Ureterp, Opsterland, Friesland 


Notes:
Ureterp (Fries: Oerterp) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland, met een groot grondgebied en een uitgebreide middenstand. Er wonen 4.768 inwoners (04 september 2006). Na Gorredijk is het hiermee het tweede dorp van de gemeente Opsterland.

Er wonen veel forensen, een gevolg van de gunstige ligging ten opzichte van Drachten (6 km) en het Knooppunt Ureterpvallaat van de A7 van Heerenveen naar Groningen en de N31 van Leeuwarden naar Emmen. De middenstand breidt zich er gestaag uit dankzij de voortdurende nieuwbouw. Er zijn maar liefst drie basisscholen: een openbare, een algemeen christelijke en een gereformeerd vrijgemaakte.

Geschiedenis

Ureterp is een weg- of streekdorp samen met Selmien aan de westzijde en Siegerswoude aan de oostkant. In tegenstelling met andere wegdorpen zoals in Groningen of Drenthe is het echter niet ten gevolge van de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait (waar nu de Feart ligt) en de Boorne, ook wel Koningsdiep genoemd. De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn, zij het zeer schaars. Als middel van bestaan was men aangewezen op de eenvoudige landbouw en veeteelt. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer = boven) wordt verklaard samen met die van Olterterp (Utrathorp met uter = buiten) uit de ligging ten opzichte van de Boorn: Ureterp bovenstrooms en Olterterp wat lager. Terp betekent hier dus dorp. De langgerekte bebouwing had te maken met de kavelverdeling van noord naar zuid. Alle grond was eigendom van de kloosters. De opzet van de verdeling was dat iedere "boer" gelijke kansen kreeg: een deel van het hoogveen, een deel van in cultuur gebrachte (of nog in cultuur te brengen) grond en een uitgang via de heidegebieden naar de graslanden aan het Ouddiep. Ruim driehonderd jaar later ontstond in het hoogveengebied ten noorden van het dorp bewoning door het graven van de vaart vanuit Drachten door de veenafgraving. Zo kwam in dit gebied een nieuw deel van Ureterp tot stand dat ruim een eeuw later al meer inwoners, (aanvankelijk vooral veenarbeiders, schippers en handelaren), telde dan de oude boerestreek van het dorp.

Onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat hier in 1943 bij de Prinsendobbe aan de Mounleane overblijfselen zijn gevonden van rendierjagers uit het eind van de oude steentijd, plm 10.000 tot 9800 v Chr. en dus vlak na de laatste ijstijd. Op een gebied van 85 vierkante meter op de ringwal van de dobbe werden 5408 vuurstenen voorwerpen gevonden, waarvan 1360 werktuigen zoals krombekstekers en verder afslagen en kernstukken. Het klimaat moet hier toen zijn geweest zoals in Lapland en Noord-Siberië nu. De mensen die hier rondzwierven waren aangewezen op wat het landschap hun bood: alleen de hoge zandruggen tussen de riviertjes waren begaanbaar. Men neemt aan dat het hier om zomerkampen gaat. Omdat vergelijkbare overblijfselen zijn gevonden bij Hamburg staat deze cultuur bekend als de Hamburgcultuur. Ook bij Havelte werden er resten van gevonden.

Ureterp kent weinig monumenten. Het was een arme streek en de kwaliteit van het gebouwde was doorgaans niet hoog. Verreweg de meeste huizen stammen dan ook uit de twintigste eeuw. Het aan alle kanten scheve huis naast de supermarkt op de Weibuorren 60/62 met de kleine raampjes is een uitzondering en is dan ook beschermd als monument. Verder is er nog een aardige gevelsteen ingemetseld naast de voordeur van het voormalig postkantoor op Weibuorren 76:

Heere Hendriks

geweesen Brou=

wer tot Oerterp

1740

De steen is duidelijk ouder dan het gebouw, dat daar in 1919 kwam op de plaats van het toen voor de tweede maal afgebrande café/logement. De steen zat eerder in het logement, maar de brouwerij van Heere Hendriks stond aan de Feart op de hoek van de Brouwersleane. Heere Hendriks lag vlak naast de kerk begraven onder een liggende steen. Zijn graf is na de Tweede Wereldoorlog geruimd. De steen van zijn vader ligt in de kerk.

Aan de Mounestrjitte staat het stenen onderstuk van een achtkantige rietgedekte stellingkorenmolen. De plaats waar de stellingschoren hebben vastgezeten is nog te zien aan de haken op de muur. Deze werd daar gebouwd in 1872 met onderdelen van een afgebroken houtzaagmolen uit de Zaanstreek. Hij heette "De Zwarte Bruinvis". In 1925 knapte een molenroede en werd er een motor onderin de molen geplaatst. De molenas werd in 1927 verkocht naar Aduard en is daar in de nog bestaande watermolen gezet. Het huis rechts ernaast was de molenaarswoning die later, omstreeks 1911, werd bijgebouwd. De oude molenaarswoning staat nog aan de zogenaamde "Kaltsreed".

Omstreeks 1670 werd hier vlakbij, aan de huidige Postleane, een volmolen gebouwd voor het "vollen" (eigenlijk vullen; het verdichten van de stof door de vezels ervan de openingen in het weefsel te laten opvullen) van geweven wollen stoffen met stampers in bakken met onder meer urine. Door ze zo te laten vervilten werden ze dichter en dus warmer. De wol zal afkomstig zijn geweest van de schapen die op de heide werden gehouden en zal door veel mensen thuis gesponnen en geweven zijn. In 1749 was Jan Sanders timmerman en volmulder in Ureterp. De molen verdween na 1800. Een koppel kleine maalstenen ervan, gemaakt van basaltlava uit de Eifel, is nog te bewonderen: ze staan rechtop bij het huis aan de Weibuorren 22. Gezien het formaat zal er boekweit mee tot grutten (gepelde zaden) zijn gemalen.

City/Town : Latitude: 53.095, Longitude: 6.16888888888889Birth

Matches 51 to 100 of 216

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
51 Heeres, Pieter  1697Ureterp, Opsterland, Friesland I150030
52 Heidinga, Antje  15 Jan 1874Ureterp, Opsterland, Friesland I424410
53 Hielkema, Aaltje Jelzes Sweitzes  23 May 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I301537
54 Hoekstra, Sander Remmelts  04 Oct 1730Ureterp, Opsterland, Friesland I676701
55 Hofstra, Ids Eises  11 Aug 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I443556
56 Hofstra, Rienk Eizes  11 Aug 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I443557
57 van Hogen, Trijntje Hinnes  27 Dec 1800Ureterp, Opsterland, Friesland I84399
58 Hoitema, Anne Hommes  11 Mar 1814Ureterp, Opsterland, Friesland I189071
59 Hoitema, Fentje  26 Nov 1844Ureterp, Opsterland, Friesland I385489
60 Houkes, Luitzen Egberts  25 Nov 1783Ureterp, Opsterland, Friesland I412890
61 Huitema, Fenje  26 Nov 1844Ureterp, Opsterland, Friesland I132765
62 Idema, Tymen Wilts  29 Oct 1818Ureterp, Opsterland, Friesland I91526
63 Jagersma, Boele Martens  1788Ureterp, Opsterland, Friesland I43738
64 van der Jagt, Albert Hendriks  04 Aug 1786Ureterp, Opsterland, Friesland I84463
65 van der Jagt, Bastiaan  19 Dec 1839Ureterp, Opsterland, Friesland I84462
66 van der Jagt, Klaaske Alberts  12 Jun 1814Ureterp, Opsterland, Friesland I90504
67 Jans, Grietje  Nov 1764Ureterp, Opsterland, Friesland I150027
68 Jans, Jan  Est 1703Ureterp, Opsterland, Friesland I150128
69 Jans, Jan  1738Ureterp, Opsterland, Friesland I150126
70 Jans, Jitske  12 Jan 1791Ureterp, Opsterland, Friesland I664032
71 Jans, Pietertje  1768Ureterp, Opsterland, Friesland I150072
72 Jans, Rinske  Abt 1696Ureterp, Opsterland, Friesland I401137
73 Jansma, Grietje Rykles  01 Feb 1799Ureterp, Opsterland, Friesland I663930
74 Jansma, Pier Jans  16 Oct 1765Ureterp, Opsterland, Friesland I663871
75 Jochums, Griet  Abt 1670Ureterp, Opsterland, Friesland I401131
76 de Jong, Anna  11 Jun 1917Ureterp, Opsterland, Friesland I163315
77 de Jong, Antje Æbes  1804Ureterp, Opsterland, Friesland I543493
78 de Jong, Bonne Jans  1790Ureterp, Opsterland, Friesland I712011
79 de Jong, Hielke  15 Oct 1873Ureterp, Opsterland, Friesland I421134
80 de Jong, Jacob Kornelis  1819Ureterp, Opsterland, Friesland I373810
81 de Jong, Lokke Engberts  13 Jan 1805Ureterp, Opsterland, Friesland I585673
82 de Jong, Sijtze Bonnes  02 May 1828Ureterp, Opsterland, Friesland I645654
83 de Jong, Theunis Hoekes  18 Jun 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I203389
84 Jongsma, Eelke Klazes  Cal 1771Ureterp, Opsterland, Friesland I258530
85 Jongsma, Grietje Eelkes  13 Feb 1839Ureterp, Opsterland, Friesland I246078
86 Jongsma, Jouke  Cal 1843Ureterp, Opsterland, Friesland I62647
87 Jongsma, Lammert  30 Jun 1845Ureterp, Opsterland, Friesland I547106
88 Jongsma, Willem  20 Mar 1836Ureterp, Opsterland, Friesland I286428
89 Kalt, Antje  06 Oct 1863Ureterp, Opsterland, Friesland I399889
90 Kalt, Foppe  27 Sep 1865Ureterp, Opsterland, Friesland I399890
91 Kalt, Rimkje  28 Jun 1869Ureterp, Opsterland, Friesland I399891
92 Keuning, Hendrik Pieters  07 Apr 1819Ureterp, Opsterland, Friesland I454356
93 Keuning, Johannes Pieters  Cal 1812Ureterp, Opsterland, Friesland I19798
94 Koorda, Tjetje  25 May 1895Ureterp, Opsterland, Friesland I245807
95 Kooystra, Geertje Klases  1789Ureterp, Opsterland, Friesland I188633
96 Koudenburg, Jacob Lammerts  1798Ureterp, Opsterland, Friesland I631361
97 Lap, Gerben Wopke  Cal 1865Ureterp, Opsterland, Friesland I258551
98 Lap, Sjoerd  13 Jan 1848Ureterp, Opsterland, Friesland I250887
99 Lap, Sjoerd  15 Aug 1873Ureterp, Opsterland, Friesland I436627
100 van der Leij, Grietje  1782Ureterp, Opsterland, Friesland I622377

«Prev 1 2 3 4 5 Next»Christened

Matches 51 to 99 of 99

«Prev 1 2

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
51 Nonkes, Jan Gosses  27 Nov 1803Ureterp, Opsterland, Friesland I664039
52 Palsma, Albert Eises  31 Oct 1779Ureterp, Opsterland, Friesland I691598
53 Palsma, Ebele Eises  11 Mar 1776Ureterp, Opsterland, Friesland I691626
54 Palsma, Eijse Ebeles  11 Sep 1803Ureterp, Opsterland, Friesland I691629
55 Palsma, Trijntje Eises  20 Mar 1768Ureterp, Opsterland, Friesland I668252
56 Pieters, Martjen  26 Jan 1777Ureterp, Opsterland, Friesland I150667
57 Pijpker, Johannes Davids  27 Jan 1775Ureterp, Opsterland, Friesland I186247
58 Pool, Grietje Jannes  20 Feb 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I149542
59 Pool, Harmen Jannes  20 Feb 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I669645
60 Pool, Klaaske Jannes  20 Feb 1766Ureterp, Opsterland, Friesland I550625
61 Pool, Pietje Jurjens  12 Dec 1784Ureterp, Opsterland, Friesland I746788
62 Roersma, Sijtske Johannes  19 Jan 1794Ureterp, Opsterland, Friesland I34345
63 de Roo, Albert Lucas  12 Nov 1780Ureterp, Opsterland, Friesland I312405
64 de Roo, Berent Lucas  16 Apr 1769Ureterp, Opsterland, Friesland I312401
65 de Roo, Egbert Lucas  03 May 1778Ureterp, Opsterland, Friesland I312404
66 de Roo, Grietje Lucas  17 Sep 1775Ureterp, Opsterland, Friesland I312403
67 de Roo, Hendrik Lucas  20 Oct 1782Ureterp, Opsterland, Friesland I311955
68 de Roo, Teunis Lucas  25 Dec 1770Ureterp, Opsterland, Friesland I312402
69 Rozema, Ewe Heines  04 Aug 1799Ureterp, Opsterland, Friesland I691593
70 Rozema, Heine Ewes  31 Jul 1764Ureterp, Opsterland, Friesland I668944
71 Rozema, Maike Heines  17 May 1801Ureterp, Opsterland, Friesland I186257
72 Rozema, Roel Heines  07 Oct 1810Ureterp, Opsterland, Friesland I136958
73 Sjoerds, Johannes  22 Nov 1761Ureterp, Opsterland, Friesland I150071
74 Stenekes, Jeltje  16 Dec 1810Ureterp, Opsterland, Friesland I631360
75 Sweitzes, Trijntje  10 Feb 1763Ureterp, Opsterland, Friesland I17789
76 Terpstra, Jan Johannes  26 Dec 1786Ureterp, Opsterland, Friesland I149537
77 Terpstra, Jitske Johannes  28 Mar 1802Ureterp, Opsterland, Friesland I431364
78 Terpstra, Johannes Jans  01 Nov 1758Ureterp, Opsterland, Friesland I586029
79 Terpstra, Johantje Johannes  02 Dec 1789Ureterp, Opsterland, Friesland I150123
80 Tjallings, Aukjen  25 Sep 1774Ureterp, Opsterland, Friesland I34341
81 van der Veen, Froukje Sjoerds  20 Jan 1756Ureterp, Opsterland, Friesland I163818
82 Veenema, Antje Jans  24 May 1789Ureterp, Opsterland, Friesland I696507
83 Veenema, Fokjen Jans  27 Nov 1803Ureterp, Opsterland, Friesland I696512
84 Veenema, Froukje Jans  15 Mar 1795Ureterp, Opsterland, Friesland I17846
85 Veenema, Johannes Jans  12 Nov 1786Ureterp, Opsterland, Friesland I696505
86 Veenema, Lense Jans  21 Mar 1784Ureterp, Opsterland, Friesland I696502
87 Veenema, Sweitse Jans  04 Nov 1798Ureterp, Opsterland, Friesland I696509
88 Veenema, Wijtske Jans  05 Jan 1792Ureterp, Opsterland, Friesland I158920
89 Veenstra, Grietje Hendriks  04 Aug 1799Ureterp, Opsterland, Friesland I664399
90 Veenstra, Wieger Jacobs  11 Nov 1796Ureterp, Opsterland, Friesland I137761
91 Visser, Antje Tabes  14 Jan 1810Ureterp, Opsterland, Friesland I136972
92 de Vries, Geertje Egberts  23 May 1784Ureterp, Opsterland, Friesland I664265
93 de Vries, Hinke Egberts  23 May 1784Ureterp, Opsterland, Friesland I186251
94 de Vries, Jacob Johannes  05 Nov 1797Ureterp, Opsterland, Friesland I470139
95 de Vries, Jan Gerrits  18 Oct 1795Ureterp, Opsterland, Friesland I137994
96 Werkstra, Oene Jans  19 Sep 1784Ureterp, Opsterland, Friesland I664380
97 Westerhuis, Evert Jans  09 Dec 1753Ureterp, Opsterland, Friesland I664879
98 van der Wijk, Egbert Jans  09 Apr 1785Ureterp, Opsterland, Friesland I701558
99 Wilpstra, Rijkle Jans  18 Oct 1772Ureterp, Opsterland, Friesland I664483

«Prev 1 2Died

Matches 51 to 63 of 63

«Prev 1 2

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
51 de Roo, Sietske  14 Jun 1880Ureterp, Opsterland, Friesland I312596
52 Salomons, Hendrikje  29 Feb 1816Ureterp, Opsterland, Friesland I664484
53 Sijtzes, Harmke  20 Nov 1838Ureterp, Opsterland, Friesland I712012
54 Tabes, Maaike  29 Aug 1831Ureterp, Opsterland, Friesland I547269
55 Terpstra, Johantje Johannes  05 May 1873Ureterp, Opsterland, Friesland I150123
56 Tjallings, Aukjen  17 Apr 1800Ureterp, Opsterland, Friesland I34341
57 Tuinstra, Fokke  Jul 1994Ureterp, Opsterland, Friesland I245799
58 Tuinstra, Wiebe  18 Jan 1977Ureterp, Opsterland, Friesland I245793
59 van Veen, Tjalling  16 Oct 1877Ureterp, Opsterland, Friesland I423413
60 de Vegt, Hendrik  25 Feb 1926Ureterp, Opsterland, Friesland I257882
61 de Vegt, Jan  12 Jul 1894Ureterp, Opsterland, Friesland I257883
62 van der Wijk, Klaas Berends  16 Feb 1806Ureterp, Opsterland, Friesland I149539
63 van der Zwaag, Berend Geerts  17 Mar 1845Ureterp, Opsterland, Friesland I684149

«Prev 1 2This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.