Bookmark

Nijmegen, Gelderland, Nederland 


Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Nijmegen (in het Nijmeegs: Nimwèège) is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland. De gelijknamige gemeente heeft circa 160.000 inwoners en is daarmee de grootste in de provincie en de achtste van Nederland.De stad Nijmegen ligt grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt sinds kort aan de overzijde van de rivier. Het betreft hier de zogenaamde Waalsprong, een recent geannexeerd gebied, waarin zich de dorpen Lent en Oosterhout bevinden.De gemeente Nijmegen maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en grenst aan de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.GeschiedenisOudste sporenNijmegen is een van de steden die de titel oudste stad van Nederland claimen. In het jaar 2005 werd het 2000-jarig bestaan van de stad en het 1900-jarig bezit van stadsrechten gevierd. Sporen van bewoning zijn al bekend uit het Neolithicum, de midden en late bronstijd en (ten noorden van de Waal) uit de midden en late ijzertijd.RomeinenNijmegen is ontstaan als Romeins administratief en economisch centrum ten behoeve van de Bataven. De oudste Romeinse resten zijn die van een grote castra op de Hunnerberg uit 15 v.C. Deze is slechts enkele jaren in gebruik geweest, waarna ze werd vervangen door een commando-centrale op de Kopse Hof. De resten van het, voor zover bekend, oudste stenen gebouw in Nederland werden in 2005 gevonden op enkele kilometers ten westen van de Hunnerberg.Tussen 10 n.C. en 69 n.C. ontwikkelde Oppidum Batavorum zich tot een nederzetting van Gallo-Romeinse handwerkslieden, handelaren, ambtenaren en magistraten. De Bataafse nederzettingen bevonden zich ten noorden van de Waal bij Lent en Oosterhout, waar vele vondsten uit uit de Romeinse tijd zijn gedaan. Belangrijk is in dit verband de zogenoemde godenpijler, die door de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen op 17 na Christus wordt gedateerd, wat overeenkomt met het beëindigen van de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken. Uit deze zuil en de vondsten op de Kopse Hof kan worden geconcludeerd dat zich in Romeins Nijmegen een belangrijke Romeinse commandocentrale heeft bevonden. Tijdens de Bataafse opstand onder Julius Civilis werd de nederzetting samen met de praetorium op de Kopse Hof vernietigd.Na de Opstand van de Bataven werd op de Hunnerberg Legio X Gemina pia fidelis gevestigd, dat uit vele vondsten bekend is. Langs de Waal ontstond een nieuwe nederzetting die van de Romeinse keizer Trajanus tussen 98 en 102 onder de naam Ulpia Noviomagus Batavorum stadsrechten kreeg.In de 2e eeuw na Christus maakte Ulpia Noviomagus, zoals Nijmegen toen heette, een bloeiperiode mee. Ze was met een bevolking van 5000 tot 6000 de grootste stad op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou duizend jaar duren voordat in Nederland een andere stad (Utrecht) dat inwonertal haalde.MiddeleeuwenNijmegen was ook voor de Franken aanvankelijk een grensnederzetting, en ditmaal waren de Saksen en de Friezen de buren. Het fort kwam, zoals alle Romeinse legerplaatsen, later in handen van de Frankische koningen, en Karel de Grote nam in 770 de gelegenheid te baat op het Valkhof een palts (paleis) te bouwen. Het werd daarmee een aanzienlijk centrum van het Frankische Rijk. In 830 vond er bijvoorbeeld het overleg tussen Lodewijk de Vrome en de tegen hem rebellerende zoons plaats. De Noormannen namen echter de palts rond 880 in. Dit leidde tot de vernietiging ervan. De stad staat inmiddels bekend onder de naam Numaga. Keizer Frederik Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk verving de palts omstreeks 1150 door een grote burcht. Hiervan resteren tegenwoordig nog twee kapellen, het overige deel van het complex werd in 1796 gesloopt.Onder de Roomse koning Hendrik VII werd Nijmegen in 1230 Rijksstad, door de verlening van stadsrechten op basis van de rechten van de stad Aken. Dit betekende dat de stad een eigen stadsbestuur en eigen rechtspraak kreeg. Kort daarop, op 8 oktober 1247, kwam de Rijksstad met het Rijk van Nijmegen echter in Gelderse handen. Graaf Otto II van Gelre en Zutphen, kreeg de stad als onderpand van de armlastige Roomse koning Willem II (die tevens graaf van Holland was), en aangezien de lening nooit werd afbetaald, bleef Nijmegen voortaan Gelders.Het werd een van de Gelderse hoofdsteden, de voornaamste van de vier. Kort na 1250 werd onder graaf Otto II de 7e-eeuwse Grote of Sint-Stevenskerk op het Kelfkensbos afgebroken en begon de bouw van de nieuwe Stevenskerk op de huidige locatie. Op 7 september 1274 werd het nieuwe godshuis door Albertus Magnus gewijd. In 1402 werd Nijmegen een hanzestad.Nieuwe tijdIn 1543 was Nijmegen, evenals overig Gelre via het Tractaat van Venlo aan de Habsburgers gekomen en kreeg de Reformatie veel aanhang. In 1585 viel de stad in Spaanse handen, maar in 1595 heroverde prins Maurits de plaats. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf Nijmegen blijk van een sterke remonstrantse inslag, zodat Maurits in 1618 de wet verzette. Van 1672 tot 1674 kreeg Nijmegen te maken met een Franse bezetting. Te Nijmegen werd in 1678 de Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën gesloten.Recente geschiedenisDe groei van Nijmegen als stad werd ernstig beperkt, omdat Nijmegen voor de Vestingwet van 1874 de status van vestingstad had. Daarvoor mochten er namelijk rondom de vesting geen woningen gebouwd worden binnen het bereik van het geschut op de vesting, waardoor de stad binnen de vestingwallen enorm overbevolkt raakte (in 1875 woonden er ongeveer 23.000 mensen in de stad, terwijl er 2.400 panden waren). Na de afbraak van de vestingwallen in 1876 kon Nijmegen pas echt gaan groeien en verbeterde het leefklimaat in de stad.In het kader van de katholieke emancipatiebeweging kreeg Nijmegen in 1923 een universiteit met rooms-katholieke signatuur, de huidige Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).Nadat in 1879 al een spoorbrug over de Waal was gerealiseerd, kreeg Nijmegen in 1936 eindelijk een verkeersbrug, de Waalbrug. Deze brug werd tijdens de Duitse invasie in 1940 opgeblazen en in 1943 herbouwd. Voor 1936 was de enige verbinding met de overkant een veerpont naar Lent.Zie ook Bombardement op NijmegenIn de Tweede Wereldoorlog, op 22 februari 1944, leed Nijmegen zware schade bij een geallieerd bombardement, (uitgevoerd door 16 Amerikaanse bommenwerpers), dat eigenlijk bedoeld was voor een Duitse stad. Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de lucht werd aangezien voor het Duitse stadje Kleef (Kleve), beide zijn gelegen aan een rivier en voorzien van een markante toren. Bij dit bombardement vonden meer dan 800 mensen de dood en werd nagenoeg de gehele historische bovenstad verwoest of zwaar beschadigd.In september 1944 werd in en rond Nijmegen hevig gevochten toen in het kader van Operatie Market Garden; de Waalbrug werd veroverd. Een belangrijke rol in de verovering van de brug was voor de Nijmeegse student Jan van Hoof, die als lid van de Geheime Dienst Nederland informatie had verzameld over de brug. Op 18 september 1944 maakte Van Hoof de explosieven die aan en onder de brug waren aangebracht onklaar, waarna de brug twee dagen later nagenoeg ongeschonden door geallieerde troepen kon worden veroverd. Maandenlang lag de stad toen pal aan het oorlogsfront, hetgeen nog een extra aanslag op de zwaar beschadigde stad tot gevolg had.Voor hun aandeel in de Slag om Nijmegen (Battle of Nijmegen) en de verovering van de Waalbrug in september 1944 werden de 1st and 2nd Battalions Grenadier Guards onderscheiden met een Honorary Distinction. Dit is één van 78 Battle Honours die het regiment sinds 1656 heeft ontvangen. Nijmegen is één van de 46 namen die op het vaandel van de Grenadier Guards staan vermeld. In 1994 kreeg de opvolger van het 2nd Battalion de naam Nijmegen Company. Deze treedt aan bij talloze ceremoniële plechtigheden.Op 18 september 1994 onthulde Lord Carrington bij de Waalbrug een gedenkplaat ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Slag om Nijmegen en kreeg het zuidelijke viaduct de naam Grenadier Guardsviaduct.. Het noordelijk viaduct heet sinds 2005 Sergeant Robinsonviaduct. Sergeant Peter Robinson van de Grenadier Guards stak op 20 september 1944 als eerste met zijn Sherman-tank de Waalbrug over.Na de oorlogDoor verwaarlozing en armoede was de Benedenstad (het deel van het centrum dat in het lage deel, aan de Waal, is gelegen -- wat de Duitsers de Altstadt noemen) na de Tweede Wereldoorlog in verval geraakt. De situatie was al in de 19e eeuw zorgwekkend, na de bouw van de Waalbrug en het verdwijnen van het veer in 1936, verdween ook de bedrijvigheid. Hoewel de Benedenstad min of meer gespaard bleef door de oorlogshandelingen, was de toestand van dit stadsdeel door de vele reeds gesloopte panden en slechte woonomstandigheden (verkrotte, onbewoonbaar verklaarde panden, huizen zonder sanitair e.d.) zodanig, dat in 1972 besloten werd tot grootschalige sloop en herbouw. Doel van de herbouw was het behoud van de volkshuisvesting (sociale huurwoningen), de bedrijvigheid is vrijwel verdwenen. Van 1978 tot 1983 worden zo'n 650 woningen gebouwd, waarbij het stratenpatroon van voor de sloop grotendeels gehandhaafd blijft. In 1975 is de Benedenstad uitgeroepen tot "beschermd stadsgezicht", maar toen waren de meeste middeleeuwse panden al gesloopt. Alleen de Lage Markt, de Lange Hezelstraat, een deel van de Priemstraat en de Begijnenstraat zijn nog oorspronkelijk gebleven, de rest is nieuwbouw.Nijmegen staat sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bekend als rode stad. Er waren in die jaren veel Marxisten te vinden die door de relatief grote populatie aan studenten erg opvielen. Bijnaam van Nijmegen was dan ook een tijdje 'Havana aan de Waal'. Een gewelddadige confrontatie tussen de linkse krakers en het Nijmeegse bestuur vond plaats in februari 1981, de Pierson-rellen. Frits Bolkestein sprak in de jaren 1990 nog van 'Marxograd aan de Waal'. Thans is het 'rode aspect' in sterk afgezwakte vorm herkenbaar aan een links stadsbestuur. Het zeskoppige college van B&W bestaat sinds 2002 uit GroenLinks, PvdA en SP.Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich flink uitgebreid, maar dat gebeurde eenzijdig in westelijke en vooral zuidwestelijke richting. De dorpen Hatert, Hees en Neerbosch werden opgeslokt door stadswijken met dezelfde naam. De belangrijkste uitbreiding was de bouw van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt vanaf 1966, ten westen van het Maas-Waalkanaal. De structuur van de stad werd zo zeer onevenwichtig: het centrum ligt geheel in het noorden, maar de stadsuitbreiding vond kilometers daarvandaan in zuidwestelijke richting plaats. Tot voor kort was de Waal een onneembare barrière die de noordgrens van de bebouwing bepaalde. Sinds eind jaren '90 echter wordt er gebouwd aan de VINEX-locatie Waalsprong, ten noorden van de Waal.Voor de periode 2010-2020 staat de bouw Waalfront gepland. Deze nieuwe buurt zal komen te liggen op het huidige oude havengebied in de Biezen, langs de Waal.

City/Town : Latitude: 51.84309593359412, Longitude: 5.85871696472168


Media

Documents Documents (Log in)Documents (Log in)

Birth

Matches 1 to 50 of 2825

1 2 3 4 5 ... 57» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Aalbers, Maria Theodora  Fri 20 Oct 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland I812649 Nederlandse voorouders 
2 Aalders, Theodora  Sat 23 Sep 1780Nijmegen, Gelderland, Nederland I341626 Nederlandse voorouders 
3 Aerdts, Pierre August L.  Fri 03 May 1935Nijmegen, Gelderland, Nederland I264355 Nederlandse voorouders 
4 van Aernsbergen, Alida Francisca  Sat 3 Apr 1802Nijmegen, Gelderland, Nederland I798902 Nederlandse voorouders 
5 van Aernsbergen, Allegonda Jacoba  1780Nijmegen, Gelderland, Nederland I755653 Nederlandse voorouders 
6 van Aernsbergen, Anna Maria Petronella Huberta  Sun 22 Sep 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I367733 Nederlandse voorouders 
7 van Aernsbergen, Hendrika Wilhelmina  Sat 14 Dec 1822Nijmegen, Gelderland, Nederland I811298 Nederlandse voorouders 
8 van Aernsbergen, Hendrikus Franciscus  1787Nijmegen, Gelderland, Nederland I404906 Nederlandse voorouders 
9 van Aernsbergen, Maria Gerarda Huberta  Thu 03 Nov 1881Nijmegen, Gelderland, Nederland I252027 Nederlandse voorouders 
10 van Aernsbergen, Maria Johanna  Sun 15 Oct 1820Nijmegen, Gelderland, Nederland I401826 Nederlandse voorouders 
11 van Aernsbergen, Mechtilda Ernesta  Sat 15 Sep 1821Nijmegen, Gelderland, Nederland I802670 Nederlandse voorouders 
12 van den Akker, Adriana Sophia  Thu 06 Oct 1870Nijmegen, Gelderland, Nederland I387255 Nederlandse voorouders 
13 van den Akker, Anna Petronella  Wed 04 Apr 1866Nijmegen, Gelderland, Nederland I387250 Nederlandse voorouders 
14 van den Akker, Catharina Petronella  Wed 03 Sep 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland I387252 Nederlandse voorouders 
15 van den Akker, Everardus Hubertus  Thu 18 Nov 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I387257 Nederlandse voorouders 
16 van den Akker, Gerardus Wilhelmus  Mon 19 Feb 1877Nijmegen, Gelderland, Nederland I387258 Nederlandse voorouders 
17 van den Akker, Hendrikus Petrus  Wed 14 May 1834Nijmegen, Gelderland, Nederland I387243 Nederlandse voorouders 
18 van den Akker, Hendrikus Petrus Gerlacus  Wed 29 Jun 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland I387253 Nederlandse voorouders 
19 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  Mon 11 Dec 1871Nijmegen, Gelderland, Nederland I387256 Nederlandse voorouders 
20 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  Fri 30 Oct 1874Nijmegen, Gelderland, Nederland I475840 Nederlandse voorouders 
21 van den Akker, Johannes Petrus Hubertus  Fri 05 Sep 1879Nijmegen, Gelderland, Nederland I475841 Nederlandse voorouders 
22 van den Akker, Maria Petronella  Tue 22 Sep 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland I387254 Nederlandse voorouders 
23 Albers, Cornelius  Sun 22 Feb 1801Nijmegen, Gelderland, Nederland I469785 Nederlandse voorouders 
24 Albers, Maria Johanna  Mon 16 Sep 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland I716360 Nederlandse voorouders 
25 Albers, Theodorus  Tue 15 Aug 1854Nijmegen, Gelderland, Nederland I810694 Nederlandse voorouders 
26 van Alfen, Theresia Maria Petronella Hermina  Tue 4 May 1909Nijmegen, Gelderland, Nederland I794516 Nederlandse voorouders 
27 van Ameren, Maria Magdalena  Wed 30 Jul 1800Nijmegen, Gelderland, Nederland I810440 Nederlandse voorouders 
28 Anderegg, Johannes Theodorus  Wed 12 Oct 1831Nijmegen, Gelderland, Nederland I630112 Nederlandse voorouders 
29 Angevaare, Gerardus Johannes  Fri 19 Dec 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland I782209 Nederlandse voorouders 
30 Angevaare, Petrus Johannes Antonius  Abt 1860Nijmegen, Gelderland, Nederland I783574 Nederlandse voorouders 
31 Ariens, Grada  Wed 03 Dec 1817Nijmegen, Gelderland, Nederland I360121 Nederlandse voorouders 
32 Arnold, Gertrudis Catharina Andrea  Fri 19 Dec 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland I801678 Nederlandse voorouders 
33 Arntz, Aloysia Vincentia Maria  Thu 08 Sep 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I205809 Nederlandse voorouders 
34 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  Thu 24 Jul 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I205808 Nederlandse voorouders 
35 Arntz, Dorothea Godefrida Maria  Thu 20 Aug 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I286865 Nederlandse voorouders 
36 Arntz, Elisabeth  Wed 02 Mar 1825Nijmegen, Gelderland, Nederland I363418 Nederlandse voorouders 
37 Arntz, Henricus Nicolaas Joseph  Fri 25 Jun 1886Nijmegen, Gelderland, Nederland I3784 Nederlandse voorouders 
38 Arntz, Johanna  Thu 03 Mar 1814Nijmegen, Gelderland, Nederland I363415 Nederlandse voorouders 
39 Arntz, Johanna Josepha Maria  Tue 09 Mar 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland I327358 Nederlandse voorouders 
40 Arntz, Johannes  1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633434 Nederlandse voorouders 
41 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  Tue 20 May 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I363329 Nederlandse voorouders 
42 Arntz, Maria  1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633435 Nederlandse voorouders 
43 Arntz, Maria Andrea Wilhelmina  Sun 09 Aug 1896Nijmegen, Gelderland, Nederland I205813 Nederlandse voorouders 
44 Arntz, Maria Elisabeth Euphrasia  Tue 12 Mar 1844Nijmegen, Gelderland, Nederland I204716 Nederlandse voorouders 
45 Arntz, Mattheus  Fri 20 Feb 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I633433 Nederlandse voorouders 
46 Arntz, Nicolaas  1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I633436 Nederlandse voorouders 
47 Arntz, Nicolaas  Sat 03 Aug 1811Nijmegen, Gelderland, Nederland I633437 Nederlandse voorouders 
48 Arntz, NN  Mon 12 Jan 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I55662 Nederlandse voorouders 
49 Arntz, Stephan Willem Joseph  Sat 22 Nov 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I327263 Nederlandse voorouders 
50 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  Thu 27 Jul 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland I327357 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 57» Next»Christening

Matches 1 to 50 of 139

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 Arntz, Johannes  Thu 31 Aug 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633434 Nederlandse voorouders 
2 Arntz, Maria  Thu 31 Aug 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633435 Nederlandse voorouders 
3 Arntz, Mattheus  Fri 20 Feb 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I633433 Nederlandse voorouders 
4 Arntz, Nicolaas  Tue 31 Jul 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I633436 Nederlandse voorouders 
5 Arntz, Nicolaas  Sat 03 Aug 1811Nijmegen, Gelderland, Nederland I633437 Nederlandse voorouders 
6 de Beijer, Adrianus  Fri 14 May 1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I126917 Nederlandse voorouders 
7 de Beijer, Leonard  Tue 11 Dec 1742Nijmegen, Gelderland, Nederland I126915 Nederlandse voorouders 
8 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  Wed 04 Mar 1778Nijmegen, Gelderland, Nederland I126900 Nederlandse voorouders 
9 Bekkering, Johanna  Fri 02 Feb 1787Nijmegen, Gelderland, Nederland I50474 Nederlandse voorouders 
10 van Bijlandt, Alexander  Sun 29 Dec 1743Nijmegen, Gelderland, Nederland I191728 Nederlandse voorouders 
11 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  Thu 03 Jan 1669Nijmegen, Gelderland, Nederland I191720 Nederlandse voorouders 
12 van der Brugghen, Carel Frederik August  Thu 14 Mar 1776Nijmegen, Gelderland, Nederland I126817 Nederlandse voorouders 
13 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  Sun 12 Aug 1804Nijmegen, Gelderland, Nederland I126901 Nederlandse voorouders 
14 van der Brugghen, Susanne Marie Cornelie  Sun 20 Oct 1805Nijmegen, Gelderland, Nederland I811953 Nederlandse voorouders 
15 de Bruijn, Adrianus  Wed 14 Feb 1787Nijmegen, Gelderland, Nederland I803444 Nederlandse voorouders 
16 de Bruijn, Elisabeth  Thu 29 Jan 1789Nijmegen, Gelderland, Nederland I803445 Nederlandse voorouders 
17 de Bruijn, Gerardus  Mon 23 Dec 1799Nijmegen, Gelderland, Nederland I804782 Nederlandse voorouders 
18 de Bruijn, Henricus  Wed 11 Jul 1792Nijmegen, Gelderland, Nederland I818089 Nederlandse voorouders 
19 de Bruijn, Henricus  Tue 30 Jun 1795Nijmegen, Gelderland, Nederland I804976 Nederlandse voorouders 
20 de Bruijn, Hermanus Petrus  Tue 26 Jul 1785Nijmegen, Gelderland, Nederland I802278 Nederlandse voorouders 
21 de Bruijn, Stephanus Wilhelmus Hubertus  Sun 2 Feb 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland I817105 Nederlandse voorouders 
22 de Bruijn, Wilhelmus  Wed 8 Nov 1797Nijmegen, Gelderland, Nederland I804977 Nederlandse voorouders 
23 Busser, Johanna  Nijmegen, Gelderland, Nederland I537694 Nederlandse voorouders 
24 van der Capellen, Margaretha Isabella  Wed 28 Mar 1714Nijmegen, Gelderland, Nederland I98614 Nederlandse voorouders 
25 Courbois, Henricus Johannes  Sat 13 Mar 1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I196130 Nederlandse voorouders 
26 Courbois, Otto Antonius Hubertus  Sun 10 Dec 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I196133 Nederlandse voorouders 
27 Cramer, Gerharda Sibilla  Wed 11 Mar 1789Nijmegen, Gelderland, Nederland I188065 Nederlandse voorouders 
28 Diepen, Arnoldus  Fri 29 Jan 1740Nijmegen, Gelderland, Nederland I465651 Nederlandse voorouders 
29 van Dockum, Geertrijt  Thu 10 Aug 1662Nijmegen, Gelderland, Nederland I543940 Nederlandse voorouders 
30 van Dockum, Hermannus  Sun 27 Feb 1656Nijmegen, Gelderland, Nederland I172844 Nederlandse voorouders 
31 Doekbrijder, Antonius  Sat 17 Jan 1784Nijmegen, Gelderland, Nederland I598051 Nederlandse voorouders 
32 Dubbelt, Henricus  Thu 13 Nov 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland I816018 Nederlandse voorouders 
33 de la Geneste, Angela Clara  Fri 13 Oct 1786Nijmegen, Gelderland, Nederland I802322 Nederlandse voorouders 
34 de la Geneste, Anna Maria  Wed 21 Dec 1768Nijmegen, Gelderland, Nederland I802315 Nederlandse voorouders 
35 de la Geneste, Antonius Gaspar Wilhelmus  Mon 23 Sep 1771Nijmegen, Gelderland, Nederland I802316 Nederlandse voorouders 
36 de la Geneste, Clara Maria Elisabeth  Thu 24 Jul 1766Nijmegen, Gelderland, Nederland I802313 Nederlandse voorouders 
37 de la Geneste, Dominicus Laurentius Petrus  Tue 29 Jun 1773Nijmegen, Gelderland, Nederland I802317 Nederlandse voorouders 
38 de la Geneste, Henrica Anna  Mon 11 Sep 1780Nijmegen, Gelderland, Nederland I802320 Nederlandse voorouders 
39 de la Geneste, Henricus Joannes Antonius  Mon 9 Nov 1767Nijmegen, Gelderland, Nederland I802314 Nederlandse voorouders 
40 de la Geneste, Jacobus Vincentius  Thu 22 Oct 1778Nijmegen, Gelderland, Nederland I802319 Nederlandse voorouders 
41 de la Geneste, Joannes Baptista Augustinus  Mon 13 May 1782Nijmegen, Gelderland, Nederland I802321 Nederlandse voorouders 
42 de la Geneste, Joannes Baptista Joachim  Sat 14 Jun 1777Nijmegen, Gelderland, Nederland I802318 Nederlandse voorouders 
43 de la Geneste, Maria Henrica  Fri 28 Jul 1775Nijmegen, Gelderland, Nederland I792361 Nederlandse voorouders 
44 van Haaren, Gerardus  Wed 29 Jul 1807Nijmegen, Gelderland, Nederland I708714 Nederlandse voorouders 
45 van Haaren, Henricus  Tue 27 Sep 1774Nijmegen, Gelderland, Nederland I708735 Nederlandse voorouders 
46 van Haaren, Joanna  Mon 29 Aug 1763Nijmegen, Gelderland, Nederland I708731 Nederlandse voorouders 
47 van Haaren, Petrus Hubertus  Thu 04 Oct 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I708700 Nederlandse voorouders 
48 Hamer, Francisca Clara Juliana  Wed 19 Nov 1783Nijmegen, Gelderland, Nederland I801707 Nederlandse voorouders 
49 Hendromsee, Anna Maria  Sat 01 Sep 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland I74574 Nederlandse voorouders 
50 Hermans, Anna Maria Barbara  Mon 4 Dec 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I819164 Nederlandse voorouders 

1 2 3 Next»Death

Matches 1 to 50 of 3071

1 2 3 4 5 ... 62» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Louisa Johanna Steens  Tue 13 May 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland I809163 Nederlandse voorouders 
2 Aalders, Johanna  Thu 13 Jun 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland I565280 Nederlandse voorouders 
3 Achterbergh, Christianus Cornelis Maria  Mon 15 Jul 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I508928 Nederlandse voorouders 
4 Achterbergh, Wilhelmus Maria Jacob  Wed 17 Jan 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I508948 Nederlandse voorouders 
5 van Aernsbergen, Allegonda Jacoba  Fri 13 Apr 1855Nijmegen, Gelderland, Nederland I755653 Nederlandse voorouders 
6 van Aernsbergen, Hendrika Wilhelmina  Wed 17 Nov 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I811298 Nederlandse voorouders 
7 van Aernsbergen, Maria Johanna  Mon 16 Oct 1905Nijmegen, Gelderland, Nederland I401826 Nederlandse voorouders 
8 van Aernsbergen, Mechtilda Ernesta  Sat 31 Jan 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland I802670 Nederlandse voorouders 
9 van den Akker, Anna Petronella  Fri 29 May 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I387250 Nederlandse voorouders 
10 van den Akker, Hendrikus Petrus  Tue 04 Oct 1898Nijmegen, Gelderland, Nederland I387243 Nederlandse voorouders 
11 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  Thu 04 Jul 1878Nijmegen, Gelderland, Nederland I475840 Nederlandse voorouders 
12 Alberdingk Thijm, Josepha Maria Alouijsia  Mon 7 Feb 1983Nijmegen, Gelderland, Nederland I256458 Nederlandse voorouders 
13 Albers, Annet  Sun 30 Apr 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I407019 Nederlandse voorouders 
14 Albers Pistorius, Alphonse Emile  Thu 17 Feb 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I693530 Nederlandse voorouders 
15 Albrecht, Paulus  Thu 08 May 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I558955 Nederlandse voorouders 
16 Alferink, Johanna Catharina Maria  Sun 31 Oct 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I489244 Nederlandse voorouders 
17 van Amstel, Anthonius Franciscus Jozephus  Fri 18 Jul 1958Nijmegen, Gelderland, Nederland I517828 Nederlandse voorouders 
18 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  Fri 10 Jan 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I474319 Nederlandse voorouders 
19 van Andel, Johannes  Sun 12 Apr 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland I442223 Nederlandse voorouders 
20 Anderson, Jan Jacob  Tue 11 Apr 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland I386595 Nederlandse voorouders 
21 André de la Porte, Adelaïde Louise  Tue 15 May 1934Nijmegen, Gelderland, Nederland I762322 Nederlandse voorouders 
22 Anneveldt, Gerret  Sat 18 Apr 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland I167491 Nederlandse voorouders 
23 Arends, Theodora  Mon 14 Nov 1814Nijmegen, Gelderland, Nederland I363419 Nederlandse voorouders 
24 Arens, Geurtjen  Jun 1782Nijmegen, Gelderland, Nederland I762357 Nederlandse voorouders 
25 van Arensbergen, Elisabeth Josephina Gerarda  Mon 02 Aug 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I83275 Nederlandse voorouders 
26 van Arensbergen, Henricus Petrus Michiel  Thu 26 Sep 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I83274 Nederlandse voorouders 
27 van Arensbergen, Jan  Wed 30 Nov 1983Nijmegen, Gelderland, Nederland I83279 Nederlandse voorouders 
28 van Arensbergen, Piet  Fri 13 Aug 1982Nijmegen, Gelderland, Nederland I83277 Nederlandse voorouders 
29 Ariens, Grada  Tue 22 Mar 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland I360121 Nederlandse voorouders 
30 Ariessen, Catharina  Tue 21 Mar 1933Nijmegen, Gelderland, Nederland I806680 Nederlandse voorouders 
31 Arnolds, Leonie Judith Anna  Sat 21 Apr 1990Nijmegen, Gelderland, Nederland I129730 Nederlandse voorouders 
32 Arnts, Maria Wilhelmina  Sun 03 Mar 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I461697 Nederlandse voorouders 
33 Arnts, Theodora  Fri 13 Jan 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland I793678 Nederlandse voorouders 
34 Arnts, Wilhelmina Maria  Fri 19 Aug 1932Nijmegen, Gelderland, Nederland I461710 Nederlandse voorouders 
35 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  Wed 13 Aug 1890Nijmegen, Gelderland, Nederland I205808 Nederlandse voorouders 
36 Arntz, Clementine Maria Adelheid  Fri 12 Nov 1954Nijmegen, Gelderland, Nederland I630752 Nederlandse voorouders 
37 Arntz, Francisca Johanna Henriette  Fri 29 May 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I254432 Nederlandse voorouders 
38 Arntz, Gerardus  Sat 27 Dec 1823Nijmegen, Gelderland, Nederland I256893 Nederlandse voorouders 
39 Arntz, Gerardus Johannes Wilhelmus  Sun 10 Dec 1826Nijmegen, Gelderland, Nederland I482539 Nederlandse voorouders 
40 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Mon 26 Aug 1889Nijmegen, Gelderland, Nederland I3767 Nederlandse voorouders 
41 Arntz, Hendrikus  Wed 23 Jun 1965Nijmegen, Gelderland, Nederland I630841 Nederlandse voorouders 
42 Arntz, Hendrikus  Tue 17 Feb 1970Nijmegen, Gelderland, Nederland I633222 Nederlandse voorouders 
43 Arntz, Johanna  Wed 17 Dec 1980Nijmegen, Gelderland, Nederland I631995 Nederlandse voorouders 
44 Arntz, Johanna Josepha Maria  Thu 27 Jul 2006Nijmegen, Gelderland, Nederland I327358 Nederlandse voorouders 
45 Arntz, Johanna Maria Josephina  Wed 23 Aug 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I327288 Nederlandse voorouders 
46 Arntz, Johannes  Fri 01 Sep 1809Nijmegen, Gelderland, Nederland I633434 Nederlandse voorouders 
47 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  Thu 30 Jul 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I254449 Nederlandse voorouders 
48 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  Mon 11 Nov 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I205805 Nederlandse voorouders 
49 Arntz, Julius Maria Bonifacius  Fri 16 Jul 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I254428 Nederlandse voorouders 
50 Arntz, Lambertus Jan Gerardus  Wed 27 Jun 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I808287 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 62» Next»Burial

Matches 1 to 50 of 549

1 2 3 4 5 ... 11» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 Ackermans, Elisabeth Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I469733 Nederlandse voorouders 
2 Albers, Annet  Nijmegen, Gelderland, Nederland I407019 Nederlandse voorouders 
3 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  Wed 15 Jan 1975Nijmegen, Gelderland, Nederland I474319 Nederlandse voorouders 
4 Arens, Geurtjen  Sat 22 Jun 1782Nijmegen, Gelderland, Nederland I762357 Nederlandse voorouders 
5 Arisen, Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I604053 Nederlandse voorouders 
6 Arntz, Elisabeth Richarda Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I327355 Nederlandse voorouders 
7 Arntz, Francisca Augusta Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I327356 Nederlandse voorouders 
8 Arntz, Francisca Johanna Henriette  Tue 02 Jun 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland I254432 Nederlandse voorouders 
9 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3767 Nederlandse voorouders 
10 Arntz, Johanna Josepha Maria  Tue 01 Aug 2006Nijmegen, Gelderland, Nederland I327358 Nederlandse voorouders 
11 Arntz, Johanna Maria Josephina  Sat 26 Aug 1939Nijmegen, Gelderland, Nederland I327288 Nederlandse voorouders 
12 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  Mon 03 Aug 1936Nijmegen, Gelderland, Nederland I254449 Nederlandse voorouders 
13 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  Sat 01 Aug 1981Nijmegen, Gelderland, Nederland I363329 Nederlandse voorouders 
14 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  Thu 14 Nov 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland I205805 Nederlandse voorouders 
15 Arntz, Julius Maria Bonifacius  Mon 19 Jul 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland I254428 Nederlandse voorouders 
16 Arntz, Maria Dorothea Johanna  Sat 19 Jul 1924Nijmegen, Gelderland, Nederland I254427 Nederlandse voorouders 
17 Arntz, Regina Francisca Johanna  Mon 30 Apr 1945Nijmegen, Gelderland, Nederland I254447 Nederlandse voorouders 
18 Arntz, Stephan Willem Joseph  Nijmegen, Gelderland, Nederland I327263 Nederlandse voorouders 
19 Arntz, Wilhelmina Mathilde Caroline  Thu 10 Sep 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland I254429 Nederlandse voorouders 
20 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I205802 Nederlandse voorouders 
21 Asselbergs, Gustave  Nijmegen, Gelderland, Nederland I665050 Nederlandse voorouders 
22 Athmer, Hermann Bernard August  Nijmegen, Gelderland, Nederland I580037 Nederlandse voorouders 
23 Backer, Jannigje Maria  Tue 05 Mar 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I439203 Nederlandse voorouders 
24 Bakkers, Adriana Hendrika  Nijmegen, Gelderland, Nederland I406482 Nederlandse voorouders 
25 Bakkers, Maria Anna  Fri 11 May 1962Nijmegen, Gelderland, Nederland I321567 Nederlandse voorouders 
26 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  Mon 31 Oct 1966Nijmegen, Gelderland, Nederland I492272 Nederlandse voorouders 
27 van Beek, Maria Anna Christina  Tue 14 Dec 1948Nijmegen, Gelderland, Nederland I219923 Nederlandse voorouders 
28 van Beinum, Cornelis Julius  Nijmegen, Gelderland, Nederland I821899 Nederlandse voorouders 
29 van Beinum, Gerrit  Nijmegen, Gelderland, Nederland I762823 Nederlandse voorouders 
30 van Berckel, Lodewijk Theodoor  Tue 23 Jan 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland I327293 Nederlandse voorouders 
31 van Berckel, Melania Isabella Maria Theresia  Nijmegen, Gelderland, Nederland I65771 Nederlandse voorouders 
32 van den Berg, Anna Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I408533 Nederlandse voorouders 
33 Bergefurt, Elisabeth  Nijmegen, Gelderland, Nederland I744664 Nederlandse voorouders 
34 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  Nijmegen, Gelderland, Nederland I248561 Nederlandse voorouders 
35 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I248564 Nederlandse voorouders 
36 van Beusekom, Adriana Gijsberta  Nijmegen, Gelderland, Nederland I538095 Nederlandse voorouders 
37 Biezenaar, Cornelia Stefania  Nijmegen, Gelderland, Nederland I477592 Nederlandse voorouders 
38 Bles, Bernardus Gerhardus  Tue 29 Nov 1988Nijmegen, Gelderland, Nederland I328704 Nederlandse voorouders 
39 Bless, Rudolph Wilhelmus  Sat 08 Nov 1952Nijmegen, Gelderland, Nederland I483073 Nederlandse voorouders 
40 Blijdenstein, Theodora  Nijmegen, Gelderland, Nederland I364958 Nederlandse voorouders 
41 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  Nijmegen, Gelderland, Nederland I302716 Nederlandse voorouders 
42 Boekhoorn, Johanna Judith  Tue 31 Jul 2012Nijmegen, Gelderland, Nederland I576724 Nederlandse voorouders 
43 Boekhoorn, Johannes Martinus Hendrikus  Sat 9 Jun 2012Nijmegen, Gelderland, Nederland I796510 Nederlandse voorouders 
44 Boerboom, Willemina Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I795611 Nederlandse voorouders 
45 Boes, Aloijsius Celestinus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I540954 Nederlandse voorouders 
46 Boevenbrink, Gerdina Margaretha  Nijmegen, Gelderland, Nederland I814076 Nederlandse voorouders 
47 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  Mon 16 Sep 1996Nijmegen, Gelderland, Nederland I483892 Nederlandse voorouders 
48 van Bokhoven, Johanna Philomena  Nijmegen, Gelderland, Nederland I560937 Nederlandse voorouders 
49 van Boldrik, Gerardus Joseph  Nijmegen, Gelderland, Nederland I398480 Nederlandse voorouders 
50 Bolsius, Anna Maria Aloijsia Huberta  Nijmegen, Gelderland, Nederland I412105 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 11» Next»Occupation

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3767 Nederlandse voorouders 
2 Cals, Jozef Maria Laurens Theo Mr.  Between 1941 and 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I141488 Nederlandse voorouders 
3 Grol, Johannes  Nijmegen, Gelderland, Nederland I4671 Nederlandse voorouders 
4 Keil, Herrmann Oswald Heinrich  Wed 26 Sep 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland I804760 Nederlandse voorouders 
5 Leistikow, Cornelis Martinus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I437645 Nederlandse voorouders 
6 van Oppenraaij, Elisabeth Everdiena Timothea  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3702 Nederlandse voorouders 
7 van Oppenraaij, Johannes Stephanus Petrus Paul  1893Nijmegen, Gelderland, Nederland I4697 Nederlandse voorouders 
8 van Oppenraaij, Theodorus Johannes  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3962 Nederlandse voorouders 

Address

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Address    Person ID   Tree 
1 Beijnes, Drs. Jacobus Bernardus Joannes Mari  Nijmegen, Gelderland, Nederland I59001 Nederlandse voorouders 
2 Beijnes, Martina Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I59488 Nederlandse voorouders 
3 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I311118 Nederlandse voorouders 
4 Münninghoff, Gerardina Josephina Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I160692 Nederlandse voorouders 
5 van Oppenraaij, Adolph Gerardus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3955 Nederlandse voorouders 
6 Quack, Adolph Leonard  1818Nijmegen, Gelderland, Nederland I802799 Nederlandse voorouders 
7 Riem, Evertje  Bef 02 Dec 1875Nijmegen, Gelderland, Nederland I531358 Nederlandse voorouders 
8 Snijders, Pieter  Fri 05 Mar 2004Nijmegen, Gelderland, Nederland I270304 Nederlandse voorouders 

Aktes

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Aktes    Person ID   Tree 
1 Wahle, Eduard  Sun 25 juni 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland I801726 Nederlandse voorouders 

Feit

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Feit    Person ID   Tree 
1 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I248564 Nederlandse voorouders 
2 van Haaren, Everdina Bernardina Geertruida Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I230180 Nederlandse voorouders 
3 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  Fri 17 Feb 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland I230156 Nederlandse voorouders 
4 van Haaren, Robertus Rutgerus  Tue 20 Aug 1957Nijmegen, Gelderland, Nederland I241619 Nederlandse voorouders 
5 van Haaren, Rosa Liza Victoria  Mon 01 Aug 1977Nijmegen, Gelderland, Nederland I241620 Nederlandse voorouders 
6 Houben, Catharina Jozephina Maria  Fri 15 Dec 1944Nijmegen, Gelderland, Nederland I248562 Nederlandse voorouders 
7 Stoer, Aleida Christina Maria  Fri 22 May 1998Nijmegen, Gelderland, Nederland I243222 Nederlandse voorouders 

Geboorte registratie

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Geboorte registratie    Person ID   Tree 
1 Daamen, Rutgerus Theodorus Johannes  Tue 11 Jul 1972Nijmegen, Gelderland, Nederland I249139 Nederlandse voorouders 

Gecremeerd

Matches 1 to 11 of 11

   Last Name, Given Name(s)    Gecremeerd    Person ID   Tree 
1 Bongers, Maria Hendrina  Sat 28 Mar 1987Nijmegen, Gelderland, Nederland I635267 Nederlandse voorouders 
2 de Bruin, Arnoldus Gijsbertus  Thu 29 Aug 2013Nijmegen, Gelderland, Nederland I536747 Nederlandse voorouders 
3 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  Wed 01 Mar 1989Nijmegen, Gelderland, Nederland I151448 Nederlandse voorouders 
4 de Groodt, Joseph  Nijmegen, Gelderland, Nederland I402586 Nederlandse voorouders 
5 Halberstadt, Ella  Mon 26 May 2003Nijmegen, Gelderland, Nederland I282044 Nederlandse voorouders 
6 Janssens, Maria Paulina Theodora Octavie  Mon 23 Sep 2013Nijmegen, Gelderland, Nederland I800667 Nederlandse voorouders 
7 Kohlmann, Justine Margaretha Martine  Tue 04 Dec 2001Nijmegen, Gelderland, Nederland I3852 Nederlandse voorouders 
8 van Oppenraaij, Hendricus Theodorus Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I3968 Nederlandse voorouders 
9 van Oppenraaij, Theodorus Johannes  Sat 08 Nov 1997Nijmegen, Gelderland, Nederland I3959 Nederlandse voorouders 
10 Spoorenberg, Johanna Maria  Sat 24 Jul 1993Nijmegen, Gelderland, Nederland I3963 Nederlandse voorouders 
11 Trouw, Johannes  Sat 12 Feb 2000Nijmegen, Gelderland, Nederland I394540 Nederlandse voorouders 

Overlijdensregistratie

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Overlijdensregistratie    Person ID   Tree 
1 Backer, Jannigje Maria  Tue 05 Mar 1985Nijmegen, Gelderland, Nederland I439203 Nederlandse voorouders 
2 Daamen, Alberdina Helena  Tue 26 Jan 1993Nijmegen, Gelderland, Nederland I151482 Nederlandse voorouders 
3 van Laak, Bartholomeus  Wed 14 Jan 1885Nijmegen, Gelderland, Nederland I626173 Nederlandse voorouders 
4 Schneemann, Maria Josefine Louise  Tue 22 Apr 1969Nijmegen, Gelderland, Nederland I254450 Nederlandse voorouders 

Vermelding

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Vermelding    Person ID   Tree 
1 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  Nijmegen, Gelderland, Nederland I511031 Nederlandse voorouders 
2 Heijmerink, Gerhardus Alphonsus Maria  Nijmegen, Gelderland, Nederland I432233 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 1075

1 2 3 4 5 ... 22» Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 / Mulert tot de Leemkule  Wed 30 Oct 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland F211942 Nederlandse voorouders 
2 Aafjes / Minkels  Thu 13 Jun 1912Nijmegen, Gelderland, Nederland F142919 Nederlandse voorouders 
3 Achterbergh / Terwindt  Tue 26 Apr 1892Nijmegen, Gelderland, Nederland F197935 Nederlandse voorouders 
4 Akker / Haaren  Tue 31 May 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland F184700 Nederlandse voorouders 
5 Akker / Kraaijvanger  Thu 20 Feb 1862Nijmegen, Gelderland, Nederland F151356 Nederlandse voorouders 
6 Albers / Swelm  Sat 30 Oct 1824Nijmegen, Gelderland, Nederland F182429 Nederlandse voorouders 
7 Albrecht / Noij  Tue 15 Dec 1964Nijmegen, Gelderland, Nederland F216330 Nederlandse voorouders 
8 Angevaare / Vledder  Thu 07 Nov 1901Nijmegen, Gelderland, Nederland F294333 Nederlandse voorouders 
9 Arntz / Arends  Tue 13 May 1806Nijmegen, Gelderland, Nederland F142778 Nederlandse voorouders 
10 Arntz / Arntz  Fri 06 Jan 1843Nijmegen, Gelderland, Nederland F74062 Nederlandse voorouders 
11 Arntz / Grasveld  Mon 21 Nov 1910Nijmegen, Gelderland, Nederland F113635 Nederlandse voorouders 
12 Arntz / Kersten  Fri 25 Aug 1815Nijmegen, Gelderland, Nederland F74063 Nederlandse voorouders 
13 Arntz / Lengen  Fri 20 Feb 1914Nijmegen, Gelderland, Nederland F241806 Nederlandse voorouders 
14 Arntz / Meulenberg  Tue 06 Aug 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland F140463 Nederlandse voorouders 
15 Arntz / Reijmer  Fri 25 Aug 1899Nijmegen, Gelderland, Nederland F241622 Nederlandse voorouders 
16 Arts / Nas  Wed 6 Jan 1869Nijmegen, Gelderland, Nederland F302703 Nederlandse voorouders 
17 Arts / Schönberger  Wed 05 Jan 1876Nijmegen, Gelderland, Nederland F192235 Nederlandse voorouders 
18 Asselbergs / Melchers  Mon 08 Jan 1917Nijmegen, Gelderland, Nederland F128016 Nederlandse voorouders 
19 Athmer / Strooij  Tue 09 Apr 1918Nijmegen, Gelderland, Nederland F224076 Nederlandse voorouders 
20 Aubel / Terwindt  Sat 05 May 1928Nijmegen, Gelderland, Nederland F169721 Nederlandse voorouders 
21 Baal / Hullenaar  Mon 5 Aug 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland F298480 Nederlandse voorouders 
22 Baars / Braam  Thu 27 Apr 1911Nijmegen, Gelderland, Nederland F303010 Nederlandse voorouders 
23 Baas / Liessem  Thu 07 Nov 1907Nijmegen, Gelderland, Nederland F226554 Nederlandse voorouders 
24 Bakker / Bruineman  Thu 27 Aug 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland F303657 Nederlandse voorouders 
25 Bakker / Swane  Tue 23 Sep 1930Nijmegen, Gelderland, Nederland F273528 Nederlandse voorouders 
26 Balen / Ven  Nijmegen, Gelderland, Nederland F23847 Nederlandse voorouders 
27 Baltussen / Kortenhoff  Thu 1 Nov 1838Nijmegen, Gelderland, Nederland F302885 Nederlandse voorouders 
28 Baltussen / Malmberg  Mon 18 Oct 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland F155151 Nederlandse voorouders 
29 Banning / Broekhoven  Tue 09 May 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland F200774 Nederlandse voorouders 
30 Beek / Haren  Thu 5 Aug 1880Nijmegen, Gelderland, Nederland F300289 Nederlandse voorouders 
31 Beek / Viezee  Thu 19 Nov 1908Nijmegen, Gelderland, Nederland F278779 Nederlandse voorouders 
32 Beekwilder / Willigen  Tue 30 Jan 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland F168719 Nederlandse voorouders 
33 Beer / Haaren  Fri 2 Sep 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland F303320 Nederlandse voorouders 
34 Beer / Lamkamp  Tue 21 Aug 1900Nijmegen, Gelderland, Nederland F186719 Nederlandse voorouders 
35 Beer / Waarden  Mon 24 Jan 1916Nijmegen, Gelderland, Nederland F158699 Nederlandse voorouders 
36 Beijen / Utermöhlen  Mon 1 Dec 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland F301659 Nederlandse voorouders 
37 Beijer / Goes  Sun 15 Oct 1769Nijmegen, Gelderland, Nederland F51635 Nederlandse voorouders 
38 Beinum / Balfoort  Fri 15 Feb 1884Nijmegen, Gelderland, Nederland F299757 Nederlandse voorouders 
39 Belinfante / Beukers  Mon 25 Jan 1937Nijmegen, Gelderland, Nederland F48725 Nederlandse voorouders 
40 Beljaars / Jansen  Wed 9 Sep 1868Nijmegen, Gelderland, Nederland F299054 Nederlandse voorouders 
41 Benda / Daalderop  Thu 02 May 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland F122323 Nederlandse voorouders 
42 Benda / Haaren  Fri 3 Feb 1922Nijmegen, Gelderland, Nederland F303355 Nederlandse voorouders 
43 Berckel / Swaaij  Tue 27 Apr 1920Nijmegen, Gelderland, Nederland F181034 Nederlandse voorouders 
44 Berends / Swelm  Thu 01 Aug 1867Nijmegen, Gelderland, Nederland F182442 Nederlandse voorouders 
45 Berg / Courbois  Thu 4 Feb 1864Nijmegen, Gelderland, Nederland F304897 Nederlandse voorouders 
46 Berger / Piels  Wed 02 Oct 1895Nijmegen, Gelderland, Nederland F177172 Nederlandse voorouders 
47 Berger / Schönberger  Mon 24 Mar 1919Nijmegen, Gelderland, Nederland F192258 Nederlandse voorouders 
48 Berkelmans / Rutten  Sat 21 May 1853Nijmegen, Gelderland, Nederland F55106 Nederlandse voorouders 
49 Besters / Otten  Sat 08 May 1824Nijmegen, Gelderland, Nederland F65643 Nederlandse voorouders 
50 Beukers / Gent  Tue 08 Sep 1903Nijmegen, Gelderland, Nederland F99583 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 22» Next»Divorce

Matches 1 to 11 of 11

   Family    Divorce    Family ID   Tree 
1 Bosse / Noorduijn  Thu 18 Dec 1902Nijmegen, Gelderland, Nederland F198539 Nederlandse voorouders 
2 Gerritzen / Lebret  Mon 07 Nov 1904Nijmegen, Gelderland, Nederland F202427 Nederlandse voorouders 
3 Graafland / Cousin  Sat 10 Feb 1940Nijmegen, Gelderland, Nederland F298235 Nederlandse voorouders 
4 Haaren / Orsouw  Wed 1 Apr 1931Nijmegen, Gelderland, Nederland F303338 Nederlandse voorouders 
5 Janssen / Verhagen  Thu 24 Feb 1927Nijmegen, Gelderland, Nederland F297602 Nederlandse voorouders 
6 Maatjes / Janssen  Thu 18 Mar 1926Nijmegen, Gelderland, Nederland F177681 Nederlandse voorouders 
7 Mutsaerts / Beijnes  Tue 25 Jun 1963Nijmegen, Gelderland, Nederland F1923 Nederlandse voorouders 
8 Piron / Meulenberg  Thu 12 Feb 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland F140480 Nederlandse voorouders 
9 Pool / Maass  Fri 20 Mar 1925Nijmegen, Gelderland, Nederland F185122 Nederlandse voorouders 
10 Rutten / Basten  Yes, date unknownNijmegen, Gelderland, Nederland F302879 Nederlandse voorouders 
11 Scheefhals / Pouwels  Sat 28 Jul 1906Nijmegen, Gelderland, Nederland F265916 Nederlandse voorouders 

Huwelijksaankondiging

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Huwelijksaankondiging    Family ID   Tree 
1 Halberstadt / Wijk  Sun 08 Jul 1888Nijmegen, Gelderland, Nederland F184290 Nederlandse voorouders 

Kerkelijk huwelijk

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Kerkelijk huwelijk    Family ID   Tree 
1 Daamen / Boldrik  Nijmegen, Gelderland, Nederland F98395 Nederlandse voorouders 

Ondertrouw

Matches 1 to 3 of 3

   Family    Ondertrouw    Family ID   Tree 
1 Bekink / Estourgie  Tue 28 Feb 1950Nijmegen, Gelderland, Nederland F303668 Nederlandse voorouders 
2 Hamer / Tilleman  Sun 30 Dec 1810Nijmegen, Gelderland, Nederland F300025 Nederlandse voorouders 
3 Reniers / Hermsen  Fri 30 Jan 1942Nijmegen, Gelderland, Nederland F146674 Nederlandse voorouders 

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.