Bookmark

Brussel, Brussel, België 


Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Brussel (Frans: Bruxelles, Duits: Brüssel), is de hoofdstad van het Koninkrijk België en daarnaast van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen en van het Vlaams Gewest. De stad is tevens het bestuurlijk centrum van de Europese Unie en wordt daarom vaak als de hoofdstad van Europa beschouwd. Het is een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat ruim 1.018.000 inwoners telt. De gemeente Brussel telt ruim 145.000 inwoners.De plaatsnaam Brussel is afgeleid van Broek-zele, wat letterlijk betekent "nederzetting bij het moeras".Algemeen wordt het volledige stadsgewest als de stad Brussel beschouwd en niet enkel de gemeente Brussel. Inbegrepen de 19 gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest is Brussel de grootste stad van België en een metropool binnen Europa.TaalgebruikBinnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden het Frans en het Nederlands als officiële talen. De meeste inwoners, forenzen, en 'vaste' buitenlanders gebruiken nochtans vooral het Frans als aanspreektaal. Deze gewoonte is natuurlijk geen maat voor de ware taalverhoudingen.Deze gewoonte is evenwel ontstaan door de combinatie van de numerieke verhoudingen van de verschillende taalgroepen in Brussel, de relatieve meertaligheid van de Vlamingen in Brussel, en de relatief lagere kennis van andere talen onder de Franstaligen, gekoppeld aan gebeurlijke onverdraagzaamheid vanwege sommige meer nationalistische Franstaligen tegenover Nederlands en de Vlamingen.Geschiedenis van BrusselVan WikipediaGa naar: navigatie, zoekBrussel heeft een lange geschiedenis. De stad ontstond rond een castrum op een eiland in de Zenne. De stad werd achtereenvolgens de hoofdstad van het hertogdom Brabant, de Zeventien Provinciën, de Zuidelijke Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, België, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de Europese Unie.Middeleeuwen, hertogdom BrabantBrussel ontstond rond een castrum op een eiland in de Zenne (het Groot Eiland, ter hoogte van het huidige Sint-Goriksplein) in de 10e eeuw. De gouw Brabant bestond uit vier graafschappen, waarvan het graafschap Brussel het meest oostelijk gelegen was (vermoedelijk beperkt tot het gebied tussen de rivieren de Zenne en de Dijle). Nog voor het einde van het jaar 1000 kwam het graafschap Brussel in bezit van de graaf van Leuven. Deze beschikte weldra te Brussel over een castrum als stamburcht van het graafschap Brussel. De Zenne was bevaarbaar tot de portus van Brussel en werd al in de 11e eeuw een handelspost op de weg tussen Brugge (of Ename?) en Keulen. In de 12e eeuw kwam er een eerste stadswal.De graven van Leuven en Brussel werden omstreeks 1085/1086 ook landgraven van Brabant. In 1106 verwierven ze het hertogschap van Neder-Lotharingen en omstreeks 1183/1184 werden ze in het landgraafschap Brabant verheven tot hertog van Brabant. Brussel genoot in de daaropvolgende eeuwen steeds meer aandacht van de landsheren, enigszins ten nadele van de stad Leuven. In 1229 kreeg Brussel stadsrechten van Hendrik I van Brabant. De stad kreeg zelfbestuur en de lakennijverheid en -handel werden belangrijk. Uit het stadspatriciaat ontstonden talrijke welgestelde families waarvan vele tijdens het Spaanse en Oostenrijkse Tijdvak adelbrieven verwierven. De stad Brussel werd bestuurlijk nog belangrijker onder het Oostenrijkse bestuur en kon haar hoofdstedelijke functie ook onder het Franse en Hollandse regime verstevigen.Hoofdstad der NederlandenVan 1357 tot 1379 werd een nieuwe omwalling gebouwd omdat de eerste te klein geworden was. Deze omwalling viel samen met wat nu de kleine ring of de vijfhoek genoemd wordt. In de 15e eeuw werd Brussel hoofdstad van het Bourgondische Rijk en bloeide onder de heerschappij van de hertogen van Bourgondië en vervolgens de Habsburgers.In 1506, toen zijn vader Filips de Schone stierf, erfde Karel V de Nederlanden. In 1516 werd Karel in de Brusselse Sint Goedelekerk daarenboven uitgeroepen tot Koning van Spanje.Toen zijn grootvader, Maximiliaan I van Oostenrijk, in 1519 overleed, volgde Karel hem definitief op als aartshertog van de Oostenrijkse erflanden en Keizer van het Heilige Roomse Rijk.Tijdens de 16e eeuw was Brussel uitgegroeid tot de Princelijcke Hoofstadt van ’t Nederlandt. Onder de regering van Keizer Karel V werd een monumentale hofkapel gebouwd achter de Grote Zaal van Filips de Goede in het (voorheen hertogelijk) Koudenberg, waar Karel V op 25 oktober 1555 troonsafstand deed. Later verbleven er ook de aartshertogen Albrecht en Isabella. Het paleiscomplex met bijbehorende tuinen en vijvers was in heel Europa vermaard. (In 1731 werd het paleis verwoest door een reusachtige brand).Tussen 1578 en 1585 kende de stad een calvinistisch bewind. Olivier van den Tympel moest de belegerde stad aan Alexander Farnese overgeven.In 1695 werd Brussel aangevallen door koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Meer dan 4000 huizen waaronder alle gebouwen op de Grote Markt behalve het stadhuis werden vernield. In de jaren daarna werden de gebouwen rond de Grote Markt opnieuw heropgebouwd. Het zijn deze gebouwen die we daar nu nog steeds kunnen bewonderen in de prachtige stijl van die tijd.Belgische hoofdstadIn 1830 vond de Belgische revolutie plaats in Brussel na de vertoning van De Stomme van Portici in de Muntschouwburg. Op 21 juli 1831 besteeg Leopold I de troon als eerste Koning der Belgen. Hij liet de stadswallen verwijderen en zorgde voor de constructie van veel gebouwen.De nieuwe Belgische staat zorgde voor een aanzienlijke versnelling in de uitbouw van Brussel. In 1830 was Brussel een Brabantse stad waar Nederlands in de vorm van een Brabants dialect de voertaal was. Na de onafhankelijkheid kende het een sterke inwijking van Fransen (gevluchte revolutionairen en anderen), en van Waalse ambtenaren die het jonge Belgische bewind aantrok uit de Waalse provincies om er haar nationale administratie mee te bemannen. Dat bewind werd beheerst door de hogere burgerij en de adel. Enkel deze groepen genoten toen stemrecht. Zij wensten de nationale instellingen enkel in hun eigen taal uit te bouwen. Hierdoor werd het Nederlands verbannen uit alle stedelijke instellingen en uit het bestuur. Deze taalkundige discriminatie viel dus samen met sociale en politieke discriminatie van de gewone bevolking (en lagere burgerij). Een uniek verschijnsel daarbij is het ontstaan van de typische Brusselse spreektaal, in wezen een variante van het Nederlands (Vlaams), maar met sterke invloeden van het Frans.In de negentiende eeuw kende Brussel ook een sterke industriële ontwikkeling. Onder Leopold II werden ettelijke prestigieuze gebouwen voor de hoofdstedelijke instellingen opgetrokken. Ook enkele hedendaagse parken, grote lanen (zoals de Tervurenlaan en de Anspachlaan) en gehele wijken (Brusselse Noordwijk, Zuidwijk (Brussel), Europawijk, Wijk van de Squares...) werden aangelegd. De Zenne werd overkapt (omdat de vervuiling ziekten meebracht) en het Justitiepaleis werd gebouwd. Door de zware druk vanwege de overheid en door de inwijking van Walen en Fransen ontstond toen ook een aanhoudende verfransing van de bevolking. Niettemin kregen de Franstaligen slechts rond het midden van de twintigste eeuw numeriek de overhand. Samen met deze evolutie groeide ook het hoofdstedelijke gebied. Begin 19e eeuw telde dat slechts een zestal gemeenten rond de hoofdstad. Naarmate de verstedelijking en de verfransing oprukten, werden omringende gemeenten bijgevoegd. Dat gebeurde bij tienjaarlijkse talentellingen. Zodra daarbij het aantal Franstaligen en tweetaligen boven bepaalde grenzen raakte, werd de betrokken gemeente bij het hoofdstedelijke gebied gevoegd.20e en begin 21e eeuwEen belangrijke evolutie was de verschuiving van de aard van de immigratie. De (groot)stedelijke bevolking werd in de jaren 60 en voooral 70 aangevuld met immigranten uit Noord-Afrika (vooral Marokkanen) en Turkije. In de jaren 80 en 90 ging deze evolutie verder, vooral via zogenaamde familieherenigingen (in wezen eerder vorming van nieuwe families). Daarnaast kwam ook een sterke immigratie uit Centraal-Europa, met name Polen. Door de functie als Europese hoofdstad verblijven ook veel andere EU-burgers al dan niet permanent in Brussel.

City/Town : Latitude: 50.8466666666667, Longitude: 4.35472222222222


Birth

Matches 1 to 50 of 221

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 van Assche, Marguerite  Tue 23 Dec 1913Brussel, Brussel, België I700178 Nederlandse voorouders 
2 d' Aubrebi, Louis Joseph  1791Brussel, Brussel, België I294827 Nederlandse voorouders 
3 d' Aubrebij, Alexandre  Thu 16 Mar 1826Brussel, Brussel, België I287594 Nederlandse voorouders 
4 d' Aubrebij, Alice Lucie Joséphine  Thu 27 Feb 1873Brussel, Brussel, België I295564 Nederlandse voorouders 
5 d' Aubrebij, Anne Catherine  1799Brussel, Brussel, België I294857 Nederlandse voorouders 
6 d' Aubrebij, Catherine  Sun 18 Feb 1816Brussel, Brussel, België I294617 Nederlandse voorouders 
7 d' Aubrebij, Catherine Alexandrine Adrienne Augusta  Fri 07 Feb 1823Brussel, Brussel, België I287591 Nederlandse voorouders 
8 d' Aubrebij, Catherine Joséphine Adélaïde  1823Brussel, Brussel, België I295231 Nederlandse voorouders 
9 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  1826Brussel, Brussel, België I295398 Nederlandse voorouders 
10 d' Aubrebij, Charles Louis  1825Brussel, Brussel, België I295242 Nederlandse voorouders 
11 d' Aubrebij, Edouard  1829Brussel, Brussel, België I295409 Nederlandse voorouders 
12 d' Aubrebij, Emma Constance  1868Brussel, Brussel, België I295298 Nederlandse voorouders 
13 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  Wed 23 Jul 1845Brussel, Brussel, België I295510 Nederlandse voorouders 
14 d' Aubrebij, Gabriel Ferdinand Joseph  1818Brussel, Brussel, België I295209 Nederlandse voorouders 
15 d' Aubrebij, Jean Félix  1820Brussel, Brussel, België I295220 Nederlandse voorouders 
16 d' Aubrebij, Julien Alexandre Joseph  1796Brussel, Brussel, België I294838 Nederlandse voorouders 
17 d' Aubrebij, Louis Marie Gabriel  1862Brussel, Brussel, België I295265 Nederlandse voorouders 
18 d' Aubrebij, Marguerite Antoinette Célestine Félicie  Wed 01 Feb 1871Brussel, Brussel, België I295543 Nederlandse voorouders 
19 d' Aubrebij, Marie Antoinette Rosalie  Fri 28 Sep 1821Brussel, Brussel, België I287590 Nederlandse voorouders 
20 d' Aubrebij, Marie Félicité  1817Brussel, Brussel, België I295198 Nederlandse voorouders 
21 d' Aubrebij, Marie Thérése  1864Brussel, Brussel, België I295276 Nederlandse voorouders 
22 d' Aubrebij, Maurice Clément Edouard  Tue 28 Mar 1876Brussel, Brussel, België I295573 Nederlandse voorouders 
23 d' Aubrebij, Paul Lucien Joseph Edouard  Tue 05 Mar 1872Brussel, Brussel, België I295554 Nederlandse voorouders 
24 d' Aubrebij, Pauline Adélaïde  1830Brussel, Brussel, België I295420 Nederlandse voorouders 
25 d' Aubrebij, Sophie Alexandrine Joséphine  1796Brussel, Brussel, België I294847 Nederlandse voorouders 
26 d' Aubrebij, Victor Charles  1865Brussel, Brussel, België I295287 Nederlandse voorouders 
27 Barnier, Marie Therese  1821Brussel, Brussel, België I770192 Nederlandse voorouders 
28 von Baumhauer, Theodore Charles Matthieu  1823Brussel, Brussel, België I186531 Nederlandse voorouders 
29 de Beauffort, Marie Gabrielle Léopoldine  Thu 24 Mar 1904Brussel, Brussel, België I552928 Nederlandse voorouders 
30 de Beauffort, Solange  Sat 04 Aug 1894Brussel, Brussel, België I552610 Nederlandse voorouders 
31 Beijens, Hortense Josephine Constance  Sun 20 Nov 1814Brussel, Brussel, België I286427 Nederlandse voorouders 
32 Belinfante, Rachel  Thu 01 Jan 1880Brussel, Brussel, België I119403 Nederlandse voorouders 
33 van den Berghen, Barbara Isabella  Sat 21 Dec 1782Brussel, Brussel, België I763629 Nederlandse voorouders 
34 Beusen, Sophie  Fri 03 Dec 1875Brussel, Brussel, België I786 Nederlandse voorouders 
35 Bittner, Anne Marie  Thu 13 Dec 1792Brussel, Brussel, België I289610 Nederlandse voorouders 
36 Bittner, Cécile  Est 1799Brussel, Brussel, België I287433 Nederlandse voorouders 
37 Bittner, Jeanna Marie  Est 1788Brussel, Brussel, België I290196 Nederlandse voorouders 
38 Bittner, Jeanne Catherine  Sat 03 Jan 1789Brussel, Brussel, België I289617 Nederlandse voorouders 
39 Bittner, Marie Petronille  Mon 25 Jan 1796Brussel, Brussel, België I288766 Nederlandse voorouders 
40 Blanckeman, Anna Emilia Maria Eugénie  Fri 08 Feb 1889Brussel, Brussel, België I746280 Nederlandse voorouders 
41 de Block, Alexander  Sat 02 May 1761Brussel, Brussel, België I560262 Nederlandse voorouders 
42 Boelen, Marie Therese  Tue 13 Jul 1880Brussel, Brussel, België I77367 Nederlandse voorouders 
43 Bonninga, Klaas  Abt 1890Brussel, Brussel, België I427333 Nederlandse voorouders 
44 Borret, Bernardus Ludovicus  Mon 26 Sep 1825Brussel, Brussel, België I256979 Nederlandse voorouders 
45 de Bourgogne, Maria  1457Brussel, Brussel, België I95874 Nederlandse voorouders 
46 Brandsma, Jeanne  Yes, date unknownBrussel, Brussel, België I522880 Nederlandse voorouders 
47 de Brauwer, Josephus Constantinus  Fri 11 Mar 1796Brussel, Brussel, België I539757 Nederlandse voorouders 
48 van Brederode, Hendrik  Sun 20 Dec 1531Brussel, Brussel, België I742720 Nederlandse voorouders 
49 Brodier, Mathilde  Thu 27 Apr 1843Brussel, Brussel, België I118683 Nederlandse voorouders 
50 Carlier, Jules Henri  Tue 14 Jan 1879Brussel, Brussel, België I171935 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 Next»Christening

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 de Bourgogne, Maria  Fri 13 Feb 1457Brussel, Brussel, België I95874 Nederlandse voorouders 
2 Lacroix, Catherine Joseph  Tue 29 Jun 1762Brussel, Brussel, België I294805 Nederlandse voorouders 
3 Michel, Maria Françoise  Mon 29 Jan 1810Brussel, Brussel, België I143221 Nederlandse voorouders 
4 van Nassau, Maurits August Filips  Fri 18 Dec 1564Brussel, Brussel, België I83533 Nederlandse voorouders 
5 van Oostenrijk, Margaretha  Sat 10 Jan 1480Brussel, Brussel, België I95877 Nederlandse voorouders 
6 van Oostenrijk en Spanje, Eleonore  Thu 24 Nov 1498Brussel, Brussel, België I95945 Nederlandse voorouders 
7 van Oostenrijk en Spanje, Maria  Sun 17 Sep 1505Brussel, Brussel, België I95898 Nederlandse voorouders 
8 van Spanje en Oostenrijk, Isabella  Thu 18 Jul 1501Brussel, Brussel, België I94881 Nederlandse voorouders 
9 Watteeu, Alexandre-Joseph  Thu 14 Nov 1811Brussel, Brussel, België I294628 Nederlandse voorouders 

Death

Matches 1 to 50 of 192

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Aerts, Helena  Sun 10 Jun 1923Brussel, Brussel, België I447 Nederlandse voorouders 
2 Alstorphius, Wilhelmina Antoinetta Catharina  Mon 23 Oct 1820Brussel, Brussel, België I637058 Nederlandse voorouders 
3 Arnauts, Madelaine  Thu 27 Jan 1955Brussel, Brussel, België I56715 Nederlandse voorouders 
4 d' Aubrebij, Catherine  Thu 09 Sep 1841Brussel, Brussel, België I294617 Nederlandse voorouders 
5 d' Aubrebij, Catherine Joséphine Adélaïde  1823Brussel, Brussel, België I295231 Nederlandse voorouders 
6 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  1832Brussel, Brussel, België I295398 Nederlandse voorouders 
7 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  Sat 15 Dec 1906Brussel, Brussel, België I295510 Nederlandse voorouders 
8 d' Aubrebij, Louis Marie Gabriel  1864Brussel, Brussel, België I295265 Nederlandse voorouders 
9 d' Aubrebij, Marie Félicité  1817Brussel, Brussel, België I295198 Nederlandse voorouders 
10 d' Aubrebij, Paul Lucien Joseph Edouard  Wed 06 Mar 1872Brussel, Brussel, België I295554 Nederlandse voorouders 
11 d' Aubrebij, Pauline Adélaïde  1846Brussel, Brussel, België I295420 Nederlandse voorouders 
12 Bakker, Friedrik  Sat 02 Sep 1944Brussel, Brussel, België I403849 Nederlandse voorouders 
13 Barnich, Marguerite  Yes, date unknownBrussel, Brussel, België I292682 Nederlandse voorouders 
14 Bedier de Prairie, Marie Mina Madeline  Tue 03 Jan 1933Brussel, Brussel, België I187531 Nederlandse voorouders 
15 Belinfante, Adolf Stephanus  Thu 07 Jul 1938Brussel, Brussel, België I119064 Nederlandse voorouders 
16 Belinfante, Karel Samuel  1918Brussel, Brussel, België I119394 Nederlandse voorouders 
17 le Beller, Erwan Yann  Fri 27 Jun 2008Brussel, Brussel, België I294081 Nederlandse voorouders 
18 de Bieberstein Rogalla Zawadskij, Baron Frederic Henri Joseph  Mon 13 Jun 1932Brussel, Brussel, België I458257 Nederlandse voorouders 
19 Bittner, Anne Marie  Sat 05 May 1866Brussel, Brussel, België I289610 Nederlandse voorouders 
20 Bittner, Jeanna Marie  1833Brussel, Brussel, België I290196 Nederlandse voorouders 
21 Bittner, Jeanne Catherine  Tue 12 Mar 1839Brussel, Brussel, België I289617 Nederlandse voorouders 
22 Bittner, Johann Joseph  Mon 02 Sep 1816Brussel, Brussel, België I289797 Nederlandse voorouders 
23 Bittner, Marie Petronille  Sat 12 Nov 1836Brussel, Brussel, België I288766 Nederlandse voorouders 
24 Bogaers, Guillaume Camille Joseph  Fri 16 Dec 1932Brussel, Brussel, België I358411 Nederlandse voorouders 
25 Bogaers, Henricus Josephus Cornelis Maria  Fri 17 Jul 1931Brussel, Brussel, België I797677 Nederlandse voorouders 
26 Bogaers, Vincentius Aloisius Antonius  Sat 08 Jun 1901Brussel, Brussel, België I358404 Nederlandse voorouders 
27 van Bokhoven, Marinus Josephus Maria  Oct 1948Brussel, Brussel, België I562150 Nederlandse voorouders 
28 Bonke, Felix Ignace Marie  Mon 03 Jun 1935Brussel, Brussel, België I541555 Nederlandse voorouders 
29 de Bont, Johannes Casparus Henricus  Yes, date unknownBrussel, Brussel, België I361344 Nederlandse voorouders 
30 van der Borch, Baronesse Adele Marie Quintine  Thu 17 Oct 1912Brussel, Brussel, België I410649 Nederlandse voorouders 
31 Borret, Maria Arnoldina Hubertina  Thu 11 Apr 1912Brussel, Brussel, België I464053 Nederlandse voorouders 
32 van Borselen Vere, Margarethe  Sun 30 Jun 1507Brussel, Brussel, België I94548 Nederlandse voorouders 
33 Bos, Alfons Benedictus  Wed 29 May 1985Brussel, Brussel, België I290344 Nederlandse voorouders 
34 de Bosch Kemper, Mr. Gerrit  Tue 29 Oct 1912Brussel, Brussel, België I594850 Nederlandse voorouders 
35 de Bourgogne, Boudewijn  Abt 1508Brussel, Brussel, België I97686 Nederlandse voorouders 
36 Bouvier, Charles Antoine  Tue 04 Jul 1871Brussel, Brussel, België I293426 Nederlandse voorouders 
37 van Brabant, Jan III  Fri 05 Dec 1355Brussel, Brussel, België I294325 Nederlandse voorouders 
38 de Bruijn, Elisa Leonarda Francisca Justina Maria  Sun 27 Jan 1929Brussel, Brussel, België I802303 Nederlandse voorouders 
39 Carlier, Jules Henri  Wed 07 Dec 1949Brussel, Brussel, België I171935 Nederlandse voorouders 
40 Claes, Eric Petrus Ludovicus  Sun 18 Jun 1978Brussel, Brussel, België I289561 Nederlandse voorouders 
41 Clérij, Marie Antoinette  Sun 28 Dec 1879Brussel, Brussel, België I287589 Nederlandse voorouders 
42 de Coux, Benjamin  Sat 14 Nov 1987Brussel, Brussel, België I292656 Nederlandse voorouders 
43 de Coux, Joannes Franciscus  Sat 27 Aug 1842Brussel, Brussel, België I291341 Nederlandse voorouders 
44 de Coux, Joannes Ludovicus  Fri 04 Nov 1927Brussel, Brussel, België I294856 Nederlandse voorouders 
45 Cox, Louise  Nov 1940Brussel, Brussel, België I47662 Nederlandse voorouders 
46 van Cutsem, Marie Henriette  Wed 17 Apr 1968Brussel, Brussel, België I290105 Nederlandse voorouders 
47 Daubrebi, Ferdinand Charles Félix  Thu 17 Apr 1862Brussel, Brussel, België I294608 Nederlandse voorouders 
48 Daubrebij, Félix François Joseph  Fri 25 Mar 1831Brussel, Brussel, België I294794 Nederlandse voorouders 
49 Deffaux, Marie Mathilde Elisabeth  Sat 10 Nov 1945Brussel, Brussel, België I288190 Nederlandse voorouders 
50 van Egmond, Lamoraal  Wed 05 Jun 1568Brussel, Brussel, België I96067 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 Next»Burial

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  Brussel, Brussel, België I295398 Nederlandse voorouders 
2 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  Tue 18 Dec 1906Brussel, Brussel, België I295510 Nederlandse voorouders 
3 le Beller, Erwan Yann  Tue 15 Jul 2008Brussel, Brussel, België I294081 Nederlandse voorouders 

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Lignian, Georges  Brussel, Brussel, België I288187 Nederlandse voorouders 

Address

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Address    Person ID   Tree 
1 Roeland, Emelie  Tue 21 Jan 1919Brussel, Brussel, België I542806 Nederlandse voorouders 

Emigratie

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Emigratie    Person ID   Tree 
1 Dijksterhuis, Beno  1868Brussel, Brussel, België I812162 Nederlandse voorouders 
2 Kuiper, Lammechien  1868Brussel, Brussel, België I812163 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 63

1 2 Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 Abbe / Willdey  Wed 7 Aug 1901Brussel, Brussel, België F131781 Nederlandse voorouders 
2 Arntz / Jacobi  Wed 16 Apr 1862Brussel, Brussel, België F129335 Nederlandse voorouders 
3 Aubrebij / Waroquier  Tue 11 Aug 1868Brussel, Brussel, België F116758 Nederlandse voorouders 
4 Aubreby / Giele  Tue 22 Jun 1948Brussel, Brussel, België F116694 Nederlandse voorouders 
5 Aubreby / Griffiths  Fri 29 Sep 1922Brussel, Brussel, België F116687 Nederlandse voorouders 
6 Belinfante / Brodier  1864Brussel, Brussel, België F48594 Nederlandse voorouders 
7 Belinfante / Verheijden  Tue 22 Jul 1879Brussel, Brussel, België F48844 Nederlandse voorouders 
8 Belinfante / Wolf  Brussel, Brussel, België F48589 Nederlandse voorouders 
9 Bérard / Zegers Veeckens  Tue 03 Jul 1877Brussel, Brussel, België F50929 Nederlandse voorouders 
10 Bittner / Hamme  Sun 01 Oct 1786Brussel, Brussel, België F114040 Nederlandse voorouders 
11 Bogaers / Maissan  Mon 28 Dec 1959Brussel, Brussel, België F42077 Nederlandse voorouders 
12 Bosch van Drakestein / Vin  Tue 28 May 1872Brussel, Brussel, België F101322 Nederlandse voorouders 
13 Bourgogne / Ailly  Tue 24 Nov 1435Brussel, Brussel, België F39707 Nederlandse voorouders 
14 Bourgogne / Bohemen  Sun 16 Jul 1409Brussel, Brussel, België F39974 Nederlandse voorouders 
15 Bourgogne / Vieuville  Sun 26 Jun 1459Brussel, Brussel, België F40024 Nederlandse voorouders 
16 Bouvij / Mathijs  Thu 15 May 1862Brussel, Brussel, België F25434 Nederlandse voorouders 
17 Buddemeijer / Vincent  Wed 19 Jun 1901Brussel, Brussel, België F15373 Nederlandse voorouders 
18 Carlier / Notermans  Sat 04 Jun 1938Brussel, Brussel, België F68082 Nederlandse voorouders 
19 Christens / Kops  Sat 27 Mar 1897Brussel, Brussel, België F115349 Nederlandse voorouders 
20 Clerx / Gratrij  Sat 11 Feb 1888Brussel, Brussel, België F12691 Nederlandse voorouders 
21 Constant Rebecque / Lijnden  1782Brussel, Brussel, België F254764 Nederlandse voorouders 
22 Daubrebi / Bittner  Wed 19 Apr 1815Brussel, Brussel, België F114810 Nederlandse voorouders 
23 Daubrebi / Clérij  Wed 27 Dec 1820Brussel, Brussel, België F113941 Nederlandse voorouders 
24 Daubrebij / Lacroix  Sun 22 May 1785Brussel, Brussel, België F116462 Nederlandse voorouders 
25 Egmond / Bourbon  Mon 28 Dec 1463Brussel, Brussel, België F39645 Nederlandse voorouders 
26 Elder / Lahrbusch  Wed 14 Jul 1813Brussel, Brussel, België F115068 Nederlandse voorouders 
27 Geerts Geertsen / Schlellkens  Brussel, Brussel, België F255377 Nederlandse voorouders 
28 Grunderbeeck / Cutsem  Mon 23 Oct 1911Brussel, Brussel, België F115024 Nederlandse voorouders 
29 Grunderbeeck / Trenson  Sat 26 Feb 1938Brussel, Brussel, België F115025 Nederlandse voorouders 
30 Kaeckenbeeck / Keerbergen  Thu 26 Nov 1896Brussel, Brussel, België F116424 Nederlandse voorouders 
31 Kaeckenbeeck / Watteau  Tue 30 Apr 1861Brussel, Brussel, België F116404 Nederlandse voorouders 
32 Kint de Roodenbeke / Beauffort  Mon 08 May 1911Brussel, Brussel, België F213802 Nederlandse voorouders 
33 Kint de Roodenbeke / Beauffort  Wed 02 Feb 1921Brussel, Brussel, België F213805 Nederlandse voorouders 
34 Kint de Roodenbeke / Della Faille d'Huijsse  Tue 23 Apr 1935Brussel, Brussel, België F214068 Nederlandse voorouders 
35 Laurent / Lignian  Sat 10 Aug 1867Brussel, Brussel, België F114198 Nederlandse voorouders 
36 Lee / Boers  1962Brussel, Brussel, België F253104 Nederlandse voorouders 
37 Leuchtenberg / Mark Arenberg  Wed 25 May 1549Brussel, Brussel, België F40318 Nederlandse voorouders 
38 Lignian / Deffaux  Tue 31 Aug 1875Brussel, Brussel, België F114222 Nederlandse voorouders 
39 Lignian / Malerme  Mon 05 Sep 1791Brussel, Brussel, België F114315 Nederlandse voorouders 
40 Lignian / Storij  Thu 14 Jul 1842Brussel, Brussel, België F114214 Nederlandse voorouders 
41 Meer de Walcheren / Verbrugghe  Wed 18 Jun 1902Brussel, Brussel, België F215305 Nederlandse voorouders 
42 Nobels / Mignot  Sat 18 Aug 1934Brussel, Brussel, België F34282 Nederlandse voorouders 
43 Notermans / Rechain  Sat 23 Jun 1923Brussel, Brussel, België F166020 Nederlandse voorouders 
44 Notermans / Simonis  Mon 09 Aug 1926Brussel, Brussel, België F68081 Nederlandse voorouders 
45 Ogtrop / Dudok van Heel  Tue 30 Sep 1913Brussel, Brussel, België F248678 Nederlandse voorouders 
46 Peeters / Grunderbeeck  Sat 06 Aug 1887Brussel, Brussel, België F114866 Nederlandse voorouders 
47 Penen / Philippart  Tue 16 Apr 1895Brussel, Brussel, België F304187 Nederlandse voorouders 
48 Perron / Sechez  Mon 26 Nov 1928Brussel, Brussel, België F74965 Nederlandse voorouders 
49 Schoolmeesters / Thibaut  Brussel, Brussel, België F266166 Nederlandse voorouders 
50 Seth Paul / Plugge  Tue 10 May 1932Brussel, Brussel, België F277217 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.