Bookmark

Winschoten, Groningen, Nederland 


Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Winschoten (Gronings: Winschoten of Winschoot) is een plaats en voormalige gemeente in de provincie Groningen in Nederland. Omdat het in 1825 min of meer symbolisch stadsrechten verkreeg, wordt het vaak een stad genoemd. Winschoten vervult een centrumfunctie binnen de gemeente Oldambt en had in 2012 in totaal 18.140 inwoners (Bron CBS).AlgemeenDe plaats heeft als bijnaam de Molenstad. De plaats wordt ook wel Sodom genoemd, de inwoners dientengevolge Sodommers, maar ook wel gekscherend Tellerlikkers. De bijnaam Sodom is afkomstig uit de Joodse gemeenschap die voor de Tweede Wereldoorlog in Winschoten woonde, men vond dat de overige bevolking er maar losse zeden met betrekking tot seksualiteit en gokken op nahield.In het wapen van Winschoten staat de H.Vitus afgebeeld. In de Middeleeuwen ressorteerde Winschoten en omgeving onder de abdij van Corvey. In deze abdij worden de relieken van deze Siciliaanse heilige bewaard. In de vierde eeuw na Chr. werd hij vanwege zijn geloof vermoord. In Winschoten herinnert veel aan deze heilige, onder andere de St. Vitusstraat, de buurtschap 'Sint Vitusholt', de scoutinggroep St. Vitus, R.K. Basisschool St. Vitus, Kegel Vereniging HKC St. Vitus en de R.K.Parochiekerk van de H.Vitus.GeschiedenisNaamDe oorsprong van de naam Winschoten is omstreden. Volgens de kroniek van Mariëngaarde werd het klooster van Heiligerlee in 1231 gesticht in het dorp Asterle, dat gelegen was tussen Westerlee en Winsewida. Met Winsewida wordt kennelijk Winschoten bedoeld, waardoor deze plaats samen met Onstwedde, Vlagtwedde, Ulsda en Bunde tot de oudste plaatsen in de omgeving kan worden gerekend. Al deze plaatsen hebben namelijk de uitgang -widu ('bos, hout') in hun naam. Dit in tegenstelling tot de jongere veenontginningsdorpen met de uitgang -wolde. Het voorvoegsel Win(s)e- is vermoedelijk ontleend aan een persoonsnaam. Wobbe de Vries veronderstelt echter dat het hier om het Kloosterholt gaat. De naam Windtschote(n) wordt voor het eerst gebruikt in 1391, in latere teksten staat Wynschote(n), Wynschotten, Wynschoeten of Winschote(n). De Vries denkt daarbij aan een persoonsnaam met het achtervoegsel -kote. De naam *Windeskote zou dan 'de kleine hoeve of het kot van Windo' betekenen. Gildemachter wijst echter op het achtervoegsel -schote, Oudfries -skat, dat 'zandopduiking, hoger liggend land' betekent.. Mogelijk betreft het de Oudfriese persoonsnaam Wine met het meervoudssuffix -ingi, waaruit via de tussenvorm Winen(d)se- de namen Winsewida en Win(dt)schoten zijn ontstaan. Deze persoonsnaam komt ook voor in de plaatsnamen Wymeer, Wynham (bij Ditzumerverlaat) en Wynedaham (verdronken in de Dollard). Winsewida of Winschoten betekent dan: 'het bos' of 'de zandopduiking van de mannen van Wine'.MiddeleeuwenDe oorsprong van Winschoten ligt misschien op het hoogste punt van De Garst, een oude kleileemrug. Op grond van het onregelmatige verkavelingspatroon kan worden vermoed dat hier al vóór de 11e of 12e eeuw een nederzetting is ontstaan. De bakstenen Sint-Vituskerk aan het Marktplein dateert uit het laatst van de 13e eeuw, maar had mogelijk al een oudere voorganger. Volgens een document uit 1474 berustte de voogdij over de kerk van Winschoten bij de abt van de abdij van Corvey aan de Weser, waar de relieken van Sint Vitus werden bewaard. Aangezien dit klooster eerder betrokken was bij de kerstening van Westerwolde en het Emsland, mag worden aangenomen dat Winschoten oorspronkelijk nauwe banden had met Westerwolde en dat de eerste bewoners wellicht uit dit gebied kwamen. De dorpskern was niet ver verwijderd van het riviertje de Rensel, dat bij Westerlee in het hoogveen ontsprong en in de omgeving van Winschoterzijl in de Pekel A uitmondde. Het gebied rond de kerk stond in de 16e eeuw bekend als het Ronde Loegh. De Langestraat of Wittevrouwenstraat verbond de dorpskern met het klooster van Heiligerlee. Een omgracht perceel aan de Vissersdijk, eigendom van de kerk, markeerde misschien de plek van een middeleeuws steenhuis waar de voogd van Winschoten resideerde.In de 11e of 12e eeuw ontstonden tevens twee randveenontginningsdorpen, die in een boog om de dorpskern heen lagen: Bovenburen en Sint-Vitusholt of Zuiderveen. Sint-Vitusholt had aanvankelijk een eigen kerk, die in 1543 werd afgebroken. Bovenburen en Winschoteroosteinde vielen onder de parochie van het Marktplein. Vanuit het Zuiderveen werd ook de ontginning van het hoogveen bij Oude Pekela ter hand genomen; al in 1514 kocht de stad Emden turf in het Oldambt.Winschoten behoorde tot het middeleeuwse landschap Reiderland, maar viel samen met Westerlee, Heiligerlee, Beerta, Ulsda, Blijham en Bellingwolde onder het bisdom Osnabrück, waartoe ook Westerwolde werd gerekend. Dit in tegenstelling tot de rest van Reiderland, dat onder het bisdom Münster viel. Winschoten was tevens de hoofdplaats van een afzonderlijk rechtsdistrict in het Reiderland, dat ook wel Ulsder Vijfdedeel werd genoemd. Vanwege de enorme afstanden liet de abt van abdij van Corvey de rechten die hij in Winschoten en Westerwolde bezat vanaf de 14e eeuw waarnemen door de hoofdelingenfamilie Addinga te Wedde, wier voorouders uit het Reiderland afkomstig waren. In 1474 wist deze familie te bewijzen dat zij de rechten op de voghedije to Wynschot als des Stifts Corvey olde erve al meer honderd jaar in handen hadden. De Addinga's maakten echter misbruik van hun positie en raakten in conflict met de lokale bevolking.In de periode van partijstrijd tussen Schieringers en Vetkopers wist de stad Groningen in 1435 behalve het Oldambt ook een deel van het Reiderland rond Winschoten aan zich te binden. In 1475 werd Egge Addinga door zijn onderdanen gelyncht; drie jaar later verjoegen de Groningers zijn zoon Haye uit Westerwolde, Bellingwolde en Blijham. Bij Winschoterhogebrug verrees de Pekelborg, waarin een stadsbestuurder of kastelein met enkele soldaten zijn intrek nam. De Addinga's kozen eieren voor hun geld; ze verpandden hun Corvey'se leengoederen in 1486 aan de stad. Toen het gewest in handen kwam van hun verwante Edzard I van Oost-Friesland, zagen zij hun kans schoon. In 1506 namen ze hun bezittingen weer in ontvangst, maar vermoedelijk niet voor lang. Het Oldambt, waartoe Winschoten voortaan werd gerekend, kwam in handen van Karel van Gelre, die in 1529 de Addinga's liet verjagen en Westerwolde overdroeg aan zijn stadhouder Berend van Hackfort. Karel V gaf op zijn beurt in 1536 Westerwolde in leen aan zijn stadhouder Georg Schenck van Toutenburg. Winschoten bleef - net als de rest van het Oldambt - onder het gezag van de stad Groningen, waarvoor de inwoners zich erkentelijk toonden door het stadsbestuur in oktober 1536 een wild zwijn te schenken. De Addinga's slaagden er niet meer in hun rechten op de kerk van Winschoten terug te krijgen.Nieuwe tijdWinschoten maakte na de slag bij Heiligerlee (1568) tot aan 1580 weinig bijzonderheden mee. In 1580 ging de stadhouder van Groningen, Rennenberg, over tot de Spaanse zijde en tot aan 1594 vonden herhaaldelijk schermutselingen plaats in en rondom Winschoten. In 1593 werd de plaats door graaf Willem Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden veroverd, maar werd in hetzelfde jaar heroverd door Spaanse troepen onder graaf Frederik van den Berg. Bij die gelegenheid werd de kerk te Winschoten tegen de Spanjaarden verdedigd door een sergeant Johan Moda. In 1594 viel de gehele provincie in handen van Staatse troepen. In 1624 werd Winschoten nogmaals door Spaanse troepen veroverd en verbrand.Winschoten werd in het rampjaar 1672 door de troepen van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, veroverd zonder tegenstand. Later in dat jaar werd een veldslag geleverd doordat Groningse troepen Winschoten heroverden. De Groningse troepen onder kolonel Jorman wonnen de slag, veroverden de schans in Winschoterzijl en ook de Wedderborg. De Groningers waren nog niet van de Munsterse troepen af: in maart 1674 werden Winschoten en omringende plaatsen nogmaals geplunderd. Economisch stelde Winschoten in de zeventiende eeuw nog niet zoveel voor. Met het doortrekken van het Schuitendiep (Winschoterdiep) in 1653 werd Winschoten al enigszins ontsloten. De Rensel werd gekanaliseerd en er werden betere wegen aangelegd. Pas in de achttiende eeuw begon de bloei en welvaart wat toe te nemen, om een voorlopig hoogtepunt te bereiken in de negentiende eeuw, nadat de stad in 1825 stadsrechten werden verleend door koning Willem I. De stad groeide vanaf die tijd uit tot het centrum van Oost-Groningen.Moderne tijdWinschoten werd in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een echte handelsstad, mede door de aanwezigheid van vele Joden. Ook speelde de aanleg van een spoorweg naar Groningen in 1867 een grote rol. De geschiedenis van Winschoten kent een zeer zwarte bladzijde door het afvoeren van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die nagenoeg alle werden vermoord in concentratiekampen. Winschoten werd in 1945 bevrijd door Canadese en Poolse troepen.Op 12 mei 2004 is een start gemaakt met het project Blauwestad, dat de (inmiddels gefuseerde) gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland verbindt. Het nieuw aangelegde meer waaraan Blauwestad ligt wordt het Oldambtmeer genoemd. Aandachtstrekker voor Blauwe Stad is "De Rups", die dient als informatiepunt voor geïnteresseerden en die vanaf de autosnelweg A7 is te zien.AdrillenAl rond 1815 wordt in Winschoten jaarlijks de Allerheiligenmarkt georganiseerd. Deze Winschoter jaarmarkt, in de volksmond 'Adrillen' genoemd (het Groninger woord voor Allerheiligen), vindt elke eerste maandag van november plaats in het centrum van de stad. Op de tweede maandag van deze maand wordt de jaarmarkt, onder de naam 'Lutje Adrillen', nog eens in het klein over gedaan. De markt trekt jaarlijks tachtig- tot honderdduizend bezoekers en is daarmee de grootste van Nederland.Adrillen werd van 1995 tot 2011 gepromoot door 'Popko', het vingerwijzende boertje met in zijn linkerhand een drietand, die de bezoekers vijftien jaar lang verwelkomde met de Groninger leus: "Hé..., Doe! Komst óók op Adrillen?!". Doordat de gemeente Oldambt in 2011 besloot een nieuw 'format' te kiezen voor de markt, werd er afscheid genomen van het Groninger boertje dat zich inmiddels ontpopt als het Groninger beeldmerk van de 21e eeuw.Voormalige gemeenteDe gemeente telde 18.298 inwoners (nov. 2009), bron: CBS) en besloeg een oppervlakte van 22,24 km² (waarvan 0,58 km² water).De gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland gaan sinds 1 januari 2010 gezamenlijk door het leven als gemeente Oldambt. De bevolking van de drie gemeenten heeft in een referendum voor deze naam gekozen. Oud-Winschoter Jan Mulder maakte 20 september 2008 op het gemeentehuis in Winschoten de keuze bekend.

City/Town : Latitude: 53.14806756767867, Longitude: 7.03125


Birth

Matches 1 to 50 of 8538

1 2 3 4 5 ... 171» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Dietert Jansen  Tue 16 Nov 1813Winschoten, Groningen, Nederland I725990 Nederlandse voorouders 
2 Maria Lutgerdina  Sun 08 Mar 1885Winschoten, Groningen, Nederland I457712 Nederlandse voorouders 
3 van der Laan, Sara  Sat 06 Sep 1879Winschoten, Groningen, Nederland I765201 Nederlandse voorouders 
4 A.B., NN  Sat 02 Oct 1943Winschoten, Groningen, Nederland I630209 Nederlandse voorouders 
5 Aaldriks, Engel  1733Winschoten, Groningen, Nederland I68883 Nederlandse voorouders 
6 Aaldriks, Hans  1731Winschoten, Groningen, Nederland I762821 Nederlandse voorouders 
7 Aaldriks, Jan  1728Winschoten, Groningen, Nederland I762820 Nederlandse voorouders 
8 Aaldriks, Sense  1555Winschoten, Groningen, Nederland I117001 Nederlandse voorouders 
9 Aapkes, Anna  Sat 30 Dec 1871Winschoten, Groningen, Nederland I420355 Nederlandse voorouders 
10 Aapkes, Feijo  Wed 07 Jan 1846Winschoten, Groningen, Nederland I503167 Nederlandse voorouders 
11 Aapkes, Feijo  Fri 08 Jun 1906Winschoten, Groningen, Nederland I541197 Nederlandse voorouders 
12 Aapkes, Harmannus  Tue 26 Mar 1822Winschoten, Groningen, Nederland I528976 Nederlandse voorouders 
13 Aapkes, Regina  Sun 25 Aug 1844Winschoten, Groningen, Nederland I107677 Nederlandse voorouders 
14 Aardema, Geessien  Thu 18 Jan 1912Winschoten, Groningen, Nederland I620811 Nederlandse voorouders 
15 Aardema, Gerlof  Wed 18 Apr 1894Winschoten, Groningen, Nederland I435864 Nederlandse voorouders 
16 Aardema, Reinder  Wed 18 Jul 1894Winschoten, Groningen, Nederland I620546 Nederlandse voorouders 
17 Ab, Albert  Sun 22 Sep 1889Winschoten, Groningen, Nederland I383574 Nederlandse voorouders 
18 Ab, Albertje  Wed 07 Jan 1874Winschoten, Groningen, Nederland I383788 Nederlandse voorouders 
19 Ab, Albertje  Wed 24 Jun 1891Winschoten, Groningen, Nederland I383576 Nederlandse voorouders 
20 Ab, Anje  Fri 24 Sep 1852Winschoten, Groningen, Nederland I111246 Nederlandse voorouders 
21 Ab, Eiso  Fri 30 Aug 1895Winschoten, Groningen, Nederland I383577 Nederlandse voorouders 
22 Ab, Evert  Sun 22 Nov 1885Winschoten, Groningen, Nederland I383573 Nederlandse voorouders 
23 Ab, Freerk  Tue 30 Oct 1866Winschoten, Groningen, Nederland I64621 Nederlandse voorouders 
24 Ab, Geert  Mon 04 Aug 1856Winschoten, Groningen, Nederland I111241 Nederlandse voorouders 
25 Ab, Geert  Mon 30 Nov 1868Winschoten, Groningen, Nederland I383786 Nederlandse voorouders 
26 Ab, Geert  Wed 23 Mar 1881Winschoten, Groningen, Nederland I383571 Nederlandse voorouders 
27 Ab, Grietje  Tue 06 Oct 1885Winschoten, Groningen, Nederland I383792 Nederlandse voorouders 
28 Ab, Hindrik  Sat 23 Sep 1871Winschoten, Groningen, Nederland I383787 Nederlandse voorouders 
29 Ab, Jan  Fri 15 Nov 1844Winschoten, Groningen, Nederland I111238 Nederlandse voorouders 
30 Ab, Jantje  Fri 04 Apr 1902Winschoten, Groningen, Nederland I617996 Nederlandse voorouders 
31 Ab, Klaassien  Tue 26 Aug 1879Winschoten, Groningen, Nederland I383790 Nederlandse voorouders 
32 Ab, Stoffer  Wed 23 Aug 1876Winschoten, Groningen, Nederland I383789 Nederlandse voorouders 
33 Ab, Willem  Tue 01 Mar 1842Winschoten, Groningen, Nederland I100103 Nederlandse voorouders 
34 Ab, Willem  Sun 24 Sep 1882Winschoten, Groningen, Nederland I383791 Nederlandse voorouders 
35 Ab, Willemtje  Tue 10 Jun 1884Winschoten, Groningen, Nederland I383572 Nederlandse voorouders 
36 Abbas, Alida Gerardina  Thu 02 Jan 1873Winschoten, Groningen, Nederland I327723 Nederlandse voorouders 
37 Abbas, Anna Jans  1796Winschoten, Groningen, Nederland I38978 Nederlandse voorouders 
38 Abbas, Annechien  Sun 02 Sep 1883Winschoten, Groningen, Nederland I371853 Nederlandse voorouders 
39 Abbas, Anno  Wed 26 Sep 1900Winschoten, Groningen, Nederland I330040 Nederlandse voorouders 
40 Abbas, Antje  Sun 12 Jun 1864Winschoten, Groningen, Nederland I320946 Nederlandse voorouders 
41 Abbas, Bene  Tue 28 Jul 1874Winschoten, Groningen, Nederland I328802 Nederlandse voorouders 
42 Abbas, Berend  Thu 13 May 1858Winschoten, Groningen, Nederland I545846 Nederlandse voorouders 
43 Abbas, Berendje  Tue 09 Nov 1897Winschoten, Groningen, Nederland I371857 Nederlandse voorouders 
44 Abbas, Eggo  Sun 24 Mar 1816Winschoten, Groningen, Nederland I285021 Nederlandse voorouders 
45 Abbas, Eggo  Fri 30 Nov 1855Winschoten, Groningen, Nederland I545845 Nederlandse voorouders 
46 Abbas, Eggo  Thu 19 Apr 1866Winschoten, Groningen, Nederland I320732 Nederlandse voorouders 
47 Abbas, Eggo  Tue 16 Dec 1873Winschoten, Groningen, Nederland I768042 Nederlandse voorouders 
48 Abbas, Elsien  Sat 10 Nov 1838Winschoten, Groningen, Nederland I634458 Nederlandse voorouders 
49 Abbas, Geessien  Mon 10 May 1880Winschoten, Groningen, Nederland I768045 Nederlandse voorouders 
50 Abbas, Gerat  Wed 20 Mar 1878Winschoten, Groningen, Nederland I768044 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 171» Next»Christening

Matches 1 to 50 of 1762

1 2 3 4 5 ... 36» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 Aaldriks, Engel  Fri 19 Jun 1733Winschoten, Groningen, Nederland I68883 Nederlandse voorouders 
2 Aaldriks, Hans  Sun 06 May 1731Winschoten, Groningen, Nederland I762821 Nederlandse voorouders 
3 Aaldriks, Jan  Sun 01 Feb 1728Winschoten, Groningen, Nederland I762820 Nederlandse voorouders 
4 Abbas, Anna Jans  Wed 30 Mar 1796Winschoten, Groningen, Nederland I38978 Nederlandse voorouders 
5 Abbas, Harm Jans  Sun 18 May 1788Winschoten, Groningen, Nederland I188442 Nederlandse voorouders 
6 Abels, Aaltien  Sun 07 Jan 1714Winschoten, Groningen, Nederland I401250 Nederlandse voorouders 
7 Abels, Geert  Fri 18 Apr 1704Winschoten, Groningen, Nederland I401248 Nederlandse voorouders 
8 Adank, Andries  Sun 01 Apr 1804Winschoten, Groningen, Nederland I598902 Nederlandse voorouders 
9 Adank, Antje Bellinga  Fri 25 Feb 1785Winschoten, Groningen, Nederland I598869 Nederlandse voorouders 
10 Adank, Ettje Heres  Sun 22 Jan 1809Winschoten, Groningen, Nederland I598905 Nederlandse voorouders 
11 Adank, Martinus Zinning  Sun 25 Aug 1811Winschoten, Groningen, Nederland I598897 Nederlandse voorouders 
12 Adank, Matheus  Thu 25 Dec 1806Winschoten, Groningen, Nederland I598903 Nederlandse voorouders 
13 Adank, Matties  Sun 02 Sep 1764Winschoten, Groningen, Nederland I598811 Nederlandse voorouders 
14 Adank, Nicolaas  Sun 05 May 1782Winschoten, Groningen, Nederland I598868 Nederlandse voorouders 
15 Adank, Pieterdijna  Sun 02 Jun 1793Winschoten, Groningen, Nederland I598838 Nederlandse voorouders 
16 Adank, Rombarta  Sun 13 Jun 1790Winschoten, Groningen, Nederland I598837 Nederlandse voorouders 
17 Adank, Willemtje  Sun 15 Jul 1787Winschoten, Groningen, Nederland I462809 Nederlandse voorouders 
18 Addens, Claartje Heeres  Sun 14 Mar 1802Winschoten, Groningen, Nederland I173444 Nederlandse voorouders 
19 Addens, Hiinderika  Sun 01 Aug 1751Winschoten, Groningen, Nederland I731270 Nederlandse voorouders 
20 Addens, Hinderk  Sun 09 Aug 1744Winschoten, Groningen, Nederland I731263 Nederlandse voorouders 
21 Addens, Hindrik Haikos  Sun 24 Oct 1756Winschoten, Groningen, Nederland I77600 Nederlandse voorouders 
22 Addens, Magriet  Sun 16 Dec 1742Winschoten, Groningen, Nederland I731259 Nederlandse voorouders 
23 Addens, Margriet  Sun 08 Aug 1745Winschoten, Groningen, Nederland I731264 Nederlandse voorouders 
24 Addens, Mecheltje  Sun 18 Nov 1759Winschoten, Groningen, Nederland I731274 Nederlandse voorouders 
25 Addens, Moeder  Fri 10 Feb 1741Winschoten, Groningen, Nederland I445777 Nederlandse voorouders 
26 Addens, Tetje  Sun 04 Aug 1754Winschoten, Groningen, Nederland I731272 Nederlandse voorouders 
27 Addens, Wijbrand Amsingh  Fri 03 Mar 1747Winschoten, Groningen, Nederland I731265 Nederlandse voorouders 
28 Addens, Wijbrandina  Sun 20 Oct 1748Winschoten, Groningen, Nederland I731267 Nederlandse voorouders 
29 Aisens, Oomke  Thu 27 Mar 1653Winschoten, Groningen, Nederland I324140 Nederlandse voorouders 
30 Albers, Grietje  Sun 15 Apr 1725Winschoten, Groningen, Nederland I164095 Nederlandse voorouders 
31 Alberts, Geert  Wed 26 Apr 1747Winschoten, Groningen, Nederland I330545 Nederlandse voorouders 
32 Alberts, Geesijn  Sun 07 Mar 1745Winschoten, Groningen, Nederland I330544 Nederlandse voorouders 
33 Alberts, Geesijn  Fri 26 Mar 1756Winschoten, Groningen, Nederland I330557 Nederlandse voorouders 
34 Alberts, Harm  Fri 16 Nov 1742Winschoten, Groningen, Nederland I330542 Nederlandse voorouders 
35 Alberts, Hensum  Fri 15 Feb 1704Winschoten, Groningen, Nederland I101137 Nederlandse voorouders 
36 Alberts, Hinderkien  Sun 23 Jan 1763Winschoten, Groningen, Nederland I330551 Nederlandse voorouders 
37 Alberts, Hindrick  Fri 22 Jan 1706Winschoten, Groningen, Nederland I101262 Nederlandse voorouders 
38 Alberts, Hinrick  Sun 17 Sep 1702Winschoten, Groningen, Nederland I101261 Nederlandse voorouders 
39 Alberts, Jan  Sun 16 Jun 1754Winschoten, Groningen, Nederland I330552 Nederlandse voorouders 
40 Alberts, Trijntje  Thu 11 Mar 1683Winschoten, Groningen, Nederland I309992 Nederlandse voorouders 
41 Alberts, Wupcke  Wed 26 May 1700Winschoten, Groningen, Nederland I101260 Nederlandse voorouders 
42 Altona, Berend Geerts  Fri 01 Feb 1782Winschoten, Groningen, Nederland I208398 Nederlandse voorouders 
43 Antonis, Elizabeth  Fri 02 Nov 1731Winschoten, Groningen, Nederland I714190 Nederlandse voorouders 
44 Antonis, Elsien  Fri 08 Apr 1735Winschoten, Groningen, Nederland I714192 Nederlandse voorouders 
45 Antonis, Elsjen  Sun 19 Aug 1736Winschoten, Groningen, Nederland I714193 Nederlandse voorouders 
46 Antonis, Hinderkien  Sun 12 Jun 1740Winschoten, Groningen, Nederland I714196 Nederlandse voorouders 
47 Antonis, Hindrick  Sun 18 Aug 1748Winschoten, Groningen, Nederland I714203 Nederlandse voorouders 
48 Antonis, Hindrik  Sun 23 May 1728Winschoten, Groningen, Nederland I714188 Nederlandse voorouders 
49 Antonis, Hindrikjen  Sun 13 Aug 1741Winschoten, Groningen, Nederland I714182 Nederlandse voorouders 
50 Antonis, Kasper  Fri 04 Nov 1729Winschoten, Groningen, Nederland I714189 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 36» Next»Death

Matches 1 to 50 of 6068

1 2 3 4 5 ... 122» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Dietert Jansen  Thu 07 May 1891Winschoten, Groningen, Nederland I725990 Nederlandse voorouders 
2 A.B., NN  Sat 02 Oct 1943Winschoten, Groningen, Nederland I630209 Nederlandse voorouders 
3 Aaldriks, Engel  Sat 01 Dec 1804Winschoten, Groningen, Nederland I68883 Nederlandse voorouders 
4 Aapkes, Anna  Mon 03 May 1954Winschoten, Groningen, Nederland I420355 Nederlandse voorouders 
5 Aapkes, Feijo  Tue 02 Mar 1926Winschoten, Groningen, Nederland I503167 Nederlandse voorouders 
6 Aapkes, Regina  Sat 12 Apr 1924Winschoten, Groningen, Nederland I107677 Nederlandse voorouders 
7 Ab, Albert  Thu 17 Oct 1889Winschoten, Groningen, Nederland I383574 Nederlandse voorouders 
8 Ab, Albertje  Sun 29 Mar 1959Winschoten, Groningen, Nederland I383788 Nederlandse voorouders 
9 Ab, Anna  Wed 10 Jan 1945Winschoten, Groningen, Nederland I383001 Nederlandse voorouders 
10 Ab, Geert  Sat 25 Dec 1920Winschoten, Groningen, Nederland I111241 Nederlandse voorouders 
11 Ab, Grietje  Wed 13 Feb 1957Winschoten, Groningen, Nederland I383792 Nederlandse voorouders 
12 Ab, Hendrikje Hinderika  Fri 17 Jan 1947Winschoten, Groningen, Nederland I756140 Nederlandse voorouders 
13 Ab, Jan  Sat 05 Mar 1927Winschoten, Groningen, Nederland I111238 Nederlandse voorouders 
14 Ab, Oene  Thu 15 Aug 1901Winschoten, Groningen, Nederland I617602 Nederlandse voorouders 
15 Ab, Stoffer  Thu 18 Jun 1925Winschoten, Groningen, Nederland I383789 Nederlandse voorouders 
16 Abbas, Albertus  Tue 27 Jan 1948Winschoten, Groningen, Nederland I643091 Nederlandse voorouders 
17 Abbas, Alida Gerardina  Fri 19 Sep 1873Winschoten, Groningen, Nederland I327723 Nederlandse voorouders 
18 Abbas, Allemt Jans  Sun 30 Sep 1883Winschoten, Groningen, Nederland I224029 Nederlandse voorouders 
19 Abbas, Anna Jans  Wed 26 Feb 1879Winschoten, Groningen, Nederland I38978 Nederlandse voorouders 
20 Abbas, Annechien  Wed 08 Jun 1898Winschoten, Groningen, Nederland I371853 Nederlandse voorouders 
21 Abbas, Bene  Sat 08 Aug 1874Winschoten, Groningen, Nederland I328802 Nederlandse voorouders 
22 Abbas, Berend  Fri 11 Mar 1859Winschoten, Groningen, Nederland I545846 Nederlandse voorouders 
23 Abbas, Berendje  Tue 07 Mar 1899Winschoten, Groningen, Nederland I371857 Nederlandse voorouders 
24 Abbas, Eggo  Tue 11 Jun 1867Winschoten, Groningen, Nederland I545845 Nederlandse voorouders 
25 Abbas, Eggo  Thu 19 Dec 1889Winschoten, Groningen, Nederland I285021 Nederlandse voorouders 
26 Abbas, Elsien  Tue 25 Mar 1902Winschoten, Groningen, Nederland I634458 Nederlandse voorouders 
27 Abbas, Geessien  Tue 06 Jul 1880Winschoten, Groningen, Nederland I768045 Nederlandse voorouders 
28 Abbas, Gerrit  Fri 03 Jul 1863Winschoten, Groningen, Nederland I545844 Nederlandse voorouders 
29 Abbas, Harm  Tue 18 Feb 1879Winschoten, Groningen, Nederland I362875 Nederlandse voorouders 
30 Abbas, Harm  Sat 09 Jun 1888Winschoten, Groningen, Nederland I371854 Nederlandse voorouders 
31 Abbas, Harm  Fri 20 Nov 1908Winschoten, Groningen, Nederland I383135 Nederlandse voorouders 
32 Abbas, Jacobus  Mon 15 Apr 1935Winschoten, Groningen, Nederland I100871 Nederlandse voorouders 
33 Abbas, Jan  Wed 08 Jan 1890Winschoten, Groningen, Nederland I371855 Nederlandse voorouders 
34 Abbas, NN  Sun 22 Jan 1893Winschoten, Groningen, Nederland I330039 Nederlandse voorouders 
35 Abbas, Roelf  Mon 01 Aug 1938Winschoten, Groningen, Nederland I738988 Nederlandse voorouders 
36 Abbas, Roelf  Tue 05 Mar 1940Winschoten, Groningen, Nederland I738985 Nederlandse voorouders 
37 Abee, Harm  Wed 08 Jan 1936Winschoten, Groningen, Nederland I765654 Nederlandse voorouders 
38 Abee, Harmke  Thu 03 Apr 1947Winschoten, Groningen, Nederland I105107 Nederlandse voorouders 
39 Abee, Tjarwiena  Sun 22 Mar 1998Winschoten, Groningen, Nederland I621362 Nederlandse voorouders 
40 Abels, Anke  Thu 11 Mar 1937Winschoten, Groningen, Nederland I361282 Nederlandse voorouders 
41 Abels, Martjen  Tue 20 Mar 1792Winschoten, Groningen, Nederland I510832 Nederlandse voorouders 
42 Abels, Roelf  Thu 27 Oct 1932Winschoten, Groningen, Nederland I375056 Nederlandse voorouders 
43 Abrams, Helene Hermine  Sat 13 Apr 1929Winschoten, Groningen, Nederland I399152 Nederlandse voorouders 
44 van Achteren, Hinderkien  Fri 24 Mar 1922Winschoten, Groningen, Nederland I472770 Nederlandse voorouders 
45 Achterhof, Augustinus  Sun 21 Nov 1954Winschoten, Groningen, Nederland I414851 Nederlandse voorouders 
46 Achterof, Grietje  Sat 07 Dec 1889Winschoten, Groningen, Nederland I435885 Nederlandse voorouders 
47 Achterof, Hiltje  Mon 28 Jan 1884Winschoten, Groningen, Nederland I435882 Nederlandse voorouders 
48 Achterof, Pieter  Sun 10 Sep 1899Winschoten, Groningen, Nederland I435876 Nederlandse voorouders 
49 Achtien, NN  Tue 04 Mar 1862Winschoten, Groningen, Nederland I598546 Nederlandse voorouders 
50 Achtien, NN  Mon 05 Nov 1866Winschoten, Groningen, Nederland I598547 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 122» Next»Burial

Matches 1 to 50 of 466

1 2 3 4 5 ... 10» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 Alberts, Jan  Winschoten, Groningen, Nederland I68625 Nederlandse voorouders 
2 Alberts, Janna  Thu 21 Sep 1747Winschoten, Groningen, Nederland I311763 Nederlandse voorouders 
3 Alberts, Luckje  Tue 04 Jan 1752Winschoten, Groningen, Nederland I311761 Nederlandse voorouders 
4 Alkema, Lammechien  Winschoten, Groningen, Nederland I587363 Nederlandse voorouders 
5 Alvering, Jantiena  Winschoten, Groningen, Nederland I234494 Nederlandse voorouders 
6 Amsingh, Jacobjen  Mon 25 Feb 1765Winschoten, Groningen, Nederland I310396 Nederlandse voorouders 
7 Apotheker, Engeltje  Winschoten, Groningen, Nederland I76060 Nederlandse voorouders 
8 Arbeider, Antje  Winschoten, Groningen, Nederland I220055 Nederlandse voorouders 
9 Arbeider, Fenna  Winschoten, Groningen, Nederland I47504 Nederlandse voorouders 
10 Arbeider, Wiepke  Winschoten, Groningen, Nederland I220072 Nederlandse voorouders 
11 van der Ark, Eppe Harmens  Thu 18 Nov 1745Winschoten, Groningen, Nederland I70332 Nederlandse voorouders 
12 Atzema, Grietje  Thu 10 Oct 1991Winschoten, Groningen, Nederland I275889 Nederlandse voorouders 
13 Aukes, Filipus Klaas  Winschoten, Groningen, Nederland I226134 Nederlandse voorouders 
14 Baas, Annechien  Winschoten, Groningen, Nederland I139637 Nederlandse voorouders 
15 Baas, Antje  Winschoten, Groningen, Nederland I138822 Nederlandse voorouders 
16 Baas, Eltjo  Winschoten, Groningen, Nederland I138507 Nederlandse voorouders 
17 Baas, Gerrit  Winschoten, Groningen, Nederland I139961 Nederlandse voorouders 
18 Baas, Gerrit  Winschoten, Groningen, Nederland I140092 Nederlandse voorouders 
19 Baas, Tetje  Winschoten, Groningen, Nederland I140774 Nederlandse voorouders 
20 Baas, Waldrik  Winschoten, Groningen, Nederland I139639 Nederlandse voorouders 
21 Bakker, Kasper  Winschoten, Groningen, Nederland I241275 Nederlandse voorouders 
22 Beijes, Tonko  Winschoten, Groningen, Nederland I149017 Nederlandse voorouders 
23 Bellinga, Aaltje  Winschoten, Groningen, Nederland I222280 Nederlandse voorouders 
24 Bellinga, Dina  Winschoten, Groningen, Nederland I220111 Nederlandse voorouders 
25 Bellinga, Johanna  Winschoten, Groningen, Nederland I220124 Nederlandse voorouders 
26 Bellinga, Otto  Mon 04 Dec 1961Winschoten, Groningen, Nederland I220127 Nederlandse voorouders 
27 Bennema, Haijo Jans  Wed 03 Oct 1787Winschoten, Groningen, Nederland I613635 Nederlandse voorouders 
28 Bennema, Heije Jans  Mon 17 Jan 1785Winschoten, Groningen, Nederland I613634 Nederlandse voorouders 
29 Bennes, Albert  Wed 12 Feb 1738Winschoten, Groningen, Nederland I613625 Nederlandse voorouders 
30 Bennes, Frouke  Fri 27 May 1763Winschoten, Groningen, Nederland I613629 Nederlandse voorouders 
31 Bennes, Hindrik  Abt 1729Winschoten, Groningen, Nederland I614921 Nederlandse voorouders 
32 Bennes, Jan  Abt 1729Winschoten, Groningen, Nederland I615265 Nederlandse voorouders 
33 Bennes, NN  Tue 19 Dec 1730Winschoten, Groningen, Nederland I615164 Nederlandse voorouders 
34 Berents, Hindrik  Sat 29 May 1802Winschoten, Groningen, Nederland I603507 Nederlandse voorouders 
35 Berents, Nantje  Tue 31 May 1763Winschoten, Groningen, Nederland I26535 Nederlandse voorouders 
36 Berents, Woltje  Wed 06 Dec 1747Winschoten, Groningen, Nederland I70309 Nederlandse voorouders 
37 van Bern, Gebbina  Fri 11 Nov 1735Winschoten, Groningen, Nederland I93931 Nederlandse voorouders 
38 Bijl, Harm  Winschoten, Groningen, Nederland I551637 Nederlandse voorouders 
39 Bleeker, Jan  Winschoten, Groningen, Nederland I68598 Nederlandse voorouders 
40 Bleeker, Jantina  Winschoten, Groningen, Nederland I68618 Nederlandse voorouders 
41 Boekholt, Antie Jacobs  Sat 30 Jul 1729Winschoten, Groningen, Nederland I17971 Nederlandse voorouders 
42 Boekholt, Gosen Ubbes  Thu 08 Jul 1819Winschoten, Groningen, Nederland I17962 Nederlandse voorouders 
43 Boekholt, Harmina Meijnts  Fri 07 Feb 1755Winschoten, Groningen, Nederland I18014 Nederlandse voorouders 
44 Boekholt, Jacob Meindts  Wed 31 Jan 1731Winschoten, Groningen, Nederland I17969 Nederlandse voorouders 
45 Boekholt, Meint Harms  Mon 10 Feb 1772Winschoten, Groningen, Nederland I11631 Nederlandse voorouders 
46 Boekholt, Ubbo Jacobus  Fri 19 Jul 1776Winschoten, Groningen, Nederland I11635 Nederlandse voorouders 
47 Boelens, Hindrik  Mon 10 Nov 1732Winschoten, Groningen, Nederland I310132 Nederlandse voorouders 
48 Boomgaarden, Jurrien  Winschoten, Groningen, Nederland I226847 Nederlandse voorouders 
49 Boven, Elizabeth  Winschoten, Groningen, Nederland I261493 Nederlandse voorouders 
50 Boven, Frederik  Winschoten, Groningen, Nederland I261490 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 10» Next»Occupation

Matches 1 to 26 of 26

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Anderson, Theodoor Abraham  Winschoten, Groningen, Nederland I14543 Nederlandse voorouders 
2 Berents, Trijntje  Aft 1885Winschoten, Groningen, Nederland I52398 Nederlandse voorouders 
3 Bloemendal, Johan Erich  Winschoten, Groningen, Nederland I52330 Nederlandse voorouders 
4 Bloemendal, Rudi James  Aft 1934Winschoten, Groningen, Nederland I52370 Nederlandse voorouders 
5 Boven, Wubbo  Winschoten, Groningen, Nederland I223606 Nederlandse voorouders 
6 Breurkens, Johannes Harmannus  Winschoten, Groningen, Nederland I73851 Nederlandse voorouders 
7 Brongers, Jan  Winschoten, Groningen, Nederland I102559 Nederlandse voorouders 
8 Brouwer, Pieter  Aft 1851Winschoten, Groningen, Nederland I26792 Nederlandse voorouders 
9 van Dijk, Eggo Jacobs  Winschoten, Groningen, Nederland I26806 Nederlandse voorouders 
10 Feijen, Hendericus Hindriks  Winschoten, Groningen, Nederland I11107 Nederlandse voorouders 
11 Germain, Tjaard  Winschoten, Groningen, Nederland I144657 Nederlandse voorouders 
12 Haselhof, Hans Dercks  Winschoten, Groningen, Nederland I262007 Nederlandse voorouders 
13 Holtman, Gerhardus Kristiaan  Winschoten, Groningen, Nederland I19549 Nederlandse voorouders 
14 Koops, Lambert  Winschoten, Groningen, Nederland I310109 Nederlandse voorouders 
15 Koops, Trijntje  1830Winschoten, Groningen, Nederland I310097 Nederlandse voorouders 
16 van Kregten, Eggo  Aft 1855Winschoten, Groningen, Nederland I39259 Nederlandse voorouders 
17 van Kregten, Gerhardus  Aft 1847Winschoten, Groningen, Nederland I26841 Nederlandse voorouders 
18 van Kregten, Jan  Aft 1852Winschoten, Groningen, Nederland I26848 Nederlandse voorouders 
19 Lamberts, Albert Koops  Winschoten, Groningen, Nederland I310071 Nederlandse voorouders 
20 Piccardt, Occo  1693Winschoten, Groningen, Nederland I339714 Nederlandse voorouders 
21 Piccardt, Mr. Sophius Coenraad Hendrik  Winschoten, Groningen, Nederland I388369 Nederlandse voorouders 
22 Relotius, Albertus  Winschoten, Groningen, Nederland I93922 Nederlandse voorouders 
23 Rotgers, Harcko  Winschoten, Groningen, Nederland I27575 Nederlandse voorouders 
24 Schmaals, Hermannes  Winschoten, Groningen, Nederland I462838 Nederlandse voorouders 
25 van der Tuuk, Albartus  Winschoten, Groningen, Nederland I53882 Nederlandse voorouders 
26 van der Tuuk, Jan  Winschoten, Groningen, Nederland I53888 Nederlandse voorouders 

Address

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Address    Person ID   Tree 
1 Kramer, Margaretha Johanna Josepha  Winschoten, Groningen, Nederland I7483 Nederlandse voorouders 
2 Leeuwerke, Hindrik  Winschoten, Groningen, Nederland I72701 Nederlandse voorouders 
3 Steeman, Hinderikus Johannes  Winschoten, Groningen, Nederland I4361 Nederlandse voorouders 

Aktes

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Aktes    Person ID   Tree 
1 Koops, Lambert  Winschoten, Groningen, Nederland I310109 Nederlandse voorouders 

Feit

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Feit    Person ID   Tree 
1 Bergman, Albertus  Sun 09 Aug 1801Winschoten, Groningen, Nederland I415063 Nederlandse voorouders 

Geboorte registratie

Matches 1 to 17 of 17

   Last Name, Given Name(s)    Geboorte registratie    Person ID   Tree 
1 Blaauw, Hindrikje  Wed 22 Dec 1943Winschoten, Groningen, Nederland I100742 Nederlandse voorouders 
2 Dercks, Harm  Winschoten, Groningen, Nederland I109684 Nederlandse voorouders 
3 Dorenbos, Minke Willems  Fri 02 Feb 1849Winschoten, Groningen, Nederland I716041 Nederlandse voorouders 
4 Egges, Foktje Jans  Thu 19 Mar 1812Winschoten, Groningen, Nederland I720447 Nederlandse voorouders 
5 Emmens, Wilmina Wilkos  Tue 15 Jan 1861Winschoten, Groningen, Nederland I730015 Nederlandse voorouders 
6 Gerrits, Margaretha Jacomina  Sat 05 Oct 1912Winschoten, Groningen, Nederland I649005 Nederlandse voorouders 
7 Hofsnieder, Ettje  Thu 05 Mar 1835Winschoten, Groningen, Nederland I615539 Nederlandse voorouders 
8 Jans, Lucretia  Est 1670Winschoten, Groningen, Nederland I109685 Nederlandse voorouders 
9 Lode, Hindrik Geerts  3 fen 1820Winschoten, Groningen, Nederland I628653 Nederlandse voorouders 
10 Meijer, Geessina  Tue 27 Jun 1854Winschoten, Groningen, Nederland I575982 Nederlandse voorouders 
11 Musse, Jan  Mon 20 Feb 1837Winschoten, Groningen, Nederland I615537 Nederlandse voorouders 
12 Musse, Jantine Berendina  Mon 22 Oct 1906Winschoten, Groningen, Nederland I576036 Nederlandse voorouders 
13 Musse, Siepko  Sat 20 May 1865Winschoten, Groningen, Nederland I578289 Nederlandse voorouders 
14 Timmerman, Fenna Marie  Fri 30 Jun 1899Winschoten, Groningen, Nederland I670546 Nederlandse voorouders 
15 Timmerman, Fenna Marie  Fri 30 Jun 1899Winschoten, Groningen, Nederland I670546 Nederlandse voorouders 
16 de Vrieze, Elizabeth  Mon 04 Apr 1881Winschoten, Groningen, Nederland I577090 Nederlandse voorouders 
17 Werk, Hendrik  Mon 28 Sep 1857Winschoten, Groningen, Nederland I576205 Nederlandse voorouders 

Gecremeerd

Matches 1 to 42 of 42

   Last Name, Given Name(s)    Gecremeerd    Person ID   Tree 
1 Bertus, Rijkent  Wed 05 May 1993Winschoten, Groningen, Nederland I443032 Nederlandse voorouders 
2 Bertus, Willem  Fri 10 Jun 2011Winschoten, Groningen, Nederland I443040 Nederlandse voorouders 
3 Boels, Hindertje  Wed 30 Aug 2000Winschoten, Groningen, Nederland I316157 Nederlandse voorouders 
4 van der Borgh, Otto  Thu 02 Sep 1976Winschoten, Groningen, Nederland I546223 Nederlandse voorouders 
5 van Boven, Aaltje  Tue 26 Mar 2013Winschoten, Groningen, Nederland I155254 Nederlandse voorouders 
6 Boven, Geert  Tue 22 Nov 1994Winschoten, Groningen, Nederland I226544 Nederlandse voorouders 
7 Dammer, Hindriktje  Winschoten, Groningen, Nederland I220319 Nederlandse voorouders 
8 Doddema, Orselina  Wed 03 Mar 1999Winschoten, Groningen, Nederland I105138 Nederlandse voorouders 
9 Draatjer, Albert Christoffel  Fri 16 Dec 2005Winschoten, Groningen, Nederland I311922 Nederlandse voorouders 
10 Feikens, Frederika  Tue 10 Jun 2003Winschoten, Groningen, Nederland I226547 Nederlandse voorouders 
11 Feikens, Geessien  Fri 19 Nov 1993Winschoten, Groningen, Nederland I220457 Nederlandse voorouders 
12 Feikens, Geessien  Wed 18 Oct 1995Winschoten, Groningen, Nederland I226546 Nederlandse voorouders 
13 Feikens, Grietto  Tue 09 May 2006Winschoten, Groningen, Nederland I234464 Nederlandse voorouders 
14 Feikens, Oktje  Thu 20 Feb 1997Winschoten, Groningen, Nederland I226543 Nederlandse voorouders 
15 Haaijer, Aaldrik  Fri 29 Dec 1995Winschoten, Groningen, Nederland I81783 Nederlandse voorouders 
16 Haaijer, Eildert  Mon 22 Jan 1990Winschoten, Groningen, Nederland I81784 Nederlandse voorouders 
17 Kamst, Antje  Fri 09 Aug 1991Winschoten, Groningen, Nederland I546219 Nederlandse voorouders 
18 Kettler, Jantje Frederika  Winschoten, Groningen, Nederland I455114 Nederlandse voorouders 
19 Lamain, Otto Hindrik  Thu 13 Nov 1997Winschoten, Groningen, Nederland I312605 Nederlandse voorouders 
20 Martena, Geert Marten  Fri 15 Nov 1991Winschoten, Groningen, Nederland I226550 Nederlandse voorouders 
21 Meijer, Elizabeth  Winschoten, Groningen, Nederland I57122 Nederlandse voorouders 
22 Meijer, Gerhardus Harm  Thu 07 Aug 2003Winschoten, Groningen, Nederland I70929 Nederlandse voorouders 
23 Meijer, Rieka Harmina  Wed 29 Dec 2004Winschoten, Groningen, Nederland I70928 Nederlandse voorouders 
24 Middel, Hinderktje  Mon 27 Apr 2009Winschoten, Groningen, Nederland I153684 Nederlandse voorouders 
25 Middel, Jakob  Winschoten, Groningen, Nederland I327042 Nederlandse voorouders 
26 Nijboer, Willemtje  Winschoten, Groningen, Nederland I73480 Nederlandse voorouders 
27 Prins, Lammechina  Tue 23 Aug 1994Winschoten, Groningen, Nederland I34702 Nederlandse voorouders 
28 Ridderbos, Willemtje Aaltje  Tue 01 Feb 2005Winschoten, Groningen, Nederland I418321 Nederlandse voorouders 
29 Rustebiel, Christof  Sat 06 Jan 2001Winschoten, Groningen, Nederland I390548 Nederlandse voorouders 
30 Schipper, Martje  Tue 25 Jan 1994Winschoten, Groningen, Nederland I221241 Nederlandse voorouders 
31 Slachter, Thijs  Winschoten, Groningen, Nederland I221336 Nederlandse voorouders 
32 Spackman, Jan Tjapko  Winschoten, Groningen, Nederland I455118 Nederlandse voorouders 
33 Staal, Henderika  Wed 31 Dec 2003Winschoten, Groningen, Nederland I419699 Nederlandse voorouders 
34 Stienstra, Wijtze  Tue 05 Feb 2013Winschoten, Groningen, Nederland I550163 Nederlandse voorouders 
35 Swijgman, Jan Berend  Wed 28 Nov 2001Winschoten, Groningen, Nederland I221433 Nederlandse voorouders 
36 Tiktak, Grietje  Fri 22 Feb 2002Winschoten, Groningen, Nederland I271223 Nederlandse voorouders 
37 Timmer, Pieterke  Thu 26 Feb 2004Winschoten, Groningen, Nederland I225907 Nederlandse voorouders 
38 Velthuis, Geert  Fri 12 Mar 2004Winschoten, Groningen, Nederland I312637 Nederlandse voorouders 
39 de Vries, Eilke  Wed 08 Sep 2004Winschoten, Groningen, Nederland I511203 Nederlandse voorouders 
40 Wagena, Henderika Klazina  Winschoten, Groningen, Nederland I327045 Nederlandse voorouders 
41 Wemmi, Anje  Wed 21 Apr 2004Winschoten, Groningen, Nederland I221700 Nederlandse voorouders 
42 Zwarberg, Jan  Fri 21 Apr 1995Winschoten, Groningen, Nederland I158663 Nederlandse voorouders 

Geschiedenis

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Geschiedenis    Person ID   Tree 
1 Schuur, Johanna Barbera  Sat 24 Jan 1920Winschoten, Groningen, Nederland I379735 Nederlandse voorouders 

Onderscheiding

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Onderscheiding    Person ID   Tree 
1 Milse, Hindrik  Winschoten, Groningen, Nederland I268977 Nederlandse voorouders 

Overlijdensregistratie

Matches 1 to 14 of 14

   Last Name, Given Name(s)    Overlijdensregistratie    Person ID   Tree 
1 Dik, Jantje  Sat 05 Jun 1943Winschoten, Groningen, Nederland I526751 Nederlandse voorouders 
2 Dorenbos, Willem Hendrik  Thu 19 Jul 1849Winschoten, Groningen, Nederland I716042 Nederlandse voorouders 
3 Egges, Jan Jans  Mon 05 Aug 1816Winschoten, Groningen, Nederland I720466 Nederlandse voorouders 
4 Egges, Jan Jans  Mon 15 Jun 1818Winschoten, Groningen, Nederland I720468 Nederlandse voorouders 
5 Gerrits, Wilhelmus Petrus  Tue 26 Dec 1911Winschoten, Groningen, Nederland I649004 Nederlandse voorouders 
6 Hofsnieder, Ettje  Fri 21 May 1875Winschoten, Groningen, Nederland I615539 Nederlandse voorouders 
7 de Jonge, Pieter  Wed 24 Nov 1943Winschoten, Groningen, Nederland I680661 Nederlandse voorouders 
8 Kuiper, Geertruida Derks  Mon 04 Oct 1847Winschoten, Groningen, Nederland I720467 Nederlandse voorouders 
9 Musse, Jan  Tue 21 Dec 1915Winschoten, Groningen, Nederland I615537 Nederlandse voorouders 
10 Musse, Siepko  Thu 29 Jan 1942Winschoten, Groningen, Nederland I578289 Nederlandse voorouders 
11 Siemons, Hendrik  Mon 24 Dec 1962Winschoten, Groningen, Nederland I664913 Nederlandse voorouders 
12 Snoek, Trientje  Sat 26 Mar 1949Winschoten, Groningen, Nederland I578290 Nederlandse voorouders 
13 Sol, Sophia Jantiena  Tue 08 Oct 1991Winschoten, Groningen, Nederland I682371 Nederlandse voorouders 
14 Vinckers, Eppo Hindriks  Fri 02 Mar 1764Winschoten, Groningen, Nederland I328534 Nederlandse voorouders 

Wettiging

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Wettiging    Person ID   Tree 
1 Duin, Jan  Wed 5 May 1920Winschoten, Groningen, Nederland I401105 Nederlandse voorouders 
2 Eggens, Fokko  Mon 25 Feb 1895Winschoten, Groningen, Nederland I169512 Nederlandse voorouders 
3 Koning, Benno  Thu 19 Sep 1918Winschoten, Groningen, Nederland I457906 Nederlandse voorouders 
4 Kramer, Jan Jans  Thu 24 Jun 1847Winschoten, Groningen, Nederland I461022 Nederlandse voorouders 
5 Lich, Gerrit  Sat 27 Oct 1877Winschoten, Groningen, Nederland I367477 Nederlandse voorouders 
6 Wagt, Anje  Thu 26 Aug 1858Winschoten, Groningen, Nederland I342817 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 3308

1 2 3 4 5 ... 67» Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 / Bennes  1668Winschoten, Groningen, Nederland F236325 Nederlandse voorouders 
2 Aaldriks / Hindriks  Thu 29 Nov 1759Winschoten, Groningen, Nederland F27680 Nederlandse voorouders 
3 Aaldriks / Luppes  Sun 20 Nov 1729Winschoten, Groningen, Nederland F282868 Nederlandse voorouders 
4 Aapkes / Koster  Thu 13 Mar 1845Winschoten, Groningen, Nederland F205200 Nederlandse voorouders 
5 Aardema / Keijer  Thu 08 Jul 1920Winschoten, Groningen, Nederland F237934 Nederlandse voorouders 
6 Aardema / Tillema  Winschoten, Groningen, Nederland F177244 Nederlandse voorouders 
7 Ab / Hensens  Thu 02 Jun 1904Winschoten, Groningen, Nederland F150146 Nederlandse voorouders 
8 Ab / Hut  Thu 25 May 1922Winschoten, Groningen, Nederland F150157 Nederlandse voorouders 
9 Ab / Lammerts  Sat 08 May 1841Winschoten, Groningen, Nederland F45920 Nederlandse voorouders 
10 Ab / Lindeman  Thu 11 Jun 1914Winschoten, Groningen, Nederland F150242 Nederlandse voorouders 
11 Ab / Molema  Thu 11 May 1899Winschoten, Groningen, Nederland F150236 Nederlandse voorouders 
12 Ab / Mulder  Wed 27 May 1868Winschoten, Groningen, Nederland F45632 Nederlandse voorouders 
13 Ab / Stam  Wed 06 Jun 1866Winschoten, Groningen, Nederland F45634 Nederlandse voorouders 
14 Ab / Stel  Thu 16 Jul 1914Winschoten, Groningen, Nederland F150155 Nederlandse voorouders 
15 Ab / Weert  Thu 01 Apr 1880Winschoten, Groningen, Nederland F45633 Nederlandse voorouders 
16 Abbas / Dijkhuis  Thu 07 Sep 1922Winschoten, Groningen, Nederland F246255 Nederlandse voorouders 
17 Abbas / Edens  Thu 17 May 1838Winschoten, Groningen, Nederland F112854 Nederlandse voorouders 
18 Abbas / Egges  Fri 25 Jun 1813Winschoten, Groningen, Nederland F75365 Nederlandse voorouders 
19 Abbas / Froling  Wed 03 Mar 1920Winschoten, Groningen, Nederland F135274 Nederlandse voorouders 
20 Abbas / Grade  Thu 29 Dec 1910Winschoten, Groningen, Nederland F279346 Nederlandse voorouders 
21 Abbas / Hettema  Thu 05 May 1892Winschoten, Groningen, Nederland F125757 Nederlandse voorouders 
22 Abbas / Jager  Thu 23 May 1861Winschoten, Groningen, Nederland F211333 Nederlandse voorouders 
23 Abbas / Jansen  Thu 18 Nov 1880Winschoten, Groningen, Nederland F41433 Nederlandse voorouders 
24 Abbas / Moorlag  Wed 11 Nov 1863Winschoten, Groningen, Nederland F69912 Nederlandse voorouders 
25 Abbas / Mulder  Wed 28 May 1873Winschoten, Groningen, Nederland F279347 Nederlandse voorouders 
26 Abbas / Mulder  Thu 28 May 1903Winschoten, Groningen, Nederland F289911 Nederlandse voorouders 
27 Abbas / Niekamp  Sat 28 Dec 1935Winschoten, Groningen, Nederland F279348 Nederlandse voorouders 
28 Abbas / Niemeijer  Wed 14 Jun 1865Winschoten, Groningen, Nederland F75364 Nederlandse voorouders 
29 Abbas / Niemeijer  Wed 09 Feb 1876Winschoten, Groningen, Nederland F149990 Nederlandse voorouders 
30 Abbas / Peper  Thu 04 Dec 1851Winschoten, Groningen, Nederland F142604 Nederlandse voorouders 
31 Abbas / Sijbens  Thu 04 Oct 1685Winschoten, Groningen, Nederland F200276 Nederlandse voorouders 
32 Abbas / Strankinga  Sun 15 Jul 1787Winschoten, Groningen, Nederland F149966 Nederlandse voorouders 
33 Abbas / Walburg  Thu 12 Jul 1906Winschoten, Groningen, Nederland F289917 Nederlandse voorouders 
34 Abbas / Walburg  Thu 15 Feb 1912Winschoten, Groningen, Nederland F289918 Nederlandse voorouders 
35 Abee / Lourens  Thu 01 Jun 1933Winschoten, Groningen, Nederland F238231 Nederlandse voorouders 
36 Abels / Egberts  Sun 21 May 1769Winschoten, Groningen, Nederland F88971 Nederlandse voorouders 
37 Achteren / Bouland  Thu 12 Mar 1903Winschoten, Groningen, Nederland F150334 Nederlandse voorouders 
38 Achterhof / Schweertman  Thu 24 Nov 1892Winschoten, Groningen, Nederland F145788 Nederlandse voorouders 
39 Achterof / Daanje  Thu 25 Mar 1915Winschoten, Groningen, Nederland F169977 Nederlandse voorouders 
40 Achterof / Grijspaarde  Thu 19 Feb 1880Winschoten, Groningen, Nederland F169969 Nederlandse voorouders 
41 Achterof / Prak  Thu 03 Jan 1884Winschoten, Groningen, Nederland F169967 Nederlandse voorouders 
42 Achterof / Raspe  Thu 20 Oct 1853Winschoten, Groningen, Nederland F169968 Nederlandse voorouders 
43 Achtien / Dijk  Thu 26 Aug 1880Winschoten, Groningen, Nederland F179787 Nederlandse voorouders 
44 Achtien / Nederhoed  Mon 19 Dec 1853Winschoten, Groningen, Nederland F179788 Nederlandse voorouders 
45 Ackema / Sibinga  Thu 31 Jul 1659Winschoten, Groningen, Nederland F128764 Nederlandse voorouders 
46 Adam / Post  Tue 14 May 1929Winschoten, Groningen, Nederland F88787 Nederlandse voorouders 
47 Adams / Kuiper  Thu 22 Aug 1929Winschoten, Groningen, Nederland F184653 Nederlandse voorouders 
48 Adank / Heersema  Sun 23 May 1779Winschoten, Groningen, Nederland F230713 Nederlandse voorouders 
49 Adank / Zinning  Sun 13 Mar 1803Winschoten, Groningen, Nederland F230735 Nederlandse voorouders 
50 Addekes / Abels  Thu 22 May 1727Winschoten, Groningen, Nederland F88231 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 67» Next»Divorce

Matches 1 to 50 of 59

1 2 Next»

   Family    Divorce    Family ID   Tree 
1 Aardema / Keijer  Wed 13 Jun 1928Winschoten, Groningen, Nederland F237934 Nederlandse voorouders 
2 Achterof / Daanje  Mon 28 Apr 1919Winschoten, Groningen, Nederland F169977 Nederlandse voorouders 
3 Blaauw / Nieboer  Fri 01 Jun 1945Winschoten, Groningen, Nederland F239232 Nederlandse voorouders 
4 Boerema / Timmer  Tue 29 Mar 1921Winschoten, Groningen, Nederland F170018 Nederlandse voorouders 
5 Bouwma / Lucas  Wed 14 Dec 1825Winschoten, Groningen, Nederland F264408 Nederlandse voorouders 
6 Damhoff / Moorlag  Wed 26 Jan 1927Winschoten, Groningen, Nederland F125917 Nederlandse voorouders 
7 Dauphin / Koning  Fri 10 May 1946Winschoten, Groningen, Nederland F236691 Nederlandse voorouders 
8 Dieters / Hollegraaf  Wed 23 Jan 1889Winschoten, Groningen, Nederland F149635 Nederlandse voorouders 
9 Dost / Tiemeijer  Wed 29 Jun 1881Winschoten, Groningen, Nederland F264350 Nederlandse voorouders 
10 Drenth / Wal  Thu 23 Nov 1922Winschoten, Groningen, Nederland F124822 Nederlandse voorouders 
11 Edzes / Wieringa  Wed 11 Oct 1922Winschoten, Groningen, Nederland F47290 Nederlandse voorouders 
12 Enting / Jonge  Fri 21 May 1926Winschoten, Groningen, Nederland F152301 Nederlandse voorouders 
13 Entjes / Rendering  Wed 31 May 1922Winschoten, Groningen, Nederland F246737 Nederlandse voorouders 
14 Germain / Groot  Mon 28 Apr 1952Winschoten, Groningen, Nederland F58380 Nederlandse voorouders 
15 Grijze / Leffers  Fri 22 Sep 1939Winschoten, Groningen, Nederland F296007 Nederlandse voorouders 
16 Gringhuis / Veen  Mon 09 Apr 1956Winschoten, Groningen, Nederland F96685 Nederlandse voorouders 
17 Hakkert / Meints  Wed 03 Jan 1923Winschoten, Groningen, Nederland F178936 Nederlandse voorouders 
18 Heijenga / Nuninga  Thu 25 Apr 1940Winschoten, Groningen, Nederland F237993 Nederlandse voorouders 
19 Hesseling / Ehrhardt  Sun 24 Oct 1920Winschoten, Groningen, Nederland F268894 Nederlandse voorouders 
20 Hesseling / Jager  Wed 28 Feb 1912Winschoten, Groningen, Nederland F217727 Nederlandse voorouders 
21 Holt / Pruis  Wed 12 Jan 1887Winschoten, Groningen, Nederland F119257 Nederlandse voorouders 
22 Holthuis / Edens  Wed 28 May 1930Winschoten, Groningen, Nederland F173266 Nederlandse voorouders 
23 Idzes / Pik  Wed 05 Jan 1916Winschoten, Groningen, Nederland F295778 Nederlandse voorouders 
24 Jonge / Stötevalk  Sat 26 Jul 1884Winschoten, Groningen, Nederland F168735 Nederlandse voorouders 
25 Kampen / Hofman  Sat 29 Dec 1883Winschoten, Groningen, Nederland F59745 Nederlandse voorouders 
26 Klein / Kloosterhuis  Wed 06 Apr 1910Winschoten, Groningen, Nederland F79096 Nederlandse voorouders 
27 Kloen / Kuiper  Wed 01 Nov 1933Winschoten, Groningen, Nederland F245487 Nederlandse voorouders 
28 Koekoek / Floris  Wed 10 Jun 1908Winschoten, Groningen, Nederland F295557 Nederlandse voorouders 
29 Koops / Jager  Wed 27 Nov 1912Winschoten, Groningen, Nederland F259493 Nederlandse voorouders 
30 Korte / Engelage  Fri 18 Dec 1925Winschoten, Groningen, Nederland F138583 Nederlandse voorouders 
31 Kruiter / Beertema  Fri 28 Jun 1940Winschoten, Groningen, Nederland F238238 Nederlandse voorouders 
32 Lourens / Lourens  Fri 24 Aug 1945Winschoten, Groningen, Nederland F238233 Nederlandse voorouders 
33 Maathuis / Blaauw  Wed 13 Jun 1894Winschoten, Groningen, Nederland F192872 Nederlandse voorouders 
34 Meent / Kruize  Fri 14 Jul 1950Winschoten, Groningen, Nederland F237841 Nederlandse voorouders 
35 Meertens / Glaasker  Tue 17 Jun 1873Winschoten, Groningen, Nederland F271998 Nederlandse voorouders 
36 Meijer / Schott  Fri 04 May 1928Winschoten, Groningen, Nederland F153796 Nederlandse voorouders 
37 Mulder / Huisman  Thu 25 Feb 1886Winschoten, Groningen, Nederland F258966 Nederlandse voorouders 
38 Mulder / Schuthof  Fri 09 Feb 1940Winschoten, Groningen, Nederland F231790 Nederlandse voorouders 
39 Mulder / Wolthoorn  Wed 08 Dec 1875Winschoten, Groningen, Nederland F213552 Nederlandse voorouders 
40 Olphen / Keitz  Fri 01 Mar 1918Winschoten, Groningen, Nederland F170231 Nederlandse voorouders 
41 Oosterhuis / Bartelds  Wed 03 Dec 1913Winschoten, Groningen, Nederland F229869 Nederlandse voorouders 
42 Rademaker / Heeren  Wed 06 Aug 1930Winschoten, Groningen, Nederland F260012 Nederlandse voorouders 
43 Raske / Klok  Wed 22 May 1929Winschoten, Groningen, Nederland F254682 Nederlandse voorouders 
44 Rozenberg / Bargeboer  Thu 03 Jan 1918Winschoten, Groningen, Nederland F208963 Nederlandse voorouders 
45 Schambach / Heijen  Wed 11 Aug 1909Winschoten, Groningen, Nederland F240886 Nederlandse voorouders 
46 Schoonderwoerd / Kuiper  Mon 07 Jan 1946Winschoten, Groningen, Nederland F242796 Nederlandse voorouders 
47 Schuth / Wiersma  Wed 17 Jun 1903Winschoten, Groningen, Nederland F237765 Nederlandse voorouders 
48 Steen / Koetze  Tue 02 Nov 1948Winschoten, Groningen, Nederland F249937 Nederlandse voorouders 
49 Strating / Grennemann  Tue 26 May 1936Winschoten, Groningen, Nederland F238280 Nederlandse voorouders 
50 Tempel / Georg  Thu 12 Jun 1930Winschoten, Groningen, Nederland F220890 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Geregistreerd

Matches 1 to 11 of 11

   Family    Geregistreerd    Family ID   Tree 
1 Alberts / Haringhoek  Sun 28 Mar 1734Winschoten, Groningen, Nederland F84759 Nederlandse voorouders 
2 Haijes / Harms  Sun 06 May 1798Winschoten, Groningen, Nederland F269512 Nederlandse voorouders 
3 Haselhof / Jacobs  1667Winschoten, Groningen, Nederland F112277 Nederlandse voorouders 
4 Haselhof / Tiddens  Thu 19 Oct 1684Winschoten, Groningen, Nederland F179859 Nederlandse voorouders 
5 Hommerckhuisen / Haselhof  Fri 10 Apr 1699Winschoten, Groningen, Nederland F187256 Nederlandse voorouders 
6 Klink / Haselhoff  Sun 12 Apr 1789Winschoten, Groningen, Nederland F176820 Nederlandse voorouders 
7 Landegge / Harms  Sun 05 Feb 1764Winschoten, Groningen, Nederland F229682 Nederlandse voorouders 
8 Schmidt / Addens  Sat 23 Jul 1836Winschoten, Groningen, Nederland F274211 Nederlandse voorouders 
9 Seijer / Abbas  Sun 22 Apr 1787Winschoten, Groningen, Nederland F100147 Nederlandse voorouders 
10 Sijbrants / Schuiring  Thu 22 Jun 1684Winschoten, Groningen, Nederland F187543 Nederlandse voorouders 
11 Slaper / Boelens  Sun 10 Oct 1717Winschoten, Groningen, Nederland F52287 Nederlandse voorouders 

Huwelijksaankondiging

Matches 1 to 9 of 9

   Family    Huwelijksaankondiging    Family ID   Tree 
1 Douwes / Heines  Sun 07 Apr 1726Winschoten, Groningen, Nederland F106516 Nederlandse voorouders 
2 Hansen / Tjapckes  Sun 14 Jun 1722Winschoten, Groningen, Nederland F106525 Nederlandse voorouders 
3 Hindricks / Haijkens  Fri 07 Nov 1721Winschoten, Groningen, Nederland F7121 Nederlandse voorouders 
4 Jans / Geerts  Sun 27 Apr 1760Winschoten, Groningen, Nederland F106048 Nederlandse voorouders 
5 Jans / Jans  Sun 29 Sep 1715Winschoten, Groningen, Nederland F8377 Nederlandse voorouders 
6 Kor / Groot  Wed 15 Feb 1911Winschoten, Groningen, Nederland F89467 Nederlandse voorouders 
7 Schenkel / Sassen  Wed 11 Nov 1908Winschoten, Groningen, Nederland F123928 Nederlandse voorouders 
8 Siemens / Kemper  Fri 18 Aug 1922Winschoten, Groningen, Nederland F89005 Nederlandse voorouders 
9 Sweep / Jurriens  Thu 27 Sep 1691Winschoten, Groningen, Nederland F78622 Nederlandse voorouders 

Huwelijkscontract

Matches 1 to 50 of 67

1 2 Next»

   Family    Huwelijkscontract    Family ID   Tree 
1 Andries / Boeles  Sat 16 Apr 1639Winschoten, Groningen, Nederland F99919 Nederlandse voorouders 
2 Ark / Harkes  Fri 21 Oct 1729Winschoten, Groningen, Nederland F28276 Nederlandse voorouders 
3 Beekhuis / Boekholt  Wed 16 Mar 1763Winschoten, Groningen, Nederland F7128 Nederlandse voorouders 
4 Berents / Willems  Tue 21 Aug 1663Winschoten, Groningen, Nederland F92570 Nederlandse voorouders 
5 Boekholt / Dikema  Fri 27 Jan 1747Winschoten, Groningen, Nederland F4487 Nederlandse voorouders 
6 Boekholt / Haijkens  Sat 25 Aug 1736Winschoten, Groningen, Nederland F4484 Nederlandse voorouders 
7 Broers / Jans  Tue 18 Sep 1612Winschoten, Groningen, Nederland F200106 Nederlandse voorouders 
8 Busscher / Koops  Wed 23 Aug 1775Winschoten, Groningen, Nederland F106544 Nederlandse voorouders 
9 Caspers / Houwes  Fri 09 Jun 1747Winschoten, Groningen, Nederland F28266 Nederlandse voorouders 
10 Caspers / Jans  Fri 04 Mar 1763Winschoten, Groningen, Nederland F28265 Nederlandse voorouders 
11 Caspers / Klaassens  Fri 14 Feb 1783Winschoten, Groningen, Nederland F28268 Nederlandse voorouders 
12 Dijk / Besseling  Fri 15 Apr 1808Winschoten, Groningen, Nederland F9587 Nederlandse voorouders 
13 Dresselhuis / Suijdema  Sat 27 Jun 1744Winschoten, Groningen, Nederland F173581 Nederlandse voorouders 
14 Eefting / Harms  Fri 28 Apr 1786Winschoten, Groningen, Nederland F211199 Nederlandse voorouders 
15 Eefting / Klatter  Fri 21 May 1790Winschoten, Groningen, Nederland F210212 Nederlandse voorouders 
16 Epping / Jans  Thu 07 Jan 1762Winschoten, Groningen, Nederland F9865 Nederlandse voorouders 
17 Fruitema / Addens  Fri 02 Dec 1768Winschoten, Groningen, Nederland F173893 Nederlandse voorouders 
18 Fruitema / Dercks  Sat 09 Jun 1736Winschoten, Groningen, Nederland F276603 Nederlandse voorouders 
19 Fruitema / Veldhuis  Sun 05 Dec 1790Winschoten, Groningen, Nederland F148880 Nederlandse voorouders 
20 Garrelts / Clasen  Tue 08 Sep 1643Winschoten, Groningen, Nederland F7111 Nederlandse voorouders 
21 Geerts / Sijmens  Fri 05 Mar 1779Winschoten, Groningen, Nederland F8452 Nederlandse voorouders 
22 Glasius / Rotgers  Fri 09 Mar 1703Winschoten, Groningen, Nederland F28285 Nederlandse voorouders 
23 Glasius / Zaab  Tue 12 Aug 1692Winschoten, Groningen, Nederland F28286 Nederlandse voorouders 
24 Haitzema / Pieters  Sat 18 Jul 1699Winschoten, Groningen, Nederland F38045 Nederlandse voorouders 
25 Harkes / Berents  Thu 15 Feb 1731Winschoten, Groningen, Nederland F9515 Nederlandse voorouders 
26 Harkes / Eppes  Fri 16 May 1721Winschoten, Groningen, Nederland F28254 Nederlandse voorouders 
27 Harkes / Jans  Sat 01 Jun 1726Winschoten, Groningen, Nederland F28256 Nederlandse voorouders 
28 Harkes / Klasen  Fri 21 Feb 1772Winschoten, Groningen, Nederland F28259 Nederlandse voorouders 
29 Hazelhoff / Jans  Fri 14 Nov 1766Winschoten, Groningen, Nederland F9866 Nederlandse voorouders 
30 Hendriks / Reiners  Tue 16 Jun 1676Winschoten, Groningen, Nederland F34821 Nederlandse voorouders 
31 Huising / Berents  Sat 27 Mar 1734Winschoten, Groningen, Nederland F28263 Nederlandse voorouders 
32 Huising / Jans  Wed 21 Jan 1750Winschoten, Groningen, Nederland F28262 Nederlandse voorouders 
33 Idzarda / Schmaal  Wed 10 Jun 1767Winschoten, Groningen, Nederland F179953 Nederlandse voorouders 
34 Jans / Jans  Fri 18 Apr 1766Winschoten, Groningen, Nederland F9526 Nederlandse voorouders 
35 Jans / Jans  Fri 15 Sep 1769Winschoten, Groningen, Nederland F28247 Nederlandse voorouders 
36 Jans / Juriens  Thu 02 Mar 1758Winschoten, Groningen, Nederland F9863 Nederlandse voorouders 
37 Jans / Juriens  Thu 02 Mar 1758Winschoten, Groningen, Nederland F9863 Nederlandse voorouders 
38 Jans / Ubbes  Sat 29 May 1734Winschoten, Groningen, Nederland F7105 Nederlandse voorouders 
39 Kloosterhuis / Koops  Wed 25 Apr 1787Winschoten, Groningen, Nederland F122018 Nederlandse voorouders 
40 Koops / Pot  Thu 28 Apr 1796Winschoten, Groningen, Nederland F122015 Nederlandse voorouders 
41 Koops / Rubing  Mon 02 Jun 1800Winschoten, Groningen, Nederland F122019 Nederlandse voorouders 
42 Laan / Jans  Wed 10 Feb 1790Winschoten, Groningen, Nederland F18032 Nederlandse voorouders 
43 Lamberts / Gantiers  Tue 14 May 1748Winschoten, Groningen, Nederland F122003 Nederlandse voorouders 
44 Lamberts / Jonge  Wed 27 Jan 1773Winschoten, Groningen, Nederland F122007 Nederlandse voorouders 
45 Meijer / Mahuij  Fri 15 Nov 1743Winschoten, Groningen, Nederland F28279 Nederlandse voorouders 
46 Nanninga / Idzarda  Mon 10 Jun 1765Winschoten, Groningen, Nederland F272787 Nederlandse voorouders 
47 Nantkes / Ubbens  Wed 11 Sep 1647Winschoten, Groningen, Nederland F128838 Nederlandse voorouders 
48 Reinders / Pieters  Fri 07 May 1756Winschoten, Groningen, Nederland F180115 Nederlandse voorouders 
49 Relotius / Blincke  Sat 26 May 1736Winschoten, Groningen, Nederland F38050 Nederlandse voorouders 
50 Relotius / Eijsinge  Mon 16 Dec 1715Winschoten, Groningen, Nederland F38039 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Huwelijksfeit

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Huwelijksfeit    Family ID   Tree 
1 Broers / Jans  Mon 08 Jun 1620Winschoten, Groningen, Nederland F200106 Nederlandse voorouders 
2 Broers / Jans  Sun 04 May 1631Winschoten, Groningen, Nederland F200106 Nederlandse voorouders 

Ondertrouw

Matches 1 to 50 of 65

1 2 Next»

   Family    Ondertrouw    Family ID   Tree 
1 Alberts / Hindriks  Sun 08 May 1791Winschoten, Groningen, Nederland F276606 Nederlandse voorouders 
2 Angelbeek / Harms  Sun 21 Nov 1773Winschoten, Groningen, Nederland F198550 Nederlandse voorouders 
3 Breurkens / Landegge  Sun 10 May 1789Winschoten, Groningen, Nederland F229681 Nederlandse voorouders 
4 Brondsema / Eppes  Sun 15 Apr 1787Winschoten, Groningen, Nederland F85412 Nederlandse voorouders 
5 Brouwer / Rotgers  Thu 11 Sep 1687Winschoten, Groningen, Nederland F28283 Nederlandse voorouders 
6 Busscher / Brouwer  Sun 19 Oct 1788Winschoten, Groningen, Nederland F84958 Nederlandse voorouders 
7 Clasen / Pieters  Sun 07 May 1741Winschoten, Groningen, Nederland F15838 Nederlandse voorouders 
8 Copinga / Cuijpers  Sun 13 Nov 1803Winschoten, Groningen, Nederland F110151 Nederlandse voorouders 
9 Does / Abels  Thu 17 Jun 1660Winschoten, Groningen, Nederland F75211 Nederlandse voorouders 
10 Dresselhuis / Brand  Sun 16 Dec 1810Winschoten, Groningen, Nederland F5560 Nederlandse voorouders 
11 Ellens / Oomkes  Thu 24 Feb 1661Winschoten, Groningen, Nederland F127200 Nederlandse voorouders 
12 Engels / Geerts  Tue 02 May 1797Winschoten, Groningen, Nederland F37946 Nederlandse voorouders 
13 Everts / Nannens  Tue 20 Apr 1700Winschoten, Groningen, Nederland F286440 Nederlandse voorouders 
14 Garrelts / Ennes  Thu 20 Jan 1695Winschoten, Groningen, Nederland F7104 Nederlandse voorouders 
15 Glasius / Rotgers  Sun 11 Feb 1703Winschoten, Groningen, Nederland F28285 Nederlandse voorouders 
16 Haijkens / Bultena  Sun 07 May 1780Winschoten, Groningen, Nederland F279635 Nederlandse voorouders 
17 Harckes / Harmens  Sat 15 Oct 1672Winschoten, Groningen, Nederland F9871 Nederlandse voorouders 
18 Harckes / Harms  Sun 13 Jan 1737Winschoten, Groningen, Nederland F28274 Nederlandse voorouders 
19 Harms / Jans  Sun 23 Oct 1757Winschoten, Groningen, Nederland F186148 Nederlandse voorouders 
20 Harms / Michiels  Sun 27 Nov 1763Winschoten, Groningen, Nederland F122484 Nederlandse voorouders 
21 Hartman / Redmers  Sun 06 Apr 1806Winschoten, Groningen, Nederland F75407 Nederlandse voorouders 
22 Haveman / Meinema  Sun 09 Oct 1803Winschoten, Groningen, Nederland F52647 Nederlandse voorouders 
23 Hekman / Prins  Sun 05 Apr 1801Winschoten, Groningen, Nederland F140434 Nederlandse voorouders 
24 Hendriks / Reiners  Thu 18 Jun 1676Winschoten, Groningen, Nederland F34821 Nederlandse voorouders 
25 Hillebrants / Haitzema  Sun 06 Jul 1721Winschoten, Groningen, Nederland F179864 Nederlandse voorouders 
26 Hindriks / Klatter  Sun 25 Jan 1722Winschoten, Groningen, Nederland F211116 Nederlandse voorouders 
27 Houwen / Hansens  Sun 24 Apr 1808Winschoten, Groningen, Nederland F240858 Nederlandse voorouders 
28 Jacobs / Ennes  Sun 10 Jun 1703Winschoten, Groningen, Nederland F27830 Nederlandse voorouders 
29 Jans / Geerts  Sun 26 Mar 1758Winschoten, Groningen, Nederland F27682 Nederlandse voorouders 
30 Jans / Geertz  Sun 21 Apr 1743Winschoten, Groningen, Nederland F245828 Nederlandse voorouders 
31 Jans / Harms  Sun 21 Jul 1709Winschoten, Groningen, Nederland F68812 Nederlandse voorouders 
32 Jans / Jans  Sat 29 May 1706Winschoten, Groningen, Nederland F68821 Nederlandse voorouders 
33 Jans / Mennes  Fri 22 Mar 1680Winschoten, Groningen, Nederland F19407 Nederlandse voorouders 
34 Jans / Rotgers  Thu 29 Nov 1685Winschoten, Groningen, Nederland F28282 Nederlandse voorouders 
35 Klatter / Hindricks  Thu 22 Apr 1688Winschoten, Groningen, Nederland F211105 Nederlandse voorouders 
36 Klatter / Tonnis  Sun 15 Sep 1720Winschoten, Groningen, Nederland F211198 Nederlandse voorouders 
37 Korthuis / Lucas  Sun 02 May 1723Winschoten, Groningen, Nederland F46108 Nederlandse voorouders 
38 Lamberts / Gantiers  Sun 14 Apr 1748Winschoten, Groningen, Nederland F122003 Nederlandse voorouders 
39 Lameijer / Moorlag  Sun 21 Apr 1793Winschoten, Groningen, Nederland F125389 Nederlandse voorouders 
40 Leutscher / Zijl  Sun 31 Aug 1806Winschoten, Groningen, Nederland F148254 Nederlandse voorouders 
41 Luitjes / Kiers  Sun 12 Jun 1768Winschoten, Groningen, Nederland F122048 Nederlandse voorouders 
42 Nienhuis / Werf  Sun 10 Feb 1754Winschoten, Groningen, Nederland F246039 Nederlandse voorouders 
43 Nitze / Jakobs  Sun 27 Dec 1778Winschoten, Groningen, Nederland F239063 Nederlandse voorouders 
44 Onnes / Melles  Sun 31 Jan 1723Winschoten, Groningen, Nederland F159275 Nederlandse voorouders 
45 Plaatje / Alberts  Sun 06 Apr 1727Winschoten, Groningen, Nederland F8454 Nederlandse voorouders 
46 Pot / Bolhuis  Sun 04 Jan 1761Winschoten, Groningen, Nederland F12881 Nederlandse voorouders 
47 Raaf / Jurjens  Sun 21 Oct 1787Winschoten, Groningen, Nederland F221633 Nederlandse voorouders 
48 Relotius / Schepels  Thu 08 Oct 1693Winschoten, Groningen, Nederland F38036 Nederlandse voorouders 
49 Rentema / Stikker  Sun 16 Mar 1794Winschoten, Groningen, Nederland F178859 Nederlandse voorouders 
50 Samuels / Aaldriks  Sun 03 Apr 1768Winschoten, Groningen, Nederland F206678 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.