Bookmark
Oostdongeradeel, Friesland

Oostdongeradeel, Friesland 


Notes:
Oostdongeradeel (Fries: East-Dongeradiel) is een voormalige gemeente in het noordoosten van de provincie Friesland aan de Waddenzee. De gemeente heeft bestaan tot 1984.

Oostdongeradeel telde ongeveer 6500 inwoners en had een oppervlakte van 109,86 km².

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Oostdongeradeel samen met de gemeente Westdongeradeel en het stadje Dokkum opgegaan in de nieuwe gemeente Dongeradeel.

Kernen (1983)

De gemeente Oostdongeradeel bestond uit dertien dorpen. De hoofdplaats was Metslawier.

Nederlandse naam Friese naam

Aalsum Ealsum

Anjum Eanjum

Ee Ie

Engwierum Ingwierrum

Jouswier Jouswier

Lioessens Ljussens

Metslawier Mitselwier

Morra Moarre

Niawier Nijewier

Oosternijkerk Easternijtsjerk

Oostrum Eastrum

Paesens Peazens

Wetsens Wetsens

City/Town : Latitude: 53.360759, Longitude: 6.067912Birth

Matches 1 to 33 of 33

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Broekhuizen, Dina Aleida  31 May 1896Oostdongeradeel, Friesland I813791
2 Bruins, Anna Maria  07 Mar 1856Oostdongeradeel, Friesland I304691
3 Buning, Jan Jacobus  14 Nov 1840Oostdongeradeel, Friesland I274366
4 Cremer, Trijntje  Cal 1880Oostdongeradeel, Friesland I408841
5 Dijkstra, Jan Sapes  26 Nov 1838Oostdongeradeel, Friesland I302847
6 Dijkstra, Janneke  Abt 1856Oostdongeradeel, Friesland I273867
7 Douma, Tjeerdtje Douwes  09 Apr 1848Oostdongeradeel, Friesland I370346
8 Faber, Klaaske  18 Jan 1882Oostdongeradeel, Friesland I550054
9 Glas, Johannes  07 Apr 1919Oostdongeradeel, Friesland I429711
10 Hoekstra, Roelof  23 Jun 1888Oostdongeradeel, Friesland I463537
11 Hofstra, Taeke Egberts  09 Sep 1824Oostdongeradeel, Friesland I68952
12 Hofstra, Taeke Egberts  29 Oct 1827Oostdongeradeel, Friesland I68936
13 Jansma, Johanna Jans  21 Oct 1819Oostdongeradeel, Friesland I302861
14 Katsma, Elske  1862Oostdongeradeel, Friesland I103921
15 Kingma, Stijntje Heins  16 Jun 1813Oostdongeradeel, Friesland I84831
16 Klimstra, Klaas  29 Mar 1868Oostdongeradeel, Friesland I577028
17 Luinstra, Aukje  21 Mar 1842Oostdongeradeel, Friesland I302901
18 Luinstra, Jantje  14 Aug 1848Oostdongeradeel, Friesland I332517
19 Luinstra, Jelske  15 Feb 1847Oostdongeradeel, Friesland I302943
20 Luinstra, Yttje  04 Aug 1856Oostdongeradeel, Friesland I302978
21 van Meekeren, Grytje Harmens  12 Aug 1812Oostdongeradeel, Friesland I302984
22 Nijboer, Roelfien  30 Nov 1874Oostdongeradeel, Friesland I317089
23 Oost, Trijntje  13 Nov 1829Oostdongeradeel, Friesland I577419
24 van Ringen, Aaltje  10 Jan 1921Oostdongeradeel, Friesland I201448
25 Sijtsema, NN  10 Apr 1862Oostdongeradeel, Friesland I61367
26 Sjoerdstra, Aukje  12 Nov 1842Oostdongeradeel, Friesland I306638
27 Speelman, Geertruida  30 Mar 1879Oostdongeradeel, Friesland I555587
28 Triemstra, Teunis  16 Jan 1890Oostdongeradeel, Friesland I655310
29 van der Tuin, Sytze  19 Aug 1872Oostdongeradeel, Friesland I238285
30 Vegter, Bernardus Jan  09 Jan 1903Oostdongeradeel, Friesland I644267
31 Visser, Jan Sjoerts  03 Nov 1821Oostdongeradeel, Friesland I655253
32 Zijlstra, Henk  1856Oostdongeradeel, Friesland I518535
33 Zoete, NN  21 Jul 1886Oostdongeradeel, Friesland I203557

Death

Matches 1 to 21 of 21

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Damsma, Hendrik Geerts  22 Oct 1910Oostdongeradeel, Friesland I727795
2 van Dijk, Rindert Oenes  29 Jan 1907Oostdongeradeel, Friesland I99424
3 Dijkstra, Jan Sapes  06 May 1895Oostdongeradeel, Friesland I302847
4 Hofstra, Taeke Egberts  27 Sep 1824Oostdongeradeel, Friesland I68952
5 Kalt, Jeltje  18 Apr 1883Oostdongeradeel, Friesland I399857
6 Kingma, Aaltje  31 Mar 1940Oostdongeradeel, Friesland I302868
7 Land, Froukje  08 Dec 1857Oostdongeradeel, Friesland I374754
8 Ludema, Arjen Cornelis  28 Feb 1834Oostdongeradeel, Friesland I306610
9 Luinstra, Anke Egberts  10 Jul 1851Oostdongeradeel, Friesland I302893
10 Luinstra, Aukje  25 Feb 1892Oostdongeradeel, Friesland I302901
11 Luinstra, Paulus Egberts  10 Apr 1839Oostdongeradeel, Friesland I302955
12 Luinstra, Sjouke  01 Jan 1869Oostdongeradeel, Friesland I302968
13 van Meekeren, Grytje Harmens  17 Feb 1903Oostdongeradeel, Friesland I302984
14 Pot, Willemtje  10 Jun 1864Oostdongeradeel, Friesland I219210
15 Sijtsema, NN  10 Apr 1862Oostdongeradeel, Friesland I61367
16 Sjoerdstra, Aukje  04 Feb 1920Oostdongeradeel, Friesland I306638
17 Slaper, Grietje Geerts  24 May 1813Oostdongeradeel, Friesland I8862
18 Smook, Harmina Wubbechiena Rensina Albertha Mieneke  29 Jun 1970Oostdongeradeel, Friesland I351097
19 Terpstra, Pieter Johannes  08 May 1880Oostdongeradeel, Friesland I303017
20 van der Tuin, Sytze  29 Oct 1873Oostdongeradeel, Friesland I238285
21 Zoete, NN  21 Jul 1886Oostdongeradeel, Friesland I203557

Death registration

Matches 1 to 43 of 43

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Anjema, Jan Fokkes  25 Apr 1818Oostdongeradeel, Friesland I709647
2 Boersma, Antje Jacobs  07 Jan 1847Oostdongeradeel, Friesland I715856
3 Boersma, Pieter Pieters  28 May 1853Oostdongeradeel, Friesland I705674
4 Dijkstra, Hebeltje Pieters  13 Aug 1827Oostdongeradeel, Friesland I710259
5 Dijkstra, Jacob Pieters  23 Mar 1888Oostdongeradeel, Friesland I592859
6 Dijkstra, Pieter Cornelis  23 Jul 1821Oostdongeradeel, Friesland I710249
7 Dijkstra, Taede Jacobs  04 Oct 1921Oostdongeradeel, Friesland I709129
8 van Ek, Jitske Willems  12 Mar 1886Oostdongeradeel, Friesland I710248
9 Elzinga, Grietje Jacobs  31 Aug 1826Oostdongeradeel, Friesland I710250
10 Hendriks, Sijbregje  07 Dec 1818Oostdongeradeel, Friesland I724251
11 Hibma, Hinke Jacobs  05 Mar 1855Oostdongeradeel, Friesland I706192
12 Hoogstra, Roelof Jans  10 Feb 1827Oostdongeradeel, Friesland I724250
13 Jongeling, Tjeerd Tjeerds  01 Jul 1889Oostdongeradeel, Friesland I708614
14 Katsma, Klaas Sijmens  24 Dec 1839Oostdongeradeel, Friesland I710257
15 Katsma, Neeltje Botes  13 Apr 1813Oostdongeradeel, Friesland I710263
16 Katsma, Siemen Gerrits  18 Jun 1825Oostdongeradeel, Friesland I710262
17 Klazes, Antje  08 Apr 1826Oostdongeradeel, Friesland I715552
18 Kloostra, Sieger Siemens  29 Apr 1867Oostdongeradeel, Friesland I710895
19 Kloostra, Siemen Klazes  03 Nov 1832Oostdongeradeel, Friesland I710887
20 Koezema, Anne Fokkes  15 Jun 1905Oostdongeradeel, Friesland I710255
21 Koezema, Beitske Annes  05 Feb 1895Oostdongeradeel, Friesland I710036
22 Koezema, Fokke Jippes  21 Dec 1846Oostdongeradeel, Friesland I710258
23 Kuipers, Jantje Pieters  14 Aug 1875Oostdongeradeel, Friesland I706197
24 Lei, Beitske Gerbens  15 Nov 1855Oostdongeradeel, Friesland I710261
25 van der Meer, Jan Popkes  26 Dec 1813Oostdongeradeel, Friesland I711179
26 Siegersma, Grietje Eeltjes  14 Apr 1853Oostdongeradeel, Friesland I705676
27 Siegersma, Sibbeltje Eeltjes  11 Feb 1841Oostdongeradeel, Friesland I710899
28 Sinnema, Tjitske Simons  16 May 1892Oostdongeradeel, Friesland I708612
29 Struiksma, Ouwe Gerrits  28 May 1904Oostdongeradeel, Friesland I714524
30 Talma, Lieuwe Dirks  28 Mar 1814Oostdongeradeel, Friesland I725643
31 Terpstra, Hedzer Ouwes  13 Oct 1891Oostdongeradeel, Friesland I706196
32 Veenma, Jakob Jelles  19 Jan 1894Oostdongeradeel, Friesland I708611
33 de Vries, Aafke Gerrits  04 Apr 1853Oostdongeradeel, Friesland I710254
34 de Vries, Antje Marks  12 Dec 1891Oostdongeradeel, Friesland I710256
35 de Vries, Hiltje Johannes  25 Mar 1837Oostdongeradeel, Friesland I715859
36 de Vries, IJmkje Harmens  21 Feb 1900Oostdongeradeel, Friesland I710896
37 de Vries, Mark Johannes  09 Dec 1830Oostdongeradeel, Friesland I710260
38 de Vries, Martzen Hendriks  11 Jan 1847Oostdongeradeel, Friesland I715815
39 de Vries, Tjerk Botes  01 May 1862Oostdongeradeel, Friesland I715857
40 Walda, Hette Annes  09 Jun 1823Oostdongeradeel, Friesland I715554
41 Westra, Lolke Botes  10 May 1828Oostdongeradeel, Friesland I715855
42 Wiersma, Jetze Dirks  31 May 1855Oostdongeradeel, Friesland I706191
43 Wijnsma, Anneke Hijlkes  02 Sep 1911Oostdongeradeel, Friesland I707671

Birth registration

Matches 1 to 22 of 22

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Anjema, Fokke Jans  14 Jan 1815Oostdongeradeel, Friesland I709497
2 Boersma, Maaike Pieters  16 Jun 1817Oostdongeradeel, Friesland I705474
3 Dijkstra, Jacob Pieters  16 Jul 1813Oostdongeradeel, Friesland I592859
4 Dijkstra, Taede Jacobs  17 Jan 1848Oostdongeradeel, Friesland I709129
5 Hibma, Hinke Jacobs  15 Mar 1814Oostdongeradeel, Friesland I706192
6 Hoekstra, Petronella Wilhelmina  03 Feb 1849Oostdongeradeel, Friesland I581720
7 Jongeling, Tietje Tjeerds  09 Jul 1853Oostdongeradeel, Friesland I708511
8 Jongeling, Tjeerd Tjeerds  14 Mar 1825Oostdongeradeel, Friesland I708614
9 Klimstra, Douwe  12 May 1842Oostdongeradeel, Friesland I581719
10 Kloostra, Trijntje Siegers  17 Mar 1842Oostdongeradeel, Friesland I635660
11 Koezema, Anne Fokkes  30 Aug 1817Oostdongeradeel, Friesland I710255
12 Koezema, Beitske Annes  01 Oct 1846Oostdongeradeel, Friesland I710036
13 van der Meer, Jan Jans  23 Dec 1812Oostdongeradeel, Friesland I711172
14 Prins, Sjoerd Romkes  23 Apr 1840Oostdongeradeel, Friesland I577919
15 Soepboer, Harmen  01 Nov 1877Oostdongeradeel, Friesland I653409
16 Visser, Wijtze Wiltjes  30 Jan 1823Oostdongeradeel, Friesland I713440
17 de Vries, Antje Marks  09 May 1814Oostdongeradeel, Friesland I710256
18 van der Weg, Hendrik Wessels  04 Dec 1817Oostdongeradeel, Friesland I715812
19 van der Weg, Martzen Hendriks  17 Mar 1851Oostdongeradeel, Friesland I360986
20 van der Weijde, Harm Alles  14 Nov 1812Oostdongeradeel, Friesland I715163
21 Westra, Sieuwke Lolkes  25 Nov 1822Oostdongeradeel, Friesland I715813
22 Wiersma, Jacob Jetzes  24 Jul 1845Oostdongeradeel, Friesland I706066

Marriage

Matches 1 to 50 of 50

   Family    Marriage    Family ID 
1 Beiboer / Kingma  07 May 1892Oostdongeradeel, Friesland F120552
2 Boersma / Zijlstra  14 May 1858Oostdongeradeel, Friesland F106413
3 Bosma / Kingma  29 Nov 1849Oostdongeradeel, Friesland F34394
4 Buwalda / Dijkstra  19 May 1793Oostdongeradeel, Friesland F290741
5 Dijkstra / Heikamp  11 Dec 1897Oostdongeradeel, Friesland F269347
6 Dijkstra / Koezema  16 May 1872Oostdongeradeel, Friesland F269661
7 Dijkstra / Luinstra  26 May 1865Oostdongeradeel, Friesland F119650
8 Drukker / Vink  29 May 1862Oostdongeradeel, Friesland F199200
9 Geldmaker / Kingma  05 May 1831Oostdongeradeel, Friesland F25975
10 Haanstra / Douma  16 May 1872Oostdongeradeel, Friesland F145421
11 Hesselink / Helder  12 Jan 1885Oostdongeradeel, Friesland F198426
12 Hofstra / Graaf  29 Jan 1822Oostdongeradeel, Friesland F27710
13 Jansma / Dijkstra  30 May 1885Oostdongeradeel, Friesland F108376
14 Jongeling / Aalsma  23 Dec 1847Oostdongeradeel, Friesland F269152
15 Katsma / Germens  18 Mar 1814Oostdongeradeel, Friesland F269750
16 Katsma / Vries  17 May 1836Oostdongeradeel, Friesland F269745
17 Klimstra / Hoekstra  28 Nov 1867Oostdongeradeel, Friesland F224663
18 Kloostra / Siegersma  28 Feb 1790Oostdongeradeel, Friesland F269981
19 Kloostra / Vries  14 May 1836Oostdongeradeel, Friesland F269984
20 Koezema / Vries  22 Dec 1843Oostdongeradeel, Friesland F269744
21 Leenmans / Botma  20 Jun 1870Oostdongeradeel, Friesland F213411
22 Leeuw / Scherjon  20 May 1897Oostdongeradeel, Friesland F268387
23 Leistra / Sijtsma  04 Jun 1863Oostdongeradeel, Friesland F65243
24 Luinstra / Jansma  07 May 1846Oostdongeradeel, Friesland F119610
25 Luinstra / Meekeren  28 May 1838Oostdongeradeel, Friesland F119608
26 Ploeg / Klazes  22 May 1824Oostdongeradeel, Friesland F271621
27 Ploeg / Verdenius  01 Aug 1829Oostdongeradeel, Friesland F271620
28 Pomp / Post  08 Mar 1884Oostdongeradeel, Friesland F57596
29 Posthumus / Minnema  10 Mar 1846Oostdongeradeel, Friesland F290163
30 Roolvink / Deelstra  31 May 1917Oostdongeradeel, Friesland F285278
31 Roorda / Boelens  31 Oct 1889Oostdongeradeel, Friesland F121188
32 Roorda / Prins  08 May 1913Oostdongeradeel, Friesland F121189
33 Roorda / Wassenaar  12 Jan 1921Oostdongeradeel, Friesland F121217
34 Smit / Damsma  04 Apr 1907Oostdongeradeel, Friesland F275546
35 Soepboer / Woude  18 May 1876Oostdongeradeel, Friesland F249811
36 Steiger / Ploeg  15 Jun 1837Oostdongeradeel, Friesland F171207
37 Struiksma / Kooistra  14 May 1881Oostdongeradeel, Friesland F271276
38 Valomstra / Elzinga  17 May 1823Oostdongeradeel, Friesland F269718
39 Valomstra / Vries  16 Dec 1830Oostdongeradeel, Friesland F269743
40 Veenma / Jongeling  15 May 1875Oostdongeradeel, Friesland F269110
41 Visser / Buwalda  17 May 1819Oostdongeradeel, Friesland F290689
42 Vries / Boersma  12 May 1838Oostdongeradeel, Friesland F271737
43 Vries / Jong  24 Mar 1886Oostdongeradeel, Friesland F151258
44 Vries / Lei  27 May 1804Oostdongeradeel, Friesland F269747
45 Vries / Vries  12 May 1820Oostdongeradeel, Friesland F271738
46 Vuursteen / Bol  28 Nov 1883Oostdongeradeel, Friesland F143597
47 Walda / Klazes  15 May 1812Oostdongeradeel, Friesland F271622
48 Weg / Westra  24 May 1844Oostdongeradeel, Friesland F271716
49 Wiersma / Hibma  05 Jun 1835Oostdongeradeel, Friesland F268231
50 Wiersma / Terpstra  17 Dec 1868Oostdongeradeel, Friesland F268150

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.