Leiderdorp, Zuid-Holland

Leiderdorp, Zuid-Holland 


Notes:
Leiderdorp is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 26.090 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 12,29 km² (waarvan 0,56 km² water). Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.

Leiderdorp is vrijwel vastgegroeid aan Leiden, maar beide gemeenten worden gescheiden door de rivier de Zijl. Nabij Leiderdorp begint de tunnel onder het Groene Hart die wordt aangelegd voor de HSL-Zuid.

Geschiedenis

De geschiedenis van Leiderdorp begint in de Romeinse tijd. Uit opgravingen is gebleken dat er in het begin van de derde eeuw na Christus bij Roomburg een castellum stond, dat waarschijnlijk bewoond werd door de soldaten van het 30e Romeinse legioen, dat toen in deze streken gelegerd was.

Eerste bewoning

Het land rond Leiderdorp was in de eerste eeuwen van onze jaartelling drassig en de middelen van bestaan waren beperkt. De oevers waren nog niet afgegraven voor de steenbakkerij. Toen grote delen van West-Nederland door stijging van de zeespiegel onder water liepen, boden deze oevers waarschijnlijk een droge plaats om te wonen. Bodemvondsten bewijzen dat het gebied waar nu Leiderdorp ligt in de Karolingische tijd (vanaf de achtste eeuw) bewoond was. In 1952 werden de resten van eenvoudige dijken gevonden. Opgegraven paalgaten en weefgewichten tonen aan dat er hutten stonden en dat de bevolking zich met veeteelt bezighield.

Volgens schriftelijke bronnen waren er in de 10e eeuw boerderijen in het zogenaamde eerste, tweede en derde Leithon. Deze drie districten vormden samen Holtlant, dat het Waardeiland, het gebied tussen de Mare en de Zijl en dat ten noorden van de Oude Rijn omvatte. In Holtlant zouden de eerste graven van Holland hebben gewoond. De naam van de provincie Holland is van het oude Holtlant afgeleid.

Middeleeuwen

Zowel Leiden als Leiderdorp ontlenen hun naam aan de Leithons: de drie districten die samen Holtlant vormden. Het Leiderdorpse grondgebied strekte zich oorspronkelijk uit tot aan de burcht in het centrum van Leiden. Vanaf 1200 nam Leiden voor stadsuitbreiding regelmatig grondgebied over van omliggende ambachtsheerlijkheden. Ook Leiderdorp moest grond afstaan aan de groeiende stad.

In de loop van de middeleeuwen werden in Leiderdorp meerdere kastelen gebouwd, zoals Ter Does, Berendrecht, Ter Mey, Stenevelt, Te Waarde en Zijlhof, die allemaal verdwenen zijn. Sinds de veertiende eeuw stond in Leiderdorp het Augustijnenklooster Engelendael. Het klooster bezat veel land en speelde een belangrijke rol in Leiderdorp.

Zestiende en zeventiende eeuw

Tijdens het eerste Spaanse beleg van Leiden, dat afliep in mei 1574, vestigde de Spaanse legeraanvoerder Valdez zijn hoofdkwartier in de oude kerk van Leiderdorp. Hij liet verdedigingswerken rond de dorpskern aanleggen, waarvan echter niets meer terug te vinden is. Toen de Prins van Oranje de dijken liet doorsteken trokken de Spanjaarden zich terug.

Het klooster Engelendael werd na de opstand tegen de Spanjaarden aan Jonkheer Arent van Dorp gegeven, als vergoeding voor een lening aan de berooide Prins van Oranje. Van Dorp liet het slopen en de fundamenten uitgraven, waardoor er geen resten van het klooster zijn overgebleven. De opbrengst van het kloosterland werd door de Staten van Holland gebruikt om protestantse kerkdienaren te betalen. De pas opgerichte universiteit van Leiden, waar de predikanten werden opgeleid, kreeg eveneens geld ter beschikking.

In de tijd van het Spaanse beleg was Graaf de Ligne ambachtsheer van Leiderdorp. Hij vond het echter veiliger zijn bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden te concentreren en stootte zijn ambachtsheerlijkheden in Holland daarom af. In 1597 kreeg de stad Leiden de ambachtsheerlijke rechten van Leiderdorp in handen. Tot aan de Franse tijd werden schout en schepenen, ambachtsbewaarders, secretaris en bode door Leiden benoemd.

Na de Franse Revolutie

Door de Franse Revolutie veranderde in 1795 de bestuurlijke organisatie. In heel Nederland werden municipaliteiten opgericht, de voorlopers van de moderne gemeenten. Ook Leiderdorp werd in die periode een zelfstandige gemeente. Op sociaal-economisch terrein veranderde er niet veel; Leiderdorp bleef een sterk agrarische gemeente, met lintbebouwing langs de Rijn. Veel rijke Leidenaars lieten in deze tijd een buitenplaats langs de Rijn bouwen.

In de negentiende eeuw had Leiderdorp iets meer dan duizend inwoners. Het dorp kende enige nijverheid van betekenis; er waren drie grote steenbakkerijen en vele pottenbakkers. Aan de Zijl exploiteerde de firma Boot-Leiderdorp de scheepswerf De Hoop. Hier werd onder andere de Alhambra Flottante gebouwd, een schip dat in de begintijd van de stomme film door Nederland voer om het publiek te verbazen met bewegende plaatjes.

In 1884 scheidden de gereformeerden (die strakker in de leer waren) zich af van de hervormden, wat in Leiderdorp voor grote beroering zorgde. Acht weken lang waren er militairen gelegerd om een burgeroorlog te voorkomen. De gereformeerden gingen na de afscheiding aanvankelijk ter kerke in een school; in 1892 betrokken zij de kerk naast de huidige A4.

Twintigste eeuw tot nu

Al voor de Tweede Wereldoorlog vond in Leiderdorp planmatig volkswoningbouw plaats. Zo werd in 1914-1915 het zogenaamde ‘oude dorp’ gebouwd, waaronder het Van Leeuwenpark, dat werd ontworpen door de architecten Dudok en Oud. Na de oorlog ging het dorp echt groeien. De industrie ontwikkelde zich goed, zo was er een touwfabriek waar onder andere vloerbedekking werd geproduceerd.

In het midden van de jaren 1950 werd de rijksweg A4 aangelegd. De Leiderdorpse brug kwam gereed in 1964. De snelweg sneed Leiderdorp lange tijd in twee delen. Het gebied tussen de A4 en het Doeskwartier en Patrimoniumpark lag nog braak. Met de bouw van de Oranjewijk werden het Doeskwartier en Patrimoniumpark met het Oude Dorp verbonden.

De verbinding tussen het Oude Dorp en een andere oude vestigingsplaats, het Zijlkwartier, werd in de jaren 1960 gerealiseerd met de wijk Ouderzorg. De gemeente groeide in deze tijd sterk.

City/Town : Latitude: 52.1616666666667, Longitude: 4.52833333333333Birth

Matches 1 to 50 of 61

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aartsdr, Metge  Abt 1590Leiderdorp, Zuid-Holland I424637
2 Bijl, Dorieke  11 Jan 1994Leiderdorp, Zuid-Holland I396043
3 Blom, Cornelia  Yes, date unknownLeiderdorp, Zuid-Holland I415032
4 Blonk, Grietje  09 Jan 1895Leiderdorp, Zuid-Holland I572977
5 Bos, Antje  20 Dec 1856Leiderdorp, Zuid-Holland I527785
6 Brouwer, Jan Daniel  Cal 1887Leiderdorp, Zuid-Holland I632594
7 Bruna, Hendrik Magdalenus  Abt 1874Leiderdorp, Zuid-Holland I641421
8 van Dissel, Johanna  10 Nov 1894Leiderdorp, Zuid-Holland I77675
9 Dost, Daniel  09 Jan 1859Leiderdorp, Zuid-Holland I159723
10 Faassen, Jorrit Joost  24 Feb 1980Leiderdorp, Zuid-Holland I375755
11 de Graaf, Anna Maria Elisabeth  10 Feb 1871Leiderdorp, Zuid-Holland I128175
12 de Graaf, Anna Maria Elisabeth  10 Feb 1872Leiderdorp, Zuid-Holland I415607
13 de Graaf, Cornelia Johanna Maria  27 Dec 1873Leiderdorp, Zuid-Holland I415608
14 de Graaf, Dorothea Arnoldina Maria  17 Jan 1870Leiderdorp, Zuid-Holland I415606
15 de Graaf, Dorothea Maria Antoinetta  28 Oct 1888Leiderdorp, Zuid-Holland I59024
16 de Graaf, Francisca Hendrica  28 Feb 1836Leiderdorp, Zuid-Holland I415585
17 de Graaf, Hendrika Petronella  10 Jun 1830Leiderdorp, Zuid-Holland I415583
18 de Graaf, Dr. Jacobus Johannes Petrus  21 Jul 1863Leiderdorp, Zuid-Holland I59025
19 de Graaf, Johanna Hendrika Martha  29 Jul 1828Leiderdorp, Zuid-Holland I415582
20 de Graaf, Johannes Cornelis  15 May 1838Leiderdorp, Zuid-Holland I415586
21 de Graaf, Johannes Hermanus Machael  16 Jun 1891Leiderdorp, Zuid-Holland I128174
22 de Graaf, Johannes Jozephus  18 Jun 1866Leiderdorp, Zuid-Holland I415604
23 de Graaf, Johannes Martinus Petrus  18 Jul 1832Leiderdorp, Zuid-Holland I128169
24 de Graaf, Jozephina Antoinetta Maria  08 Mar 1890Leiderdorp, Zuid-Holland I128173
25 de Graaf, Maria Elisabeth  26 Nov 1861Leiderdorp, Zuid-Holland I415602
26 de Graaf, Maria Johanna  16 Mar 1827Leiderdorp, Zuid-Holland I415581
27 de Graaf, Martinus  10 Jan 1860Leiderdorp, Zuid-Holland I104053
28 de Graaf, Martinus Jozephus  30 Mar 1834Leiderdorp, Zuid-Holland I415584
29 de Graaf, Petronella Gerarda Maria  15 Mar 1879Leiderdorp, Zuid-Holland I415610
30 de Graaf, Petrus Jozephus  06 Aug 1868Leiderdorp, Zuid-Holland I415605
31 de Graaf, Theodora Maria  02 Nov 1864Leiderdorp, Zuid-Holland I415603
32 van der Hoogt, Aaltje Sophia  24 Jun 1848Leiderdorp, Zuid-Holland I77653
33 Jansen, Arie  07 Mar 1894Leiderdorp, Zuid-Holland I486179
34 Kaptein, Margaretha  01 Oct 1829Leiderdorp, Zuid-Holland I62967
35 Kik, Jacoba  30 Mar 1916Leiderdorp, Zuid-Holland I185662
36 Kik, Leendert  20 Oct 1917Leiderdorp, Zuid-Holland I185663
37 Koning, Jan Wouter  28 Jul 1902Leiderdorp, Zuid-Holland I728162
38 Koot, Cornelis Nicolaas Joannes  06 Jan 1864Leiderdorp, Zuid-Holland I478064
39 Koot, Jacoba  28 Jul 1869Leiderdorp, Zuid-Holland I413777
40 van Lelijveld, Maria Pieters  Abt 1660Leiderdorp, Zuid-Holland I342998
41 van Lelijveld, Paulus Pieters  Abt 1590Leiderdorp, Zuid-Holland I424636
42 van Lelijveld, Pieter Pouwels  Abt 1629Leiderdorp, Zuid-Holland I343011
43 van Lelijveld, Pouwels Pieters  1658Leiderdorp, Zuid-Holland I194977
44 Liefrinck, Elisabeth Helena  17 Apr 1855Leiderdorp, Zuid-Holland I441196
45 van der Meer, Simon Johannes  05 May 1902Leiderdorp, Zuid-Holland I129942
46 Parmentier, Sefanus Gesinus  30 Oct 1889Leiderdorp, Zuid-Holland I185042
47 Pieterse, Wilhelmina  1823Leiderdorp, Zuid-Holland I692959
48 van der Plas, Cornelia  Abt 1775Leiderdorp, Zuid-Holland I415197
49 Reijnaard, Cornelia Pieterse  Abt 1794Leiderdorp, Zuid-Holland I415090
50 Reijnaerd, Jacoba Pieterse  1787Leiderdorp, Zuid-Holland I128063

1 2 Next»Christened

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 van Lelijveld, Pouwels Pieters  03 Nov 1658Leiderdorp, Zuid-Holland I194977
2 Reijnaerd, Jacoba Pieterse  21 Apr 1787Leiderdorp, Zuid-Holland I128063
3 Verheul, Willem  04 Mar 1787Leiderdorp, Zuid-Holland I535997
4 Waardenburg, Johanna Jacoba  26 Apr 1765Leiderdorp, Zuid-Holland I536000

Died

Matches 1 to 29 of 29

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Arents, Michiel  Yes, date unknownLeiderdorp, Zuid-Holland I78874
2 van Benten, Willem  03 Jul 1827Leiderdorp, Zuid-Holland I415086
3 Bijl, Dorieke  11 Jan 1994Leiderdorp, Zuid-Holland I396043
4 Borst, Kornelis  07 Jun 1892Leiderdorp, Zuid-Holland I160524
5 Brouwer, Mr. Tiemen  18 Apr 1977Leiderdorp, Zuid-Holland I272093
6 Cottaar, Johannes Hendricus Marie  21 Jul 1984Leiderdorp, Zuid-Holland I359966
7 van Diggele, Jacobus Maarten  03 Oct 1983Leiderdorp, Zuid-Holland I80009
8 van Dijk, Antonius Marinus  19 Jan 1978Leiderdorp, Zuid-Holland I4821
9 de Graaf, Francisca Hendrica  04 May 1837Leiderdorp, Zuid-Holland I415585
10 de Graaf, Hendrika Petronella  30 May 1833Leiderdorp, Zuid-Holland I415583
11 de Graaf, Petronella Gerarda Maria  23 Nov 1879Leiderdorp, Zuid-Holland I415610
12 de Graaf, Petrus  20 May 1893Leiderdorp, Zuid-Holland I128171
13 de Graaf, Petrus Jozephus  07 May 1869Leiderdorp, Zuid-Holland I415605
14 de Graaf, Theodora Maria  21 Sep 1865Leiderdorp, Zuid-Holland I415603
15 Helmich, Anna Maria Wilhelmina  16 Sep 1996Leiderdorp, Zuid-Holland I664524
16 Jansen, Arie  01 Jan 1978Leiderdorp, Zuid-Holland I486179
17 Koot, Jacoba  28 Feb 1957Leiderdorp, Zuid-Holland I413777
18 de Labije, Hendrik  21 Sep 1845Leiderdorp, Zuid-Holland I128651
19 van der Plas, Johannes Leendertszn  06 Oct 1794Leiderdorp, Zuid-Holland I581665
20 Reijnaard, Maria  18 Mar 1849Leiderdorp, Zuid-Holland I413721
21 Reijnaard, Pieter  17 May 1840Leiderdorp, Zuid-Holland I128064
22 Rila, Hendrika  21 Dec 1992Leiderdorp, Zuid-Holland I80390
23 Schretlen, Johanna  18 Oct 1855Leiderdorp, Zuid-Holland I128178
24 Schuur, NN  28 Apr 1876Leiderdorp, Zuid-Holland I160422
25 Swil, Marije Huijbertse  17 Feb 1779Leiderdorp, Zuid-Holland I416579
26 Taverne, Hendrikus Matthias  16 Aug 1888Leiderdorp, Zuid-Holland I797463
27 van Velzen, Cornelia  18 May 1892Leiderdorp, Zuid-Holland I415174
28 van der Ven, Grietje Reijnierse  09 Apr 1812Leiderdorp, Zuid-Holland I128065
29 van der Willik, Maria  30 Oct 1901Leiderdorp, Zuid-Holland I160523

Birth registration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 van der Vlist, Jacob Gerrits  04 May 1842Leiderdorp, Zuid-Holland I708979

Married

Matches 1 to 15 of 15

   Family    Married    Family ID 
1 Benten / Reijnaard  22 Nov 1812Leiderdorp, Zuid-Holland F161815
2 Boersma / Oppenheim  26 Mar 1979Leiderdorp, Zuid-Holland F201737
3 Chardon / Bos  24 Jun 1880Leiderdorp, Zuid-Holland F204808
4 Groeneveld / Haan  14 Dec 1933Leiderdorp, Zuid-Holland F182141
5 Kaptein / Reijnaard  15 Feb 1824Leiderdorp, Zuid-Holland F161242
6 Kroes / Waasdorp  09 Dec 1810Leiderdorp, Zuid-Holland F42810
7 Langezaal / Graaf  30 Oct 1883Leiderdorp, Zuid-Holland F162022
8 Leeuwen / Swil  24 Jan 1722Leiderdorp, Zuid-Holland F162432
9 Lelijveld / Swieten  16 Jun 1656Leiderdorp, Zuid-Holland F134620
10 Schuur / Vriesekoop  29 Apr 1875Leiderdorp, Zuid-Holland F64331
11 Strotmann / Graaf  01 Jul 1896Leiderdorp, Zuid-Holland F52116
12 Timp / Graaf  22 Apr 1858Leiderdorp, Zuid-Holland F162014
13 Verhagen / Heijningen  04 Jan 1696Leiderdorp, Zuid-Holland F164079
14 Verweij / Riet  01 Mar 1894Leiderdorp, Zuid-Holland F71951
15 Wanna / Graaf  04 Jun 1891Leiderdorp, Zuid-Holland F162024

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.