Bookmark

Wymbritseradeel, Friesland, Nederland



 


Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Wymbritseradeel (voorheen ook: Wijmbritseradeel, Fries: Wymbritseradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Het gemeentehuis stond in Sneek, aan dezelfde straat als het stadhuis van Sneek.



De nieuwe gemeente die in 1984 ontstond na een gemeentelijke herindeling heet sinds 1986 officieel Wymbritseradiel. Sindsdien wordt de Nederlandse naam ook wel gebruikt om de gemeente Wymbritseradeel van voor 1984 aan te duiden.



Geschiedenis



Wymbritseradeel is gevormd uit het land Wymbrits. In 1500 ontstond de grietenij Wymbritseradeel, doordat de Friese steden zelfstandig werden en aan de zuidkant van het gebied meerdere grietenijen gesplitst werden. De grenzen van Wymbritseradeel bleven tot 1984 ongewijzigd. Van 1625 tot de invoering van de gemeentewet in 1851 woonden de grietmannen van Wymbritseradeel in de stins Epema State in Ysbrechtum.



Gemeentelijke herindeling



Bij de gemeentelijke herindeling van 1984 zou Wymbritseradeel per 1 januari 1984 in een nieuwe gemeente opgaan, samen met de twee zelfstandige gemeenten Sneek en IJlst die als enclaves in Wymbritseradeel lagen, en een deel van de op te splitsen gemeente Doniawerstal. Dit plan leidde tot verzet bij de bevolking in Wymbritseradeel en IJlst, die vreesde dat Sneek te overheersend zou worden. Na een campagne met het motto "Drylts en Wymbrits nea bij Snits" (IJlst en Wimbritseradeel nooit bij Sneek) werd besloten Sneek buiten de nieuwe gemeente te laten.



De dorpjes Koufurderrige en Smallebrugge van Doniawerstal, en Greonterp van Wonseradeel werden aan de nieuwe gemeente toegevoegd. Anderzijds moest Wymbritseradeel ook dorpen afstaan. Nijhuizum ging naar Nijefurd en de dorpen IJsbrechtum, Loënga en Offingawier werden bij de gemeente Sneek gevoegd.

County/Shire : Latitude: 52.997408, Longitude: 5.620923


Media

Documents Documents (Log in)Documents (Log in)

Birth

Matches 1 to 50 of 100

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Akkerman, Gesina  24 Feb 1866Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I746191 Nederlandse voorouders 
2 Alberda, Jantje Alberts  19 Dec 1819Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488734 Nederlandse voorouders 
3 Aukes, Gerhardus  29 Mar 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523187 Nederlandse voorouders 
4 Aukes, Hillegonda  06 Jan 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523194 Nederlandse voorouders 
5 Aukes, Sjoerd  19 May 1850Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523101 Nederlandse voorouders 
6 Baukes, Sijbren Jans  25 Feb 1822Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I353308 Nederlandse voorouders 
7 Bonekamp, Akke  28 Feb 1869Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753283 Nederlandse voorouders 
8 Bonekamp, Andries Meindert  1926Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753450 Nederlandse voorouders 
9 Bonekamp, Antonius Gregorius  20 Oct 1867Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753266 Nederlandse voorouders 
10 Bonekamp, Margaretha  10 Jan 1881Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753184 Nederlandse voorouders 
11 Buringa, Sybren Bauke  27 Sep 1892Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I307929 Nederlandse voorouders 
12 Canrinus, Bauke  10 Apr 1818Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I275788 Nederlandse voorouders 
13 Doeven, Johannes  24 Oct 1870Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I633982 Nederlandse voorouders 
14 van der Goot, Sjirk Scheltes  07 Dec 1836Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I42710 Nederlandse voorouders 
15 van der Goot, Trijntje  19 Jun 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I42689 Nederlandse voorouders 
16 Heerkes, Trijntje Sjoerd  03 Aug 1746Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I59730 Nederlandse voorouders 
17 Hijlkema, Bauke  06 Jan 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I183911 Nederlandse voorouders 
18 Huitema, Aaltje  05 Jan 1903Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I347909 Nederlandse voorouders 
19 Ippius Fockens, Maria Gerardina Theodora  1 Apr 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I814744 Nederlandse voorouders 
20 de Jong, Akke  26 Mar 1839Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63117 Nederlandse voorouders 
21 de Jong, Andries  06 Sep 1831Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I7893 Nederlandse voorouders 
22 de Jong, Attje  11 May 1836Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63116 Nederlandse voorouders 
23 de Jong, Baukje  08 Jul 1868Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I253130 Nederlandse voorouders 
24 de Jong, Baukjen  07 Feb 1829Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63113 Nederlandse voorouders 
25 de Jong, Baukjen  18 Apr 1830Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63114 Nederlandse voorouders 
26 de Jong, Catharine  08 Dec 1862Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664607 Nederlandse voorouders 
27 de Jong, Hendrika  08 Sep 1855Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664604 Nederlandse voorouders 
28 de Jong, Jan Jelles  1789Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355995 Nederlandse voorouders 
29 de Jong, Johanneske  11 Dec 1845Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I7849 Nederlandse voorouders 
30 de Jong, Kornelis Arjen  27 Jan 1858Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664605 Nederlandse voorouders 
31 de Jong, Sijke  21 May 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664606 Nederlandse voorouders 
32 de Jong, Tjerk  23 Jun 1833Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63115 Nederlandse voorouders 
33 de Jong, Ytje  27 May 1842Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63118 Nederlandse voorouders 
34 de Jonge, Klaasje  05 Mar 1880Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I603421 Nederlandse voorouders 
35 Klarenberg, Ida  07 Jun 1880Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750124 Nederlandse voorouders 
36 Klarenberg, Sjieuwke  13 Nov 1881Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750209 Nederlandse voorouders 
37 Klarenberg, Sybolt  13 Mar 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750258 Nederlandse voorouders 
38 Koopmans, Sjoerd  22 Jun 1877Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I263319 Nederlandse voorouders 
39 Koopmans, Tjalling  06 Jul 1829Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I263317 Nederlandse voorouders 
40 Kramer, Hendrik  8 May 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I808147 Nederlandse voorouders 
41 Langeraap, Antje  31 May 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664319 Nederlandse voorouders 
42 Langeraap, Aukje  26 Feb 1875Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664318 Nederlandse voorouders 
43 Langeraap, Feikje  05 May 1880Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664314 Nederlandse voorouders 
44 Langeraap, Jentje Jolie  15 Jan 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664313 Nederlandse voorouders 
45 Langeraap, Sijke  17 Aug 1877Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664317 Nederlandse voorouders 
46 Langeraap, Syke  28 Jun 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664312 Nederlandse voorouders 
47 Langeraap, Symen  30 Jun 1889Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664310 Nederlandse voorouders 
48 Langeraap, Symentje  28 Jun 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664311 Nederlandse voorouders 
49 de Liefde, NN  16 Oct 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I633786 Nederlandse voorouders 
50 Marines, Wybe Annes  25 Jul 1812Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I189027 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»



Death

Matches 1 to 50 of 55

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Alberda, Jantje Alberts  13 May 1882Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488734 Nederlandse voorouders 
2 Aukes, Hendrikus Augustinus  25 Dec 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523180 Nederlandse voorouders 
3 Aukes, Jan  21 May 1894Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523185 Nederlandse voorouders 
4 Binnemans, Reino Pieters Regnerus  02 Jan 1853Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I456968 Nederlandse voorouders 
5 Bonekamp, Antonius Gregorius  03 Jan 1868Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753266 Nederlandse voorouders 
6 Bonekamp, Hendrikus Johannes  20 Dec 1940Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I754190 Nederlandse voorouders 
7 Bonekamp, Margaretha  31 Dec 1886Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753184 Nederlandse voorouders 
8 van Bons, Grietje Ulbes  24 Dec 1871Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488731 Nederlandse voorouders 
9 Cnossen, Neeltje Sierks  22 Jan 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355994 Nederlandse voorouders 
10 Cnossen, Sierk Wybes  28 Oct 1828Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I459453 Nederlandse voorouders 
11 van Dekken, Jitske  27 Aug 1935Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245895 Nederlandse voorouders 
12 van Dekken, Luitzen  16 Apr 1890Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I246298 Nederlandse voorouders 
13 Douma, Fokje Jans  5 Apr 1910Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I494353 Nederlandse voorouders 
14 Faber, Abraham Gerbens  27 Sep 1854Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I387092 Nederlandse voorouders 
15 Genee, Eeltje Ottes  23 Mar 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I745315 Nederlandse voorouders 
16 de Graaf, Geertje Harmens  17 Sep 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I205309 Nederlandse voorouders 
17 Heijner, Christiaan  11 Jun 1866Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I456967 Nederlandse voorouders 
18 Heins, Jacobus  05 Apr 1950Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750176 Nederlandse voorouders 
19 Houtman, Adreana  31 Jan 1879Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355847 Nederlandse voorouders 
20 Ippius Fockens, Isaac Johannes  29 Dec 1876Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I814738 Nederlandse voorouders 
21 de Jong, Jan Jelles  05 Apr 1856Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355995 Nederlandse voorouders 
22 Ketelaar, Lieuwe Lieuwes  23 Mar 1916Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I380816 Nederlandse voorouders 
23 Kramer, Hendrik Alkesz  10 Oct 1847Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I808148 Nederlandse voorouders 
24 Landman, Tjitte Jans  02 Oct 1884Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I380774 Nederlandse voorouders 
25 Langeraap, Sijke  Bef 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664317 Nederlandse voorouders 
26 Nolles, Antje Tjeerds  01 Jun 1856Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I356019 Nederlandse voorouders 
27 Oord, Fetje  09 Mar 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I422079 Nederlandse voorouders 
28 de Ruig, Theunis  1 Aug 1995Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I810029 Nederlandse voorouders 
29 Schilstra, Gerrit  24 Jul 1950Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I816087 Nederlandse voorouders 
30 Steenbeek, Trijntje Wiegers  23 May 1864Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I387084 Nederlandse voorouders 
31 Terwisscha van Scheltinga, Sybrigje  17 Aug 1922Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523183 Nederlandse voorouders 
32 Terwisscha van Scheltinga, Teuntje Gerardus  01 Jan 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I362695 Nederlandse voorouders 
33 Tromp, Hylke Palses  27 Sep 1816Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I259585 Nederlandse voorouders 
34 Visser, Naamloos  27 Mar 1851Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I654161 Nederlandse voorouders 
35 de Vries, Pietertje  19 Jul 1900Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355820 Nederlandse voorouders 
36 Walda, Hendrik Roelofs  04 Sep 1914Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I367853 Nederlandse voorouders 
37 Wijbenga, Hitje  20 Apr 1938Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I305938 Nederlandse voorouders 
38 Wispelweg, Theunis Hendriks  08 Jan 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I356001 Nederlandse voorouders 
39 Wouda, Jantje  26 Nov 1903Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245663 Nederlandse voorouders 
40 Ypma, Yep  07 Mar 1942Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753265 Nederlandse voorouders 
41 Zandstra, Antje Johannes  22 Nov 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355029 Nederlandse voorouders 
42 Zandstra, IJke  16 Aug 1826Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355033 Nederlandse voorouders 
43 Zandstra, Klaas Johannes  21 Oct 1814Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355031 Nederlandse voorouders 
44 Zandstra, Klaaske Johannes  30 Dec 1889Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355027 Nederlandse voorouders 
45 Zandstra, Tjeerd Johannes  22 Apr 1832Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355028 Nederlandse voorouders 
46 Zandstra, Tjeerdtje Johannes  12 Nov 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355032 Nederlandse voorouders 
47 van der Zee, Herke  20 Oct 1950Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I142023 Nederlandse voorouders 
48 Zoethout, Gerrit  01 May 1934Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355826 Nederlandse voorouders 
49 Zoethout, Hendrik  20 Mar 1925Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355824 Nederlandse voorouders 
50 Zoethout, Jurjen Jelles  20 Jan 1904Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355511 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»



Geboorte registratie

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Geboorte registratie    Person ID   Tree 
1 Bergsma, Akke Ebeles  16 Feb 1824Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I687812 Nederlandse voorouders 
2 Bonekamp, Cornelis  27 May 1886Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753402 Nederlandse voorouders 
3 Bonekamp, Hendrik Hendriks  06 Mar 1827Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753170 Nederlandse voorouders 
4 Bonekamp, Johanna  01 May 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753375 Nederlandse voorouders 

Overlijdensregistratie

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Overlijdensregistratie    Person ID   Tree 
1 Bonekamp, Hendrik Hendriks  24 May 1905Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753170 Nederlandse voorouders 
2 Hiemstra, Aaltje Jelmers  18 Aug 1874Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I687965 Nederlandse voorouders 
3 Korfmaker, Anne Piers  02 Oct 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I687964 Nederlandse voorouders 
4 van der Woude, Duifke Sierds  07 Apr 1894Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I424246 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 86

1 2 Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 Ages / Visser  31 May 1845Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250096 Nederlandse voorouders 
2 Aukes / Terwisscha van Scheltinga  07 May 1870Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F203259 Nederlandse voorouders 
3 Bakker / Nieuwland  04 May 1839Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F255021 Nederlandse voorouders 
4 Banning / Visser  10 Jul 1886Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253221 Nederlandse voorouders 
5 Baukes / Fortuin  07 Apr 1849Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F138749 Nederlandse voorouders 
6 Boersma / Rienks  22 Mar 1833Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F24577 Nederlandse voorouders 
7 Bokma / Bokma  08 Nov 1862Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F78038 Nederlandse voorouders 
8 Bonekamp / Hettinga  13 May 1854Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284442 Nederlandse voorouders 
9 Bonekamp / Terwisscha van Scheltinga  05 May 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284446 Nederlandse voorouders 
10 Bonekamp / Witteveen  04 May 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284445 Nederlandse voorouders 
11 Bonekamp / Witteveen  30 Apr 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284470 Nederlandse voorouders 
12 Dekken / Fokkens  14 May 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F97256 Nederlandse voorouders 
13 Dijkstra / Siyperda  7 Jan 1844Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F21874 Nederlandse voorouders 
14 Duiker / Smit  22 Aug 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F187292 Nederlandse voorouders 
15 Faber / Steenbeek  21 May 1809Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F151305 Nederlandse voorouders 
16 Faber / Steenbeek  26 May 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F49618 Nederlandse voorouders 
17 Flapper / Langedijk  07 Jan 1814Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149138 Nederlandse voorouders 
18 Froklage / Vries  07 Feb 1920Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F243337 Nederlandse voorouders 
19 Galema / Heerkes  13 Jun 1775Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F23894 Nederlandse voorouders 
20 Genee / Jong  26 May 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F281525 Nederlandse voorouders 
21 Gerbrandij / Zijl  30 Apr 1870Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F166194 Nederlandse voorouders 
22 Goot / Haagsma  27 Mar 1834Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F19510 Nederlandse voorouders 
23 Heeg / Jong  23 Oct 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189841 Nederlandse voorouders 
24 Heeg / Zondervan  16 May 1874Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189839 Nederlandse voorouders 
25 Heins / Klarenberg  24 Nov 1906Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F283394 Nederlandse voorouders 
26 Hettinga / Brandsma  27 Apr 1830Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284444 Nederlandse voorouders 
27 Jaarsma / Visser  06 Nov 1890Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253183 Nederlandse voorouders 
28 Jong / Boersma  06 May 1828Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F20268 Nederlandse voorouders 
29 Jong / Feenstra  12 May 1894Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253555 Nederlandse voorouders 
30 Jong / Jong  15 Apr 1882Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253557 Nederlandse voorouders 
31 Jong / Savonije  23 Aug 1884Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F489 Nederlandse voorouders 
32 Jong / Schoutema  11 May 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189842 Nederlandse voorouders 
33 Jong / Visser  10 Jun 1854Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253181 Nederlandse voorouders 
34 Jong / Visser  23 May 1896Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253172 Nederlandse voorouders 
35 Jong / Zoethout  25 May 1814Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139837 Nederlandse voorouders 
36 Jorna / Bonekamp  05 May 1917Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284548 Nederlandse voorouders 
37 Ketelaar / Pietersma  19 Nov 1892Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149144 Nederlandse voorouders 
38 Klarenberg / Kamp  17 May 1879Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F283309 Nederlandse voorouders 
39 Klooster / Visser  15 May 1832Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250116 Nederlandse voorouders 
40 Koopmans / Dam  07 Oct 1876Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104060 Nederlandse voorouders 
41 Koopmans / Joustra  08 May 1858Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104069 Nederlandse voorouders 
42 Koopmans / Veldhuis  14 May 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104061 Nederlandse voorouders 
43 Landman / Hettinga  02 May 1908Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149117 Nederlandse voorouders 
44 Landman / Pietersma  13 May 1876Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149124 Nederlandse voorouders 
45 Langeraap / Schilstra  20 May 1911Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253457 Nederlandse voorouders 
46 Langeraap / Visser  01 Jun 1872Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253178 Nederlandse voorouders 
47 Leenstra / Eisma  03 May 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253474 Nederlandse voorouders 
48 Leenstra / Langeraap  23 May 1903Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253472 Nederlandse voorouders 
49 Marines / Wijnja  09 Dec 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F75589 Nederlandse voorouders 
50 Meer / Groeneveld  20 Nov 1919Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104084 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»



This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.