Ureterp, Opsterland, Friesland 


Notes:
Ureterp (Fries: Oerterp) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland, met een groot grondgebied en een uitgebreide middenstand. Er wonen 4.768 inwoners (04 september 2006). Na Gorredijk is het hiermee het tweede dorp van de gemeente Opsterland.

Er wonen veel forensen, een gevolg van de gunstige ligging ten opzichte van Drachten (6 km) en het Knooppunt Ureterpvallaat van de A7 van Heerenveen naar Groningen en de N31 van Leeuwarden naar Emmen. De middenstand breidt zich er gestaag uit dankzij de voortdurende nieuwbouw. Er zijn maar liefst drie basisscholen: een openbare, een algemeen christelijke en een gereformeerd vrijgemaakte.

Geschiedenis

Ureterp is een weg- of streekdorp samen met Selmien aan de westzijde en Siegerswoude aan de oostkant. In tegenstelling met andere wegdorpen zoals in Groningen of Drenthe is het echter niet ten gevolge van de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait (waar nu de Feart ligt) en de Boorne, ook wel Koningsdiep genoemd. De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn, zij het zeer schaars. Als middel van bestaan was men aangewezen op de eenvoudige landbouw en veeteelt. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer = boven) wordt verklaard samen met die van Olterterp (Utrathorp met uter = buiten) uit de ligging ten opzichte van de Boorn: Ureterp bovenstrooms en Olterterp wat lager. Terp betekent hier dus dorp. De langgerekte bebouwing had te maken met de kavelverdeling van noord naar zuid. Alle grond was eigendom van de kloosters. De opzet van de verdeling was dat iedere "boer" gelijke kansen kreeg: een deel van het hoogveen, een deel van in cultuur gebrachte (of nog in cultuur te brengen) grond en een uitgang via de heidegebieden naar de graslanden aan het Ouddiep. Ruim driehonderd jaar later ontstond in het hoogveengebied ten noorden van het dorp bewoning door het graven van de vaart vanuit Drachten door de veenafgraving. Zo kwam in dit gebied een nieuw deel van Ureterp tot stand dat ruim een eeuw later al meer inwoners, (aanvankelijk vooral veenarbeiders, schippers en handelaren), telde dan de oude boerestreek van het dorp.

Onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat hier in 1943 bij de Prinsendobbe aan de Mounleane overblijfselen zijn gevonden van rendierjagers uit het eind van de oude steentijd, plm 10.000 tot 9800 v Chr. en dus vlak na de laatste ijstijd. Op een gebied van 85 vierkante meter op de ringwal van de dobbe werden 5408 vuurstenen voorwerpen gevonden, waarvan 1360 werktuigen zoals krombekstekers en verder afslagen en kernstukken. Het klimaat moet hier toen zijn geweest zoals in Lapland en Noord-Siberië nu. De mensen die hier rondzwierven waren aangewezen op wat het landschap hun bood: alleen de hoge zandruggen tussen de riviertjes waren begaanbaar. Men neemt aan dat het hier om zomerkampen gaat. Omdat vergelijkbare overblijfselen zijn gevonden bij Hamburg staat deze cultuur bekend als de Hamburgcultuur. Ook bij Havelte werden er resten van gevonden.

Ureterp kent weinig monumenten. Het was een arme streek en de kwaliteit van het gebouwde was doorgaans niet hoog. Verreweg de meeste huizen stammen dan ook uit de twintigste eeuw. Het aan alle kanten scheve huis naast de supermarkt op de Weibuorren 60/62 met de kleine raampjes is een uitzondering en is dan ook beschermd als monument. Verder is er nog een aardige gevelsteen ingemetseld naast de voordeur van het voormalig postkantoor op Weibuorren 76:

Heere Hendriks

geweesen Brou=

wer tot Oerterp

1740

De steen is duidelijk ouder dan het gebouw, dat daar in 1919 kwam op de plaats van het toen voor de tweede maal afgebrande café/logement. De steen zat eerder in het logement, maar de brouwerij van Heere Hendriks stond aan de Feart op de hoek van de Brouwersleane. Heere Hendriks lag vlak naast de kerk begraven onder een liggende steen. Zijn graf is na de Tweede Wereldoorlog geruimd. De steen van zijn vader ligt in de kerk.

Aan de Mounestrjitte staat het stenen onderstuk van een achtkantige rietgedekte stellingkorenmolen. De plaats waar de stellingschoren hebben vastgezeten is nog te zien aan de haken op de muur. Deze werd daar gebouwd in 1872 met onderdelen van een afgebroken houtzaagmolen uit de Zaanstreek. Hij heette "De Zwarte Bruinvis". In 1925 knapte een molenroede en werd er een motor onderin de molen geplaatst. De molenas werd in 1927 verkocht naar Aduard en is daar in de nog bestaande watermolen gezet. Het huis rechts ernaast was de molenaarswoning die later, omstreeks 1911, werd bijgebouwd. De oude molenaarswoning staat nog aan de zogenaamde "Kaltsreed".

Omstreeks 1670 werd hier vlakbij, aan de huidige Postleane, een volmolen gebouwd voor het "vollen" (eigenlijk vullen; het verdichten van de stof door de vezels ervan de openingen in het weefsel te laten opvullen) van geweven wollen stoffen met stampers in bakken met onder meer urine. Door ze zo te laten vervilten werden ze dichter en dus warmer. De wol zal afkomstig zijn geweest van de schapen die op de heide werden gehouden en zal door veel mensen thuis gesponnen en geweven zijn. In 1749 was Jan Sanders timmerman en volmulder in Ureterp. De molen verdween na 1800. Een koppel kleine maalstenen ervan, gemaakt van basaltlava uit de Eifel, is nog te bewonderen: ze staan rechtop bij het huis aan de Weibuorren 22. Gezien het formaat zal er boekweit mee tot grutten (gepelde zaden) zijn gemalen.

City/Town : Latitude: 53.095, Longitude: 6.16888888888889Birth

Matches 1 to 50 of 216

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van der Terp, Alle Durks  Yes, date unknownUreterp, Opsterland, Friesland I558278
2 Jochums, Griet  Abt 1670Ureterp, Opsterland, Friesland I401131
3 Michiels, Antje  1693Ureterp, Opsterland, Friesland I207915
4 Michiels, Age  1695Ureterp, Opsterland, Friesland I401132
5 Jans, Rinske  Abt 1696Ureterp, Opsterland, Friesland I401137
6 Lenses, Sweitse  1696Ureterp, Opsterland, Friesland I150077
7 Heeres, Pieter  1697Ureterp, Opsterland, Friesland I150030
8 Michiels, Aafke  1697Ureterp, Opsterland, Friesland I401133
9 Michiels, Lolkje  1699Ureterp, Opsterland, Friesland I401134
10 Michiels, Wopkje  1702Ureterp, Opsterland, Friesland I401135
11 Jans, Jan  Est 1703Ureterp, Opsterland, Friesland I150128
12 Michiels, Sara  1705Ureterp, Opsterland, Friesland I401136
13 Harmens, Jitske  Est 1730Ureterp, Opsterland, Friesland I149544
14 Hoekstra, Sander Remmelts  04 Oct 1730Ureterp, Opsterland, Friesland I676701
15 Jans, Jan  1738Ureterp, Opsterland, Friesland I150126
16 Lijkeles, Aukjen  1742Ureterp, Opsterland, Friesland I150076
17 Bates, Grietje  1744Ureterp, Opsterland, Friesland I631143
18 Veenhuis, Teije Mennes  02 Feb 1752Ureterp, Opsterland, Friesland I265393
19 Westerhuis, Evert Jans  07 Dec 1753Ureterp, Opsterland, Friesland I664879
20 van der Veen, Froukje Sjoerds  1756Ureterp, Opsterland, Friesland I163818
21 Pool, Klaaske Jannes  1766Ureterp, Opsterland, Friesland I550625
22 Terpstra, Johannes Jans  Oct 1758Ureterp, Opsterland, Friesland I586029
23 Pool, Grietje Jannes  1760Ureterp, Opsterland, Friesland I149542
24 Engberts, Akke  1761Ureterp, Opsterland, Friesland I314127
25 Sjoerds, Johannes  1761Ureterp, Opsterland, Friesland I150071
26 Boonstra, Pieter Eisses  15 Mar 1762Ureterp, Opsterland, Friesland I150026
27 Sweitzes, Trijntje  1763Ureterp, Opsterland, Friesland I17789
28 Rozema, Heine Ewes  19 May 1764Ureterp, Opsterland, Friesland I668944
29 Jans, Grietje  Nov 1764Ureterp, Opsterland, Friesland I150027
30 Pool, Harmen Jannes  1766Ureterp, Opsterland, Friesland I669645
31 Terpstra, Jitske Gerbens  Abt 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I429414
32 Jansma, Pier Jans  16 Oct 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I663871
33 Eits, Jan  1767Ureterp, Opsterland, Friesland I664029
34 Menkema, Grietje Tjallings  1767Ureterp, Opsterland, Friesland I150324
35 Jans, Pietertje  1768Ureterp, Opsterland, Friesland I150072
36 Palsma, Trijntje Eises  1768Ureterp, Opsterland, Friesland I668252
37 de Roo, Berent Lucas  02 Mar 1769Ureterp, Opsterland, Friesland I312401
38 de Roo, Teunis Lucas  16 Dec 1770Ureterp, Opsterland, Friesland I312402
39 Jongsma, Eelke Klazes  Cal 1771Ureterp, Opsterland, Friesland I258530
40 Pool, Pietje Jurjens  12 Apr 1771Ureterp, Opsterland, Friesland I746788
41 Pijpker, Johannes Davids  04 Sep 1771Ureterp, Opsterland, Friesland I186247
42 Alberts, Lokke  1773Ureterp, Opsterland, Friesland I149523
43 Tjallings, Aukjen  18 Aug 1774Ureterp, Opsterland, Friesland I34341
44 de Roo, Grietje Lucas  23 Jun 1775Ureterp, Opsterland, Friesland I312403
45 Pieters, Martjen  1777Ureterp, Opsterland, Friesland I150667
46 Aardema, Jacob Stevens  08 Jul 1777Ureterp, Opsterland, Friesland I186253
47 Posma, Abele Bonnes  Est 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I195455
48 de Roo, Egbert Lucas  01 Apr 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I312404
49 Arends, Sijbrigjen  18 Jun 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I90493
50 de Roo, Albert Lucas  26 Sep 1780Ureterp, Opsterland, Friesland I312405

1 2 3 4 5 Next»Christened

Matches 1 to 50 of 99

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Michiels, Antje  10 Dec 1693Ureterp, Opsterland, Friesland I207915
2 Michiels, Age  05 May 1695Ureterp, Opsterland, Friesland I401132
3 Lenses, Sweitse  02 Feb 1696Ureterp, Opsterland, Friesland I150077
4 Heeres, Pieter  30 May 1697Ureterp, Opsterland, Friesland I150030
5 Michiels, Aafke  12 Dec 1697Ureterp, Opsterland, Friesland I401133
6 Michiels, Lolkje  29 Oct 1699Ureterp, Opsterland, Friesland I401134
7 Michiels, Wopkje  14 May 1702Ureterp, Opsterland, Friesland I401135
8 Michiels, Sara  01 Mar 1705Ureterp, Opsterland, Friesland I401136
9 Hoekstra, Sander Remmelts  08 Oct 1730Ureterp, Opsterland, Friesland I676701
10 Jans, Jan  Oct 1738Ureterp, Opsterland, Friesland I150126
11 Lijkeles, Aukjen  17 Apr 1742Ureterp, Opsterland, Friesland I150076
12 Bates, Grietje  20 Sep 1744Ureterp, Opsterland, Friesland I631143
13 Jonkman, Rinze Jans  Apr 1753Ureterp, Opsterland, Friesland I150745
14 Westerhuis, Evert Jans  09 Dec 1753Ureterp, Opsterland, Friesland I664879
15 van der Veen, Froukje Sjoerds  20 Jan 1756Ureterp, Opsterland, Friesland I163818
16 Terpstra, Johannes Jans  01 Nov 1758Ureterp, Opsterland, Friesland I586029
17 Engberts, Akke  19 Apr 1761Ureterp, Opsterland, Friesland I314127
18 Sjoerds, Johannes  22 Nov 1761Ureterp, Opsterland, Friesland I150071
19 Boonstra, Pieter Eisses  29 Apr 1762Ureterp, Opsterland, Friesland I150026
20 Sweitzes, Trijntje  10 Feb 1763Ureterp, Opsterland, Friesland I17789
21 Rozema, Heine Ewes  31 Jul 1764Ureterp, Opsterland, Friesland I668944
22 Jans, Grietje  09 Jan 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I150027
23 Jansma, Pier Jans  14 Nov 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I663871
24 Pool, Grietje Jannes  20 Feb 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I149542
25 Pool, Harmen Jannes  20 Feb 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I669645
26 Pool, Klaaske Jannes  20 Feb 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I550625
27 Boonstra, Wimke Eises  30 Jul 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I691627
28 Menkema, Grietje Tjallings  24 Apr 1767Ureterp, Opsterland, Friesland I150324
29 Eits, Jan  17 May 1767Ureterp, Opsterland, Friesland I664029
30 Palsma, Trijntje Eises  20 Mar 1768Ureterp, Opsterland, Friesland I668252
31 Jans, Pietertje  18 Aug 1768Ureterp, Opsterland, Friesland I150072
32 de Roo, Berent Lucas  16 Apr 1769Ureterp, Opsterland, Friesland I312401
33 Boonstra, Zweitse Eises  28 Jan 1770Ureterp, Opsterland, Friesland I664264
34 de Roo, Teunis Lucas  25 Dec 1770Ureterp, Opsterland, Friesland I312402
35 Jongsma, Eelke Klazes  10 Feb 1771Ureterp, Opsterland, Friesland I258530
36 Wilpstra, Rijkle Jans  18 Oct 1772Ureterp, Opsterland, Friesland I664483
37 Buschman, Maria Anna  02 May 1773Ureterp, Opsterland, Friesland I664696
38 Alberts, Lokke  28 Oct 1773Ureterp, Opsterland, Friesland I149523
39 Boonstra, Lenze Eizes  11 Sep 1774Ureterp, Opsterland, Friesland I34339
40 Tjallings, Aukjen  25 Sep 1774Ureterp, Opsterland, Friesland I34341
41 Pijpker, Johannes Davids  27 Jan 1775Ureterp, Opsterland, Friesland I186247
42 de Roo, Grietje Lucas  17 Sep 1775Ureterp, Opsterland, Friesland I312403
43 Palsma, Ebele Eises  11 Mar 1776Ureterp, Opsterland, Friesland I691626
44 de Boer, Janke Siegers  15 Sep 1776Ureterp, Opsterland, Friesland I663872
45 Pieters, Martjen  26 Jan 1777Ureterp, Opsterland, Friesland I150667
46 Aardema, Jacob Stevens  17 Aug 1777Ureterp, Opsterland, Friesland I186253
47 de Roo, Egbert Lucas  03 May 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I312404
48 Arends, Sijbrigjen  29 Nov 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I90493
49 Palsma, Albert Eises  31 Oct 1779Ureterp, Opsterland, Friesland I691598
50 de Roo, Albert Lucas  12 Nov 1780Ureterp, Opsterland, Friesland I312405

1 2 Next»Died

Matches 1 to 50 of 63

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Reitsema, Jantje  Yes, date unknownUreterp, Opsterland, Friesland I153757
2 Michiels, Sicke  Aft 1696Ureterp, Opsterland, Friesland I401138
3 Hindriks, Sytske  Aft 1722Ureterp, Opsterland, Friesland I401139
4 Jans, Jan  Bef 1738Ureterp, Opsterland, Friesland I150128
5 Eijses, Wimke  Bef 1751Ureterp, Opsterland, Friesland I150031
6 Lenses, Sweitse  Bef 1751Ureterp, Opsterland, Friesland I150077
7 Hendriks, Heere  Est 1755Ureterp, Opsterland, Friesland I150032
8 Heeres, Pieter  1769Ureterp, Opsterland, Friesland I150030
9 Jans, Eijt  30 Jan 1791Ureterp, Opsterland, Friesland I664273
10 Pool, Klaaske Jannes  06 Mar 1791Ureterp, Opsterland, Friesland I550625
11 Egberts, Jan  Mar 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I701562
12 Jans, Grietje  26 Aug 1798Ureterp, Opsterland, Friesland I150027
13 Tjallings, Aukjen  17 Apr 1800Ureterp, Opsterland, Friesland I34341
14 Klazes, Trijntje  1801Ureterp, Opsterland, Friesland I547270
15 Landmeter, Diena Gjalts  25 Mar 1804Ureterp, Opsterland, Friesland I735455
16 Pool, Jannes Jacobus  1805Ureterp, Opsterland, Friesland I149543
17 Harmens, Jitske  1806Ureterp, Opsterland, Friesland I149544
18 van der Wijk, Klaas Berends  16 Feb 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I149539
19 Alberts, Hendrik  02 Oct 1807Ureterp, Opsterland, Friesland I550626
20 Nijboer, Kornelis Gosses  08 May 1813Ureterp, Opsterland, Friesland I150014
21 Salomons, Hendrikje  29 Feb 1816Ureterp, Opsterland, Friesland I664484
22 Tabes, Maaike  29 Aug 1831Ureterp, Opsterland, Friesland I547269
23 Sijtzes, Harmke  20 Nov 1838Ureterp, Opsterland, Friesland I712012
24 van der Zwaag, Berend Geerts  17 Mar 1845Ureterp, Opsterland, Friesland I684149
25 Jans, Folkjen  14 Apr 1848Ureterp, Opsterland, Friesland I716146
26 Hazewindus, Trijntje Zweitzus  29 May 1856Ureterp, Opsterland, Friesland I684150
27 de Jong, Bonne Jans  08 Nov 1866Ureterp, Opsterland, Friesland I712011
28 Arends, Aaltje Arends  11 Aug 1867Ureterp, Opsterland, Friesland I163060
29 Arends, Aaltje Arends  19 Mar 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I163061
30 Boonstra, Jan Pieters  02 Jun 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I150125
31 Leistra, Douwe Tjeerds  08 Dec 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I163766
32 Beetsma, Geeske Jogchems  02 Nov 1870Ureterp, Opsterland, Friesland I762677
33 Aardema, Antje Jans  03 Jan 1871Ureterp, Opsterland, Friesland I189074
34 Arends, Petrus Arends  12 Mar 1872Ureterp, Opsterland, Friesland I163062
35 Terpstra, Johantje Johannes  05 May 1873Ureterp, Opsterland, Friesland I150123
36 Frieswijk, Aize Roels  02 Jul 1874Ureterp, Opsterland, Friesland I163094
37 Leistra, Douwe  19 Mar 1877Ureterp, Opsterland, Friesland I163865
38 van Veen, Tjalling  16 Oct 1877Ureterp, Opsterland, Friesland I423413
39 de Roo, Sietske  14 Jun 1880Ureterp, Opsterland, Friesland I312596
40 Leistra, Trijntje Douwes  20 Jan 1882Ureterp, Opsterland, Friesland I163859
41 Oord, Akke  11 Sep 1888Ureterp, Opsterland, Friesland I421951
42 de Vegt, Jan  12 Jul 1894Ureterp, Opsterland, Friesland I257883
43 Leistra, Melle Tjeerds  10 Jun 1907Ureterp, Opsterland, Friesland I163984
44 Jongsma, Grietje Eelkes  07 Dec 1910Ureterp, Opsterland, Friesland I246078
45 Hoen, Evert  17 Feb 1914Ureterp, Opsterland, Friesland I652794
46 Frieswijk, Sietske  25 Nov 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163312
47 Boersma, Theuniske  02 Dec 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163287
48 Leistra, Rensche  02 Dec 1918Ureterp, Opsterland, Friesland I163284
49 de Jong, Anna  19 Apr 1919Ureterp, Opsterland, Friesland I163315
50 de Vegt, Hendrik  25 Feb 1926Ureterp, Opsterland, Friesland I257882

1 2 Next»Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 de Roos, Jan  Ureterp, Opsterland, Friesland I286434

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Jongsma, Eelke Klazes  Ureterp, Opsterland, Friesland I258530

Married

Matches 1 to 40 of 40

   Family    Married    Family ID 
1 Romkes / Beernts  Ureterp, Opsterland, Friesland F123449
2 Jans / Schweitzes  1692Ureterp, Opsterland, Friesland F60633
3 Sikkes / Jochums  20 Mar 1692Ureterp, Opsterland, Friesland F156308
4 Michiels / Jans  1718Ureterp, Opsterland, Friesland F156324
5 Vriese / Michiels  12 Dec 1719Ureterp, Opsterland, Friesland F82894
6 Harmens / Johannes  20 Apr 1750Ureterp, Opsterland, Friesland F60591
7 Jans / Thijsses  21 Feb 1762Ureterp, Opsterland, Friesland F60644
8 Everts / Ebeles  17 May 1767Ureterp, Opsterland, Friesland F263439
9 Harmens / Lijkeles  22 Nov 1767Ureterp, Opsterland, Friesland F60630
10 Fokkes / Wobbes  27 Mar 1774Ureterp, Opsterland, Friesland F253443
11 Terpstra / Pool  13 May 1781Ureterp, Opsterland, Friesland F60418
12 Egberts / Jennes  20 Jun 1784Ureterp, Opsterland, Friesland F266701
13 Alberts / Pool  09 Oct 1785Ureterp, Opsterland, Friesland F213041
14 Boonstra / Menkema  13 May 1787Ureterp, Opsterland, Friesland F60706
15 Sjoerds / Jans  01 May 1791Ureterp, Opsterland, Friesland F60628
16 Jongsma / Klazes  08 Sep 1793Ureterp, Opsterland, Friesland F211814
17 Pijpker / Salomons  23 Sep 1793Ureterp, Opsterland, Friesland F74379
18 Wilpstra / Salomons  16 May 1796Ureterp, Opsterland, Friesland F253509
19 Boonstra / Tjallings  16 Apr 1797Ureterp, Opsterland, Friesland F6652
20 Jansma / Boer  27 May 1798Ureterp, Opsterland, Friesland F253296
21 Palsma / Boonstra  21 Oct 1798Ureterp, Opsterland, Friesland F263453
22 Rozema / Roelfs  21 Oct 1798Ureterp, Opsterland, Friesland F255044
23 Boonstra / Pieters  02 Jun 1799Ureterp, Opsterland, Friesland F253351
24 Roo / Bijker  12 Oct 1800Ureterp, Opsterland, Friesland F122771
25 Jongsma / Tabes  29 Nov 1801Ureterp, Opsterland, Friesland F211813
26 Boonstra / Jelles  24 Apr 1803Ureterp, Opsterland, Friesland F6523
27 Roo / Hommertsma  01 Jun 1806Ureterp, Opsterland, Friesland F122772
28 Boonstra / Egberts  08 Feb 1807Ureterp, Opsterland, Friesland F7260
29 Westerhuis / Eits  12 Jun 1808Ureterp, Opsterland, Friesland F253650
30 Visser / Vries  07 May 1809Ureterp, Opsterland, Friesland F74380
31 Stenekes / Stuur  07 Jan 1810Ureterp, Opsterland, Friesland F102341
32 Hoitema / Aardema  10 Mar 1811Ureterp, Opsterland, Friesland F75609
33 Jagt / Jans  10 Mar 1811Ureterp, Opsterland, Friesland F253356
34 Nijboer / Kasje  03 Nov 1814Ureterp, Opsterland, Friesland F60405
35 Jonkman / Eliveld  06 Apr 1815Ureterp, Opsterland, Friesland F253422
36 Boonstra / Terpstra  18 Dec 1815Ureterp, Opsterland, Friesland F60643
37 Bron / Veenstra  25 Jul 1816Ureterp, Opsterland, Friesland F253486
38 Idema / Bos  11 Sep 1817Ureterp, Opsterland, Friesland F34434
39 Jagt / Jong  29 Aug 1822Ureterp, Opsterland, Friesland F34248
40 Loopstra / Kalt  11 Apr 1893Ureterp, Opsterland, Friesland F155816

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.