Antwerpen, Antwerpen, België 


Notes:
Antwerpen is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement Antwerpen. Antwerpen telt 464.000 inwoners (01/07/2006) en is daarmee, qua inwonertal, de grootste gemeente van België. De totale Antwerpse agglomeratie heeft er circa 950.000. Naar oppervlakte is Antwerpen de derde grootste gemeente van België (na Doornik en Couvin). Oorspronkelijk was het gebied van de stad niet groter dan de postzones Antwerpen 0, 1 en 6 binnen het district Antwerpen.

De stad ligt grotendeels op de rechteroever van de Schelde en is bekend voor zijn uitgestrekt havengebied met internationaal vrachtvervoer.

Sinds de jaren '90 staat de stad ook bekend voor het modeontwerp, door enkele succesvolle studenten van de Mode-Academie.

De inwoners van Antwerpen worden ook wel Sinjoren genoemd, naar het Spaanse woord señor. De stad zelf wordt afgekort 't Stad en soms de koekenstad (naar de Antwerpse koffiekoeken) genoemd.

Geschiedenis van Antwerpen

Antwerpen heeft een lange geschiedenis, van een kleine nederzetting werd het ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog de grootste stad in de Nederlanden.

12.000 jaar geleden

De Schelde vloeit voor het eerst door onze streken. De stroom vloeit nog niet zijn weg, zoals wij die nu kennen. Het moet hier eertijds vol water gestaan hebben tot aan de Kempen. Hier en daar waren er verhoogde heuvels en terpen. Zelf de Kempen was nog vroeger een binnenzee. Van bewoning was er nog geen sprake, want de zee nam veelvuldig onze gebieden in, na grote springvloeden. Dat de zee tot hier kwam bewijzen de vele schelpen die nog in de zandgronden worden gevonden.

Romeinse tijd

Rond 250 schrijven de Romeinen over Scaldis (de Schelde), Scinda (het Schijn), Thurnini (Deurne) en Caloes (het Kiel). Deurne en later Merksem lagen strategisch aan de oude Scheldebedding. Antwerpen was onder de Romeinse overheersing een klein dorp (vicus). Met een "aanlegplaats en werf". Onze streken bestaan nog altijd uit verschillende stuifzandheuvels. De hoogste heuvels zijn de Stuivenberg, Het Kiel, Deurne en Merksem. Minder hoge heuvels zijn de Kattenberg (nu Borgerhout), het Zand en de Zuidberg. Op de Zuidberg werd vermoedelijk rond de 3e eeuw Kroonenburg gebouwd. Deze burcht moest in de 12e eeuw plaats maken voor de Sint-Michielsabdij. Nog kleinere heuvels langs de Schelde zijn de Guldenberg, de Koraalberg, de Bloedberg, de Visberg en de voornaamste heuvel, had nog geen naam. Op deze heuvel stichtte in 660 de heilige Amandus, bisschop van Tongeren en Maastricht, de eerste kapel die werd opgedragen aan de apostelen Petrus en Paulus. Deze heuvel in de Romeinse tijd lag toen nog op de linkeroever en later werd op deze heuvel de Antwerpse burcht gebouwd. Door de verlegging van de Schelde in de 7e en midden 8e eeuw, kwam de toenmalige Burcht op de rechteroever te staan.

Vroege Middeleeuwen

Merksem bij Antwerpen wordt door de Salische Franken gesticht rond 600. De nederzetting Merksem ontstond op een terpheuvel aan de oude Scheldebedding, op de plaats waar de huidige Sint Bartholomeuskerk staat. In die periode ontstond en breidde de nederzetting Antverpia, "aan de werf" uit. Schepen die de "werf" opmoesten, kwamen "aan de werp" of "werf" voor herstelling. Ook werden er schepen op stapel gezet. Toen liep de Schelde nog niet hier, maar er ontstonden schorren zodat de schepen droogvielen. De eigenlijke rivier liep door naar het oosten (Vanaf ong. de huidige Royerssluis tot Merksem) en liep voorbij "Merkheem", (Merksem) en draaide dan zuidwaarts langs "Thurini" Deurne tot de Kattenberg (Borgerhout), tot ongeveer langs "Caloes" het Kiel, om terug naar het westen te vloeien richting Burcht. Ook logisch want de Rupelstreek is licht heuvelachtig. Eigenlijk liep de Schelde waar nu ongeveer de Antwerpse Grote Ring R1 loopt.

De heilige Amandus, bisschop van Tongeren en Maastricht, sticht in 660 de eerste kapel in onze streken. Ze wordt opgedragen aan de heiligen Petrus en Paulus. Deze heuvel lag toen nog op de linkeroever en later werd op deze heuvel de Antwerpse Burcht gebouwd. De versterking "Thurini" (Deurne) lag toen aan de Schelde in de monding van de Schijnen, op een stuifzandheuvel die half was gelegen in het water. Onze streken bestaan nog altijd uit verschillende stuifzandheuvels. De hoogste heuvels zijn de Stuivenberg (Stuivenbergziekenhuis en Stuivenbergplein), het Kiel, Deurne en Merksem. Minder hoge heuvels zijn de Kattenberg (Borgerhout), het Zand en de Zuidberg. Op de Zuidberg werd vermoedelijk rond de 3e eeuw Kroonenburg gebouwd. Kroonenburg was een versterking. Nog kleinere heuvels langs de Schelde zijn de Guldenberg, de Koraalberg, de Bloedberg, de Visberg en de voornaamste heuvel waar de Burcht werd gebouwd, Antverpia. De naam Antverpia verschijnt in de kronieken in 684.

Vanaf 600 tot rond 750 verlegt de Schelde zich langzaam naar de huidige bestaande bedding, en vermoedelijk dan door een stormvloeddoorbraak. Deurne en Merksem komen voorgoed enkele kilometers van de Schelde te liggen. In de buurt blijven nog veenmoerassen en grote vijvers, als stille getuigen van de toen hier stromende Schelde.

De Eyendijk wordt in 770 aangelegd door Benedictijnen van Deurne (Ey = water - dus waterdijk). Zij ontdekten een gelijkaardige locatie aan de huidige Scheldeoever en bouwden daar in de 8e eeuw een nieuwe vooruitgeschoven nederzetting die ze de naam "ANDA VERPUS" gaven. Door dialectvorming evolueerde deze naam naar "ANTVERPIA", Antverp, dan Antwerp tot de naam "Antwerpen". Deze nieuwe vooruitgeschoven nederzetting was ook gelegen op een zandheuvel die half in het water stak en waar destijds de kapel van St. Amandus werd op gebouwd. Deze kapel werd in 726 overgedragen aan de heilige Willibrordus, Frankische bisschop van Utrecht. Deze wandeldijk verbond Deurne door de moerassen met hun nieuwe nederzetting aan de Schelde (nu de Carnotstraat en de Herentalsebaan). Ter hoogte van de grote markt was een splitsing die zuidwaarts liep, hoog bovenop de zandheuvels langs de Schelde (Hoogstraat) richting Kroonenburg en verder naar Het Kiel.

In 836 verwoesten de Deense Vikings onder leiding van Rorik of Rourik, de nederzettingen Antverpia, Deurne met zijn Benedictijnenklooster, Merksem, Ranst en Broechem. Rond de verwoestte vesting Antverpia graafden de Noormannen de Burchtgracht, die achterom het huidige Vleeshuis loopt. Nu is het geen gracht meer, maar de straatbenaming is er nog. Het werd een typisch cirkelvormige nederzetting met een aarden omwalling. Twee straten vormden een kruis van noord naar zuid (de Mattestraat) en van west naar oost (de Zakstraat). Deze straten bestaan nu nog.

Het Verdrag van Verdun 843: Het Frankische Rijk van Karel de Grote wordt in drie delen verdeeld; West-Francië (Frankrijk), Lotharingen en Oost-Francië (Duitsland). In 923 werd Lotharingen bij het Duitse rijk gevoegd. Het Land van Rijen behoorde vermoedelijk niet tot Lotharingen en werd pas in 927 ingepalmd door het Duitse rijk. Midden-Frankenrijk bestond uit Lotharingen, het Land van Rijen, Bourgondië en Italië. In 927 komt het Land van Ryen bij Oost-Francië. De Schelde fungeert als grensrivier tussen West-Francië, (Frankrijk) (linkeroever) en Oost-Francië (Duitsland) (rechteroever). De twisten tussen West- en Oost-Francië laaien hoog op en met hun gemeenschappelijke vijand, de Noormannen. Ze werden hun bondgenoten. Frankrijk gaf een stuk gebied in 911 weg aan de Noormannen dat Normandië werd. Keizer Otto I sloot met de Noormannen een verdrag af in Antwerpen.

Keizer Otto I van Oost-Francië bouwt in 950 de Antwerpse Burcht. Nog in 950 loopt de Schelde via de Wester-Schelde naar zee, in plaats van via de Ooster-Schelde. Eb en vloed drongen krachtiger door tot Antwerpen, dan voorheen. De Viking-nederzetting te Antwerpen werd verbouwd tot een machtige burcht. De houten omwallingen werd vervangen door een stenen muur. De bewaking wan deze burcht werd overgedragen aan de Noormannen. Daarom plaatsen ze boven de toegangspoort van de nieuwe burcht hun Noorse afgod. Helaas kennen we niet de naam niet van deze afgod. In de 16e eeuw gaven de Antwerpenaren het beeldje de naam "Semini".

Keizer Otto I mag men terecht de "Stamvader" van de Stad Antwerpen noemen. Zonder deze burcht had hier nooit een stad ontstaan. Rond deze burcht groeide vrij snel de bevolking. Deze eerste stadskern, de ruienstad genoemd, was een gebied van zo'n 20 ha. Met enkele zijriviertjes van de Schijn maakten men een beschermende watersingel rond de toenmalige "stad".

Middeleeuwen

In 1008 krijgt Antwerpen zijn eigen stadszegel. Na de versterkte burcht besloot men in de 12e eeuw om ook het dorp te voorzien van wallen. In 1104 versterkte keizer Hendrik V van Duitsland de Burcht. De muren worden verhoogd van 5 meter naar 12 meter en de dikte van de muren van 1,35 meter naar 2 meter. De Kroonenburg-burcht moest in die periode plaats maken voor de Sint Michielsabdij. De watersingel is vandaag nog steeds terug te vinden op een plattegrond. Hij volgt de verdwenen Boterrui, de huidige Suikerrui, de Kaaspoort, de Jezuïtenrui, de Minderbroedersrui, de Sint-Paulusstraat en de Holenvliet (nu de Koolvliet). Deze Ruienstad bleef ongewijzigd tot ca. 1200.

In 1250 kon de oorsprong van de naam "Antwerpen" niet worden achterhaald. De legende van Druon Antigoon ontstaat. Er werd ook begonnen aan de bouw van een kathedraal, vanaf 1352 tot 1530. Daarom kreeg het waarschijnlijk stadsrechten. Door de uitvinding in 1398 van de donderbussen worden er schietgaten in torens en muren van de Burcht aangebracht.

In 1402 wordt de poort Guldenberg aangebracht in de Mattestraat. De poorten van de Burcht als vesting in 1420 moesten s'avonds niet meer worden gesloten. De poort Vleeshuis wordt gekapt in de Zakstraat. De Zak- en Mattestraat waren de eerste straten van het dorp Antverpia, ten tijde van de Noormannen. In 1481 luidde het einde van de Burcht als vesting. De Burchtgracht en de Palingbrug worden aan de stad Antwerpen verkocht.

De stad groeide uit tot één van de vier grootste steden van Brabant, en werd een grote handelsstad, een grote concurrent van Brugge. De afzet van Engelse laken op de jaarmarkten trok kooplieden aan uit heel Midden-Europa.

In het begin van de 16e eeuw bereikte Antwerpen zijn hoogtepunt. De grootste invoer was van Engelse lakens, Duitse metaalproducten en de Portugese specerijen. Het einde van de Burcht wordt door keizer Karel V bekrachtigd in 1549. Het diende nu uitsluitend tot gevangenis en verhoorplaats; m.a.w. de folterkamer. Het galgenveld lag toen buiten de stad, op de plaats waar nu het Hessenhuis en -plein is, en de Brouwersvliet. (Toen nog een watervliet tot 1930. In 1930 werden alle vlieten gedempt en de Scheldekaaien rechtgetrokken.) In 1579 wordt de Werfpoort herbouwd. Boven op de poort wordt Silvius Brabo geplaatst.

Gouden Eeuw

Vooral het Antwerpen van Karel V en de vroege jaren van Filips II in de 16e eeuw was een zeer welvarende en bijzonder belangrijke havenstad, die een tijdlang de toon aangaf in West-Europa. Omstreek 1400 was Antwerpen nog een betrekkelijk kleine stad, met nog geen 10.000 inwoners. In de 15e eeuw begint de stad zich echter bliksemsnel te ontwikkelen tot één van Europa's grootste handelssteden. In 1500 had de stad ongeveer 50.000 inwoners, omstreeks 1560 werd het aantal van 100.000 bereikt.

Antwerpen kan met enig recht de geboorteplaats van de vrije markt genoemd worden, omdat in die tijd de handelaren van Antwerpen een aantal praktijken invoerden die nu nog een deel van het economisch systeem vormen, bijvoorbeeld het aandeelhouderschap en de effectenbeurs.

Het einde van de Burcht als functie tot vesting, wordt bekrachtigd door keizer Karel V in 1549. In 1579 begon men aan de herbouwing van de Werfpoort. boven op de poort wordt Silvius Brabo geplaatst. Hand in hand met de toenemende welvaart kende Antwerpen een ongekende culturele bloei. Vooral de schilderkunst nam een hoge vlucht in de zestiende en zeventiende eeuw. Zie Lijst van kunstschilders in Antwerpen.

Halverwege de 16e eeuw begint het calvinisme grote aanhang te krijgen in de stad. Bij een omstreeks 1580 door stadhouder Willem van Oranje georganiseerde godsdiensttelling bleek 33% van de bevolking aanhanger te zijn van het calvinisme, 17% van het lutheranisme en 50% van de katholieke kerk.

De troebelen van de opstand tegen Spanje hebben de stad grote schade berokkend. In 1576 werd de stad geplunderd door muitende Spaanse huursoldaten, die 8000 burgers vermoordden (Spaanse Furie). De stad sloot zich vervolgens aan bij de Pacificatie van Gent en was gedurende de komende 9 jaar min of meer de hoofdstad van de anti-Spaanse opstand. In 1585 werd Antwerpen door de Spaanse stadhouder Alexander Farnese, hertog van Parma, veroverd na een beleg dat meer dan een jaar had geduurd. Na die verovering is ongeveer de helft van de bevolking naar Holland vertrokken. Het bevolkingscijfer daalde tot 45.000. Hollandse en Zeeuwse schepen versperden de Scheldemonding en sloten de thans in Spaans bezit zijnde stad af van de overzeese handel. De Antwerpese bloeiende handel, kunsten en wetenschappen werden verder ontwikkeld in de Hollandse "gouden eeuw".

In de komende twee eeuwen zou Antwerpen niet meer de bloei van de voorafgaande periode bereiken, maar het zou overdreven zijn te zeggen dat de stad wegkwijnde.

Antwerpen bleef één van de belangrijkste economische en culturele centra van de Spaanse, en later Oostenrijkse Nederlanden. Het bracht in die periode grote schilders voort als Rubens, Jordaens en Teniers. Als Rooms-Katholiek bolwerk in de Contrareformatie kwamen er grootse kunst- en bouwwerken tot stand, voornamelijk in Barokke stijl.

Scheldeafsluiting

De Tachtigjarige Oorlog betekende het einde van de bloei. De stad werd in 1576 op 4 november helemaal leeggeplunderd door de Spanjaarden tijdens de Spaanse Furie, en de Westerschelde werd afgesloten door de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

In 1792 werd Antwerpen veroverd door de Franse revolutionaire legers. Frankrijk opende de Schelde weer, maar de Napoleontische oorlogen beperkten de handel, en Antwerpen werd onder Napoleon een oorlogshaven, een "Pistool gericht op Engeland".

De Franse keizer liet de werken beginnen van de Bonapartesluis, Bonapartedok en iets later het Willemdok. Napoleon had toen ook al plannen om een zeekanaal te graven van Antwerpen, via Zelzate, Brugge naar Zeebrugge, eigenlijk waar nu de Expressweg loopt. Deze plannen zijn jammer genoeg niet doorgegaan. Zodoende had men geen problemen gehad met de Schelde, op politiek en geografisch vlak. Men had ze niet zozeer moeten uitdiepen.

Moderne tijden

In 1875 werd de Schelde verbreed van gemiddeld 270 meter naar ca. 500 meter. Beter bekend als de rechttrekking van de Schelde. De Zuiderdokken met het Zuidersluis worden eveneens in die periode gebouwd.

1880: De Kattendijksluis wordt gebouwd en komt in gebruik. De sluis is nu buiten gebruik gesteld. Ze dient nu als ligplaats voor jachten en allerhande werkschepen.

In 1890 Wordt de toegangspoort van de burcht en het s'Heeren Steen omgebouwd tot een "nepkasteel".

De Royerssluis (180 meter lang en 22 meter breed) wordt in 1907 voltooid. Ze is al meermaals gerenoveerd en vernieuwd. Nu wordt ze alleen gebruikt voor kustvaart (coasters) naar en van het Albertkanaal, binnenvaart en jachten. Ook de Tall Ships' Races maakt gebruik van de bijna 100 jarige sluis.

In 1911, 1928 en 1982 vonden in Antwerpen Universele Esperantocongressen plaats.

De Van Cauwelaertsluis (270 meter op 35 meter) wordt in 1926 een volwaardige zeesluis. Vanaf 2000 wordt ze gebruikt voor binnenvaart alleen en uitsluitend voor zeeschepen, als de Boudewijnsluis buiten gebruik is.

Op 4 september 1944 wordt Antwerpen bevrijdt door de geallieerden.

Tussen 7 oktober 1944 tot 30 maart 1945 vallen V-1 en V-2 bommen op Antwerpen en omgeving. Ook was het de Duitsers bedoeld de haven te raken. Deze bleef relatief onbeschadigd.

1955: De Boudewijnsluis (360 m. op 45 m.) wordt in gebruik genomen. Ze is nog altijd in bedrijf voor grote zeeschepen (tot 200 meter lengte) en binnenvaart.

1967: De getijdedeuren aan de Scheldegeul bij het Loodswezen worden definitief afgesloten. De schepen van en naar de Willem- en Bonapartedok, konden via deze Schelde-sasdeuren met gelijke water met de dokken, opengezet worden om de schepen te versassen.

1967: De Zandvlietsluis (500 meter lang en 57 meter breed, met een drempeldiepgang van 13,50 meter) wordt de eerste grootste zeesluis van de wereld.

1984: De Kallosluis, op linkeroever (360 m. op 45 m.), wordt in gebruik gesteld. Ze werd gebouwd in 1979. Vanaf 1992 wordt ze volwaardig bemand en in bedrijf gezet.

1986: De eerste stad in miniatuur werd gebouwd; Antwerpen in Miniatuur aan hangar 15 op de Scheldekaai. Hier wordt uitgebreidt de geschiedenis van Antwerpen in miniatuur voorgesteld. Vrijwillegers bouwen de huizen en belangrijke gebouwen natuurgetrouw op schaal.

1988: De Berendrechtsluis met zijn 500 meter en 68 meter breedte en tevens 13,50 meter diepgang, wordt dé grootste zeesluis van de wereld. Het grootste schip, dat toen de sluis mede inhuldigde bij zijn aankomst, de "Main Ore" (335 meter lang en 44 meter breed), was het grootste schip dat Antwerpen tot nu toe in zijn haven (Delwaidedok) mocht ontvangen.

Koningin Beatrix van Nederland mag zich Burggravin van Antwerpen noemen, maar dat is niet zozeer bij de Antwerpenaren bekend, zelfs onbekend.

Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog werd Antwerpen zwaar beschadigd door de Duitse V-1 en V-2 bommen. Dat gebeurde in de periode van 7 oktober 1944 tot 30 maart 1945. In totaal werden er 3709 V-bominslagen geteld in het arrondissement Antwerpen.

Havenuitbreiding

Rond 1960 werd het gebied ten noorden van Antwerpen, met andere woorden de voormalige gemeenten Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk, Lillo, een deel van Berendrecht en een deel van Zandvliet gekocht door de stad, en volledig afgebroken voor de aanleg van de kanaaldokken. Enkele overgebleven delen zijn nog de kerk van Oosterweel, de kerktoren van Wilmarsdonk, Lillo-fort en de dorpskernen van Berendrecht en Zandvliet. Een verdere uitbreiding was de Waaslandhaven in de Waaslandse gemeente Beveren tussen Kallo en Kieldrecht. Het nieuwe Deurganckdok te Doel werd officieel ingewijd op 7 juli 2005 en is het grootste containerdok ter wereld, het kan per jaar 6 miljoen containers lossen.

City/Town : Latitude: 51.2213888888889, Longitude: 4.39722222222222


Birth

Matches 1 to 50 of 470

1 2 3 4 5 ... 10» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Abas, Maurits Pieter  19 Dec 1902Antwerpen, Antwerpen, België I88850
2 Abas, Sara  1600Antwerpen, Antwerpen, België I89701
3 Ader, Johannes Wilhelmus  11 Aug 1809Antwerpen, Antwerpen, België I414273
4 d' Aes, Elisabeth  25 Nov 1912Antwerpen, Antwerpen, België I297601
5 Antoine, Anne Marie  1808Antwerpen, Antwerpen, België I193978
6 van Antwerpen, Geertruijd Jacobs  Abt 1668Antwerpen, Antwerpen, België I552058
7 Appel, David  1897Antwerpen, Antwerpen, België I425079
8 Appel, Wilhelmina  1899Antwerpen, Antwerpen, België I425100
9 Arntz, Constant Theodoor Steven Willem  15 Jun 1912Antwerpen, Antwerpen, België I412709
10 van Baer, Norbertus Silvinus Albertus  13 Apr 1874Antwerpen, Antwerpen, België I356386
11 van Baerle, Caspar  Yes, date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I552441
12 van Baerle, Prof. Dr. Caspar  12 Feb 1584Antwerpen, Antwerpen, België I552439
13 Barkeij Wolf, Joannes Henricus Martinus Godfried  25 Jun 1925Antwerpen, Antwerpen, België I808912
14 Bech, Maria  Abt 1603Antwerpen, Antwerpen, België I579082
15 Beeckman, Eugenius Josephus Eduardus  1890Antwerpen, Antwerpen, België I93913
16 van den Bemden, Bernardus Henricus Philippus  Abt 1851Antwerpen, Antwerpen, België I387281
17 Benert, Anna  1830Antwerpen, Antwerpen, België I135745
18 Benie, Petrus  18 Jul 1807Antwerpen, Antwerpen, België I290005
19 Blommaert, Octavia Josephina  22 May 1895Antwerpen, Antwerpen, België I297493
20 de Boer, Dirk Jan Heerkes  25 Apr 1843Antwerpen, Antwerpen, België I718488
21 Bokken, Josephus Leonardus  24 May 1877Antwerpen, Antwerpen, België I151311
22 Boom, Simon Joseph  08 Jan 1842Antwerpen, Antwerpen, België I89766
23 de Borger, Joannes Henricus  Abt 1889Antwerpen, Antwerpen, België I600023
24 Bosschaert, Catharine  24 Oct 1771Antwerpen, Antwerpen, België I292378
25 Bouwmeester, Frederik Christiaan  31 Oct 1885Antwerpen, Antwerpen, België I487434
26 Bouwmeester, Ludovicus Adolphus  09 Dec 1882Antwerpen, Antwerpen, België I487435
27 Brant, Isabella  1591Antwerpen, Antwerpen, België I83493
28 Brassieur, Augustin  1747Antwerpen, Antwerpen, België I575328
29 Breugelmans, Antonius Joannes Josephus  13 Jul 1866Antwerpen, Antwerpen, België I293126
30 Breugelmans, Barbara Agnes  Abt 1830Antwerpen, Antwerpen, België I293121
31 Breugelmans, Barbara Agnes  17 Dec 1857Antwerpen, Antwerpen, België I293122
32 Breugelmans, Catharina  28 Jul 1852Antwerpen, Antwerpen, België I293132
33 Breugelmans, Emilia Juliette  18 Feb 1895Antwerpen, Antwerpen, België I293137
34 Breugelmans, Eugéne Joseph  12 Mar 1859Antwerpen, Antwerpen, België I293123
35 Breugelmans, Jean Joseph  1821Antwerpen, Antwerpen, België I293120
36 Breugelmans, Joanna  27 Apr 1862Antwerpen, Antwerpen, België I293125
37 Breugelmans, Joannes Baptista  26 May 1860Antwerpen, Antwerpen, België I293124
38 Breugelmans, Joannes Baptista Franciscus  25 Aug 1864Antwerpen, Antwerpen, België I293114
39 Breugelmans, Joannes Josephus  21 Sep 1822Antwerpen, Antwerpen, België I293113
40 Breugelmans, Josephus Ludovicus  15 Jun 1873Antwerpen, Antwerpen, België I293127
41 Breugelmans, Ludovicus Josephus  15 Jun 1854Antwerpen, Antwerpen, België I293128
42 Breugelmans, Maria Bertha  03 Mar 1877Antwerpen, Antwerpen, België I293115
43 Breugelmans, Martin Joseph  09 Feb 1818Antwerpen, Antwerpen, België I293118
44 Breugelmans, Martinus Josephus  22 Jan 1856Antwerpen, Antwerpen, België I293129
45 Breugelmans, Thomas François  05 Feb 1792Antwerpen, Antwerpen, België I293116
46 Breugelmans, Virginia Isabella  23 Jan 1868Antwerpen, Antwerpen, België I293131
47 van den Broeck, Paul Norbert  18 Sep 1904Antwerpen, Antwerpen, België I296378
48 Broers, Abarham  1704Antwerpen, Antwerpen, België I499369
49 Broers, Abarham  1706Antwerpen, Antwerpen, België I499130
50 Broers, Aegidius  27 Mar 1660Antwerpen, Antwerpen, België I637189

1 2 3 4 5 ... 10» Next»Christened

Matches 1 to 31 of 31

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Antoine, Anne Marie  30 Dec 1808Antwerpen, Antwerpen, België I193978
2 Broers, Abarham  14 Mar 1704Antwerpen, Antwerpen, België I499369
3 Broers, Abarham  29 May 1706Antwerpen, Antwerpen, België I499130
4 Broers, Anna Catharina  04 Jun 1699Antwerpen, Antwerpen, België I499371
5 Broers, Anna Catharina Theresia  06 Nov 1726Antwerpen, Antwerpen, België I499132
6 Broers, Elisabeth Catharina  09 Nov 1701Antwerpen, Antwerpen, België I499370
7 Broers, Emerentina  22 Feb 1697Antwerpen, Antwerpen, België I499372
8 Broers, Jacobus  27 Jan 1695Antwerpen, Antwerpen, België I499373
9 Broers, Jacobus  08 Sep 1725Antwerpen, Antwerpen, België I499374
10 Craen, Joannes Franciscus  18 Feb 1793Antwerpen, Antwerpen, België I499378
11 Craen, Petrus Josephus  14 Mar 1771Antwerpen, Antwerpen, België I499377
12 Cuypers, Henrica Leonia  08 Jun 1913Antwerpen, Antwerpen, België I657839
13 Fourment, Helene  01 Apr 1614Antwerpen, Antwerpen, België I83524
14 de Leij, Anna Catharina  28 May 1764Antwerpen, Antwerpen, België I499376
15 de Leij, Franciscus  06 Nov 1726Antwerpen, Antwerpen, België I499133
16 Melis, Anne Marie  19 Jul 1794Antwerpen, Antwerpen, België I7448
17 van Nassau Dillenburg, Charlotte Flandria  18 Aug 1579Antwerpen, Antwerpen, België I83541
18 van Oranje Nassau, Catharina Belgica  03 Jul 1578Antwerpen, Antwerpen, België I83540
19 van Oranje Nassau, Charlotte Brabantina  17 Sep 1580Antwerpen, Antwerpen, België I83542
20 van Oranje Nassau, Emilia Secunda Antwerpiana  09 Dec 1581Antwerpen, Antwerpen, België I97972
21 Pijpelincx, Maria  20 Mar 1538Antwerpen, Antwerpen, België I83428
22 de Pinto, Dona Violante Rachel Abraham  11 Dec 1629Antwerpen, Antwerpen, België I119502
23 Rubens, Albert  05 Jun 1614Antwerpen, Antwerpen, België I83500
24 Rubens, Clara Johanna  18 Jan 1632Antwerpen, Antwerpen, België I83526
25 Rubens, Clara Serena  21 Mar 1611Antwerpen, Antwerpen, België I83498
26 Rubens, Frans  12 Jun 1633Antwerpen, Antwerpen, België I83527
27 Rubens, Isabella Helena  03 May 1635Antwerpen, Antwerpen, België I83528
28 Rubens, Nicolaas  23 Mar 1618Antwerpen, Antwerpen, België I83501
29 Rubens, Peter Paul  03 Mar 1636Antwerpen, Antwerpen, België I83529
30 Torriaen, Anna Theresia  10 Mar 1695Antwerpen, Antwerpen, België I499131
31 Vanhouche, Cl  08 Jan 1913Antwerpen, Antwerpen, België I656776

Died

Matches 1 to 50 of 251

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 d' Aes, Elisabeth  16 Dec 1981Antwerpen, Antwerpen, België I297601
2 Alberdingk Thijm, Catharina Maria  27 Dec 1883Antwerpen, Antwerpen, België I256381
3 Arntz, Lambertus Wilhelm Louis  12 Oct 1920Antwerpen, Antwerpen, België I417347
4 Arntz, Maria Aloysius Petrus  22 Jan 1947Antwerpen, Antwerpen, België I417384
5 te Baerts, Petronella  12 Nov 1860Antwerpen, Antwerpen, België I290492
6 Bakker, Jan  06 Jan 1901Antwerpen, Antwerpen, België I738538
7 Balsters, Klaas Geert  22 Jun 1827Antwerpen, Antwerpen, België I221899
8 Beckers, Maria Francisca  22 Feb 1959Antwerpen, Antwerpen, België I297626
9 Blommen, Maria Anna  25 May 1895Antwerpen, Antwerpen, België I296357
10 Boekholt, Petrus  02 Oct 1854Antwerpen, Antwerpen, België I692356
11 de Boer, Annechien Sikke  17 Mar 1862Antwerpen, Antwerpen, België I411216
12 Bogaers, Josephus Jacobus  22 Nov 1930Antwerpen, Antwerpen, België I358409
13 Bogaers, Maria Magdalena Cornelia Dorothea  09 Jun 1908Antwerpen, Antwerpen, België I441974
14 Bogaers, Vincentius Josephus Maria Petrus Cornelus  08 Dec 1952Antwerpen, Antwerpen, België I441503
15 Boiten, Obbe Jacobs  04 Oct 1811Antwerpen, Antwerpen, België I203388
16 Boll, Harm Egberts  1846Antwerpen, Antwerpen, België I274873
17 van Bommel, Mr. Petrus Joannes  18 Oct 1824Antwerpen, Antwerpen, België I286300
18 de Bont, Hendrik Petrus Maria  31 Jul 1901Antwerpen, Antwerpen, België I361388
19 Borret, Bernardus Ludovicus  12 Jun 1886Antwerpen, Antwerpen, België I256979
20 Bosschaert, Catharine  01 Nov 1851Antwerpen, Antwerpen, België I292378
21 van Bourbon, Isabella  25 Sep 1465Antwerpen, Antwerpen, België I96697
22 de Bourbon Montpensier, Charlotte  05 May 1582Antwerpen, Antwerpen, België I83423
23 Brant, Isabella  20 Jun 1626Antwerpen, Antwerpen, België I83493
24 Brant, Jan  08 Aug 1639Antwerpen, Antwerpen, België I83494
25 Brassieur, Augustin  18 Jul 1809Antwerpen, Antwerpen, België I575328
26 Breugelmans, Antonius Joannes Josephus  Bef 15 Apr 1867Antwerpen, Antwerpen, België I293126
27 Breugelmans, Barbara Agnes  13 May 1858Antwerpen, Antwerpen, België I293122
28 Breugelmans, Eugéne Joseph  28 Jul 1859Antwerpen, Antwerpen, België I293123
29 Breugelmans, Jean Joseph  20 May 1821Antwerpen, Antwerpen, België I293120
30 Breugelmans, Joannes Baptista  08 Sep 1861Antwerpen, Antwerpen, België I293124
31 Breugelmans, Thomas François  29 Jul 1869Antwerpen, Antwerpen, België I293116
32 Broers, Adriana  10 Dec 1891Antwerpen, Antwerpen, België I497624
33 Broers, Agnes Winina  16 Nov 1818Antwerpen, Antwerpen, België I640904
34 Broers, Elisabeth  25 Jun 1836Antwerpen, Antwerpen, België I640907
35 Broers, Maria Antoinetta  15 Apr 1840Antwerpen, Antwerpen, België I640903
36 Broos, Clementina Maria Carolina  11 Jan 1956Antwerpen, Antwerpen, België I297613
37 Brosens, Elisabeth  01 Sep 1927Antwerpen, Antwerpen, België I298862
38 Brouwers, Josephus Guilielmus  26 Aug 1878Antwerpen, Antwerpen, België I384536
39 Burgers, Albertus Franciscus  4 Jun 1872Antwerpen, Antwerpen, België I570468
40 Claes, Frieda  02 Mar 2004Antwerpen, Antwerpen, België I740251
41 Claessens, Joanna  13 Nov 1812Antwerpen, Antwerpen, België I292406
42 Claus, Hugo  19 Mar 2008Antwerpen, Antwerpen, België I390039
43 Cleiren, Catharina Cecilia Helena Albertina  02 Nov 1929Antwerpen, Antwerpen, België I288914
44 Cleiren, Franciscus  06 Aug 1875Antwerpen, Antwerpen, België I291704
45 Clerx, Cornelius  11 Aug 1906Antwerpen, Antwerpen, België I134521
46 Clerx, Josephus  02 Jun 1905Antwerpen, Antwerpen, België I134509
47 Clerx, Maria  18 Oct 1943Antwerpen, Antwerpen, België I136652
48 Cornet, Jules Joseph Gorgon  03 Dec 1921Antwerpen, Antwerpen, België I134513
49 Cornet, Virginia Julia Emilia  15 Jul 1966Antwerpen, Antwerpen, België I136664
50 Crab, Jan Jaak Maria  16 Jun 1952Antwerpen, Antwerpen, België I296373

1 2 3 4 5 ... Next»Buried

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 van Lanschot, Theodorus Ludovicus  20 Jul 1841Antwerpen, Antwerpen, België I476611
2 Lopes Pinto, Imanuel Alvares  Antwerpen, Antwerpen, België I119529
3 Nieuwenlande, Clementina  Aft 1598Antwerpen, Antwerpen, België I674685
4 Nunes Henriqüs, Violante  Antwerpen, Antwerpen, België I119530
5 van Schie, Gerardus  Antwerpen, Antwerpen, België I48686

Occupation

Matches 1 to 14 of 14

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Cleiren, Catharina Cecilia Helena Albertina  21 May 1889Antwerpen, Antwerpen, België I288914
2 Dor, Hilaire Clément  13 Nov 1797Antwerpen, Antwerpen, België I292377
3 Dor, Matthieu  1864Antwerpen, Antwerpen, België I292829
4 van Groeningen, Helena  1867Antwerpen, Antwerpen, België I291715
5 Mortelmans, Joannes Baptista  20 Jan 1868Antwerpen, Antwerpen, België I291672
6 Mortelmans, Ludovicus Joannes  21 May 1889Antwerpen, Antwerpen, België I288913
7 d' Or, Catherine Petronille  1866Antwerpen, Antwerpen, België I292376
8 Wagemans, Petrus  1829Antwerpen, Antwerpen, België I292418
9 Willame, Eugéne Joseph  27 Dec 1797Antwerpen, Antwerpen, België I292379
10 Willame, Petrus Josephus  01 Dec 1823Antwerpen, Antwerpen, België I292375
11 Williame, Eugenius Josephus Franciscus  1868Antwerpen, Antwerpen, België I292256
12 van Zeeland, Joanna  1869Antwerpen, Antwerpen, België I292257
13 van Zeeland, Joannes  1864Antwerpen, Antwerpen, België I292254
14 van Zeeland, Lambertus  15 Oct 1825Antwerpen, Antwerpen, België I292400

Married

Matches 1 to 50 of 120

1 2 3 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Appel / Rudelsheim  10 Feb 1925Antwerpen, Antwerpen, België F300157
2 Arntz / Gastel  25 Jan 1910Antwerpen, Antwerpen, België F162737
3 Arntz / Ghert  10 Apr 1880Antwerpen, Antwerpen, België F81725
4 Asselbergs / Bruijn  18 Oct 1947Antwerpen, Antwerpen, België F118846
5 Backer / Roij  26 Apr 1919Antwerpen, Antwerpen, België F115224
6 Beens / Saenen  16 May 1939Antwerpen, Antwerpen, België F117563
7 Bertrand / Saenen  17 Sep 1931Antwerpen, Antwerpen, België F117089
8 Bogaers / Teeseling  15 Jul 1920Antwerpen, Antwerpen, België F140839
9 Breugelmans / Rombouts  06 Nov 1880Antwerpen, Antwerpen, België F115971
10 Breugelmans / Vanden Bosch  23 Jul 1817Antwerpen, Antwerpen, België F115968
11 Breugelmans / Williame  15 Oct 1851Antwerpen, Antwerpen, België F115900
12 Broeck / Saenen  02 Aug 1958Antwerpen, Antwerpen, België F117090
13 Broers / Crauwels  16 Jun 1654Antwerpen, Antwerpen, België F194576
14 Broers / Encker  02 Mar 1683Antwerpen, Antwerpen, België F195793
15 Broers / Rutgeerts  27 May 1812Antwerpen, Antwerpen, België F245380
16 Broers / Schellens  00 Oct 1850Antwerpen, Antwerpen, België F245381
17 Broers / Sijmens  03 Feb 1622Antwerpen, Antwerpen, België F50963
18 Broers / Torriaen  30 Nov 1724Antwerpen, Antwerpen, België F194144
19 Brouckaers / Broers  04 Jun 1846Antwerpen, Antwerpen, België F245383
20 Brouwers / Notermans  11 Feb 1899Antwerpen, Antwerpen, België F54370
21 Brouwers / Peeters  16 May 1847Antwerpen, Antwerpen, België F196563
22 Cleiren / Groeningen  10 Feb 1867Antwerpen, Antwerpen, België F115510
23 Clerx / Graulus  19 Apr 1881Antwerpen, Antwerpen, België F55262
24 Crab / Saenen  14 May 1900Antwerpen, Antwerpen, België F117086
25 Craen / Bastiaensens  22 Mar 1849Antwerpen, Antwerpen, België F245300
26 Craen / Fret  26 May 1813Antwerpen, Antwerpen, België F245299
27 Craen / Leij  20 Aug 1792Antwerpen, Antwerpen, België F194214
28 Da Silva ij Castro / Castro  05 Dec 1667Antwerpen, Antwerpen, België F49042
29 Deckers / Breugelmans  27 Jun 1889Antwerpen, Antwerpen, België F115972
30 Deroij / Baerts  22 Aug 1849Antwerpen, Antwerpen, België F115168
31 Deroij / Steijnen  14 Sep 1802Antwerpen, Antwerpen, België F115723
32 Dozij / Desguin  10 Mar 1923Antwerpen, Antwerpen, België F111656
33 Durme / Williame  1900Antwerpen, Antwerpen, België F115702
34 Eijndhoven / Heremans  09 Sep 1783Antwerpen, Antwerpen, België F132661
35 Eijndhoven / Panhuijsen  07 Jun 1809Antwerpen, Antwerpen, België F132660
36 Elsevier / Verdeijen Verbois  1563Antwerpen, Antwerpen, België F169595
37 Fagel / Poignet  18 Aug 1577Antwerpen, Antwerpen, België F229654
38 Goes / Keijnooge  1563Antwerpen, Antwerpen, België F51668
39 Gogo / Orlan  13 Jan 1739Antwerpen, Antwerpen, België F115950
40 Gogo / Thijs  29 Jul 1750Antwerpen, Antwerpen, België F115902
41 Groeningen / Wagemans  20 May 1829Antwerpen, Antwerpen, België F115746
42 Groeningen / Wijck  02 Nov 1814Antwerpen, Antwerpen, België F115745
43 Groot / Borzykowska  28 Dec 1920Antwerpen, Antwerpen, België F247937
44 Holland / Brabant  06 Dec 1224Antwerpen, Antwerpen, België F47074
45 Hollenkamp / Würden  16 Aug 1888Antwerpen, Antwerpen, België F25311
46 Jong / Stulemeijer  02 Oct 1856Antwerpen, Antwerpen, België F188437
47 Joosten / Cornet  05 Jun 1923Antwerpen, Antwerpen, België F54571
48 Kamphuis Suermondt / Brender à Brandis  18 Mar 1905Antwerpen, Antwerpen, België F299501
49 Köhler / Breugelmans  14 Jan 1901Antwerpen, Antwerpen, België F115973
50 Leij / Broers  19 Apr 1748Antwerpen, Antwerpen, België F194145

1 2 3 Next»Divorced

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Divorced    Family ID 
1 Stokvis / Hartog  15 Dec 1894Antwerpen, Antwerpen, België F229944

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.