Ureterp, Opsterland, Friesland

Ureterp, Opsterland, Friesland 


Notes:
Ureterp (Fries: Oerterp) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland, met een groot grondgebied en een uitgebreide middenstand. Er wonen 4.768 inwoners (04 september 2006). Na Gorredijk is het hiermee het tweede dorp van de gemeente Opsterland.

Er wonen veel forensen, een gevolg van de gunstige ligging ten opzichte van Drachten (6 km) en het Knooppunt Ureterpvallaat van de A7 van Heerenveen naar Groningen en de N31 van Leeuwarden naar Emmen. De middenstand breidt zich er gestaag uit dankzij de voortdurende nieuwbouw. Er zijn maar liefst drie basisscholen: een openbare, een algemeen christelijke en een gereformeerd vrijgemaakte.

Geschiedenis

Ureterp is een weg- of streekdorp samen met Selmien aan de westzijde en Siegerswoude aan de oostkant. In tegenstelling met andere wegdorpen zoals in Groningen of Drenthe is het echter niet ten gevolge van de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait (waar nu de Feart ligt) en de Boorne, ook wel Koningsdiep genoemd. De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn, zij het zeer schaars. Als middel van bestaan was men aangewezen op de eenvoudige landbouw en veeteelt. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer = boven) wordt verklaard samen met die van Olterterp (Utrathorp met uter = buiten) uit de ligging ten opzichte van de Boorn: Ureterp bovenstrooms en Olterterp wat lager. Terp betekent hier dus dorp. De langgerekte bebouwing had te maken met de kavelverdeling van noord naar zuid. Alle grond was eigendom van de kloosters. De opzet van de verdeling was dat iedere "boer" gelijke kansen kreeg: een deel van het hoogveen, een deel van in cultuur gebrachte (of nog in cultuur te brengen) grond en een uitgang via de heidegebieden naar de graslanden aan het Ouddiep. Ruim driehonderd jaar later ontstond in het hoogveengebied ten noorden van het dorp bewoning door het graven van de vaart vanuit Drachten door de veenafgraving. Zo kwam in dit gebied een nieuw deel van Ureterp tot stand dat ruim een eeuw later al meer inwoners, (aanvankelijk vooral veenarbeiders, schippers en handelaren), telde dan de oude boerestreek van het dorp.

Onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat hier in 1943 bij de Prinsendobbe aan de Mounleane overblijfselen zijn gevonden van rendierjagers uit het eind van de oude steentijd, plm 10.000 tot 9800 v Chr. en dus vlak na de laatste ijstijd. Op een gebied van 85 vierkante meter op de ringwal van de dobbe werden 5408 vuurstenen voorwerpen gevonden, waarvan 1360 werktuigen zoals krombekstekers en verder afslagen en kernstukken. Het klimaat moet hier toen zijn geweest zoals in Lapland en Noord-Siberië nu. De mensen die hier rondzwierven waren aangewezen op wat het landschap hun bood: alleen de hoge zandruggen tussen de riviertjes waren begaanbaar. Men neemt aan dat het hier om zomerkampen gaat. Omdat vergelijkbare overblijfselen zijn gevonden bij Hamburg staat deze cultuur bekend als de Hamburgcultuur. Ook bij Havelte werden er resten van gevonden.

Ureterp kent weinig monumenten. Het was een arme streek en de kwaliteit van het gebouwde was doorgaans niet hoog. Verreweg de meeste huizen stammen dan ook uit de twintigste eeuw. Het aan alle kanten scheve huis naast de supermarkt op de Weibuorren 60/62 met de kleine raampjes is een uitzondering en is dan ook beschermd als monument. Verder is er nog een aardige gevelsteen ingemetseld naast de voordeur van het voormalig postkantoor op Weibuorren 76:

Heere Hendriks

geweesen Brou=

wer tot Oerterp

1740

De steen is duidelijk ouder dan het gebouw, dat daar in 1919 kwam op de plaats van het toen voor de tweede maal afgebrande café/logement. De steen zat eerder in het logement, maar de brouwerij van Heere Hendriks stond aan de Feart op de hoek van de Brouwersleane. Heere Hendriks lag vlak naast de kerk begraven onder een liggende steen. Zijn graf is na de Tweede Wereldoorlog geruimd. De steen van zijn vader ligt in de kerk.

Aan de Mounestrjitte staat het stenen onderstuk van een achtkantige rietgedekte stellingkorenmolen. De plaats waar de stellingschoren hebben vastgezeten is nog te zien aan de haken op de muur. Deze werd daar gebouwd in 1872 met onderdelen van een afgebroken houtzaagmolen uit de Zaanstreek. Hij heette "De Zwarte Bruinvis". In 1925 knapte een molenroede en werd er een motor onderin de molen geplaatst. De molenas werd in 1927 verkocht naar Aduard en is daar in de nog bestaande watermolen gezet. Het huis rechts ernaast was de molenaarswoning die later, omstreeks 1911, werd bijgebouwd. De oude molenaarswoning staat nog aan de zogenaamde "Kaltsreed".

Omstreeks 1670 werd hier vlakbij, aan de huidige Postleane, een volmolen gebouwd voor het "vollen" (eigenlijk vullen; het verdichten van de stof door de vezels ervan de openingen in het weefsel te laten opvullen) van geweven wollen stoffen met stampers in bakken met onder meer urine. Door ze zo te laten vervilten werden ze dichter en dus warmer. De wol zal afkomstig zijn geweest van de schapen die op de heide werden gehouden en zal door veel mensen thuis gesponnen en geweven zijn. In 1749 was Jan Sanders timmerman en volmulder in Ureterp. De molen verdween na 1800. Een koppel kleine maalstenen ervan, gemaakt van basaltlava uit de Eifel, is nog te bewonderen: ze staan rechtop bij het huis aan de Weibuorren 22. Gezien het formaat zal er boekweit mee tot grutten (gepelde zaden) zijn gemalen.

City/Town : Latitude: 53.095, Longitude: 6.16888888888889Birth

Matches 1 to 50 of 216

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aardema, Antje Jakobs  18 Sep 1814Ureterp, Opsterland, Friesland I186252
2 Aardema, Antje Jans  22 Jan 1789Ureterp, Opsterland, Friesland I189074
3 Aardema, Geert  22 Aug 1859Ureterp, Opsterland, Friesland I142170
4 Aardema, Jacob Stevens  08 Jul 1777Ureterp, Opsterland, Friesland I186253
5 Adema, Oege  1824Ureterp, Opsterland, Friesland I393259
6 Alberts, Lokke  1773Ureterp, Opsterland, Friesland I149523
7 Annema, Antje Annes  19 Feb 1821Ureterp, Opsterland, Friesland I149796
8 Arends, Aaltje Arends  17 Jun 1867Ureterp, Opsterland, Friesland I163060
9 Arends, Aaltje Arends  08 Jan 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I163061
10 Arends, Aaltje Arends  29 Oct 1872Ureterp, Opsterland, Friesland I163063
11 Arends, Grietje Arends  20 Oct 1865Ureterp, Opsterland, Friesland I163059
12 Arends, Jantje Arends  07 Oct 1876Ureterp, Opsterland, Friesland I163064
13 Arends, Petrus Arends  08 Jun 1871Ureterp, Opsterland, Friesland I163062
14 Arends, Sijbrigjen  18 Jun 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I90493
15 Arends, Sjoukje Arends  19 Oct 1862Ureterp, Opsterland, Friesland I163058
16 Bakker, Korneliske Hijlke  1818Ureterp, Opsterland, Friesland I364792
17 Bates, Grietje  1744Ureterp, Opsterland, Friesland I631143
18 Boersma, Theuniske  01 Dec 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163287
19 Bogema, Grietje Martens  1824Ureterp, Opsterland, Friesland I332975
20 Boonstra, Eise Pieters  1788Ureterp, Opsterland, Friesland I150325
21 Boonstra, Pieter Eisses  15 Mar 1762Ureterp, Opsterland, Friesland I150026
22 Boonstra, Trijntje  04 Aug 1878Ureterp, Opsterland, Friesland I653265
23 Boonstra, Wietske  18 May 1895Ureterp, Opsterland, Friesland I245803
24 Bosgraaf, Hendrik  1887Ureterp, Opsterland, Friesland I713399
25 Bosma, Jannes  26 Apr 1897Ureterp, Opsterland, Friesland I422666
26 Bouma, Hinke  Cal 1873Ureterp, Opsterland, Friesland I257881
27 Bouma, Jan Harms  01 Jan 1870Ureterp, Opsterland, Friesland I141467
28 Bouma, Kornelis  12 Jun 1837Ureterp, Opsterland, Friesland I136728
29 Bouma, Pieter Harms  24 Sep 1871Ureterp, Opsterland, Friesland I141485
30 Brander, Folkert Alles  1836Ureterp, Opsterland, Friesland I63989
31 Brander, Grietje  09 Feb 1874Ureterp, Opsterland, Friesland I163228
32 Bron, Jeltje Arents  30 Apr 1808Ureterp, Opsterland, Friesland I664040
33 Dijkstra, Rienk Rienks  30 Jan 1820Ureterp, Opsterland, Friesland I578231
34 Duursma, Libbe Sjoukes  01 Apr 1804Ureterp, Opsterland, Friesland I385503
35 Duursma, Riekele Douwes  25 Sep 1832Ureterp, Opsterland, Friesland I165059
36 Eits, Jan  1767Ureterp, Opsterland, Friesland I664029
37 Eleveld, Hendrik Harms  12 Dec 1822Ureterp, Opsterland, Friesland I372366
38 Eleveld, Klaas  12 Dec 1825Ureterp, Opsterland, Friesland I117851
39 Eliveld, Klaas  12 Dec 1825Ureterp, Opsterland, Friesland I546135
40 Engberts, Akke  1761Ureterp, Opsterland, Friesland I314127
41 Eringa, Jeltje Arents  18 Sep 1783Ureterp, Opsterland, Friesland I134050
42 Eringa, Mindert Jochems  16 Jun 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I664392
43 Fischer, Johannes Conrad  1813Ureterp, Opsterland, Friesland I564780
44 Fischer, Johannes Conrad  1860Ureterp, Opsterland, Friesland I564778
45 Geertsma, Jeltje Jans  Cal 1803Ureterp, Opsterland, Friesland I286531
46 Geertsma, Sjouke Jans  Cal 1805Ureterp, Opsterland, Friesland I260581
47 Haisma, Johannes Binnes  27 Feb 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I631384
48 Harmens, Jitske  Est 1730Ureterp, Opsterland, Friesland I149544
49 Harmsma, Anne  19 Jun 1842Ureterp, Opsterland, Friesland I245491
50 Hazewindus, Trijntje Zweitzus  03 Dec 1781Ureterp, Opsterland, Friesland I684150

1 2 3 4 5 Next»Christened

Matches 1 to 50 of 99

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Aardema, Antje Jans  01 Nov 1789Ureterp, Opsterland, Friesland I189074
2 Aardema, Jacob Stevens  17 Aug 1777Ureterp, Opsterland, Friesland I186253
3 Alberts, Lokke  28 Oct 1773Ureterp, Opsterland, Friesland I149523
4 Arends, Sijbrigjen  29 Nov 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I90493
5 Bates, Grietje  20 Sep 1744Ureterp, Opsterland, Friesland I631143
6 de Boer, Janke Siegers  15 Sep 1776Ureterp, Opsterland, Friesland I663872
7 Boonstra, Eise  18 Mar 1804Ureterp, Opsterland, Friesland I34346
8 Boonstra, Eise Pieters  13 Apr 1788Ureterp, Opsterland, Friesland I150325
9 Boonstra, Lenze Eizes  11 Sep 1774Ureterp, Opsterland, Friesland I34339
10 Boonstra, Pieter Eisses  29 Apr 1762Ureterp, Opsterland, Friesland I150026
11 Boonstra, Wietske Linzes  19 Nov 1809Ureterp, Opsterland, Friesland I34347
12 Boonstra, Wimke Eises  30 Jul 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I691627
13 Boonstra, Zweitse Eises  28 Jan 1770Ureterp, Opsterland, Friesland I664264
14 Bron, Jeltje Arents  05 Jun 1808Ureterp, Opsterland, Friesland I664040
15 Buschman, Maria Anna  02 May 1773Ureterp, Opsterland, Friesland I664696
16 Egberts, Antje  11 Mar 1787Ureterp, Opsterland, Friesland I34340
17 Eits, Jan  17 May 1767Ureterp, Opsterland, Friesland I664029
18 Engberts, Akke  19 Apr 1761Ureterp, Opsterland, Friesland I314127
19 Eringa, Jeltje Arents  16 Nov 1783Ureterp, Opsterland, Friesland I134050
20 Eringa, Mindert Jochems  31 Jul 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I664392
21 Haisma, Johannes Binnes  16 Mar 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I631384
22 Heeres, Pieter  30 May 1697Ureterp, Opsterland, Friesland I150030
23 Hielkema, Aaltje Jelzes Sweitzes  12 Jun 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I301537
24 Hoekstra, Sander Remmelts  08 Oct 1730Ureterp, Opsterland, Friesland I676701
25 Jagersma, Boele Martens  03 May 1789Ureterp, Opsterland, Friesland I43738
26 van der Jagt, Albert Hendriks  21 Jan 1787Ureterp, Opsterland, Friesland I84463
27 Jans, Grietje  09 Jan 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I150027
28 Jans, Jan  Oct 1738Ureterp, Opsterland, Friesland I150126
29 Jans, Jitske  06 Mar 1791Ureterp, Opsterland, Friesland I664032
30 Jans, Pietertje  18 Aug 1768Ureterp, Opsterland, Friesland I150072
31 Jansma, Fokjen Piers  04 Jan 1801Ureterp, Opsterland, Friesland I443558
32 Jansma, Folkert Piers  21 Dec 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I166865
33 Jansma, Grietje Rykles  03 Mar 1799Ureterp, Opsterland, Friesland I663930
34 Jansma, Pier Jans  14 Nov 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I663871
35 de Jong, Theunis Hoekes  17 Jul 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I203389
36 Jongsma, Eelke Klazes  10 Feb 1771Ureterp, Opsterland, Friesland I258530
37 Jonkman, Emke Renses  11 Apr 1790Ureterp, Opsterland, Friesland I150397
38 Jonkman, Rinze Jans  Apr 1753Ureterp, Opsterland, Friesland I150745
39 Leisma, Jitske  26 Jan 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I721705
40 Leisma, Lippe Lijkles  21 Apr 1811Ureterp, Opsterland, Friesland I351271
41 Leisma, Tjitske  09 Oct 1808Ureterp, Opsterland, Friesland I721706
42 Lenses, Sweitse  02 Feb 1696Ureterp, Opsterland, Friesland I150077
43 Lijkeles, Aukjen  17 Apr 1742Ureterp, Opsterland, Friesland I150076
44 Menkema, Grietje Tjallings  24 Apr 1767Ureterp, Opsterland, Friesland I150324
45 Michiels, Aafke  12 Dec 1697Ureterp, Opsterland, Friesland I401133
46 Michiels, Age  05 May 1695Ureterp, Opsterland, Friesland I401132
47 Michiels, Antje  10 Dec 1693Ureterp, Opsterland, Friesland I207915
48 Michiels, Lolkje  29 Oct 1699Ureterp, Opsterland, Friesland I401134
49 Michiels, Sara  01 Mar 1705Ureterp, Opsterland, Friesland I401136
50 Michiels, Wopkje  14 May 1702Ureterp, Opsterland, Friesland I401135

1 2 Next»Died

Matches 1 to 50 of 63

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aardema, Antje Jans  03 Jan 1871Ureterp, Opsterland, Friesland I189074
2 Alberts, Hendrik  02 Oct 1807Ureterp, Opsterland, Friesland I550626
3 Arends, Aaltje Arends  11 Aug 1867Ureterp, Opsterland, Friesland I163060
4 Arends, Aaltje Arends  19 Mar 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I163061
5 Arends, Petrus Arends  12 Mar 1872Ureterp, Opsterland, Friesland I163062
6 Beetsma, Geeske Jogchems  02 Nov 1870Ureterp, Opsterland, Friesland I762677
7 Bekkema, Gooitske  02 Feb 1936Ureterp, Opsterland, Friesland I245317
8 Bekkema, Jeen  24 May 1957Ureterp, Opsterland, Friesland I402658
9 van der Berg, Antje Jans  04 Jan 1942Ureterp, Opsterland, Friesland I150052
10 Boersma, Theuniske  02 Dec 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163287
11 Boonstra, Jan Pieters  02 Jun 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I150125
12 Brander, Grietje  22 Nov 1945Ureterp, Opsterland, Friesland I163228
13 Broekstra, Grietje Johanna  16 Jun 1991Ureterp, Opsterland, Friesland I402652
14 Egberts, Jan  Mar 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I701562
15 Eijses, Wimke  Bef 1751Ureterp, Opsterland, Friesland I150031
16 Flonk, Antje  25 Oct 1990Ureterp, Opsterland, Friesland I245800
17 Frieswijk, Aize Roels  02 Jul 1874Ureterp, Opsterland, Friesland I163094
18 Frieswijk, Sietske  25 Nov 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163312
19 Harmens, Jitske  1806Ureterp, Opsterland, Friesland I149544
20 Hazewindus, Trijntje Zweitzus  29 May 1856Ureterp, Opsterland, Friesland I684150
21 Heeres, Pieter  1769Ureterp, Opsterland, Friesland I150030
22 van der Heide, Geert Jakobs  15 Jun 1952Ureterp, Opsterland, Friesland I245245
23 Hendriks, Heere  Est 1755Ureterp, Opsterland, Friesland I150032
24 Hindriks, Sytske  Aft 1722Ureterp, Opsterland, Friesland I401139
25 Hoen, Evert  17 Feb 1914Ureterp, Opsterland, Friesland I652794
26 Jans, Eijt  30 Jan 1791Ureterp, Opsterland, Friesland I664273
27 Jans, Folkjen  14 Apr 1848Ureterp, Opsterland, Friesland I716146
28 Jans, Grietje  26 Aug 1798Ureterp, Opsterland, Friesland I150027
29 Jans, Jan  Bef 1738Ureterp, Opsterland, Friesland I150128
30 de Jong, Anna  19 Apr 1919Ureterp, Opsterland, Friesland I163315
31 de Jong, Bonne Jans  08 Nov 1866Ureterp, Opsterland, Friesland I712011
32 Jongsma, Grietje Eelkes  07 Dec 1910Ureterp, Opsterland, Friesland I246078
33 Klazes, Trijntje  1801Ureterp, Opsterland, Friesland I547270
34 Landmeter, Diena Gjalts  25 Mar 1804Ureterp, Opsterland, Friesland I735455
35 Leistra, Douwe  19 Mar 1877Ureterp, Opsterland, Friesland I163865
36 Leistra, Douwe Tjeerds  08 Dec 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I163766
37 Leistra, Melle Tjeerds  10 Jun 1907Ureterp, Opsterland, Friesland I163984
38 Leistra, Rensche  02 Dec 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163284
39 Leistra, Trijntje Douwes  20 Jan 1882Ureterp, Opsterland, Friesland I163859
40 Lenses, Sweitse  Bef 1751Ureterp, Opsterland, Friesland I150077
41 Michiels, Sicke  Aft 1696Ureterp, Opsterland, Friesland I401138
42 Middel, Maria  04 Mar 1997Ureterp, Opsterland, Friesland I150270
43 van der Molen, Trijntje  16 Dec 1929Ureterp, Opsterland, Friesland I421697
44 Mulder, Hendrikje  24 Sep 1956Ureterp, Opsterland, Friesland I245254
45 Nijboer, Kornelis Gosses  08 May 1813Ureterp, Opsterland, Friesland I150014
46 Oord, Akke  11 Sep 1888Ureterp, Opsterland, Friesland I421951
47 Pool, Jannes Jacobus  1805Ureterp, Opsterland, Friesland I149543
48 Pool, Klaaske Jannes  06 Mar 1791Ureterp, Opsterland, Friesland I550625
49 Reitsema, Jantje  Yes, date unknownUreterp, Opsterland, Friesland I153757
50 Ritsma, Hendrik  27 Aug 2005Ureterp, Opsterland, Friesland I150559

1 2 Next»Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 de Roos, Jan  Ureterp, Opsterland, Friesland I286434

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Jongsma, Eelke Klazes  Ureterp, Opsterland, Friesland I258530

Married

Matches 1 to 40 of 40

   Family    Married    Family ID 
1 Alberts / Pool  09 Oct 1785Ureterp, Opsterland, Friesland F213041
2 Boonstra / Egberts  08 Feb 1807Ureterp, Opsterland, Friesland F7260
3 Boonstra / Jelles  24 Apr 1803Ureterp, Opsterland, Friesland F6523
4 Boonstra / Menkema  13 May 1787Ureterp, Opsterland, Friesland F60706
5 Boonstra / Pieters  02 Jun 1799Ureterp, Opsterland, Friesland F253351
6 Boonstra / Terpstra  18 Dec 1815Ureterp, Opsterland, Friesland F60643
7 Boonstra / Tjallings  16 Apr 1797Ureterp, Opsterland, Friesland F6652
8 Bron / Veenstra  25 Jul 1816Ureterp, Opsterland, Friesland F253486
9 Egberts / Jennes  20 Jun 1784Ureterp, Opsterland, Friesland F266701
10 Everts / Ebeles  17 May 1767Ureterp, Opsterland, Friesland F263439
11 Fokkes / Wobbes  27 Mar 1774Ureterp, Opsterland, Friesland F253443
12 Harmens / Johannes  20 Apr 1750Ureterp, Opsterland, Friesland F60591
13 Harmens / Lijkeles  22 Nov 1767Ureterp, Opsterland, Friesland F60630
14 Hoitema / Aardema  10 Mar 1811Ureterp, Opsterland, Friesland F75609
15 Idema / Bos  11 Sep 1817Ureterp, Opsterland, Friesland F34434
16 Jagt / Jans  10 Mar 1811Ureterp, Opsterland, Friesland F253356
17 Jagt / Jong  29 Aug 1822Ureterp, Opsterland, Friesland F34248
18 Jans / Schweitzes  1692Ureterp, Opsterland, Friesland F60633
19 Jans / Thijsses  21 Feb 1762Ureterp, Opsterland, Friesland F60644
20 Jansma / Boer  27 May 1798Ureterp, Opsterland, Friesland F253296
21 Jongsma / Klazes  08 Sep 1793Ureterp, Opsterland, Friesland F211814
22 Jongsma / Tabes  29 Nov 1801Ureterp, Opsterland, Friesland F211813
23 Jonkman / Eliveld  06 Apr 1815Ureterp, Opsterland, Friesland F253422
24 Loopstra / Kalt  11 Apr 1893Ureterp, Opsterland, Friesland F155816
25 Michiels / Jans  1718Ureterp, Opsterland, Friesland F156324
26 Nijboer / Kasje  03 Nov 1814Ureterp, Opsterland, Friesland F60405
27 Palsma / Boonstra  21 Oct 1798Ureterp, Opsterland, Friesland F263453
28 Pijpker / Salomons  23 Sep 1793Ureterp, Opsterland, Friesland F74379
29 Romkes / Beernts  Ureterp, Opsterland, Friesland F123449
30 Roo / Bijker  12 Oct 1800Ureterp, Opsterland, Friesland F122771
31 Roo / Hommertsma  01 Jun 1806Ureterp, Opsterland, Friesland F122772
32 Rozema / Roelfs  21 Oct 1798Ureterp, Opsterland, Friesland F255044
33 Sikkes / Jochums  20 Mar 1692Ureterp, Opsterland, Friesland F156308
34 Sjoerds / Jans  01 May 1791Ureterp, Opsterland, Friesland F60628
35 Stenekes / Stuur  07 Jan 1810Ureterp, Opsterland, Friesland F102341
36 Terpstra / Pool  13 May 1781Ureterp, Opsterland, Friesland F60418
37 Visser / Vries  07 May 1809Ureterp, Opsterland, Friesland F74380
38 Vriese / Michiels  12 Dec 1719Ureterp, Opsterland, Friesland F82894
39 Westerhuis / Eits  12 Jun 1808Ureterp, Opsterland, Friesland F253650
40 Wilpstra / Salomons  16 May 1796Ureterp, Opsterland, Friesland F253509

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.