica Anna  11 Sep 1780Nijmegen, Gelderland I802320
37 de la Geneste, Henricus Joannes Antonius  9 Nov 1767Nijmegen, Gelderland I802314
38 de la Geneste, Jacobus Vincentius  22 Oct 1778Nijmegen, Gelderland I802319
39 de la Geneste, Joannes Baptista Augustinus  13 May 1782Nijmegen, Gelderland I802321
40 de la Geneste, Joannes Baptista Joachim  14 Jun 1777Nijmegen, Gelderland I802318
41 de la Geneste, Maria Henrica  28 Jul 1775Nijmegen, Gelderland I792361
42 van Haaren, Gerardus  29 Jul 1807Nijmegen, Gelderland I708714
43 van Haaren, Henricus  27 Sep 1774Nijmegen, Gelderland I708735
44 van Haaren, Joanna  29 Aug 1763Nijmegen, Gelderland I708731
45 van Haaren, Petrus Hubertus  04 Oct 1810Nijmegen, Gelderland I708700
46 Hamer, Francisca Clara Juliana  19 Nov 1783Nijmegen, Gelderland I801707
47 Hendromsee, Anna Maria  01 Sep 1810Nijmegen, Gelderland I74574
48 Hermse, Joanna  16 Mar 1810Nijmegen, Gelderland I708701
49 Hermsen, Maria Elisabetha  13 Nov 1773Nijmegen, Gelderland I54147
50 Holterman, Joannes Hermannus  1 Dec 1789Nijmegen, Gelderland I806013

1 2 3 Next»Death

Matches 1 to 50 of 2901

1 2 3 4 5 ... 59» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Louisa Johanna Steens  13 May 1919Nijmegen, Gelderland I809163
2 Reijmers, Henricus  15 Jul 1920Nijmegen, Gelderland I810704
3 Vos de Wael, Richmonde Carolina Maria  6 Jan 2003Nijmegen, Gelderland I811122
4 Aalders, Johanna  13 Jun 1867Nijmegen, Gelderland I565280
5 Achterbergh, Christianus Cornelis Maria  15 Jul 1940Nijmegen, Gelderland I508928
6 Achterbergh, Wilhelmus Maria Jacob  17 Jan 1934Nijmegen, Gelderland I508948
7 van Aernsbergen, Allegonda Jacoba  13 Apr 1855Nijmegen, Gelderland I755653
8 van Aernsbergen, Hendrika Wilhelmina  17 Nov 1875Nijmegen, Gelderland I811298
9 van Aernsbergen, Maria Johanna  16 Oct 1905Nijmegen, Gelderland I401826
10 van Aernsbergen, Mechtilda Ernesta  31 Jan 1903Nijmegen, Gelderland I802670
11 van den Akker, Anna Petronella  29 May 1931Nijmegen, Gelderland I387250
12 van den Akker, Hendrikus Petrus  04 Oct 1898Nijmegen, Gelderland I387243
13 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  04 Jul 1878Nijmegen, Gelderland I475840
14 Albers, Annet  30 Apr 1939Nijmegen, Gelderland I407019
15 Albers Pistorius, Alphonse Emile  17 Feb 1944Nijmegen, Gelderland I693530
16 Albrecht, Paulus  08 May 1980Nijmegen, Gelderland I558955
17 Alferink, Johanna Catharina Maria  31 Oct 1948Nijmegen, Gelderland I489244
18 van Amstel, Anthonius Franciscus Jozephus  18 Jul 1958Nijmegen, Gelderland I517828
19 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  10 Jan 1975Nijmegen, Gelderland I474319
20 van Andel, Johannes  12 Apr 1925Nijmegen, Gelderland I442223
21 Anderson, Jan Jacob  11 Apr 1916Nijmegen, Gelderland I386595
22 André de la Porte, Adelaïde Louise  15 May 1934Nijmegen, Gelderland I762322
23 Anneveldt, Gerret  18 Apr 1914Nijmegen, Gelderland I167491
24 Arends, Theodora  14 Nov 1814Nijmegen, Gelderland I363419
25 Arens, Geurtjen  Jun 1782Nijmegen, Gelderland I762357
26 van Arensbergen, Elisabeth Josephina Gerarda  02 Aug 1982Nijmegen, Gelderland I83275
27 van Arensbergen, Henricus Petrus Michiel  26 Sep 1918Nijmegen, Gelderland I83274
28 van Arensbergen, Jan  30 Nov 1983Nijmegen, Gelderland I83279
29 van Arensbergen, Piet  13 Aug 1982Nijmegen, Gelderland I83277
30 Ariens, Grada  22 Mar 1892Nijmegen, Gelderland I360121
31 Ariessen, Catharina  21 Mar 1933Nijmegen, Gelderland I806680
32 Arnolds, Leonie Judith Anna  21 Apr 1990Nijmegen, Gelderland I129730
33 Arnts, Maria Wilhelmina  03 Mar 1940Nijmegen, Gelderland I461697
34 Arnts, Theodora  13 Jan 1928Nijmegen, Gelderland I793678
35 Arnts, Wilhelmina Maria  19 Aug 1932Nijmegen, Gelderland I461710
36 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  13 Aug 1890Nijmegen, Gelderland I205808
37 Arntz, Clementine Maria Adelheid  12 Nov 1954Nijmegen, Gelderland I630752
38 Arntz, Francisca Johanna Henriette  29 May 1964Nijmegen, Gelderland I254432
39 Arntz, Gerardus  27 Dec 1823Nijmegen, Gelderland I256893
40 Arntz, Gerardus Johannes Wilhelmus  10 Dec 1826Nijmegen, Gelderland I482539
41 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  26 Aug 1889Nijmegen, Gelderland I3767
42 Arntz, Hendrikus  23 Jun 1965Nijmegen, Gelderland I630841
43 Arntz, Hendrikus  17 Feb 1970Nijmegen, Gelderland I633222
44 Arntz, Johanna  17 Dec 1980Nijmegen, Gelderland I631995
45 Arntz, Johanna Josepha Maria  27 Jul 2006Nijmegen, Gelderland I327358
46 Arntz, Johanna Maria Josephina  23 Aug 1939Nijmegen, Gelderland I327288
47 Arntz, Johannes  01 Sep 1809Nijmegen, Gelderland I633434
48 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  30 Jul 1936Nijmegen, Gelderland I254449
49 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  11 Nov 1918Nijmegen, Gelderland I205805
50 Arntz, Julius Maria Bonifacius  16 Jul 1920Nijmegen, Gelderland I254428

1 2 3 4 5 ... 59» Next»Burial

Matches 1 to 50 of 538

1 2 3 4 5 ... 11» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID 
1 Ackermans, Elisabeth Maria  Nijmegen, Gelderland I469733
2 Albers, Annet  Nijmegen, Gelderland I407019
3 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  15 Jan 1975Nijmegen, Gelderland I474319
4 Arens, Geurtjen  22 Jun 1782Nijmegen, Gelderland I762357
5 Arisen, Maria  Nijmegen, Gelderland I604053
6 Arntz, Elisabeth Richarda Maria  Nijmegen, Gelderland I327355
7 Arntz, Francisca Augusta Maria  Nijmegen, Gelderland I327356
8 Arntz, Francisca Johanna Henriette  02 Jun 1964Nijmegen, Gelderland I254432
9 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Nijmegen, Gelderland I3767
10 Arntz, Johanna Josepha Maria  01 Aug 2006Nijmegen, Gelderland I327358
11 Arntz, Johanna Maria Josephina  26 Aug 1939Nijmegen, Gelderland I327288
12 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  03 Aug 1936Nijmegen, Gelderland I254449
13 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  01 Aug 1981Nijmegen, Gelderland I363329
14 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  14 Nov 1918Nijmegen, Gelderland I205805
15 Arntz, Julius Maria Bonifacius  19 Jul 1920Nijmegen, Gelderland I254428
16 Arntz, Maria Dorothea Johanna  19 Jul 1924Nijmegen, Gelderland I254427
17 Arntz, Regina Francisca Johanna  30 Apr 1945Nijmegen, Gelderland I254447
18 Arntz, Stephan Willem Joseph  Nijmegen, Gelderland I327263
19 Arntz, Wilhelmina Mathilde Caroline  10 Sep 1908Nijmegen, Gelderland I254429
20 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  Nijmegen, Gelderland I205802
21 Asselbergs, Gustave  Nijmegen, Gelderland I665050
22 Athmer, Hermann Bernard August  Nijmegen, Gelderland I580037
23 Backer, Jannigje Maria  05 Mar 1985Nijmegen, Gelderland I439203
24 Bakkers, Adriana Hendrika  Nijmegen, Gelderland I406482
25 Bakkers, Maria Anna  11 May 1962Nijmegen, Gelderland I321567
26 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  31 Oct 1966Nijmegen, Gelderland I492272
27 van Beek, Maria Anna Christina  14 Dec 1948Nijmegen, Gelderland I219923
28 van Berckel, Lodewijk Theodoor  23 Jan 1940Nijmegen, Gelderland I327293
29 van Berckel, Melania Isabella Maria Theresia  Nijmegen, Gelderland I65771
30 van den Berg, Anna Maria  Nijmegen, Gelderland I408533
31 Bergefurt, Elisabeth  Nijmegen, Gelderland I744664
32 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  Nijmegen, Gelderland I248561
33 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland I248564
34 van Beusekom, Adriana Gijsberta  Nijmegen, Gelderland I538095
35 Biezenaar, Cornelia Stefania  Nijmegen, Gelderland I477592
36 Bless, Rudolph Wilhelmus  08 Nov 1952Nijmegen, Gelderland I483073
37 Blijdenstein, Theodora  Nijmegen, Gelderland I364958
38 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  Nijmegen, Gelderland I302716
39 Boekhoorn, Johanna Judith  31 Jul 2012Nijmegen, Gelderland I576724
40 Boekhoorn, Johannes Martinus Hendrikus  9 Jun 2012Nijmegen, Gelderland I796510
41 Boerboom, Willemina Maria  Nijmegen, Gelderland I795611
42 Boes, Aloijsius Celestinus  Nijmegen, Gelderland I540954
43 Boevenbrink, Gerdina Margaretha  Nijmegen, Gelderland I814076
44 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  16 Sep 1996Nijmegen, Gelderland I483892
45 van Bokhoven, Johanna Philomena  Nijmegen, Gelderland I560937
46 van Boldrik, Gerardus Joseph  Nijmegen, Gelderland I398480
47 Bolsius, Anna M.A.H.  Nijmegen, Gelderland I412105
48 Bolsius, Augustinus Aloijsius Johannes Hubertus  Nijmegen, Gelderland I412101
49 Bolsius, Johanna Medarda Carolina Maria  Nijmegen, Gelderland I712757
50 Bolsius, Maria Ardina Theresia H.  Nijmegen, Gelderland I412102

1 2 3 4 5 ... 11» Next»Deeds

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Deeds    Person ID 
1 Wahle, Eduard  25 juni 1931Nijmegen, Gelderland I801726

Occupation

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Nijmegen, Gelderland I3767
2 Cals, Jozef Maria Laurens Theo Mr.  Between 1941 and 1950Nijmegen, Gelderland I141488
3 Grol, Johannes  Nijmegen, Gelderland I4671
4 Keil, Herrmann Oswald Heinrich  26 Sep 1900Nijmegen, Gelderland I804760
5 Leistikow, Cornelis Martinus  Nijmegen, Gelderland I437645
6 van Oppenraaij, Elisabeth Everdiena Timothea  Nijmegen, Gelderland I3702
7 van Oppenraaij, Johannes Stephanus Petrus Paul  1893Nijmegen, Gelderland I4697
8 van Oppenraaij, Theodorus Johannes  Nijmegen, Gelderland I3962

Death registration

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Backer, Jannigje Maria  05 Mar 1985Nijmegen, Gelderland I439203
2 Daamen, Alberdina Helena  26 Jan 1993Nijmegen, Gelderland I151482
3 van Laak, Bartholomeus  14 Jan 1885Nijmegen, Gelderland I626173
4 Schneemann, Maria Josefine Louise  22 Apr 1969Nijmegen, Gelderland I254450

Fact

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Fact    Person ID 
1 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland I248564
2 van Haaren, Everdina Bernardina Geertruida Maria  Nijmegen, Gelderland I230180
3 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  17 Feb 1950Nijmegen, Gelderland I230156
4 van Haaren, Robertus Rutgerus  20 Aug 1957Nijmegen, Gelderland I241619
5 van Haaren, Rosa Liza Victoria  01 Aug 1977Nijmegen, Gelderland I241620
6 Houben, Catharina Jozephina Maria  15 Dec 1944Nijmegen, Gelderland I248562
7 Stoer, Aleida Christina Maria  22 May 1998Nijmegen, Gelderland I243222

Birth registration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Daamen, Rutgerus Theodorus Johannes  11 Jul 1972Nijmegen, Gelderland I249139

Cremated

Matches 1 to 11 of 11

   Last Name, Given Name(s)    Cremated    Person ID 
1 Bongers, Maria Hendrina  28 Mar 1987Nijmegen, Gelderland I635267
2 de Bruin, Arnoldus Gijsbertus  29 Aug 2013Nijmegen, Gelderland I536747
3 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  01 Mar 1989Nijmegen, Gelderland I151448
4 de Groodt, Joseph  Nijmegen, Gelderland I402586
5 Halberstadt, Ella  26 May 2003Nijmegen, Gelderland I282044
6 Janssens, Maria Paulina Theodora Octavie  23 Sep 2013Nijmegen, Gelderland I800667
7 Kohlmann, Justine Margaretha Martine  04 Dec 2001Nijmegen, Gelderland I3852
8 van Oppenraaij, Hendricus Theodorus Maria  Nijmegen, Gelderland I3968
9 van Oppenraaij, Theodorus Johannes  08 Nov 1997Nijmegen, Gelderland I3959
10 Spoorenberg, Johanna Maria  24 Jul 1993Nijmegen, Gelderland I3963
11 Trouw, Johannes  12 Feb 2000Nijmegen, Gelderland I394540

National militia

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    National militia    Person ID 
1 Quack, Adolph Leonard  1818Nijmegen, Gelderland I802799

Mentioning

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Mentioning    Person ID 
1 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  Nijmegen, Gelderland I511031
2 Heijmerink, Gerhardus Alphonsus Maria  Nijmegen, Gelderland I432233

Residence

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Beijnes, Drs. Jacobus Bernardus Joannes Mari  Nijmegen, Gelderland I59001
2 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  Nijmegen, Gelderland I311118
3 Münninghoff, Gerardina Josephina Maria  Nijmegen, Gelderland I160692
4 van Oppenraaij, Adolph Gerardus  Nijmegen, Gelderland I3955
5 Riem, Evertje  Bef 02 Dec 1875Nijmegen, Gelderland I531358
6 Snijders, Pieter  05 Mar 2004Nijmegen, Gelderland I270304

Marriage

Matches 1 to 50 of 1014

1 2 3 4 5 ... 21» Next»

   Family    Marriage    Family ID 
1 / Mulert tot de Leemkule  30 Oct 1918Nijmegen, Gelderland F211942
2 Aafjes / Minkels  13 Jun 1912Nijmegen, Gelderland F142919
3 Achterbergh / Terwindt  26 Apr 1892Nijmegen, Gelderland F197935
4 Akker / Haaren  31 May 1904Nijmegen, Gelderland F184700
5 Akker / Kraaijvanger  20 Feb 1862Nijmegen, Gelderland F151356
6 Albers / Swelm  30 Oct 1824Nijmegen, Gelderland F182429
7 Albrecht / Noij  15 Dec 1964Nijmegen, Gelderland F216330
8 Angevaare / Vledder  07 Nov 1901Nijmegen, Gelderland F294333
9 Arntz / Arends  13 May 1806Nijmegen, Gelderland F142778
10 Arntz / Arntz  06 Jan 1843Nijmegen, Gelderland F74062
11 Arntz / Grasveld  21 Nov 1910Nijmegen, Gelderland F113635
12 Arntz / Kersten  25 Aug 1815Nijmegen, Gelderland F74063
13 Arntz / Lengen  20 Feb 1914Nijmegen, Gelderland F241806
14 Arntz / Meulenberg  06 Aug 1918Nijmegen, Gelderland F140463
15 Arntz / Reijmer  25 Aug 1899Nijmegen, Gelderland F241622
16 Arts / Nas  6 Jan 1869Nijmegen, Gelderland F302703
17 Arts / Schönberger  05 Jan 1876Nijmegen, Gelderland F192235
18 Asselbergs / Melchers  08 Jan 1917Nijmegen, Gelderland F128016
19 Athmer / Strooij  09 Apr 1918Nijmegen, Gelderland F224076
20 Aubel / Terwindt  05 May 1928Nijmegen, Gelderland F169721
21 Baal / Hullenaar  5 Aug 1940Nijmegen, Gelderland F298480
22 Baars / Braam  27 Apr 1911Nijmegen, Gelderland F303010
23 Baas / Liessem  07 Nov 1907Nijmegen, Gelderland F226554
24 Bakker / Bruineman  27 Aug 1942Nijmegen, Gelderland F303657
25 Bakker / Swane  23 Sep 1930Nijmegen, Gelderland F273528
26 Balen / Ven  Nijmegen, Gelderland F23847
27 Baltussen / Kortenhoff  1 Nov 1838Nijmegen, Gelderland F302885
28 Baltussen / Malmberg  18 Oct 1920Nijmegen, Gelderland F155151
29 Banning / Broekhoven  09 May 1922Nijmegen, Gelderland F200774
30 Beek / Haren  5 Aug 1880Nijmegen, Gelderland F300289
31 Beek / Viezee  19 Nov 1908Nijmegen, Gelderland F278779
32 Beekwilder / Willigen  30 Jan 1906Nijmegen, Gelderland F168719
33 Beer / Haaren  2 Sep 1853Nijmegen, Gelderland F303320
34 Beer / Lamkamp  21 Aug 1900Nijmegen, Gelderland F186719
35 Beer / Waarden  24 Jan 1916Nijmegen, Gelderland F158699
36 Beijen / Utermöhlen  1 Dec 1919Nijmegen, Gelderland F301659
37 Beijer / Goes  15 Oct 1769Nijmegen, Gelderland F51635
38 Beinum / Balfoort  15 Feb 1884Nijmegen, Gelderland F299757
39 Belinfante / Beukers  25 Jan 1937Nijmegen, Gelderland F48725
40 Beljaars / Jansen  9 Sep 1868Nijmegen, Gelderland F299054
41 Benda / Daalderop  02 May 1867Nijmegen, Gelderland F122323
42 Benda / Haaren  3 Feb 1922Nijmegen, Gelderland F303355
43 Berckel / Swaaij  27 Apr 1920Nijmegen, Gelderland F181034
44 Berends / Swelm  01 Aug 1867Nijmegen, Gelderland F182442
45 Berger / Piels  02 Oct 1895Nijmegen, Gelderland F177172
46 Berger / Schönberger  24 Mar 1919Nijmegen, Gelderland F192258
47 Berkelmans / Rutten  21 May 1853Nijmegen, Gelderland F55106
48 Besters / Otten  08 May 1824Nijmegen, Gelderland F65643
49 Beukers / Gent  08 Sep 1903Nijmegen, Gelderland F99583
50 Beversluis / Hucht  06 Feb 1884Nijmegen, Gelderland F167176

1 2 3 4 5 ... 21» Next»Divorce

Matches 1 to 11 of 11

   Family    Divorce    Family ID 
1 Bosse / Noorduijn  18 Dec 1902Nijmegen, Gelderland F198539
2 Gerritzen / Lebret  07 Nov 1904Nijmegen, Gelderland F202427
3 Graafland / Cousin  10 Feb 1940Nijmegen, Gelderland F298235
4 Haaren / Orsouw  1 Apr 1931Nijmegen, Gelderland F303338
5 Janssen / Verhagen  24 Feb 1927Nijmegen, Gelderland F297602
6 Maatjes / Janssen  18 Mar 1926Nijmegen, Gelderland F177681
7 Mutsaerts / Beijnes  25 Jun 1963Nijmegen, Gelderland F1923
8 Piron / Meulenberg  12 Feb 1925Nijmegen, Gelderland F140480
9 Pool / Maass  20 Mar 1925Nijmegen, Gelderland F185122
10 Rutten / Basten  Yes, date unknownNijmegen, Gelderland F302879
11 Scheefhals / Pouwels  28 Jul 1906Nijmegen, Gelderland F265916

Marriage Banns

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage Banns    Family ID 
1 Halberstadt / Wijk  08 Jul 1888Nijmegen, Gelderland F184290

Marriage License

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Bekink / Estourgie  28 Feb 1950Nijmegen, Gelderland F303668
2 Reniers / Hermsen  30 Jan 1942Nijmegen, Gelderland F146674

Religious marriage

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Religious marriage    Family ID 
1 Daamen / Boldrik  Nijmegen, Gelderland F98395

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.