Dantumadeel, Friesland 


Notes:
Dantumadeel (Fries: Dantumadiel) is een gemeente in de provincie Friesland (Nederland). De gemeente telt 19.465 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 87 km² (waarvan 1,78 km² water)

Kernen

De gemeente telt 11 officiële kernen. De Nederlandse namen zijn de officiële.

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2006:

Nederlandse naam Friese naam Aantal

Damwoude Damwâld 5.671

Zwaagwesteinde De Westerein 5.159

Veenwouden * Feanwâlden 3.743

Broeksterwoude Broeksterwâld 1.274

Wouterswoude Wâlterswâld 1.080

Rinsumageest Rinsumageast 1.141

Driesum Driezum 954

De Valom De Falom 266

Roodkerk Readtsjerk 212

Sijbrandahuis Sibrandahûs 56

Bron: Website gemeente Dantumadeel

* Inclusief Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)

Geschiedenis

Dantumadeel wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1242. In die tijd was Dantumadeel, of Donthmadeil, zoals het toen bekend stond, een deel van het district Winninghe, het noordelijke gedeelte van Oostergo. De toenmalige Grietenij Dantumadeel werd bestuurd door een grietman die in Rinsumageest en Dantumawoude zetelde.

Friesland is in de loop der eeuwen verschillende malen toneel geweest van strijd om de macht. Einde van de 15e eeuw, begin 16e eeuw woedde de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers. Dantumadeel kwam korte tijd onder het gezag van Albert III van Saksen. Hij stelde een baljuw aan in Dokkum die ook Dantumadeel bestuurde. Die situatie duurde niet lang en de grietmannen keerden weer terug. Later werd Friesland betrokken in de strijd tussen hertog Karel van Gelre en de Bourgondische keizer Karel V. In 1515 was er namens beide heersers een grietman in Dantumadeel.

Pas bij de gemeentewet van 1851 werden de grietenijen afgeschaft en werden gemeenten, met aan het hoofd een burgemeester.

In de loop der tijd is het gebied van Dantumadeel verschillende malen aangepast. Al in 1350 scheidde gebied rond Kollum, Oostbroekland, zich af en werd Kollumerland. Dokkum annexeerde verschillende malen gedeelten van Dantumadeel, zodat het kon uitbreiden. Bij een gemeentelijke herindeling per 1 mei 1984 gingen de plaatsen Birdaard en Janum over naar de gemeente Ferwerderadeel.

City/Town : Latitude: 53.276662, Longitude: 5.980287Birth

Matches 1 to 50 of 140

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Beiboer, Bauke  04 Mar 1890Dantumadeel, Friesland I307833
2 Beiboer, Evert  05 Jun 1864Dantumadeel, Friesland I307757
3 Beiboer, Foekje  26 Dec 1855Dantumadeel, Friesland I306523
4 Beiboer, Franke  09 Dec 1888Dantumadeel, Friesland I307832
5 Beiboer, Geert  09 Mar 1892Dantumadeel, Friesland I307834
6 Beiboer, Jan  23 Nov 1894Dantumadeel, Friesland I306090
7 Beiboer, Maaike  03 Jun 1887Dantumadeel, Friesland I307831
8 Beiboer, Romkje  11 Aug 1868Dantumadeel, Friesland I306435
9 Beiboer, Saapke  25 Aug 1887Dantumadeel, Friesland I306423
10 Beiboer, Tjitske  13 May 1866Dantumadeel, Friesland I307761
11 van der Bij, Minne Luitjens  07 Aug 1820Dantumadeel, Friesland I429703
12 Bleeker, Willem Jouco  1903Dantumadeel, Friesland I685971
13 de Boer, Sjoukje  16 Jun 1895Dantumadeel, Friesland I682502
14 Buisman, Cornelis  09 Apr 1875Dantumadeel, Friesland I520710
15 Buruma, Ybele Sijtzes  23 Jan 1884Dantumadeel, Friesland I768364
16 Conradi, Dirk  24 Sep 1885Dantumadeel, Friesland I462308
17 Conradi, Eelkje  12 May 1875Dantumadeel, Friesland I462306
18 Conradi, Egbert Johannes  10 Dec 1872Dantumadeel, Friesland I462307
19 Conradi, Geertje  21 Mar 1878Dantumadeel, Friesland I458073
20 Conradi, Janke  19 Oct 1867Dantumadeel, Friesland I462310
21 Conradi, Johannes  29 Jul 1890Dantumadeel, Friesland I462315
22 Conradi, Johannes Egberts  29 Sep 1833Dantumadeel, Friesland I306023
23 Conradi, Okje  10 Jun 1869Dantumadeel, Friesland I462309
24 Conradi, Pietertje  21 Feb 1882Dantumadeel, Friesland I462316
25 Damsma, Gerrit Geerts  25 Jan 1876Dantumadeel, Friesland I727801
26 Damsma, Hendrik Geerts  23 Sep 1870Dantumadeel, Friesland I727799
27 Damsma, Trijntje Geerts  21 Mar 1873Dantumadeel, Friesland I727800
28 Damsma, Uilkje Geerts  12 Jan 1868Dantumadeel, Friesland I727798
29 Deelstra, Pieter  22 Apr 1902Dantumadeel, Friesland I523636
30 Deelstra, Roelf  26 Oct 1860Dantumadeel, Friesland I458683
31 Dijk, Trijntje  11 Apr 1892Dantumadeel, Friesland I463760
32 Dijkstra, Ymkje Uilkes  Abt 1807Dantumadeel, Friesland I195166
33 Gaastra, Jacob  11 Mar 1893Dantumadeel, Friesland I307371
34 Haakma, Lutske Jogchums  07 Mar 1860Dantumadeel, Friesland I330111
35 Haanstra, Grietje  10 Oct 1881Dantumadeel, Friesland I370340
36 Haselhoff, Jacoba Adriana  05 Feb 1888Dantumadeel, Friesland I142580
37 Hazekamp, Pieter  30 Oct 1857Dantumadeel, Friesland I280989
38 Hellinga, Janneke  29 Jan 1836Dantumadeel, Friesland I510384
39 Heuving, Albert  02 Feb 1902Dantumadeel, Friesland I320297
40 Hofstra, Bartel  15 Apr 1837Dantumadeel, Friesland I68950
41 Hofstra, Egbert  15 Mar 1859Dantumadeel, Friesland I68932
42 Hofstra, Grietje  07 Sep 1834Dantumadeel, Friesland I68951
43 Hofstra, Jelle  22 Jan 1831Dantumadeel, Friesland I174908
44 Hofstra, Klaas Taekes  13 Aug 1866Dantumadeel, Friesland I68947
45 Hofstra, Wybe  04 Aug 1863Dantumadeel, Friesland I68946
46 jansma, baukje  08 Sep 1896Dantumadeel, Friesland I789392
47 Jansma, Hinke  04 May 1895Dantumadeel, Friesland I789391
48 Jongma, Elisabeth Agatha  16 Aug 1895Dantumadeel, Friesland I174786
49 ten Kate, Eelkje  26 Oct 1898Dantumadeel, Friesland I653617
50 Kobes, Akke  25 Jun 1867Dantumadeel, Friesland I458699

1 2 3 Next»Died

Matches 1 to 50 of 177

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Beiboer, Auke  23 Jan 1917Dantumadeel, Friesland I307800
2 Beiboer, Bauke  04 Apr 1896Dantumadeel, Friesland I307833
3 Beiboer, Luitjen Geerts  14 Sep 1879Dantumadeel, Friesland I307798
4 Beiboer, Romkje  15 Jun 1908Dantumadeel, Friesland I307794
5 Beiboer, Saapke  21 May 1888Dantumadeel, Friesland I306423
6 van der Bij, Luitjen Bastiaans  08 Mar 1871Dantumadeel, Friesland I195162
7 Bijlsma, Paulus Michiels  27 Jul 1831Dantumadeel, Friesland I703176
8 Bisschop, Baukje Willems  09 Mar 1899Dantumadeel, Friesland I370342
9 Blaak, Janna Jacobs  17 Apr 1852Dantumadeel, Friesland I37381
10 Bottema, Hylke Jacobs  13 Mar 1898Dantumadeel, Friesland I195167
11 Bouma, Binne Uilkes  30 Dec 1857Dantumadeel, Friesland I687218
12 Bouma, Fokjen Klases  30 Dec 1847Dantumadeel, Friesland I700717
13 Braaksma, Geertje Sapes  04 Apr 1924Dantumadeel, Friesland I418081
14 de Bree, Hendrik Cornelis  18 May 1859Dantumadeel, Friesland I702022
15 de Bree, Jantje Hendriks  30 Oct 1910Dantumadeel, Friesland I702021
16 de Bruin, Pietje Joutes  25 Mar 1904Dantumadeel, Friesland I700802
17 Cijffers, Biense Tammes  20 Oct 1872Dantumadeel, Friesland I673313
18 Cijffers, Jantje Bienses  29 Jul 1877Dantumadeel, Friesland I673301
19 Conradi, Dirk  27 Jul 1905Dantumadeel, Friesland I462308
20 Conradi, Pietertje  15 Apr 1925Dantumadeel, Friesland I462316
21 Damsma, Johannes  31 Dec 1908Dantumadeel, Friesland I727787
22 Damsma, Uilkje Geerts  16 Aug 1877Dantumadeel, Friesland I727798
23 Dantuma, Antje Roelofs  23 Jan 1869Dantumadeel, Friesland I700719
24 Dantuma, Tjitske Luitjens  14 Dec 1902Dantumadeel, Friesland I701530
25 Deelstra, Jenne  08 Jul 1889Dantumadeel, Friesland I458688
26 van Dijk, Sietske Oenes  23 Jul 1925Dantumadeel, Friesland I99421
27 Dijkstra, Janke Jans  14 Sep 1833Dantumadeel, Friesland I155690
28 Dijkstra, Stijntje Pieters  21 Dec 1874Dantumadeel, Friesland I673314
29 Dijkstra, Uilke Reitzes  26 Feb 1823Dantumadeel, Friesland I195157
30 Dijkstra, Uilkje Reinders  28 Jul 1889Dantumadeel, Friesland I700804
31 Dijkstra, Ymkje Uilkes  02 Nov 1882Dantumadeel, Friesland I195166
32 Douma, Age Ruurds  27 Nov 1879Dantumadeel, Friesland I673302
33 Douma, Ruurd Ages  09 Oct 1848Dantumadeel, Friesland I673320
34 Drewis, Etje  10 Sep 1808Dantumadeel, Friesland I718746
35 Elzinga, Maria Sapes  18 Mar 1882Dantumadeel, Friesland I307485
36 Engels, Engeltje  02 Apr 1897Dantumadeel, Friesland I339018
37 Feddema, Saapke Feddes  22 Feb 1878Dantumadeel, Friesland I675046
38 Feenstra, Lutske Wolters  27 Sep 1878Dantumadeel, Friesland I673304
39 Gaastra, Minne Sjoerds  04 Apr 1915Dantumadeel, Friesland I443541
40 van Galien, Hendrik Sijbes  31 Aug 1830Dantumadeel, Friesland I673579
41 van der Galien, Tjimkje Dirks  05 Sep 1895Dantumadeel, Friesland I703225
42 de Graaf, Oetsina  19 Sep 1907Dantumadeel, Friesland I458068
43 de Haan, Hans Klazes  16 Oct 1833Dantumadeel, Friesland I706395
44 Heikamp, Dieuwke Jans  31 Jul 1908Dantumadeel, Friesland I673887
45 Hietkamp, Aldert Harmens  17 Oct 1900Dantumadeel, Friesland I700699
46 Hoekstra, Sijbrigje  27 Dec 1861Dantumadeel, Friesland I675048
47 Hoekstra, Tabe Gerks  04 Jun 1894Dantumadeel, Friesland I653897
48 Hoekstra, Trijntje  22 May 1862Dantumadeel, Friesland I675047
49 Hoekstra, Trijntje  02 Nov 1886Dantumadeel, Friesland I675056
50 Hofstra, Klaas Taekes  21 Dec 1869Dantumadeel, Friesland I68947

1 2 3 4 Next»Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Datema, Margrieta  Dantumadeel, Friesland I596515

Death registration

Matches 1 to 50 of 633

1 2 3 4 5 ... 13» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Anjema, Antje Fokkes  08 Feb 1906Dantumadeel, Friesland I709125
2 Anjema, Fokke Jans  07 Feb 1889Dantumadeel, Friesland I709497
3 Annema, Anne Tjeerds  02 Apr 1863Dantumadeel, Friesland I727010
4 Annema, Jelske Annes  08 Jul 1820Dantumadeel, Friesland I727095
5 Annema, Leelke Tabes  08 Mar 1841Dantumadeel, Friesland I727006
6 Annema, Leelke Tabes  27 Dec 1853Dantumadeel, Friesland I727015
7 Annema, Tabe Tjeerds  18 May 1860Dantumadeel, Friesland I727016
8 Annema, Tjeerd Annes  16 Feb 1904Dantumadeel, Friesland I726275
9 Aukes, Rinske  05 Jan 1829Dantumadeel, Friesland I723076
10 van Bachum, Elisabeth Gerbrandus  06 Apr 1846Dantumadeel, Friesland I719603
11 Beckers, Johanna Engelbertha  03 Aug 1820Dantumadeel, Friesland I717717
12 van der Berg, Albert Wijbes  13 Jan 1825Dantumadeel, Friesland I722418
13 van den Berg, Gerben Alberts  12 Feb 1825Dantumadeel, Friesland I722537
14 van den Berg, Hendrikje Alberts  28 Dec 1899Dantumadeel, Friesland I722534
15 van den Berg, Jouke Lieuwes  21 May 1887Dantumadeel, Friesland I714990
16 van den Berg, Lieuwe Sipkes  21 Oct 1852Dantumadeel, Friesland I715164
17 van der Berg, Rinske Wijbes  10 Oct 1883Dantumadeel, Friesland I722425
18 van den Berg, Wijbe Alberts  13 Jan 1825Dantumadeel, Friesland I722536
19 van der Bij, Jelle Tjeerds  19 Oct 1901Dantumadeel, Friesland I714024
20 van der Bij, Tjeerd Jelles  21 Aug 1939Dantumadeel, Friesland I713144
21 van der Bij, Tjeerd Martens  09 May 1865Dantumadeel, Friesland I714133
22 Bijlsma, Neeltje Paulus  13 Jan 1882Dantumadeel, Friesland I702887
23 Bijlsma, Paulus Michiels  29 Jul 1831Dantumadeel, Friesland I703176
24 Bloem, Jan Dirks  15 Jan 1883Dantumadeel, Friesland I712685
25 Bloem, Johannes Jans  24 Sep 1918Dantumadeel, Friesland I712575
26 de Boer, Eise Douwes  03 Jan 1849Dantumadeel, Friesland I714508
27 de Boer, Oebele Tjeerds  24 Mar 1883Dantumadeel, Friesland I713924
28 de Boer, Tjetje Oebeles  21 Oct 1920Dantumadeel, Friesland I714297
29 de Boer, Trijntje Jans  19 Apr 1876Dantumadeel, Friesland I718313
30 Boersma, Baukjen Egberts  03 Sep 1811Dantumadeel, Friesland I718760
31 Boersma, Janke Jacobs  22 Sep 1813Dantumadeel, Friesland I723077
32 Boersma, Maaike Pieters  12 Sep 1876Dantumadeel, Friesland I705474
33 Boonstra, Baukje Eelkes  23 Feb 1938Dantumadeel, Friesland I726076
34 Boonstra, Eelke Ruurds  23 Sep 1912Dantumadeel, Friesland I117369
35 Boonstra, Ruurd Sijdses  06 Oct 1848Dantumadeel, Friesland I707649
36 Boorsma, Hijlke Sikkes  31 Mar 1885Dantumadeel, Friesland I702810
37 Boorsma, Sikke Pieters  10 Feb 1840Dantumadeel, Friesland I703172
38 Boorsma, Tietje Hijlkes  14 Oct 1878Dantumadeel, Friesland I702171
39 Boskma, Froukje Gerbens  27 Apr 1885Dantumadeel, Friesland I722436
40 Boskma, Gerben Klases  23 Aug 1849Dantumadeel, Friesland I674821
41 Boskma, Herre Gerbens  17 Apr 1877Dantumadeel, Friesland I722426
42 Boskma, Hieke Gerbens  01 Jun 1872Dantumadeel, Friesland I674813
43 Boskma, Janke Gerbens  19 Jul 1880Dantumadeel, Friesland I722430
44 Boskma, Klaas Gerbens  15 Sep 1871Dantumadeel, Friesland I722422
45 Boskma, Klaas Gerbens  25 Mar 1887Dantumadeel, friesland I722444
46 Boskma, Klaas Sijes  05 Feb 1824Dantumadeel, Friesland I674852
47 Boskma, Sjoukje Gerbens  13 Jan 1825Dantumadeel, Friesland I722416
48 Bosma, Auke Kornelis  19 Feb 1940Dantumadeel, Friesland I718311
49 Bouma, Binne Uilkes  31 Dec 1857Dantumadeel, Friesland I687218
50 Bouma, Foekje Sipkes  13 Jan 1903Dantumadeel, Friesland I726218

1 2 3 4 5 ... 13» Next»Birth registration

Matches 1 to 50 of 338

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Anjema, Antje Fokkes  15 Aug 1836Dantumadeel, Friesland I709125
2 Annema, Leelke Tabes  28 Feb 1818Dantumadeel, Friesland I727006
3 Annema, Tjeerd Annes  07 Feb 1820Dantumadeel, Friesland I726275
4 van der Beek, Tjipkje Pieters  10 Apr 1817Dantumadeel, Friesland I685982
5 van der Bij, Jelle Tjeerds  07 Dec 1833Dantumadeel, Friesland I714024
6 van der Bij, Tjeerd Jelles  26 May 1869Dantumadeel, Friesland I713144
7 Bloem, Jan Johannes  29 Jul 1874Dantumadeel, Friesland I671528
8 Bloem, Johannes Jans  02 Oct 1848Dantumadeel, Friesland I712575
9 de Boer, Marijke Jans  23 May 1856Dantumadeel, Friesland I714357
10 de Boer, Tjetje Oebeles  18 Mar 1839Dantumadeel, Friesland I714297
11 de Boer, Trijntje Jans  29 Oct 1852Dantumadeel, Friesland I718313
12 Boonstra, Baukje Eelkes  16 Jul 1868Dantumadeel, Friesland I726076
13 Boonstra, Eelke Ruurds  26 Nov 1832Dantumadeel, Friesland I117369
14 Boonstra, Marijke Eelkes  17 Mar 1871Dantumadeel, Friesland I706601
15 Boorsma, Tietje Hijlkes  02 Dec 1843Dantumadeel, Friesland I702171
16 Bouma, Foekje Sipkes  11 Dec 1821Dantumadeel, Friesland I726218
17 Bouma, Hiltje Lammerts  24 Sep 1838Dantumadeel, Friesland I724613
18 Bouma, Lammert Mients  11 May 1815Dantumadeel, Friesland I725212
19 Bouma, Wijtske Hendriks  20 Jun 1825Dantumadeel, Friesland I719486
20 Braaksma, Folkje Jacobs  01 Sep 1817Dantumadeel, Friesland I723311
21 de Bree, Jantje Hendriks  11 Aug 1837Dantumadeel, Friesland I702021
22 Brouwer, Dirk  24 Oct 1878Dantumadeel, Friesland I652958
23 Dantuma, Antje Luitjens  12 Dec 1811Dantumadeel, Friesland I713419
24 Dantuma, Baukje Meinderts  05 Dec 1814Dantumadeel, Friesland I727353
25 Dantuma, Rinske Roelofs  11 Sep 1819Dantumadeel, Friesland I709691
26 Dantuma, Tjitske Luitjens  12 Nov 1813Dantumadeel, Friesland I701530
27 Dijkstra, Jan Femmes  20 Jan 1821Dantumadeel, Friesland I714531
28 Dijkstra, Tabe Jans  30 Sep 1851Dantumadeel, Friesland I714523
29 Douma, Age Tjeerds  12 Oct 1870Dantumadeel, Friesland I712491
30 Douma, Tjeerd Ages  12 Feb 1844Dantumadeel, Friesland I712690
31 Feddema, Aaltje Feddes  01 May 1826Dantumadeel, Friesland I426392
32 Feddema, Aaltje Feddes  21 Mar 1840Dantumadeel, Friesland I726862
33 Feddema, Antje Feddes  08 Nov 1842Dantumadeel, Friesland I726863
34 Feddema, Freerk Feddes  07 Nov 1823Dantumadeel, Friesland I725405
35 Feddema, IJbeltje Feddes  08 Sep 1820Dantumadeel, Friesland I424082
36 Feddema, IJtje Feddes  20 Apr 1822Dantumadeel, Friesland I424565
37 Feddema, Jeltje Freerks  04 Mar 1848Dantumadeel, Friesland I724626
38 Feddema, Saapke Feddes  15 Dec 1828Dantumadeel, Friesland I675046
39 Feddema, Tjitske Feddes  14 Jun 1837Dantumadeel, Friesland I726861
40 Feddema, Wieger Feddes  07 Jan 1831Dantumadeel, Friesland I726860
41 Feenstra, Jacob Feijes  02 Sep 1833Dantumadeel, Friesland I705830
42 Feenstra, Klaaske Jacobs  10 Jan 1861Dantumadeel, Friesland I705828
43 Feenstra, Lutske Wolters  Dantumadeel, Friesland I673304
44 van der Galien, Grietje Andries  23 May 1832Dantumadeel, Friesland I713678
45 van der Galien, Romkje Hendriks  13 Jan 1819Dantumadeel, Friesland I673570
46 van der Galien, Tjimkje Dirks  08 May 1830Dantumadeel, Friesland I703225
47 Haakma, Jogchum Jans  17 Nov 1829Dantumadeel, Friesland I725415
48 Haakma, Tjitske Johannes  05 Nov 1836Dantumadeel, Friesland I714025
49 de Haan, Hendrikje Hanses  18 Feb 1819Dantumadeel, Friesland I706394
50 Halbesma, Douwe Johannes  02 Jun 1815Dantumadeel, Friesland I705682

1 2 3 4 5 ... Next»Married

Matches 1 to 50 of 355

1 2 3 4 5 ... Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Anjema / Meulen  19 Jul 1835Dantumadeel, Friesland F269454
2 Annema / Annema  17 May 1840Dantumadeel, Friesland F275284
3 Annema / Feddema  13 Apr 1845Dantumadeel, Friesland F165450
4 Annema / Woude  24 Jul 1803Dantumadeel, Friesland F275290
5 Beiboer / Buwalda  24 Jun 1911Dantumadeel, Friesland F121253
6 Beiboer / Keijzer  27 Feb 1913Dantumadeel, Friesland F120657
7 Beiboer / Veen  11 May 1854Dantumadeel, Friesland F121241
8 Berg / Leegstra  19 May 1870Dantumadeel, Friesland F271457
9 Bij / Dijkstra  18 Jul 1824Dantumadeel, Friesland F271146
10 Bij / Haakma  16 May 1864Dantumadeel, Friesland F271106
11 Bij / Kloosterman  02 Jun 1822Dantumadeel, Friesland F271147
12 Bij / Minnema  20 Feb 1820Dantumadeel, Friesland F78021
13 Bij / Wijnsma  10 Nov 1892Dantumadeel, Friesland F270794
14 Bijlstra / Haisma  07 May 1863Dantumadeel, Friesland F268712
15 Binnes / Wijgers  15 Oct 1688Dantumadeel, Friesland F127067
16 Bloem / Kooistra  15 Jun 1895Dantumadeel, Friesland F270551
17 Bloem / Steensma  22 May 1873Dantumadeel, Friesland F270584
18 Boekeren / Voormeulen  27 Aug 1815Dantumadeel, Friesland F218025
19 Boer / Veen  11 May 1834Dantumadeel, Friesland F269350
20 Boer / Vries  15 May 1836Dantumadeel, Friesland F271202
21 Bonnema / Ferwerda  27 Nov 1836Dantumadeel, Friesland F268583
22 Boonstra / Malda  15 May 1862Dantumadeel, Friesland F268775
23 Boonstra / Westra  15 Nov 1818Dantumadeel, Friesland F268779
24 Boorsma / Bijlsma  26 May 1822Dantumadeel, Friesland F267139
25 Boskma / Venema  23 Feb 1828Dantumadeel, Friesland F272326
26 Bosma / Wedzinga  10 May 1877Dantumadeel, Friesland F272530
27 Bosma / Werf  06 Aug 1887Dantumadeel, Friesland F272529
28 Bottema / Dijkstra  25 Nov 1832Dantumadeel, Friesland F78023
29 Bouma / Monsma  09 Aug 1879Dantumadeel, Friesland F274664
30 Bouma / Oegema  06 Dec 1816Dantumadeel, Friesland F275014
31 Bouma / Sijgers  04 May 1823Dantumadeel, Friesland F275570
32 Bouma / Talma  13 May 1838Dantumadeel, Friesland F274661
33 Bousema / Koolstra  09 Aug 1944Dantumadeel, Friesland F33044
34 Bree / Ploeg  18 Mar 1821Dantumadeel, Friesland F266826
35 Bree / Sijbesma  12 May 1833Dantumadeel, Friesland F266673
36 Cijffers / Dijkstra  20 Sep 1814Dantumadeel, Friesland F256573
37 Damsma / Bandsma  09 May 1895Dantumadeel, Friesland F275543
38 Damsma / Dijkema  05 May 1904Dantumadeel, Friesland F275538
39 Damstra / Meulen  12 May 1853Dantumadeel, Friesland F290168
40 Damstra / Oldenburger  06 Mar 1879Dantumadeel, Friesland F290166
41 Damstra / Posthumus  15 Sep 1881Dantumadeel, Friesland F290164
42 Damstra / Wiersma  23 Mar 1818Dantumadeel, Friesland F290165
43 Dantuma / Minnema  26 Jul 1807Dantumadeel, Friesland F266693
44 Dantuma / Raap  31 May 1816Dantumadeel, Friesland F269543
45 Dantuma / Sijgers  09 May 1811Dantumadeel, Friesland F275562
46 Dantuma / Zuidema  17 May 1855Dantumadeel, Friesland F31093
47 Deelstra / Conradi  11 Feb 1899Dantumadeel, Friesland F178081
48 Deelstra / Kobes  07 Feb 1891Dantumadeel, Friesland F178310
49 Deelstra / Tuinstra  01 Aug 1896Dantumadeel, Friesland F178305
50 Dijkstra / Jong  07 Jan 1821Dantumadeel, Friesland F271296

1 2 3 4 5 ... Next»Divorced

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Divorced    Family ID 
1 Vries / Haanstra  15 Mar 1895Dantumadeel, Friesland F145432

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.